Otto - riadiaci program v.4

From DT^2
Jump to: navigation, search

Program umožňuje priame riadenie robota (aj cez BlueTooth). Teraz už funguje aj na pinoch 2,4 a môže sa naraz programovať aj komunikovať.

Na komunikáciu s robotom môžete použiť napr. program Putty: putty.exe.

Pripojenie na vývody Arduina:

pin signál
10 ľavá ruka
11 pravá ruka
9 ľavá noha
6 pravá noha
5 ľavá päta
3 pravá päta
2 TXD BlueTooth
4 RXD BlueTooth
7 TRIG Ultrazvuk
8 ECHO Ultrazvuk
12 Siréna +
G Siréna -, GND Ultrazvuk, GND BlueTooth, kondenzátor -, najtmavší káblik každého serva, oba kábliky z vypínača
V VCC Ultrazvuk, VCC BlueTooth, kondenzátor +, červený káblik každého serva, oba kabliky z diody

1 HC-SR04 Front Back.jpeg

Číslovanie serva v choreografii:

servo číslo serva v choreografii
ľavá ruka 5
pravá ruka 6
ľavá noha 4
pravá noha 3
ľavá päta 2
pravá päta 1

Spojazdenie robota:

 1. ešte raz dôkladne skontroluj, či máš všetky kábliky pripojené správne - servokábliky musia byť otočené tak, že hnedý ide na zem (G)!
 2. robota budeš mať zatiaľ vypnutého (vypínač je OFF), pri konfigurácii sa bude napájať z USB
 3. downloadni si PUTTY, ak ho ešte nemáš
 4. downloadni si Arduino IDE, ak ho ešte nemáš
 5. v Arduino IDE otvor program, ktorý je zalinkovaný nižšie (ottoX.ino)
 6. pripoj Arduino cez USB káblik k PC a v Device Manageri pohľadaj, ktorý sériový port sa vytvoril (CH340) - napr. COM3. (tieto tri kroky odporúčam robiť s Arduinom, kým nie je pripojené do rozširujúcej dosky)
 7. nastav port (Tools-Port) podľa predchádzajúceho bodu a Arduino Nano (Tools-Board)
 8. uploadni program do robota - ak to nejde, skús vybrať Arduino z dosky a uploadnuť program do voľného nepripojeného Arduina - ak to ide, tak si na doske niečo zle pripojil, ak to nejde, tak je buď Arduino už pokazené, alebo si vybral nesprávny port, alebo dosku, alebo USB káblik nemáš dobre pripojený
 9. po úspešnom uploade sa robot ozve (ak sa neozve, sirénka nie je dobre pripojená)
 10. otvor putty, vyber "serial", zadaj názov portu (napr. COM3) a nastav 9600 BPS, pripoj sa - robot by sa mal znova ozvať, lebo Arduino sa pri otváraní sériového portu vždy resetne
 11. stlač kláves '-' a robot by mal písknuť
 12. podrž klávesy 'q', 'a' - mal by hýbať rukou
 13. stlač kláves 'X' na preformátovanie tabuľky v EEPROM (na všetky potvrdenia y/n záleží na tom, či je malé velké písmeno - čiže potvrdzuješ iba veľkým 'Y' //sorry, malo tam byť skôr 'A' :)
 14. stlač kláves 'H' a postupuj podľa pokynov pri kalibrácii - vždy nastavuješ neutrálnu polohu - upažené ruky, zarovnané nohy, šľapy sú vodorovne na zemi
 15. stlač kláves 'W' na uloženie kalibrácie do EEPROM
 16. odpoj USB
 17. info: keď budeš mať otvorené putty okno cez USB, tak cez Arduino nejde programovať - najskôr treba zavrieť okno Putty (pre BT to neplatí, BT okno môže ostať otvorené počas programovania, programovať sa dá len cez USB)
 18. zapni robota, mal by sa ozvať a dať do nakalibrovanej polohy
 19. zapni si BT na notebooku a vyhľadaj zariadenia BlueTooth - pripoj HC05, párovací kód je 1234
 20. v nastaveniach BT si zisti na aký port (výstupný/outgoing) ti HC05 pripojilo
 21. otvor si putty a nastav serial, tento port a 9600
 22. gratulujem, veselú zábavu... (pozri si choreografie, ich formát, vytvor si nové pesničky, pripoj si ho cez android - vysielaj znaky 3,4,5,6 - bude chodiť rôznymi smermi)
 23. robot sám od seba rád škrieka, keď sa nudí, tak odporúčam vypínať režim nudy (alebo si to zmeň v programe), keby niečo nešlo, napíš Paľovi - ppetrovic@acm.org
kláves servo/funkcia
a/q ľavá ruka
;/p pravá ruka
z/x ľavá noha
,/. pravá noha
