Difference between revisions of "Otto - riadiaci program v.4"

From DT^2
Jump to: navigation, search
m
m
Line 273: Line 273:
 
   else if (z == '/') zahraj_melodiu(3);
 
   else if (z == '/') zahraj_melodiu(3);
 
   else if (z == '+') zahraj_melodiu(4);
 
   else if (z == '+') zahraj_melodiu(4);
 +
  else if (z == 27) zastav_melodiu();
 
}
 
}
  
Line 591: Line 592:
  
 
// chodza pre vacsieho dreveneho robota
 
// chodza pre vacsieho dreveneho robota
uint16_t chor_time[] = {100,1,1,100,1,1,1,100,1,1,1,100,1,100,1,0};
+
uint16_t chor_time[] = {500,100,1,1,100,1,1,1,100,1,1,1,100,1,100,1,1,0};
uint8_t chor_servo[] = {1,2,6,4,3,6,5,1,2,6,5,3,4,1,2,0};
+
uint8_t chor_servo[] = {11,1,2,6,4,3,6,5,1,2,6,5,3,4,1,2,9,0};
uint8_t chor_val[] = {48,69,180,104,104,90,0,111,146,0,90,62,69,48,69,0};
+
uint8_t chor_val[] = {1,48,69,180,104,104,90,0,111,146,0,90,62,69,48,69,2,0};
uint8_t chor_len = 16;
+
uint8_t chor_len = 18;
  
 
void vpred()
 
void vpred()
 
{
 
{
   while (measure_distance() > 30)  
+
   while ((measure_distance() > 30) && !serial_available() && !Serial.available())
 
     zatancuj_choreografiu(chor_time, chor_servo, chor_val, chor_len);
 
     zatancuj_choreografiu(chor_time, chor_servo, chor_val, chor_len);
 
   pipni();
 
   pipni();
Line 1,010: Line 1,011:
 
   for (int i = 0; i < ch_len - 1; i++)
 
   for (int i = 0; i < ch_len - 1; i++)
 
   {
 
   {
     delay(ch_time[i]);
+
     delay(ch_time[i]);  
 
     if (ch_servo[i] < 9) nastav_koncatinu(ch_servo[i], ch_val[i]);
 
     if (ch_servo[i] < 9) nastav_koncatinu(ch_servo[i], ch_val[i]);
     else i = specialny_prikaz(ch_servo[i], ch_val[i]);
+
     else i = specialny_prikaz(i, ch_servo[i], ch_val[i]);  
 
     if (serial_available() || Serial.available()) break;
 
     if (serial_available() || Serial.available()) break;
 
   }
 
   }
 
   pipni();
 
   pipni();
  while (serial_available()) serial_read();
 
  while (Serial.available()) Serial.read();
 
 
}
 
}
  
int specialny_prikaz(uint8_t prikaz, uint8_t argument)
+
int specialny_prikaz(uint16_t i, uint8_t prikaz, uint8_t argument)
 
{
 
{
 
   if (prikaz == 9) return ((int)argument) - 1;
 
   if (prikaz == 9) return ((int)argument) - 1;
 
   else if (prikaz == 10) spomalenie = argument;
 
   else if (prikaz == 10) spomalenie = argument;
   else if (prikaz == 11) zacni_hrat_melodiu(argument);
+
   else if (prikaz == 11) zahraj_melodiu(argument);
 
   else if (prikaz == 12) zvukovy_efekt(argument);
 
   else if (prikaz == 12) zvukovy_efekt(argument);
}
+
   return i;
 
 
void zacni_hrat_melodiu(uint8_t cislo)
 
{
 
    
 
 
}
 
}
  
Line 1,518: Line 1,513:
 
void zahraj_melodiu(uint8_t cislo)
 
void zahraj_melodiu(uint8_t cislo)
 
{
 
{
 +
  if (cislo == 0) { zastav_melodiu(); return; }
 +
 
 
   if (cislo == 1) current_note = melodia1;
 
   if (cislo == 1) current_note = melodia1;
 
   else if (cislo == 2) current_note = melodia2;
 
   else if (cislo == 2) current_note = melodia2;
Line 1,699: Line 1,696:
 
     TCCR2B = 0;
 
     TCCR2B = 0;
 
   }
 
   }
 +
}
 +
 +
void zastav_melodiu()
 +
{
 +
  notes_remaining = 0;
 
}
 
}
 
</syntaxhighlight>
 
</syntaxhighlight>

Revision as of 09:33, 10 August 2018

Program umožňuje priame riadenie robota (aj cez BlueTooth). Teraz už funguje aj na pinoch 2,4 a môže sa naraz programovať aj komunikovať.

Na komunikáciu s robotom môžete použiť napr. program Putty: putty.exe.

Pripojenie na vývody Arduina:

servo pin
ľavá ruka 10
pravá ruka 11
ľavá noha 9
pravá noha 6
ľavá päta 5
pravá päta 3
TXD BlueTooth 2
RXD BlueTooth 4
TRIG Ultrazvuk 7
ECHO Ultrazvuk 8
Sirena 12

Číslovanie serva v choreografii:

servo číslo serva v choreografii
ľavá ruka 5
pravá ruka 6
ľavá noha 4
pravá noha 3
ľavá päta 2
pravá päta 1
klaves servo/funkcia
a/q ľavá ruka
;/p pravá ruka
z/x ľavá noha
,/. pravá noha
d/c ľavá päta
k/m pravá päta
1/9 zníž/zvýš rýchlosť pohybu
H kalibrovať strednú polohu servomotorov
 • pomocou + a - nájdeme strednú polohu serva
 • enter potvrdí hodnotu a pokračuje sa ďalším servom
 • kalibrácia sa po vypnutí nezapamätá, pokiaľ ju neuložíte do EEPROM (pozri nižšie)
J kalibrovať limity pre všetky stupne voľnosti (len pre priame riadenie)
G zobrazenie celej kalibrácie
E celú kalibráciu je možné zapísať do trvalej pamäte EEPROM (používať opatrne! - dá sa prepísať najviac 100000-krát), po zapnutí sa automaticky načíta, treba potvrdiť veľkým Y
minus zvukový pozdrav
R ruky hore-dole
@ načítanie choreografie, pozri príklady a formát
? zobrazí načítanú choreografiu (kontrola po @)
t zatancuje načítanú choreografiu
U testuje ultrazvuk
S zobrazí aktuálnu polohu servomotorov (vhodné pri laden
medzera reset všetkých motorov do strednej polohy
3,...,6 zmiešaný pohyb (treba nastaviť vo funkciách kombinacia1() - kombinacia4())
v,b,n,j,h,g,f,s,l,o,i,u,y,r,e,w zvukové efekty 1-16
TAB,*,/,+ zahrá melódiu 1-4
W zapísať choreografiu do EEPROM (opatrne)
C načítať choreografiu z EEPROM
X formátovať EEPROM na zápis choreografií (opatrne)

