2D

From DT^2
Jump to: navigation, search

Pozri tiež: Archív 2018 - 2D.

Error creating thumbnail: File missing
Error creating thumbnail: File missing
Error creating thumbnail: File missing

Cieľom časti 2D navrhovanie bolo osvojiť si základy práce s 2D grafikou a následne vedomosti využiť pri návrhu a výrobe rôznych predmetov. Aby sme mohli pracovať s výrobnými technológiami ako sú laser a ploter, museli sme sa najprv naučiť pripraviť dáta v priestore slobodného editora Inkscape. Prešli sme základnými nástrojmi editora a naučili sme sa ich využívať pri našich návrhoch.

Návody

 1. Navigácia v priestore editora
 2. Editovanie objektu
 3. Výplň a ťah
 4. Nástroj pero
 5. Vektorizovať bitmapu
 6. Postup prípravy podkladov pre grafiku na tričko/tašku
 7. Nástroj text
 8. Vrstvenie objektov
 9. Cesta - objekt
 10. Rozmiestnenie objektov
 11. Zarovnanie a umiestnenie

Aplikovali sme získané vedomosti a vypracovali prvé zadanie.

Tričká a tašky

Po spracovaní návrhu sme grafiku vyrezali pomocou vinylovej rezačky do nažehlovacej fólie. Tú sme následne očistili od odpadových častí a nažehlili na tričko/tašku pomocou nažehlovacej dosky.

Výrobky z dreva

Pomocou lasera sme si vyrobili aj rôzne prívesky a odznaky, na ktorých sme mali opäť grafiku navrhnutú v Inkscape.