d/c ľavá päta
k/m pravá päta
1/9 zníž/zvýš rýchlosť pohybu
H kalibrovať strednú polohu servomotorov
 • pomocou + a - nájdeme strednú polohu serva
 • enter potvrdí hodnotu a pokračuje sa ďalším servom
 • kalibrácia sa po vypnutí nezapamätá, pokiaľ ju neuložíte do EEPROM (pozri nižšie)
J kalibrovať limity pre všetky stupne voľnosti (len pre priame riadenie)
G zobrazenie celej kalibrácie
E celú kalibráciu je možné zapísať do trvalej pamäte EEPROM (používať opatrne! - dá sa prepísať najviac 100000-krát), po zapnutí sa automaticky načíta, treba potvrdiť veľkým Y
minus zvukový pozdrav
R ruky hore-dole
@ načítanie choreografie, pozri príklady a formát
? zobrazí načítanú choreografiu (kontrola po @)
t zatancuje načítanú choreografiu
U testuje ultrazvuk
S zobrazí aktuálnu polohu servomotorov (vhodné pri ladení choreografie)
medzera reset všetkých motorov do strednej polohy
3,...,6 zmiešaný pohyb (treba nastaviť vo funkciách kombinacia1() - kombinacia4())
v,b,n,j,h,g,f,s,l,o,i,u,y,r,e,w zvukové efekty 1-16
TAB,*,/,+ zahrá melódiu 1-4
W zapísať choreografiu do EEPROM (opatrne)
C načítať choreografiu z EEPROM
X formátovať EEPROM na zápis choreografií (opatrne)
V vypni/zapni režim nudy
A automatický štart choreografie po zapnutí

Pozrite si (a skopírujte si) príklady choreografií: Otto - príklady choreografií

Download: otto4.ino

  1 #include <Servo.h>
  2 #include <EEPROM.h>
  3 #include <avr/pgmspace.h>
  4 
  5 // odkomentujte nasledujuci riadok, ak je vas robot vytlaceny na 3D tlaciarni
  6 //#define ROBOT_3D_PRINTED 1
  7 
  8 #define ECHO_BT_TO_USB 1
  9 
 10 #define US_TRIG 7
 11 #define US_ECHO 8
 12 
 13 #define BT_RX  2
 14 #define BT_TX  4
 15 
 16 #define SIRENA 12
 17 
 18 //maximalna dlzka choreografie
 19 #define CHOREO_LEN 200
 20 
 21 #define CAS_OTTO_SA_ZACNE_NUDIT 9000
 22 
 23 // cisla pinov, kde su zapojene servo motory
 24 #define PIN_SERVO_LAVA_RUKA  10
 25 #define PIN_SERVO_PRAVA_RUKA 11
 26 #define PIN_SERVO_LAVA_NOHA  9
 27 #define PIN_SERVO_PRAVA_NOHA 6
 28 #define PIN_SERVO_LAVA_PATA  5
 29 #define PIN_SERVO_PRAVA_PATA 3
 30 
 31 // tu su serva cislovane 1-6
 32 #define SERVO_LAVA_RUKA  5
 33 #define SERVO_PRAVA_RUKA 6
 34 #define SERVO_LAVA_NOHA  4
 35 #define SERVO_PRAVA_NOHA 3
 36 #define SERVO_LAVA_PATA  2
 37 #define SERVO_PRAVA_PATA 1
 38 
 39 // ak su niektore serva naopak, je tu jednotka
 40 uint8_t servo_invertovane[6] = {0, 0, 0, 0, 0, 0};
 41 
 42 // znaky, ktorymi sa ovladaju jednotlive stupne volnosti
 43 char znaky_zmien[] = {'a', 'q', ';', 'p', 'z', 'x', ',', '.', 'd', 'c', 'k', 'm' };
 44 // co robia jednotlive znaky (znamienko urcuje smer)
 45 int8_t zmeny[] = {-SERVO_LAVA_RUKA, SERVO_LAVA_RUKA,
 46          SERVO_PRAVA_RUKA, -SERVO_PRAVA_RUKA,
 47          -SERVO_LAVA_NOHA, SERVO_LAVA_NOHA,
 48          -SERVO_PRAVA_NOHA, SERVO_PRAVA_NOHA,
 49          SERVO_LAVA_PATA, -SERVO_LAVA_PATA,
 50          -SERVO_PRAVA_PATA, SERVO_PRAVA_PATA
 51         };
 52 
 53 // sem si mozno ulozit svoju kalibraciu
 54 uint8_t prednastavena_kalibracia[] = { 90, 90, 90, 90, 90, 90 };
 55 
 56 uint8_t dolny_limit[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
 57 uint8_t horny_limit[] = {180, 180, 180, 180, 180, 180};
 58 
 59 Servo s[6];
 60 
 61 uint16_t ch_time[CHOREO_LEN];
 62 uint8_t ch_servo[CHOREO_LEN];
 63 uint8_t ch_val[CHOREO_LEN];
 64 int ch_len;
 65 uint8_t kalib[6];
 66 int stav[6];
 67 int krok;
 68 uint8_t spomalenie;
 69 uint8_t auto_start;
 70 
 71 volatile int16_t distance;
 72 uint32_t cas_ked_naposledy_stlacil;
 73 uint8_t vypni_nudu;
 74 
 75 void setup() {
 76  Serial.begin(9600);