Pozrite si (a skopírujte si) príklady choreografií: Otto - príklady choreografií

Download: otto3.ino

  1 #include <Servo.h>
  2 #include <EEPROM.h>
  3 #include <avr/pgmspace.h>
  4 
  5 #define ECHO_BT_TO_USB 1
  6 
  7 #define US_TRIG 7
  8 #define US_ECHO 8
  9 
 10 #define BT_RX  2 
 11 #define BT_TX  4
 12 
 13 #define SIRENA 12
 14 
 15 //maximalna dlzka choreografie
 16 #define CHOREO_LEN 200
 17 
 18 // cisla pinov, kde su zapojene servo motory
 19 #define PIN_SERVO_LAVA_RUKA  10 
 20 #define PIN_SERVO_PRAVA_RUKA 11
 21 #define PIN_SERVO_LAVA_NOHA  9
 22 #define PIN_SERVO_PRAVA_NOHA 6
 23 #define PIN_SERVO_LAVA_PATA  5
 24 #define PIN_SERVO_PRAVA_PATA 3
 25 
 26 #define S1 3
 27 #define S2 5
 28 #define S3 6
 29 #define S4 9
 30 #define S5 10
 31 #define S6 11
 32 
 33 // tu su serva cislovane 1-6
 34 #define SERVO_LAVA_RUKA  5 
 35 #define SERVO_PRAVA_RUKA 6
 36 #define SERVO_LAVA_NOHA  4
 37 #define SERVO_PRAVA_NOHA 3
 38 #define SERVO_LAVA_PATA  2
 39 #define SERVO_PRAVA_PATA 1
 40 
 41 // ak su niektore serva naopak, je tu jednotka
 42 uint8_t servo_invertovane[6] = {0, 0, 1, 1, 0, 1};
 43 
 44 // znaky, ktorymi sa ovladaju jednotlive stupne volnosti
 45 char znaky_zmien[] = {'a', 'q', ';', 'p', 'z', 'x', ',', '.', 'd', 'c', 'k', 'm' };
 46 // co robia jednotlive znaky (znamienko urcuje smer)
 47 int8_t zmeny[] = {SERVO_LAVA_RUKA, -SERVO_LAVA_RUKA, 
 48          SERVO_PRAVA_RUKA, -SERVO_PRAVA_RUKA, 
 49          -SERVO_LAVA_NOHA, SERVO_LAVA_NOHA, 
 50          -SERVO_PRAVA_NOHA, SERVO_PRAVA_NOHA, 
 51          SERVO_LAVA_PATA, -SERVO_LAVA_PATA, 
 52          SERVO_PRAVA_PATA, -SERVO_PRAVA_PATA }; 
 53 
 54 // sem si mozno ulozit svoju kalibraciu
 55 uint8_t prednastavena_kalibracia[] = { 90, 90, 90, 90, 90, 90 };
 56 
 57 uint8_t dolny_limit[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
 58 uint8_t horny_limit[] = {180, 180, 180, 180, 180, 180};
 59 
 60 Servo s[6];
 61 
 62 uint16_t ch_time[CHOREO_LEN];
 63 uint8_t ch_servo[CHOREO_LEN];
 64 uint8_t ch_val[CHOREO_LEN];
 65 int ch_len;
 66 uint8_t kalib[6];
 67 int stav[6];
 68 int krok;
 69 uint8_t spomalenie;
 70 
 71 static volatile int16_t distance;
 72 
 73 void setup() {
 74  Serial.begin(9600);
 75  init_tone2();
 76  init_serial(9600);
 77  init_ultrasonic();
 78 
 79  randomSeed(analogRead(1));
 80  s[0].attach(PIN_SERVO_PRAVA_PATA);
 81  s[1].attach(PIN_SERVO_LAVA_PATA);
 82  s[2].attach(PIN_SERVO_PRAVA_NOHA);
 83  s[3].attach(PIN_SERVO_LAVA_NOHA);
 84  s[4].attach(PIN_SERVO_LAVA_RUKA);
 85  s[5].attach(PIN_SERVO_PRAVA_RUKA);
 86  precitaj_kalibraciu_z_EEPROM();
 87  for (int i = 0; i < 6; i++)
 88  {
 89   kalib[i] = prednastavena_kalibracia[i];
 90   stav[i] = kalib[i];
 91   s[i].write(stav[i]);
 92  }
 93  ch_len = 0;
 94  krok = 7;
 95  spomalenie = 6;
 96  ahoj();
 97  ruky2();
 98  delay(100); 
 99  serial_println_flash(PSTR("\r\n Otto DTDT"));
 100 }
 101 
 102 void loop() {
 103  char z = -1;
 104  if (serial_available()) z = serial_read();
 105 #ifdef ECHO_BT_TO_USB
 106   if (Serial.available()) z = Serial.read();
 107 #endif 
 108  
 109  if (z != -1)
 110  { 
 111   if (pohyb_znakom(z)) return;  
 112   else if (pohyb_kombinacia(z)) return; 
 113   else if (vydaj_zvukovy_efekt(z)) return;
 114   else if (ma_zahrat_melodiu(z)) return;
 115   else if (z == '@') nacitaj_choreografiu();
 116   else if (z == '?') vypis_choreografiu();
 117   else if (z == 't') zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len);
 118   else if (z == '-') ahoj();
 119   else if (z == ' ') reset();
 120   else if (z == 'H') kalibruj();
 121   else if (z == 'J') nastav_limity();
 122   else if (z == 'G') vypis_kalibraciu();
 123   else if (z == 'L') nacitaj_kalibraciu();
 124   else if (z == 'E') zapis_kalibraciu_do_EEPROM();
 125   else if (z == 'R') ruky();
 126   else if (z == '9') zvys_krok();
 127   else if (z == '1') zniz_krok();
 128   else if (z == '8') zvys_spomalenie();
 129   else if (z == '7') zniz_spomalenie();
 130   else if (z == 'U') test_ultrazvuk();
 131   else if (z == 'S') zobraz_stav();
 132   else if (z == 'W') skus_zapisat_choreografiu_do_EEPROM();
 133   else if (z == 'X') skus_naformatovat_EEPROM_choreografie();
 134   else if (z == 'C') skus_nacitat_choreografiu_z_EEPROM();
 135  }
 136  int16_t d = measure_distance();
 137  if (d < 10) menu_ultrasonic_request();
 138 }
 139 
 140 const uint8_t klavesy_efektov[] PROGMEM = {'v', 'b', 'n', 'j', 'h', 'g', 'f', 's', 'l', 'o', 'i', 'u', 'y', 'r', 'e', 'w'};
 141 #define POCET_KLAVES_EFEKTOV 16
 142 
 143 uint8_t vydaj_zvukovy_efekt(char z)
 144 {
 145  for (int i = 0; i < POCET_KLAVES_EFEKTOV; i++)
 146   if (z == pgm_read_byte(klavesy_efektov + i)) 
 147   {
 148    zvukovy_efekt(i + 1);
 149    return 1;
 150   }
 151  return 0;
 152 }
 153 
 154 uint8_t ma_zahrat_melodiu(char z)
 155 {
 156  if (z == 9) zahraj_melodiu(1);
 157  else if (z == '*') zahraj_melodiu(2);
 158  else if (z == '/') zahraj_melodiu(3);
 159  else if (z == '+') zahraj_melodiu(4);
 160  else if (z == 27) zastav_melodiu();
 161 }
 162 
 163 void efekt1()
 164 {
 165  uint16_t fre = 100;
 166  for (int i = 0; i < 200; i++)
 167  {
 168   tone2(fre, 2);
 169   fre += 10;
 170   delay(2); 
 171  }
 172 }
 173 
 174 void efekt2()
 175 {
 176  uint16_t fre = 2060;
 177  for (int i = 0; i < 200; i++)
 178  {
 179   tone2(fre, 2);
 180   fre -= 10;
 181   delay(2);
 182  }
 183 }
 184 
 185 void efekt3()
 186 {
 187  uint16_t fre;
 188  for (int i = 0; i < 200; i++)
 189  {
 190   fre = random(3000) + 20;
 191   tone2(fre, 2);  
 192   delay(2); 
 193  }
 194 }
 195 
 196 void efekt4()
 197 {
 198  uint16_t fre = 100;
 199  for (int i = 0; i < 200; i++)
 200  {
 201   (i&1) ? tone2(fre, 2) : tone2(2100 - fre, 2);
 202   fre += 10;
 203   delay(2); 
 204  }
 205 }
 206 
 207 void efekt5()
 208 {
 209  uint16_t fre = 100;
 210  for (int i = 0; i < 100; i++)
 211  {
 212   (i&1) ? tone2(fre, 4) : tone2(2100 - fre, 4);
 213   fre += 20;
 214   delay(4); 
 215  }
 216 }
 217 
 218 void efekt6()
 219 {
 220  uint16_t d = 12;
 221  for (int i = 0; i < 20; i++)
 222  {
 223   tone2(1760, 10);  
 224   delay(d);
 225   d += 3;
 226  }
 227 }
 228 
