Ako pripojiť Otta cez BlueTooth k PC s Windows

From DT^2
Jump to: navigation, search

V jednotlivých verziách Windows je tento postup mierne odlišný, ale princíp je ten istý.

  1. Najskôr treba na počítači zapnúť BlueTooth (robí sa to napr. v nastavovacích ikonách v pravom dolnom rohu, prípadne na niektorých notebookoch nejakou klávesovou skratkou Fn+Fx}.
  2. Potom by sa mala v system tray (riadok v pravom dolnom rohu s malými ikonkami) objaviť aj modrá ikona s logom BlueTooth Ikona bluetooth.png
  3. Na ikonu treba kliknúť myšou pravým tlačidlom a vybrať - Pridať zariadenie - potom sa zobrazí zoznam BT zariadení v okolí, vyberie sa HC-05 a zadá sa druhá možnosť (máme PIN-kód z dokumentácie) - treba zadať PIN kód 1234 - tým sa robot spáruje s PC
  4. Chvíľu treba počkať, kým sa nainštalujú ovládače
  5. Potom opäť klikneme na BT ikonu v system tray pravým tlačidlom myši a vyberieme BlueTooth Options (Nastavenia) - Na Windows 10 musíme následne na pravej strane obrazovky vybrať More BlueTooth Options
  6. Tam sa nám zobrazí dialóg, kde si vyberieme Services - Služby, kde by sa mal zobraziť v zozname aj výstupný (OUTGOING) port pre HC-05 - napr. COM5 - túto informáciu budeme potrebovať pri otváraní spojenia s robotom
  7. Napr. pomocou programu Putty sa pripojíme na robota - najskôr zvolíme "Serial" potom zadáme meno portu (napr. COM5) a rýchlosť komunikácie necháme na 9600
  8. Po otvorení čierneho okna skúsime stlačiť medzeru alebo znak '-' (mínus) a robot by sa mal ozvať - môžeme ho riadiť podľa návodu hore na stránke programu
  9. Ak sa neozve, alebo ak niekedy spojenie vypadne, skúste zavrieť čierne okno Putty, vypnúť robota, zapnúť robota a znovu otvoriť Putty a zadať parametre spojenia.
  10. Ak sa vám robot stále resetuje dookola (vyhráva svoj pozrav), tak by mohlo pomôcť vymeniť baterky. Použité baterky ešte nevyhadzujte - ešte sa dajú využiť v budíku, rádiu, alebo inom menej náročnom zariadení.

Dajte vedieť, či sa vám to podarí alebo nie. :-)