 77  init_tone2();
 78  init_serial(9600);
 79  init_ultrasonic();
 80 
 81  randomSeed(analogRead(1));
 82  s[0].attach(PIN_SERVO_PRAVA_PATA);
 83  s[1].attach(PIN_SERVO_LAVA_PATA);
 84  s[2].attach(PIN_SERVO_PRAVA_NOHA);
 85  s[3].attach(PIN_SERVO_LAVA_NOHA);
 86  s[4].attach(PIN_SERVO_LAVA_RUKA);
 87  s[5].attach(PIN_SERVO_PRAVA_RUKA);
 88  precitaj_kalibraciu_z_EEPROM();
 89  for (int i = 0; i < 6; i++)
 90  {
 91   kalib[i] = prednastavena_kalibracia[i];
 92   stav[i] = kalib[i];
 93   s[i].write(stav[i]);
 94  }
 95  ch_len = 0;
 96  krok = 7;
 97  vypni_nudu = 0;
 98  spomalenie = 6;
 99  ahoj();
 100  ruky();
 101  delay(100);
 102  serial_println_flash(PSTR("\r\n Otto DTDT, verzia 2018/09/14"));
 103  if (auto_start > 0) 
 104  {
 105   delay(7000);
 106   while (serial_available()) serial_read();
 107   while (Serial.available()) Serial.read();
 108   precitaj_choreografiu_z_EEPROM(auto_start);
 109   zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len);
 110  }
 111  cas_ked_naposledy_stlacil = millis();
 112 }
 113 
 114 void loop() {
 115  char z = -1;
 116  if (serial_available()) z = serial_read();
 117 #ifdef ECHO_BT_TO_USB
 118  if (Serial.available()) z = Serial.read();
 119 #endif
 120 
 121  if (z != -1)
 122  {
 123   cas_ked_naposledy_stlacil = millis();
 124   if (pohyb_znakom(z)) return;
 125   else if (pohyb_kombinacia(z)) return;
 126   else if (vydaj_zvukovy_efekt(z)) return;
 127   else if (ma_zahrat_melodiu(z)) return;
 128   else if (z == '@') nacitaj_choreografiu();
 129   else if (z == '?') vypis_choreografiu();
 130   else if (z == 't') zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len);
 131   else if (z == '-') ahoj();
 132   else if (z == ' ') reset();
 133   else if (z == 'H') kalibruj();
 134   else if (z == 'J') nastav_limity();
 135   else if (z == 'G') vypis_kalibraciu();
 136   else if (z == 'L') nacitaj_kalibraciu();
 137   else if (z == 'E') zapis_kalibraciu_do_EEPROM();
 138   else if (z == 'R') ruky();
 139   else if (z == '9') zvys_krok();
 140   else if (z == '1') zniz_krok();
 141   else if (z == '8') zvys_spomalenie();
 142   else if (z == '7') zniz_spomalenie();
 143   else if (z == 'U') test_ultrazvuk();
 144   else if (z == 'S') zobraz_stav();
 145   else if (z == 'W') skus_zapisat_choreografiu_do_EEPROM();
 146   else if (z == 'X') skus_naformatovat_EEPROM_choreografie();
 147   else if (z == 'C') skus_nacitat_choreografiu_z_EEPROM();
 148   else if (z == 'A') nastav_automaticky_start();
 149   else if (z == 'V') prepni_nudu();
 150   else if (z == '$') vasa_dalsia_funkcia();
 151  }
 152  int16_t d = measure_distance();
 153  if (d < 10) menu_ultrasonic_request();
 154 
 155  skus_ci_sa_nenudi();
 156 }
 157 
 158 void vasa_dalsia_funkcia()
 159 {
 160  serial_println_flash(PSTR("lalala"));
 161 }
 162 
 163 void nastav_automaticky_start()
 164 {
 165  serial_print_flash(PSTR("Automaticky start [1,2,3, 0=vypni]:"));
 166  char z;
 167  do { z = read_char(); } while ((z < '0') || (z > '3'));
 168  if (z == '0') EEPROM.write(1, '~');
 169  else EEPROM.write(1, z);
 170  serial_println_char(z);
 171  serial_println_flash(PSTR("ok"));
 172 }
 173 
 174 void prepni_nudu()
 175 {
 176  vypni_nudu ^= 1;
 177  serial_print_flash(PSTR("ticho:"));
 178  serial_println_num(vypni_nudu);
 179 }
 180 
 181 void skus_ci_sa_nenudi()
 182 {
 183  if ((millis() - cas_ked_naposledy_stlacil > CAS_OTTO_SA_ZACNE_NUDIT) && !vypni_nudu)
 184  {
 185   uint8_t rnd = random(21);
 186   switch (rnd)
 187   {
 188    case 0: zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len); break;