 229 void efekt7()
 230 {
 231  for (int i = 0; i < 40; i++)
 232  {
 233   if (i&1) tone2(1760, 10);
 234   delay(10); 
 235  }
 236 }
 237 
 238 void efekt8()
 239 {
 240  uint16_t d = 72;
 241  for (int i = 0; i < 20; i++)
 242  {
 243   tone2(1760, 10);  
 244   delay(d);
 245   d -= 3;
 246  }
 247 }
 248 
 249 void efekt9()
 250 {
 251  float fre = 3500;
 252  while (fre > 30)
 253  {
 254   tone2((uint16_t)fre, 2);
 255   fre *= 0.97;  
 256   delay(2); 
 257  }
 258 }
 259 
 260 void efekt10()
 261 {
 262  float fre = 30;
 263  while (fre < 3000)
 264  {
 265   tone2((uint16_t)fre, 2);
 266   fre *= 1.03;  
 267   delay(2); 
 268  }
 269 }
 270 
 271 void efekt11()
 272 {
 273  uint16_t fre = 3500;
 274  uint16_t d = 42;
 275  for (int i = 0; i < 20; i++)
 276  {
 277   tone2(fre, d);
 278   fre -= 165; 
 279   delay(d);
 280   d -= 2;
 281  }
 282 }
 283 
 284 void efekt12()
 285 {
 286  float fre = 110;
 287  uint8_t d = 42;
 288  for (int i = 0; i < 20; i++)
 289  {
 290   tone2(fre, d);
 291   fre += 165; 
 292   delay(d);
 293   d -= 2;
 294  }
 295 }
 296 
 297 void efekt13()
 298 {
 299  uint16_t fre = 3400;
 300  uint8_t d = 200;
 301  uint8_t delta = 1;
 302  for (int i = 0; i < 20; i++)
 303  {
 304   tone2(fre, d);
 305   fre -= 165; 
 306   delay(d);
 307   d -= delta;
 308   delta++;
 309  }
 310  tone2(110, 1000);
 311  delay(1000);
 312 }
 313 
 314 void efekt14()
 315 {
 316  uint16_t fre = 880; 
 317  int16_t d = 20;
 318  for (int i = 0; i < 20; i++)
 319  {
 320   tone2(fre, d);
 321   delay(d);
 322   fre += random(50) - 25;
 323   d += random(10) - 5;
 324   if (d < 0) d = 1;
 325  }
 326 }
 327 
 328 void efekt15()
 329 {
 330  uint16_t fre = 440; 
 331  int16_t d = 20;
 332  for (int i = 0; i < 20; i++)
 333  {
 334   tone2(fre, d);
 335   delay(d);
 336   fre += random(25) - 12;
 337   d += random(10) - 5;
 338   if (d < 0) d = 1;
 339  }
 340 }
 341 
 342 void efekt16()
 343 {
 344  uint16_t fre = 1760; 
 345  int16_t d = 20;
 346  for (int i = 0; i < 20; i++)
 347  {
 348   tone2(fre, d);
 349   delay(d);
 350   fre += random(100) - 50;
 351   d += random(10) - 5;
 352   if (d < 0) d = 1;
 353  }
 354 }
 355 
 356 void zvukovy_efekt(uint8_t cislo)
 357 {
 358  switch (cislo) {
 359   case 1: efekt1(); break;
 360   case 2: efekt2(); break;
 361   case 3: efekt3(); break;
 362   case 4: efekt4(); break;
 363   case 5: efekt5(); break; 
 364   case 6: efekt6(); break; 
 365   case 7: efekt7(); break; 
 366   case 8: efekt8(); break; 
 367   case 9: efekt9(); break; 
 368   case 10: efekt10(); break; 
 369   case 11: efekt11(); break; 
 370   case 12: efekt12(); break;
 371   case 13: efekt13(); break; 
 372   case 14: efekt14(); break; 
 373   case 15: efekt15(); break; 
 374   case 16: efekt16(); break; 
 375  }
 376 }
 377 
 378 void test_ultrazvuk()
 379 {
 380  int i = 0;
 381  while ((serial_available() == 0) && (Serial.available() == 0))
 382  {
 383   serial_println_num(measure_distance());
 384   delay(100);
 385  }
 386  serial_read();
 387 }
 388 
 389 void menu_ultrasonic_request()
 390 {
 391  uint32_t tm = millis();
 392  int d = measure_distance();
 393  int count = 0;
 394  int count2 = 0;
 395  while ((millis() - tm < 1500) && ((d < 15) || (count2 < 5)) && (count < 10)) 
 396  {
 397   delay(10);
 398   d = measure_distance();
 399   if (d == 10000) count++;
 400   else count = 0;
 401   if (d >= 15) count2++;
 402   else count2 = 0;
 403   if (serial_available() || Serial.available()) return;
 404  }
 405  if (millis() - tm >= 1500)
 406   ultrasonic_menu();
 407 }
 408 
 409 void ultrasonic_menu()
 410 {
 411  int selection = 0;
 412  tone2( 880, 200);
 413  
 414  do { 
 415   int count = 0;
 416   do { 
 417    int32_t d = measure_distance();
 418    if (d == 10000) continue;
 419    if (d >= 20) count++;
 420    else count = 0;
 421    delay(10);
 422   } while (!serial_available() && !Serial.available() && (count < 20));
 423   
 424   tone2( 440, 200);
 425   uint32_t tm = millis();
 426   while ((measure_distance() > 15) && (millis() - tm < 1500) && !serial_available() && !Serial.available()) delay(10);
 427   if (millis() - tm >= 1500) 
 428   {
 429    tone2( 2000, 50);
 430    menu_command(selection);
 431    return;
 432   }    
 433   selection++;
 434   for (int i = 0; i < selection; i++)
 435   {
 436    tone2( 1261, 50);
 437    delay(250);
 438   }
 439  } while (!serial_available() && !Serial.available());
 440  while (serial_available()) serial_read();
 441  while (Serial.available()) Serial.read();
 442 }
 443 
 444 void menu_command(int cmd)
 445 {
 446  if (cmd == 1) vpred();
 447  if (cmd == 2) zahraj_melodiu(1);
 448  if (cmd == 3) melodia_jedna_druhej();
 449  if (cmd == 4) ahoj();
 450  if (cmd == 5) zahraj_melodiu(2);
 451  if (cmd == 6) zahraj_melodiu(3);
 452  if (cmd == 7) zahraj_melodiu(4);
 453  serial_println_num(cmd);
 454 }
 455 
 456 void melodia_jedna_druhej()
 457 {
 458  for (int i = 0; i < 2; i++)
 459  {
 460   tone2(262, 200);
 461   delay(200);
 462   tone2(330, 200);
 463   delay(200);
 464  
 465   tone2(262, 200);
 466   delay(200);
 467   tone2(330, 200);
 468   delay(200);
 469  
 470   tone2(392, 400);
 471   delay(400);
 472  
 473   tone2(392, 400);
 474   delay(400);
 475  }
 476 }
 477 
 478 // chodza pre vacsieho dreveneho robota
 479 uint16_t chor_time[] = {500,100,1,1,100,1,1,1,100,1,1,1,100,1,100,1,1,0};
 480 uint8_t chor_servo[] = {11,1,2,6,4,3,6,5,1,2,6,5,3,4,1,2,9,0};
 481 uint8_t chor_val[] = {1,48,69,180,104,104,90,0,111,146,0,90,62,69,48,69,2,0};
 482 uint8_t chor_len = 18;
 483 
 484 void vpred()
 485 {
 486  while ((measure_distance() > 30) && !serial_available() && !Serial.available())
 487   zatancuj_choreografiu(chor_time, chor_servo, chor_val, chor_len);
 488  pipni();
 489  reset();
 490 }
 491 
 492 void skus_zapisat_choreografiu_do_EEPROM()
 493 {
 494  serial_print_flash(PSTR("Cislo? [1-3]: "));
 495  char odpoved = read_char();
 496  if ((odpoved < '1') || (odpoved > '3')) return;
 497  serial_println_char(odpoved);
 498  uint8_t cislo = odpoved - '0';
 499  
 500  serial_print_flash(PSTR("Zapisat choreografiu do EEPROM c."));