 189    case 1: zahraj_melodiu(1); break;
 190    case 2: zahraj_melodiu(2); break;
 191    case 3: zahraj_melodiu(3); break;
 192    case 4: zahraj_melodiu(4); break;
 193    case 5: for (int i = 0; i < 20; i++)
 194     {
 195      rnd = random(16) + 1;
 196      zvukovy_efekt(rnd);
 197     }
 198     break;
 199    default: zvukovy_efekt(rnd - 5); break;
 200   }
 201   cas_ked_naposledy_stlacil = millis();
 202  }
 203 }
 204 
 205 const uint8_t klavesy_efektov[] PROGMEM = {'v', 'b', 'n', 'j', 'h', 'g', 'f', 's', 'l', 'o', 'i', 'u', 'y', 'r', 'e', 'w'};
 206 #define POCET_KLAVES_EFEKTOV 16
 207 
 208 uint8_t vydaj_zvukovy_efekt(char z)
 209 {
 210  for (int i = 0; i < POCET_KLAVES_EFEKTOV; i++)
 211   if (z == pgm_read_byte(klavesy_efektov + i))
 212   {
 213    zvukovy_efekt(i + 1);
 214    return 1;
 215   }
 216  return 0;
 217 }
 218 
 219 uint8_t ma_zahrat_melodiu(char z)
 220 {
 221  if (z == 9) zahraj_melodiu(1);
 222  else if (z == '*') zahraj_melodiu(2);
 223  else if (z == '/') zahraj_melodiu(3);
 224  else if (z == '+') zahraj_melodiu(4);
 225  else if (z == '!') zahraj_melodiu(5);
 226  else if (z == 27) zastav_melodiu();
 227  else return 0;
 228  return 1;
 229 }
 230 
 231 void efekt1()
 232 {
 233  uint16_t fre = 100;
 234  for (int i = 0; i < 200; i++)
 235  {
 236   tone2(fre, 2);
 237   fre += 10;
 238   delay(2);
 239  }
 240 }
 241 
 242 void efekt2()
 243 {
 244  uint16_t fre = 2060;
 245  for (int i = 0; i < 200; i++)
 246  {
 247   tone2(fre, 2);
 248   fre -= 10;
 249   delay(2);
 250  }
 251 }
 252 
 253 void efekt3()
 254 {
 255  uint16_t fre;
 256  for (int i = 0; i < 200; i++)
 257  {
 258   fre = random(3000) + 20;
 259   tone2(fre, 2);
 260   delay(2);
 261  }
 262 }
 263 
 264 void efekt4()
 265 {
 266  uint16_t fre = 100;
 267  for (int i = 0; i < 200; i++)
 268  {
 269   (i & 1) ? tone2(fre, 2) : tone2(2100 - fre, 2);
 270   fre += 10;
 271   delay(2);
 272  }
 273 }
 274 
 275 void efekt5()
 276 {
 277  uint16_t fre = 100;
 278  for (int i = 0; i < 100; i++)
 279  {
 280   (i & 1) ? tone2(fre, 4) : tone2(2100 - fre, 4);
 281   fre += 20;
 282   delay(4);
 283  }
 284 }
 285 
 286 void efekt6()
 287 {
 288  uint16_t d = 12;
 289  for (int i = 0; i < 20; i++)
 290  {
 291   tone2(1760, 10);
 292   delay(d);
 293   d += 3;
 294  }
 295 }
 296 
 297 void efekt7()
 298 {
 299  for (int i = 0; i < 40; i++)
 300  {
 301   if (i & 1) tone2(1760, 10);
 302   delay(10);
 303  }
 304 }
 305 
 306 void efekt8()
 307 {
 308  uint16_t d = 72;
 309  for (int i = 0; i < 20; i++)
 310  {
 311   tone2(1760, 10);
 312   delay(d);
 313   d -= 3;
 314  }
 315 }
 316 
 317 void efekt9()
 318 {
 319  float fre = 3500;
 320  while (fre > 30)
 321  {
 322   tone2((uint16_t)fre, 2);
 323   fre *= 0.97;
 324   delay(2);
 325  }
 326 }
 327 
 328 void efekt10()
 329 {
 330  float fre = 30;
 331  while (fre < 3000)
 332  {
 333   tone2((uint16_t)fre, 2);
 334   fre *= 1.03;
 335   delay(2);
 336  }
 337 }
 338 
 339 void efekt11()
 340 {
 341  uint16_t fre = 3500;
 342  uint16_t d = 42;
 343  for (int i = 0; i < 20; i++)
 344  {
 345   tone2(fre, d);
 346   fre -= 165;
 347   delay(d);
 348   d -= 2;
 349  }
 350 }
 351 
 352 void efekt12()
 353 {
 354  float fre = 110;
 355  uint8_t d = 42;
 356  for (int i = 0; i < 20; i++)
 357  {
 358   tone2(fre, d);
 359   fre += 165;
 360   delay(d);
 361   d -= 2;
 362  }
 363 }
 364 
 365 void efekt13()
 366 {
 367  uint16_t fre = 3400;
 368  uint8_t d = 200;
 369  uint8_t delta = 1;
 370  for (int i = 0; i < 20; i++)
 371  {
 372   tone2(fre, d);
 373   fre -= 165;
 374   delay(d);
 375   d -= delta;
 376   delta++;
 377  }
 378  tone2(110, 1000);
 379  delay(1000);
 380 }
 381 
 382 void efekt14()
 383 {
 384  uint16_t fre = 880;
 385  int16_t d = 20;
 386  for (int i = 0; i < 20; i++)
 387  {
 388   tone2(fre, d);
 389   delay(d);
 390   fre += random(50) - 25;
 391   d += random(10) - 5;
 392   if (d < 0) d = 1;
 393  }
 394 }
 395 
 396 void efekt15()
 397 {
 398  uint16_t fre = 440;
 399  int16_t d = 20;
 400  for (int i = 0; i < 20; i++)
 401  {
 402   tone2(fre, d);
 403   delay(d);
 404   fre += random(25) - 12;
 405   d += random(10) - 5;
 406   if (d < 0) d = 1;
 407  }
 408 }
 409 
 410 void efekt16()
 411 {
 412  uint16_t fre = 1760;
 413  int16_t d = 20;
 414  for (int i = 0; i < 20; i++)
 415  {
 416   tone2(fre, d);
 417   delay(d);
 418   fre += random(100) - 50;
 419   d += random(10) - 5;
 420   if (d < 0) d = 1;
 421  }
 422 }
 423 
 424 void zvukovy_efekt(uint8_t cislo)
 425 {
 426  switch (cislo) {
 427   case 1: efekt1(); break;
 428   case 2: efekt2(); break;
 429   case 3: efekt3(); break;
 430   case 4: efekt4(); break;
 431   case 5: efekt5(); break;
 432   case 6: efekt6(); break;
 433   case 7: efekt7(); break;
 434   case 8: efekt8(); break;
 435   case 9: efekt9(); break;
 436   case 10: efekt10(); break;
 437   case 11: efekt11(); break;
 438   case 12: efekt12(); break;
 439   case 13: efekt13(); break;
 440   case 14: efekt14(); break;
 441   case 15: efekt15(); break;
 442   case 16: efekt16(); break;
 443  }
 444 }
 445 
 446 void test_ultrazvuk()
 447 {
 448  while ((serial_available() == 0) && (Serial.available() == 0))
 449  {
 450   serial_println_num(measure_distance());
 451   delay(100);
 452  }
 453  serial_read();
 454 }
 455 
 456 void menu_ultrasonic_request()
 457 {
 458  uint32_t tm = millis();
 459  int d = measure_distance();
 460  int count = 0;
 461  int count2 = 0;
 462  while ((millis() - tm < 1500) && ((d < 15) || (count2 < 5)) && (count < 10))
 463  {
 464   delay(10);
 465   d = measure_distance();
 466   if (d == 10000) count++;
 467   else count = 0;
 468   if (d >= 15) count2++;
 469   else count2 = 0;
 470   if (serial_available() || Serial.available()) return;
 471  }
 472  if (millis() - tm >= 1500)
 473  {
 474   ultrasonic_menu();
 475   cas_ked_naposledy_stlacil = millis();
 476  }
 477 }
 478 
 479 void ultrasonic_menu()
 480 {
 481  int selection = 0;
 482  tone2( 880, 200);
 483 
 484  do {
 485   int count = 0;
 486   int cnt10000 = 0;
 487   do {
 488    int32_t d = measure_distance();
 489    if (d == 10000) 
 490    {
 491     cnt10000++;
 492     delay(10);
 493     if (cnt10000 == 30) break;
 494     continue;
 495    }
 496    if (d >= 20) count++;
 497    else count = 0;
 498    delay(10);
 499   } while (!serial_available() && !Serial.available() && (count < 20));
 500 
 501   tone2( 440, 200);
 502   uint32_t tm = millis();
 503   while ((millis() - tm < 2000) && !serial_available() && !Serial.available()) 
 504   {
 505    int32_t d = measure_distance();
 506    if (d < 15) count++;
 507    else count = 0;
 508    if (count > 10) break;
 509    delay(20);
 510   }
 511   
 512   if (millis() - tm >= 2000)
 513   {
 514    tone2( 2000, 50);
 515    menu_command(selection);
 516    return;
 517   }
 518   selection++;
 519   for (int i = 0; i < selection; i++)
 520   {
 521    tone2( 1261, 50);
 522    delay(250);
 523   }
 524  } while (!serial_available() && !Serial.available());
 525  while (serial_available()) serial_read();
 526  while (Serial.available()) Serial.read();
 527 }
 528 
 529 void menu_command(int cmd)