 501  serial_print_char(odpoved);
 502  serial_print_flash(PSTR("? [Y/n]: "));
 503  odpoved = read_char();
 504  serial_println_char(odpoved);
 505  if (odpoved == 'Y') 
 506   zapis_choreografiu_do_EEPROM(cislo);
 507 }
 508 
 509 void skus_nacitat_choreografiu_z_EEPROM()
 510 {
 511  serial_print_flash(PSTR("Cislo? [1-3]: "));
 512  char odpoved = read_char();
 513  if ((odpoved < '1') || (odpoved > '3')) return;
 514  serial_println_char(odpoved);
 515  uint8_t cislo = odpoved - '0';
 516  
 517  serial_print_flash(PSTR("Precitat choreografiu z EEPROM c."));
 518  serial_print_char(odpoved);
 519  serial_print_flash(PSTR("? [Y/n]: "));
 520  odpoved = read_char();
 521  serial_println_char(odpoved);
 522  if (odpoved == 'Y') 
 523   precitaj_choreografiu_z_EEPROM(cislo);
 524 }
 525 
 526 void skus_naformatovat_EEPROM_choreografie()
 527 {
 528  serial_print_flash(PSTR("Formatovat EEPROM choreografii? [Y/n]:"));
 529  char odpoved = read_char();
 530  serial_println_char(odpoved);
 531  if (odpoved == 'Y') 
 532   naformatuj_EEPROM_choreografie(); 
 533 }
 534 
 535 //EEPROM MAP:
 536 // 0: slot number where choreography 3 starts (B3. Real address = B3 x 4)
 537 // 1: marker '~' indicates calibration is already stored in EEPROM and will be loaded on startup
 538 // 2-8: servo calibration (central points to be used instead of default 90)
 539 // 9-14: lower limit for direct control for all 6 servos
 540 // 15-20: upper limit for direct control for all 6 servos
 541 // 21:  number of steps in choreography 1 (L1) 0=choreography not in memory
 542 // 22:  number of steps in choreography 2 (L2) 0=not in memory
 543 // 23:  number of steps in choreography 3 (L3) 0=not in memory
 544 // 24..(L1 x 4 + 23)    choreography1 tuplets (uint16,uint8,uint8) x L1
 545 // (1024 - L2 x 4)..1023  choreography2 same as above
 546 // B3 x 4..(B3 x 4 + L3 x 4 - 1) choreography 3 same as above
 547 void zapis_choreografiu_do_EEPROM(int slot)
 548 {
 549  uint8_t b3 = EEPROM.read(0);
 550  uint8_t len1 = EEPROM.read(21);
 551  uint8_t len2 = EEPROM.read(22);
 552  uint8_t len3 = EEPROM.read(23);
 553  uint16_t wp = 65535;
 554  
 555  if ((len1 > CHOREO_LEN) || (len2 > CHOREO_LEN) || (len3 > CHOREO_LEN) || (b3 > 250 - len3) || ((len1 > b3) && (b3 != 0)) || (len3 + b3 > 250 - len2) || (len1 + len2 > 250))
 556   b3 = len1 = len2 = len3 = 0;
 557  
 558  if (slot == 1)
 559  {
 560   if (((ch_len < b3) || (len3 == 0)) && (ch_len + len2 + len3 <= 250))
 561   {
 562    EEPROM.write(21, ch_len);
 563    wp = 24;
 564   }
 565  }
 566  else if (slot == 2)
 567  {
 568   if ((250 - b3 - len3 > ch_len) && (ch_len + len1 + len3 <= 250))
 569   {
 570    EEPROM.write(22, ch_len);
 571    wp = 1000 - ch_len * 4;
 572   }
 573  }
 574  else if (slot == 3)
 575  {
 576   if (ch_len + len1 + len2 <= 250)
 577   {
 578    EEPROM.write(23, ch_len);
 579    EEPROM.write(0, (len1 - len2) / 2 + 125);
 580    wp = 4 * ((len1 - len2) / 2 + 125);
 581   }
 582  }
 583 
 584  if (wp == 65535)
 585   serial_println_flash(PSTR("not enough space"));
 586  else
 587  {
 588    for (int i = 0; i < ch_len; i++)
 589    {
 590     EEPROM.write(wp + 4 * i, ch_time[i] & 255);
 591     EEPROM.write(wp + 1 + 4 * i, ch_time[i] >> 8);
 592     EEPROM.write(wp + 2 + 4 * i, ch_servo[i]);
 593     EEPROM.write(wp + 3 + 4 * i, ch_val[i]);
 594    }
 595    serial_println_flash(PSTR("ok"));
 596  }
 597 }
 598 
 599 void precitaj_choreografiu_z_EEPROM(uint8_t slot)
 600 {
 601  uint8_t b3 = EEPROM.read(0);
 602  uint8_t len1 = EEPROM.read(21);
 603  uint8_t len2 = EEPROM.read(22);
 604  uint8_t len3 = EEPROM.read(23);
 605  uint16_t rp = 65535;
 606  if ((len1 > CHOREO_LEN) || (len2 > CHOREO_LEN) || (len3 > CHOREO_LEN) || (b3 > 250 - len3) || ((len1 > b3) && (b3 != 0)) || (len3 + b3 > 250 - len2) || (len1 + len2 > 250))
 607   b3 = len1 = len2 = len3 = 0;
 608 
 609  if (slot == 1) 
 610  {
 611   if (len1 > 0) 
 612   {
 613    rp = 24;
 614    ch_len = len1;
 615   }  
 616  }
 617  else if (slot == 2)
 618  {
 619   if (len2 > 0) 
 620   {
 621    ch_len = len2;
 622    rp = 1000 - ch_len * 4;   
 623   }
 624  }
 625  else if (slot == 3)
 626  {
 627   if (len3 > 0) 
 628   {
 629    rp = b3 * 4;
 630    ch_len = len3;
 631   }  
 632  }
 633 
 634  if (rp == 65535)
 635   serial_println_flash(PSTR("couldn't"));
 636  else
 637  {
 638   for (int i = 0; i < ch_len; i++)
 639   {
 640     ch_time[i] = ((uint16_t)EEPROM.read(rp + 4 * i)) | 
 641           (((uint16_t)EEPROM.read(rp + 1 + 4 * i)) << 8);
 642     ch_servo[i] = EEPROM.read(rp + 2 + 4 * i);
 643     ch_val[i] = EEPROM.read(rp + 3 + 4 * i);
 644   }
 645   serial_println_flash(PSTR("ok"));
 646   pipni();
 647  }
 648 }
 649 
 650 void naformatuj_EEPROM_choreografie()
 651 {
 652  EEPROM.write(0, 0);
 653  EEPROM.write(21, 0);
 654  EEPROM.write(22, 0);
 655  EEPROM.write(23, 0);
 656  serial_println_flash(PSTR("ok"));
 657  pipni();
 658 }
 659 
 660 void precitaj_kalibraciu_z_EEPROM()
 661 {
 662  uint8_t value = EEPROM.read(1);
 663  if (value != '~') return;
 664  for (int i = 2; i < 8; i++)
 665   prednastavena_kalibracia[i - 2] = EEPROM.read(i);
 666  for (int i = 0; i < 6; i++)
 667   dolny_limit[i] = EEPROM.read(i + 9);
 668  for (int i = 0; i < 6; i++)
 669   horny_limit[i] = EEPROM.read(i + 15);  
 670 }
 671 
 672 char read_char()
 673 {
 674  while (!serial_available() && !Serial.available());
 675  if (serial_available()) return serial_read();
 676  else return Serial.read();
 677 }
 678 
 679 void zapis_kalibraciu_do_EEPROM()
 680 {
 681  serial_print_flash(PSTR("Naozaj chces zapisat kalibraciu do EEPROM? [Y/n]: "));
 682  char odpoved = read_char();
 683  serial_println_char(odpoved);
 684  if (odpoved == 'Y') 
 685  {
 686   EEPROM.write(1, '~');
 687   for (int i = 2; i < 8; i++)
 688    EEPROM.write(i, kalib[i - 2]);
 689   for (int i = 0; i < 6; i++)
 690    EEPROM.write(9 + i, dolny_limit[i]);
 691   for (int i = 0; i < 6; i++)
 692    EEPROM.write(15 + i, horny_limit[i]);
 693   serial_println_flash(PSTR("ok"));
 694  }
 695 }
 696 
 697 void pipni()
 698 {
 699  tone2( 1568, 50);
 700  delay(100);
 701  tone2( 1357, 50);
 702 }
 703 
 704 void ruky()