 530 {
 531  if (cmd == 1) vpred();
 532  if (cmd == 2) {
 533   precitaj_choreografiu_z_EEPROM(1);
 534   zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len);
 535  }
 536  if (cmd == 3) {
 537   precitaj_choreografiu_z_EEPROM(2);
 538   zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len);
 539  }
 540  if (cmd == 4) {
 541   precitaj_choreografiu_z_EEPROM(3);
 542   zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len);
 543  }
 544  if (cmd == 5) zahraj_melodiu(1);
 545  if (cmd == 6) melodia_jedna_druhej();
 546  if (cmd == 7) ahoj();
 547  if (cmd == 8) zahraj_melodiu(2);
 548  if (cmd == 9) zahraj_melodiu(3);
 549  if (cmd == 10) zahraj_melodiu(4);
 550  if (cmd == 11) zahraj_melodiu(5);
 551 }
 552 
 553 void melodia_jedna_druhej()
 554 {
 555  for (int i = 0; i < 2; i++)
 556  {
 557   tone2(262, 200);
 558   delay(200);
 559   tone2(330, 200);
 560   delay(200);
 561 
 562   tone2(262, 200);
 563   delay(200);
 564   tone2(330, 200);
 565   delay(200);
 566 
 567   tone2(392, 400);
 568   delay(400);
 569 
 570   tone2(392, 400);
 571   delay(400);
 572  }
 573 }
 574 
 575 // chodza pre vacsieho dreveneho robota
 576 uint16_t chor_time[] = {500, 100, 1, 1, 100, 1, 1, 1, 100, 1, 1, 1, 100, 1, 100, 1, 1, 0};
 577 uint8_t chor_servo[] = {11, 1, 2, 6, 4, 3, 6, 5, 1, 2, 6, 5, 3, 4, 1, 2, 9, 0};
 578 uint8_t chor_val[] = {1, 48, 69, 180, 104, 104, 90, 0, 111, 146, 0, 90, 62, 69, 48, 69, 2, 0};
 579 uint8_t chor_len = 18;
 580 
 581 uint16_t fwd_time[] = {1,1,100,1,1,1,100,1,1,1,100,1,100,1,1,100,1,100,1,1,1,0};
 582 uint8_t fwd_servo[] = {10,11,1,2,1,6,4,3,6,5,1,2,2,6,5,3,4,1,2,1,9,0};
 583 uint8_t fwd_val[] = {6,1,36,66,90,180,120,120,90,0,109,156,90,0,90,60,60,36,70,90,6,0};
 584 uint8_t fwd_len = 22;
 585 
 586 uint8_t bwd_val[] = {6,2,36,66,90,180,60,60,90,0,109,156,90,0,90,120,120,36,70,90,6,0};
 587 uint8_t lt_val[] = {6,5,36,66,90,180,120,80,90,0,111,156,90,0,90,110,80,36,70,90,6,0};
 588 uint8_t rt_val[] = {6,4,36,66,90,180,80,120,90,0,109,156,90,0,90,80,110,36,70,90,6,0};
 589 
 590 
 591 void vpred()
 592 {
 593  while ((measure_distance() > 10) && !serial_available() && !Serial.available())
 594   zatancuj_choreografiu(chor_time, chor_servo, chor_val, chor_len);
 595  pipni();
 596  reset();
 597 }
 598 
 599 void chod_smerom(int s)
 600 {
 601  if (s == 1) zatancuj_choreografiu(fwd_time, fwd_servo, fwd_val, fwd_len);
 602  else if (s == 2) zatancuj_choreografiu(fwd_time, fwd_servo, bwd_val, fwd_len);
 603  else if (s == 3) zatancuj_choreografiu(fwd_time, fwd_servo, rt_val, fwd_len);
 604  else if (s == 4) zatancuj_choreografiu(fwd_time, fwd_servo, lt_val, fwd_len); 
 605 }
 606 void pipni()
 607 {
 608  tone2( 1568, 50);
 609  delay(100);
 610  tone2( 1357, 50);
 611 }
 612 
 613 void ruky()
 614 {
 615  uint8_t odloz_spomalenie = spomalenie;
 616  spomalenie = 0;
 617 #ifdef ROBOT_3D_PRINTED
 618  nastav_koncatinu(5, 180);
 619  nastav_koncatinu(6, 180);
 620 #else
 621  nastav_koncatinu(5, 0);
 622  nastav_koncatinu(6, 0);
 623 #endif
 624  delay(1000);
 625  nastav_koncatinu(5, 90);
 626  nastav_koncatinu(6, 90);
 627  spomalenie = odloz_spomalenie;
 628  delay(1000);
 629  pipni();
 630 }
 631 
 632 void ahoj()
 633 {
 634  tone2( 1568, 50);
 635  delay(70);
 636  tone2( 1175, 30);
 637  delay(50);
 638  tone2( 880, 30);
 639  delay(50);
 640  tone2( 1047, 50);
 641  delay(70);
 642  tone2( 1245, 30);
 643  delay(150);
 644  tone2( 1568, 50);
 645  delay(100);
 646  if (random(10) > 4) tone2( 1357, 50);
 647  else tone2( 1047, 50);
 648 }
 649 
 650 void nastav_koncatinu(int8_t srv, uint8_t poloha)