 705 {
 706  int odloz_krok = krok;
 707  delay(500);
 708  krok = 90;
 709  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA);  
 710  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA);
 711  delay(1000);
 712  krok = 180;
 713  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA);  
 714  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA);
 715  delay(1000);
 716  krok = odloz_krok;
 717  pipni();
 718 }
 719 
 720 void ruky2()
 721 {
 722  int odloz_krok = krok;
 723  delay(500);
 724  krok = 180;
 725  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA);  
 726  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA);
 727  delay(1000);
 728  krok = 90;
 729  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA);  
 730  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA);
 731  delay(1000);
 732  krok = odloz_krok;
 733  pipni();
 734 }
 735 
 736 void ahoj()
 737 {
 738  tone2( 1568, 50);
 739  delay(70);
 740  tone2( 1175, 30);
 741  delay(50);
 742  tone2( 880, 30);
 743  delay(50);
 744  tone2( 1047, 50);
 745  delay(70);
 746  tone2( 1245, 30);
 747  delay(150);
 748  tone2( 1568, 50);
 749  delay(100);
 750  if (random(10) > 4) tone2( 1357, 50);
 751  else tone2( 1047, 50);
 752 }
 753 
 754 void nastav_koncatinu(int8_t servo, uint8_t poloha)
 755 {
 756  int8_t delta;
 757  int8_t srv = (servo > 0)?servo:-servo;
 758  srv--;
 759  poloha += kalib[srv] - 90;
 760  if (poloha > 180) poloha = 180;
 761  if (poloha < 0) poloha = 0;
 762 
 763  if (stav[srv] < poloha) delta = 1;
 764  else delta = -1;
 765  while (stav[srv] != poloha)
 766  {
 767   stav[srv] +=delta;
 768   s[srv].write(stav[srv]);
 769   delay(spomalenie);
 770  }
 771 }
 772 
 773 void zobraz_stav()
 774 {
 775  for (int i = 0; i < 6; i++)
 776  {
 777   serial_print_flash(PSTR("S")); serial_print_num(i + 1); serial_print_flash(PSTR(": ")); serial_println_num(stav[i] - kalib[i] + 90);
 778  }
 779  serial_println_flash(PSTR("---"));
 780  pipni();
 781 }
 782 
 783 void pohyb(int8_t servo)
 784 {
 785  int8_t srv = (servo > 0)?servo:-servo;
 786  srv--;
 787  if (servo_invertovane[srv]) servo = -servo;
 788  if (servo > 0)
 789  {
 790   if (stav[srv] <= horny_limit[srv] - krok) stav[srv] += krok;
 791   else stav[srv] = horny_limit[srv];
 792   s[srv].write(stav[srv]);
 793  }
 794  else if (servo < 0)
 795  {
 796   if (stav[srv] >= dolny_limit[srv] + krok) stav[srv] -= krok; 
 797   else stav[srv] = dolny_limit[srv];
 798   s[srv].write(stav[srv]);   
 799  }
 800 }
 801 
 802 uint8_t pohyb_znakom(char z)
 803 {
 804  for (int i = 0; i < 12; i++)
 805  {
 806   if (z == znaky_zmien[i])
 807   {
 808    int8_t servo = zmeny[i];
 809    pohyb(servo);
 810   }
 811  }
 812 }
 813 
 814 void kombinacia1()
 815 {
 816  pohyb(SERVO_LAVA_NOHA);
 817  pohyb(-SERVO_PRAVA_PATA);
 818 }
 819 
 820 void kombinacia2()
 821 {
 822  pohyb(SERVO_PRAVA_NOHA);
 823  pohyb(-SERVO_LAVA_PATA);
 824 }
 825 
 826 void kombinacia3()
 827 {
 828  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA); 
 829  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA); 
 830 }
 831 
 832 void kombinacia4()
 833 {
 834  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA); 
 835  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA); 
 836 }
 837 
 838 int pohyb_kombinacia(char z)
 839 {
 840  if (z == '3') kombinacia1();
 841  else if (z == '4') kombinacia2();
 842  else if (z == '5') kombinacia3();
 843  else if (z == '6') kombinacia4();
 844  else return 0;
 845  return 1;
 846 }
 847 
 848 int nacitajCislo()
 849 {
 850  int num = 0;
 851  int z;
 852  do {
 853   z = read_char();
 854   if (z == '#') while (z != 13) z = read_char();
 855  } while ((z < '0') || (z > '9'));
 856  while ((z >= '0') && (z <= '9'))
 857  {
 858   num *= 10;
 859   num += (z - '0');
 860   do { z = read_char(); if (z == -1) delayMicroseconds(10); } while (z < 0);
 861  }
 862  return num;
 863 }
 864 
 865 void nacitaj_choreografiu()
 866 {
 867  ch_len = 0;
 868  int tm;
 869  do { 
 870   tm = nacitajCislo();
 871   ch_time[ch_len] = tm;
 872   ch_servo[ch_len] = nacitajCislo();
 873   ch_val[ch_len] = nacitajCislo();
 874   ch_len++;
 875  if (ch_len == CHOREO_LEN) break;
 876  } while (tm > 0);
 877  pipni(); 
 878 }
 879 
 880 void vypis_choreografiu()
 881 {
 882  for (int i = 0; i < ch_len; i++)
 883  {
 884   serial_print_num(ch_time[i]);
 885   serial_print(" ");
 886   serial_print_num(ch_servo[i]);
 887   serial_print(" ");
 888   serial_println_num(ch_val[i]);   
 889  }
 890  serial_println_flash(PSTR("---"));
 891  pipni();
 892 }
 893 
 894 void zatancuj_choreografiu(uint16_t *ch_time, uint8_t *ch_servo, uint8_t *ch_val, int ch_len )
 895 {
 896  for (int i = 0; i < ch_len - 1; i++)
 897  {
 898   delay(ch_time[i]);  
 899   if (ch_servo[i] < 9) nastav_koncatinu(ch_servo[i], ch_val[i]);
 900   else i = specialny_prikaz(i, ch_servo[i], ch_val[i]);  
 901   if (serial_available() || Serial.available()) break;
 902  }
 903  pipni();
 904 }
 905 
 906 int specialny_prikaz(uint16_t i, uint8_t prikaz, uint8_t argument)
 907 {
 908  if (prikaz == 9) return ((int)argument) - 1;
 909  else if (prikaz == 10) spomalenie = argument;
 910  else if (prikaz == 11) zahraj_melodiu(argument);
 911  else if (prikaz == 12) zvukovy_efekt(argument);
 912  return i;
 913 }
 914 
 915 void reset()
 916 {
 917  for (int i = 0; i < 6; i++) 
 918  {
 919   stav[i] = kalib[i];
 920   s[i].write(kalib[i]);
 921   delay(300);
 922  }
 923  pipni();
 924 }
 925 
 926 uint8_t nalad_hodnotu_serva(uint8_t servo, uint8_t hodnota)
 927 {
 928   serial_print_flash(PSTR(" (+/-/ENTER): "));
 929   serial_println_num(hodnota);
 930   s[servo].write(hodnota);
 931   char z;
 932   do {
 933    z = read_char();
 934    if ((z == '+') && (hodnota < 180)) hodnota++;
 935    else if ((z == '-') && (hodnota > 0)) hodnota--; 
 936    if ((z == '+') || (z == '-'))
 937    {
 938     serial_print_num(hodnota); serial_print_char('\r'); 
 939     s[servo].write(hodnota);
 940    }
 941   } while (z != 13);
 942   return hodnota;
 943 }
 944 
 945 void kalibruj()
 946 {
 947  for (int i = 0; i < 6; i++)
 948  {