 651 {
 652  int8_t delta;
 653  srv--;
 654 
 655  if (servo_invertovane[srv]) poloha = 180 - poloha;
 656  
 657  if ((int16_t)poloha + (int16_t)kalib[srv] - 90 < 0) poloha = 0;
 658  else poloha += kalib[srv] - 90;
 659  
 660  if (poloha > 180) poloha = 180;
 661 
 662  if (spomalenie == 0) {
 663   stav[srv] = poloha;
 664   s[srv].write(stav[srv]);
 665  }
 666  else { 
 667   if (stav[srv] < poloha) delta = 1;
 668   else delta = -1;
 669   while (stav[srv] != poloha)
 670   {
 671    stav[srv] += delta;
 672    s[srv].write(stav[srv]);
 673    delay(spomalenie);
 674   }
 675  }
 676 }
 677 
 678 void zobraz_stav()
 679 {
 680  for (int i = 0; i < 6; i++)
 681  {
 682   serial_print_flash(PSTR("S")); serial_print_num(i + 1); serial_print_flash(PSTR(": ")); serial_println_num(stav[i] - kalib[i] + 90);
 683  }
 684  serial_println_flash(PSTR("---"));
 685  pipni();
 686 }
 687 
 688 void pohyb(int8_t servo)
 689 {
 690  int8_t srv = (servo > 0) ? servo : -servo;
 691  srv--;
 692  if (servo_invertovane[srv]) servo = -servo;
 693  if (servo > 0)
 694  {
 695   if (stav[srv] <= horny_limit[srv] - krok) stav[srv] += krok;
 696   else stav[srv] = horny_limit[srv];
 697   s[srv].write(stav[srv]);
 698  }
 699  else if (servo < 0)
 700  {
 701   if (stav[srv] >= dolny_limit[srv] + krok) stav[srv] -= krok;
 702   else stav[srv] = dolny_limit[srv];
 703   s[srv].write(stav[srv]);
 704  }
 705 }
 706 
 707 uint8_t pohyb_znakom(char z)
 708 {
 709  for (int i = 0; i < 12; i++)
 710  {
 711   if (z == znaky_zmien[i])
 712   {
 713    int8_t servo = zmeny[i];
 714    pohyb(servo);
 715    return 1;
 716   }
 717  }
 718  return 0;
 719 }
 720 
 721 void kombinacia1()
 722 {
 723  chod_smerom(1);
 724 // pohyb(SERVO_LAVA_NOHA);
 725 // pohyb(-SERVO_PRAVA_PATA);
 726 }
 727 
 728 void kombinacia2()
 729 {
 730  chod_smerom(2);
 731 
 732 // pohyb(SERVO_PRAVA_NOHA);
 733 // pohyb(-SERVO_LAVA_PATA);
 734 }
 735 
 736 void kombinacia3()
 737 {
 738  chod_smerom(3);
 739 
 740 // pohyb(SERVO_LAVA_RUKA);
 741 // pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA);
 742 }
 743 
 744 void kombinacia4()
 745 {
 746   chod_smerom(4);
 747 
 748 // pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA);
 749 // pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA);
 750 }
 751 
 752 int pohyb_kombinacia(char z)
 753 {
 754  if (z == '3') kombinacia1();
 755  else if (z == '4') kombinacia2();
 756  else if (z == '5') kombinacia3();
 757  else if (z == '6') kombinacia4();
 758  else return 0;
 759  return 1;
 760 }
 761 
 762 char read_char()
 763 {
 764  while (!serial_available() && !Serial.available());
 765  if (serial_available()) return serial_read();
 766  else return Serial.read();
 767 }
 768 
 769 int nacitajCislo()
 770 {
 771  int num = 0;
 772  int z;
 773  do {
 774   z = read_char();
 775   if (z == '#') while (z != 13) z = read_char();
 776  } while ((z < '0') || (z > '9'));
 777  while ((z >= '0') && (z <= '9'))
 778  {
 779   num *= 10;
 780   num += (z - '0');
 781   do {
 782    z = read_char();
 783    if (z == -1) delayMicroseconds(10);
 784   } while (z < 0);
 785  }
 786  return num;
 787 }
 788 
 789 void nacitaj_choreografiu()
 790 {
 791  ch_len = 0;
 792  int tm;
 793  do {
 794   tm = nacitajCislo();
 795   ch_time[ch_len] = tm;
 796   ch_servo[ch_len] = nacitajCislo();
 797   ch_val[ch_len] = nacitajCislo();
 798   ch_len++;
 799   if (ch_len == CHOREO_LEN) break;
 800  } while (tm > 0);
 801  pipni();
 802 }
 803 
 804 void vypis_choreografiu()
 805 {
 806  for (int i = 0; i < ch_len; i++)
 807  {