 949   serial_print_num(i);
 950   kalib[i] = nalad_hodnotu_serva(i, kalib[i]);
 951   serial_print_num(i);
 952   serial_print(": ");
 953   serial_println_num(kalib[i]);
 954  }
 955  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(kalib[i]); serial_print(" "); }
 956  serial_println_flash(PSTR("ok"));
 957  pipni();
 958 }
 959 
 960 void nastav_limity()
 961 {
 962  for (int i = 0; i < 6; i++)
 963  {
 964   serial_print_num(i);
 965   serial_print_flash(PSTR("dolny"));
 966   dolny_limit[i] = nalad_hodnotu_serva(i, dolny_limit[i]);
 967   serial_print_num(i);
 968   serial_print_flash(PSTR(" dolny: "));
 969   serial_println_num(dolny_limit[i]);
 970   s[i].write(kalib[i]);
 971 
 972   serial_print_num(i);
 973   serial_print_flash(PSTR("horny"));
 974   horny_limit[i] = nalad_hodnotu_serva(i, horny_limit[i]);
 975   serial_print_num(i);
 976   serial_print_flash(PSTR(" horny: "));
 977   serial_println_num(horny_limit[i]);
 978   s[i].write(kalib[i]);
 979  }
 980  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(dolny_limit[i]); serial_print("-"); serial_print_num(horny_limit[i]); serial_print(" "); }
 981  serial_println_flash(PSTR("ok"));
 982  pipni();
 983 }
 984 
 985 void vypis_kalibraciu()
 986 {
 987  serial_print_flash(PSTR("stredy: "));
 988  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(kalib[i]); serial_print(" "); }
 989  serial_println();
 990  serial_print_flash(PSTR("dolny limit: "));
 991  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(dolny_limit[i]); serial_print(" "); }
 992  serial_println();
 993  serial_print_flash(PSTR("horny limit: "));
 994  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(horny_limit[i]); serial_print(" "); }
 995  serial_println();
 996 }
 997 
 998 void nacitaj_kalibraciu()
 999 {
1000  int tm;
1001  for (int i = 0; i < 6; i++) 
1002   kalib[i] = nacitajCislo();
1003  vypis_kalibraciu();
1004  serial_println_flash(PSTR("ok"));
1005  pipni();
1006 }
1007 
1008 void zvys_krok()
1009 {
1010  if (krok < 180) krok++;
1011  serial_print_flash(PSTR("krok: "));
1012  serial_println_num(krok);
1013 }
1014 
1015 void zniz_krok()
1016 {
1017  if (krok > 0) krok--;
1018  serial_print_flash(PSTR("krok: "));
1019  serial_println_num(krok);
1020 }
1021 
1022 void zniz_spomalenie()
1023 {
1024  if (spomalenie > 0) spomalenie--;
1025  serial_print_flash(PSTR("spomalenie: ")); 
1026  serial_println_num(spomalenie);
1027 }
1028 
1029 void zvys_spomalenie()
1030 {
1031  if (spomalenie < 100) spomalenie++;
1032  serial_print_flash(PSTR("spomalenie: "));
1033  serial_println_num(spomalenie);
1034 }
1035 
1036 // nasleduje softverova implementacia serioveho portu
1037 #define SERIAL_STATE_IDLE   0
1038 #define SERIAL_STATE_RECEIVING 1
1039 #define SERIAL_BUFFER_LENGTH  20
1040 
1041 static volatile uint8_t serial_state;
1042 static uint8_t serial_buffer[SERIAL_BUFFER_LENGTH];
1043 static volatile uint8_t serial_buf_wp, serial_buf_rp;
1044 
1045 static volatile uint8_t receiving_byte;
1046 
1047 static volatile uint32_t time_startbit_noticed;
1048 static volatile uint8_t next_bit_order;
1049 static volatile uint8_t waiting_stop_bit;
1050 static uint16_t one_byte_duration;
1051 static uint16_t one_bit_duration;
1052 static uint16_t one_bit_write_duration;
1053 static uint16_t half_of_one_bit_duration;
1054 
1055 void init_serial(uint32_t baud_rate)
1056 {
1057  pinMode(2, INPUT);
1058  pinMode(4, OUTPUT);
1059  
1060  serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
1061  
1062  one_byte_duration = 9500000 / baud_rate;
1063  one_bit_duration = 1000000 / baud_rate;
1064  one_bit_write_duration = one_bit_duration - 1;
1065  half_of_one_bit_duration = 500000 / baud_rate;
1066  
1067  PCMSK2 |= 4; //PCINT18;
1068  PCIFR &= ~4; //PCIF2;
1069  PCICR |= 4; // PCIE2;
1070 }
1071 
1072 ISR(PCINT2_vect)
1073 {
1074  uint32_t tm = micros();
1075  if (serial_state == SERIAL_STATE_IDLE)
1076  {  
1077   time_startbit_noticed = tm;
1078   serial_state = SERIAL_STATE_RECEIVING;
1079   receiving_byte = 0xFF;
1080   next_bit_order = 0;
1081  }
1082  else if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
1083  {
1084    serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
1085    serial_buf_wp++;
1086    if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
1087    time_startbit_noticed = tm;
1088    receiving_byte = 0xFF;
1089    next_bit_order = 0;
1090  }
1091  else if (PIND & 4) 
1092  {
1093   int8_t new_next_bit_order = (tm - time_startbit_noticed - half_of_one_bit_duration) / one_bit_duration;
1094   while (next_bit_order < new_next_bit_order)
1095   { 
1096     receiving_byte &= ~(1 << next_bit_order);
1097     next_bit_order++;
1098   }
1099   if (next_bit_order == 8)
1100   { 
1101     serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
1102     serial_buf_wp++;
1103     if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
1104     serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
1105   }    
1106  } else 
1107    next_bit_order = (tm - time_startbit_noticed - half_of_one_bit_duration) / one_bit_duration;
1108 }
1109 
1110 uint8_t serial_available()
1111 {
1112  cli();
1113  if (serial_buf_rp != serial_buf_wp) 
1114  {
1115   sei();
1116   return 1;
1117  }
1118  if (serial_state == SERIAL_STATE_RECEIVING)
1119  {
1120   uint32_t tm = micros();
1121   if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
1122   {   
1123    serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
1124    serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
1125    serial_buf_wp++;
1126    if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
1127    sei();
1128    return 1;
1129   }
1130  }
1131  sei();
1132  return 0;
1133 }
1134 
1135 int16_t serial_read()
1136 {
1137  cli();
1138  if (serial_buf_rp != serial_buf_wp)
1139  {
1140   uint8_t ch = serial_buffer[serial_buf_rp];
1141   serial_buf_rp++;
1142   if (serial_buf_rp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_rp = 0;
1143   sei();
1144   return ch;
1145  }
1146 
1147  if (serial_state == SERIAL_STATE_RECEIVING)
1148  {
1149   uint32_t tm = micros();
1150   if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
1151   {
1152    uint8_t ch = receiving_byte;
1153    serial_state = SERIAL_STATE_IDLE; 
1154    sei();
1155    return ch;
1156   }
1157  }
1158  sei();
1159  return -1;
1160 }
1161 
1162 void serial_write(uint8_t ch)
1163 {
1164 #ifdef ECHO_BT_TO_USB
1165  Serial.print((char)ch);
1166 #endif
1167  PORTD &= ~16;
1168  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1169  for (uint8_t i = 0; i < 8; i++)
1170  {
1171   if (ch & 1) PORTD |= 16;
1172   else PORTD &= ~16;
1173   ch >>= 1;
1174   delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1175  }
1176  PORTD |= 16;
1177  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1178  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1179  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1180  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1181  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1182 }
1183 
1184 uint16_t serial_readln(uint8_t *ln, uint16_t max_length)
1185 {
1186  uint16_t len;
1187  uint16_t ch;
1188  do {
1189   ch = serial_read();
1190   if (ch == 13) continue;
1191  } while (ch == -1);
1192 
1193  do {
1194   if ((ch != 13) && (ch != 10) && (ch != -1)) 
1195   {
1196    *(ln++) = ch;
1197    max_length--;
1198    len++;
1199   }  
1200   ch = serial_read();
1201  } while ((ch != 13) && max_length);
1202  *ln = 0;
1203  return len;
1204 }
1205 
1206 void serial_print_num(int32_t number)
1207 {
1208  if (number < 0) 
1209  {
1210   serial_write('-');
1211   number = -number;
1212  }
1213  int32_t rad = 1;
1214  while (number / rad) rad *= 10;
1215  if (number > 0) rad /= 10;
1216  while (rad)
1217  {
1218   serial_write((char)('0' + (number / rad)));
1219   number -= (number / rad) * rad;
1220   rad /= 10;
1221  } 
1222 }
1223 
1224 void serial_print_char(char ch)
1225 {
1226  serial_write(ch); 
1227 }
1228 
1229 void serial_print(const uint8_t *str)
1230 {
1231  while (*str) serial_write(*(str++));
1232 }
1233 
1234 void serial_println(const uint8_t *str)
1235 {
1236  serial_print(str);
1237  serial_write(13);
1238  serial_write(10);
1239 }
1240 
1241 void serial_print_flash(const uint8_t PROGMEM *str)
1242 {
1243  int ln = strlen_P(str);
1244  for (int i = 0; i < ln; i++)
1245   serial_write(pgm_read_byte(str + i));
1246 }
1247 
1248 void serial_println_flash(const uint8_t PROGMEM *str)
1249 {
1250  serial_print_flash(str);
1251  serial_write(13);
1252  serial_write(10);
1253 }
1254 
1255 void serial_println_num(int32_t number)
1256 {
1257  serial_print_num(number);
1258  serial_println();
1259 }
1260 
1261 void serial_println_char(char ch)
1262 {
1263  serial_write(ch);
1264  serial_println();
1265 }
1266 
1267 void serial_println()
1268 {
1269  serial_write(13);
1270  serial_write(10);
1271 }
1272 
1273 // nasleduje citanie z utltazvukoveho senzora
1274 
1275 static volatile uint32_t pulse_start;
1276 static volatile uint8_t new_distance;
1277 
1278 void init_ultrasonic()
1279 {
1280  pinMode(US_ECHO, INPUT);
1281  pinMode(US_TRIG, OUTPUT);
1282  
1283  PCMSK0 |= 1; //PCINT0;
1284  PCIFR &= ~1; //PCIF0;
1285  PCICR |= 1; // PCIE0; 
1286 }
1287 
1288 ISR(PCINT0_vect)
1289 {
1290  if (PINB & 1) pulse_start = micros();
1291  else 
1292  {
1293   distance = (int16_t)((micros() - pulse_start) / 58);
1294   new_distance = 1;
1295  }
1296 }
1297 
1298 void start_distance_measurement()
1299 {
1300  distance = 10000;
1301  new_distance = 0;
1302  digitalWrite(US_TRIG, HIGH);
1303  delayMicroseconds(10);
1304  digitalWrite(US_TRIG, LOW);
1305 }
1306 
1307 void wait_for_distance_measurement_to_complete()
1308 {
1309  uint8_t counter = 0;
1310  while ((counter < 20) && !new_distance) 
1311  {
1312   delay(1);
1313   counter++;
1314  }
1315  if (counter == 20)
1316  {
1317   pinMode(US_ECHO, OUTPUT);
1318   digitalWrite(US_ECHO, HIGH);
1319   delayMicroseconds(10);
1320   digitalWrite(US_ECHO, LOW);
1321   pinMode(US_ECHO, INPUT); 
1322   delayMicroseconds(5);
1323   distance = 10000;
1324  }
1325 }
1326 
1327 int16_t measure_distance()
1328 {
1329  start_distance_measurement();
1330  wait_for_distance_measurement_to_complete();
1331  return distance;
1332 }
1333 
1334 //-------------------------------- nasleduje prehravanie melodie a hranie cez timer2 v pozadi
1335 #define SIRENE_PORT PORTB
1336 #define SIRENE_DDR  DDRB
1337 #define SIRENE_PIN  4
1338 
1339 #define FIS3 2960
1340 #define G3 3136
1341 
1342 float octave_4[] = { 2093.00, 2217.46, 2349.32, 2489.02, 2637.02, 2793.83, 2959.96, 3135.96, 3322.44, 3520.00, 3729.31, 3951.07 };
1343 
1344 //popcorn
1345 uint16_t dlzka_melodia[] = {0, 386, 26, 281, 217};
1346 const uint8_t melodia1[] PROGMEM = { 252, 50, 149, 49, 
1347 28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 49,
1348 28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 149,
1349 40, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 36, 49, 99, 40, 49, 99, 
1350 28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 49,
1351 28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 149,
1352 40, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99,
1353 49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99, 
1354 49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99, 149 ,
1355 47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 47, 49, 99, 
1356 49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99, 
1357 49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99, 149 ,
1358 47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99
1359 };
1360 
1361 //kohutik jarabi
1362 const uint8_t melodia2[] PROGMEM = { 252, 150, 119, 121, 173, 174, 124, 124, 124, 123, 171, 173, 123, 123, 123, 121, 169, 171, 121, 121, 121, 123, 171, 169, 119, 119 };
1363 
1364 // kankán
1365 const uint8_t melodia3[] PROGMEM = { 252, 100,
1366 251,1,184,1,32,126,149,251,1,184,1,32,126,149,251,1,184,1,32,126,251,1,184,1,32,126,251,1,184,1,32,126,251,1,184,1,32,126,
1367 64,71,71,73,71,69,69,73,74,78,81,78,78,76,251,1,184,1,32,126,78,68,68,78,76,69,69,73,73,71,73,71,85,83,85,83,
1368 64,71,71,73,71,69,69,73,74,78,81,78,78,76,251,1,184,1,32,126,78,68,68,78,76,69,69,73,73,71,73,71,71,69,119,
1369 135,131,128,126,75,76,78,80,81,76,80,76,81,76,80,76,81,76,80,76,81,76,80,76,
1370 251,2,11,3,16,19,251,1,4,3,16,19,
1371 251,1,4,3,16,19,251,1,4,3,16,19,
1372 251,1,4,3,16,19,251,1,4,3,16,19,
1373 251,1,4,3,16,19,251,1,4,3,16,19,
1374 174,88,91,90,88,143,143,93,95,90,91,138,138,88,91,90,88,86,86,85,83,81,79,78,76,
1375 174,88,91,90,88,143,143,93,95,90,91,138,138,88,91,90,88,86,93,89,90,136,
1376 64,71,71,73,71,69,69,73,74,78,81,78,78,76,251,1,184,1,32,126,
1377 78,76,126,78,76,126,78,76,126,78,76,126,78,76,126,78,76,126,
1378 78,76,78,76,78,76,78,76,
1379 131,119,119,119,169 };
1380 
1381 //labutie jazero
1382 const uint8_t melodia4[] PROGMEM = {
1383 252, 220, 66, 69, 73, 69, 66, 69, 73, 69, 66, 69, 73, 69, 66, 69, 73, 69,
1384 185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178,
1385 99, 83, 81, 80, 
1386 185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178,
1387 149, 128, 130, 131, 133, 85, 86, 251, 6, 32, 3, 8, 86, 135, 86, 88, 251, 6, 224, 3, 8, 88, 136, 88, 90, 251, 7, 184, 3, 8, 90, 85, 81, 80, 78, 
1388 130, 131, 133, 85, 86, 251, 6, 32, 3, 8, 86, 135, 86, 88, 251, 6, 224, 3, 8, 88, 136, 88, 90, 251, 7, 73, 3, 8, 86, 133, 86, 91, 251, 7, 184, 3, 8, 87, 251, 7, 184, 3, 8, 85,
1389 185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178,
1390 99, 83, 81, 80, 
1391 185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178 };
1392 
1393 volatile int16_t music_speed = 800 / 16;
1394 
1395 volatile PGM_P current_note ;
1396 volatile uint16_t notes_remaining;
1397 
1398 void zahraj_melodiu(uint8_t cislo)
1399 {
1400  if (cislo == 0) { zastav_melodiu(); return; }
1401  
1402  if (cislo == 1) current_note = melodia1;
1403  else if (cislo == 2) current_note = melodia2;
1404  else if (cislo == 3) current_note = melodia3;
1405  else if (cislo == 4) current_note = melodia4;
1406  notes_remaining = dlzka_melodia[cislo];
1407  
1408  next_note();
1409 }
1410 
1411 void next_note()
1412 {
1413  uint16_t freq, dur;
1414  if (!notes_remaining) return;
1415  otto_translate_tone_flash(&freq, &dur); 
1416  tone2(freq, dur);
1417 }
1418 
1419 void otto_translate_tone_flash(uint16_t *freq, uint16_t *del)
1420 {
1421  do {
1422  uint8_t n = pgm_read_byte(current_note); 
1423  if (n == 251)
1424  {
1425   current_note++;
1426   uint8_t f1 = pgm_read_byte(current_note);
1427   current_note++;
1428   uint8_t f2 = pgm_read_byte(current_note);
1429   current_note++;
1430   uint8_t d1 = pgm_read_byte(current_note);
1431   current_note++;
1432   uint8_t d2 = pgm_read_byte(current_note);  
1433   *freq = (f1 << 8) + f2;
1434   *del = (music_speed * 16 * (long)d1) / d2;
1435   notes_remaining -= 4;
1436  }
1437  else if (n == 252)
1438  {
1439   current_note++;
1440   music_speed = pgm_read_byte(current_note);
1441   current_note++;
1442   notes_remaining -= 2;
1443   continue;
1444  }
1445  else if (n == 254)
1446  {
1447   *freq = FIS3;
1448   *del = music_speed;
1449  }
1450  else if (n == 255)
1451  {
1452   *freq = G3;
1453   *del = music_speed;
1454  }
1455  else
1456  {
1457   uint8_t len = n / 50; 
1458   *del = music_speed;
1459   while (len--) *del *= 2;
1460   n = n % 50;
1461   if (n != 49)
1462   {
1463    uint8_t octave = (n + 5) / 12;
1464    n = (n + 5) % 12;
1465    float ffreq = octave_4[n];
1466    octave = 4 - octave;
1467    while (octave > 0)
1468    {
1469     ffreq /= 2.0;
1470     octave--; 
1471    }
1472   *freq = (uint16_t)ffreq;
1473   }
1474  else *freq = 0;
1475  }
1476  notes_remaining--;
1477  current_note++;
1478  break;
1479  } while(1);
1480 }
1481 
1482 static volatile uint8_t tone2_state;
1483 static volatile uint8_t tone2_pause;
1484 static volatile uint32_t tone2_len;
1485 
1486 void init_tone2()
1487 {
1488  notes_remaining = 0;
1489  tone2_pause = 0;
1490  TCCR2A = 2;
1491  TCCR2B = 0;
1492  TIMSK2 = 2;
1493  SIRENE_DDR |= (1 << SIRENE_PIN); 
1494 }
1495 
1496 
1497 ISR(TIMER2_COMPA_vect)
1498 {
1499  if (!tone2_pause)
1500  {
1501   if (tone2_state) 
1502   {
1503    SIRENE_PORT |= (1 << SIRENE_PIN);
1504    tone2_state = 0;
1505   }
1506   else 
1507   {
1508    SIRENE_PORT &= ~(1 << SIRENE_PIN);
1509    tone2_state = 1;
1510   }
1511  }
1512  if ((--tone2_len) == 0) 
1513  {
1514   TCCR2B = 0;
1515   tone2_pause = 0;
1516   next_note();
1517  }
1518 }
1519 
1520 void tone2(uint16_t freq, uint16_t duration)
1521 {
1522  uint32_t period = ((uint32_t)1000000) / (uint32_t)freq;
1523 
1524  if (freq >= 977) // prescaler 32
1525  {
1526   tone2_state = 0;
1527   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1528   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1529   TCNT2 = 0;
1530   OCR2A = (uint8_t) (250000 / (uint32_t)freq);
1531   TCCR2B = 3;
1532  }
1533  else if (freq >= 488) // prescaler 64
1534  {
1535   tone2_state = 0;
1536   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1537   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1538   TCNT2 = 0;
1539   OCR2A = (uint8_t) (125000 / (uint32_t)freq);
1540   TCCR2B = 4;  
1541  }
1542  else if (freq >= 244) // prescaler 128
1543  {
1544   tone2_state = 0;
1545   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1546   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1547   TCNT2 = 0;
1548   OCR2A = (uint8_t) (62500 / (uint32_t)freq);
1549   TCCR2B = 5;
1550  }
1551  else if (freq >= 122) //prescaler 256
1552  {
1553   tone2_state = 0;
1554   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1555   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1556   TCNT2 = 0;
1557   OCR2A = (uint8_t) (31250 / (uint32_t)freq);
1558   TCCR2B = 6;
1559  }
1560  else if (freq >= 30) //prescaler 1024
1561  {
1562   tone2_state = 0;
1563   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1564   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1565   TCNT2 = 0;
1566   OCR2A = (uint8_t) (7813 / (uint32_t)freq);
1567   TCCR2B = 7;
1568  }
1569  else if (freq == 0)
1570  {
1571   tone2_pause = 1;
1572   tone2_state = 0;
1573   period = 1000000 / 500;
1574   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1575   TCNT2 = 0;
1576   OCR2A = (uint8_t) (125000 / (uint32_t)500);
1577   TCCR2B = 4;
1578  }
1579  else
1580  {
1581   TCCR2B = 0;
1582  }
1583 }
1584 
1585 void zastav_melodiu()
1586 {
1587  notes_remaining = 0;
1588 }