 808   serial_print_num(ch_time[i]);
 809   serial_print(" ");
 810   serial_print_num(ch_servo[i]);
 811   serial_print(" ");
 812   serial_println_num(ch_val[i]);
 813  }
 814  serial_println_flash(PSTR("---"));
 815  pipni();
 816 }
 817 
 818 uint32_t koniec_tanca;
 819 
 820 void zatancuj_choreografiu(uint16_t *ch_time, uint8_t *ch_servo, uint8_t *ch_val, int ch_len )
 821 {
 822  koniec_tanca = millis() + 3600000;
 823  for (int i = 0; i < ch_len - 1; i++)
 824  {
 825   delay(ch_time[i]);
 826   if (millis() > koniec_tanca) break; 
 827   if (ch_servo[i] < 7) nastav_koncatinu(ch_servo[i], ch_val[i]);
 828   else i = specialny_prikaz(i, ch_servo[i], ch_val[i], ch_len);
 829   if (serial_available() || Serial.available()) break;
 830  }
 831  pipni();
 832 }
 833 
 834 int specialny_prikaz(uint16_t i, uint8_t prikaz, uint8_t argument, int len)
 835 {
 836  if (prikaz == 8) koniec_tanca = millis() + 1000 * (uint32_t)argument; 
 837  else if (prikaz == 9) 
 838  {
 839   if (serial_available() || Serial.available()) return len - 1;
 840   if (measure_distance() < 10) return len - 1;
 841   return ((int)argument) - 1;
 842  }
 843  else if (prikaz == 10) spomalenie = argument;
 844  else if (prikaz == 11) zahraj_melodiu(argument);
 845  else if (prikaz == 12) zvukovy_efekt(argument);
 846  return i;
 847 }
 848 
 849 void reset()
 850 {
 851  for (int i = 0; i < 6; i++)
 852  {
 853   stav[i] = kalib[i];
 854   s[i].write(kalib[i]);
 855   delay(300);
 856  }
 857  pipni();
 858 }
 859 
 860 uint8_t nalad_hodnotu_serva(uint8_t servo, uint8_t hodnota, uint8_t min_hodnota, uint8_t max_hodnota)
 861 {
 862  serial_print_flash(PSTR(" (+/-/ENTER): "));
 863  serial_println_num(hodnota);
 864  s[servo].write(hodnota);
 865  char z;
 866  do {
 867   z = read_char();
 868   if ((z == '+') && (hodnota < max_hodnota)) hodnota++;
 869   else if ((z == '-') && (hodnota > min_hodnota)) hodnota--;
 870   if ((z == '+') || (z == '-'))
 871   {
 872    serial_print_num(hodnota); serial_print_char('\r');
 873    s[servo].write(hodnota);
 874   }
 875  } while (z != 13);
 876  return hodnota;
 877 }
 878 
 879 void kalibruj()
 880 {
 881  for (int i = 0; i < 6; i++)
 882  {
 883   serial_print_num(i);
 884   kalib[i] = nalad_hodnotu_serva(i, kalib[i], 90-63, 90+63);
 885   serial_print_num(i);
 886   serial_print(": ");
 887   serial_println_num(kalib[i]);
 888  }
 889  for (int i = 0; i < 6; i++) {
 890   serial_print_num(kalib[i]);
 891   serial_print(" ");
 892  }
 893  serial_print_flash(PSTR(" Chyt robota zozadu za telo (ENTER):"));
 894  char z;
 895  do { z = read_char(); } while (z != 13);
 896  serial_println_char(z);
 897 
 898  serial_print_flash(PSTR("*** Nasledujuce koncatiny su lave/prave z pohladu robota.\r\nAk to nesedi, treba prehodit kabliky servo!\r\n"));
 899 
 900  for (int i = 0; i < 6; i++) servo_invertovane[i] = 0;
 901 
 902  nastav_koncatinu(SERVO_PRAVA_PATA, 0);
 903  serial_print_flash(PSTR("Prava pata: je von alebo dnu? (V/D):"));
 904  do { z = read_char(); } while ((z != 'V') && (z != 'D'));
 905  serial_println_char(z);
 906  nastav_koncatinu(SERVO_PRAVA_PATA, 90);
 907  if (z == 'D') servo_invertovane[SERVO_PRAVA_PATA - 1] = 0;
 908  else servo_invertovane[SERVO_PRAVA_PATA - 1] = 1;
 909  
 910  nastav_koncatinu(SERVO_LAVA_PATA, 0);
 911  serial_print_flash(PSTR("Lava pata: je von alebo dnu? (V/D):"));
 912  do { z = read_char(); } while ((z != 'V') && (z != 'D'));
 913  serial_println_char(z);
 914  nastav_koncatinu(SERVO_LAVA_PATA, 90);
 915  if (z == 'V') servo_invertovane[SERVO_LAVA_PATA - 1] = 0;
 916  else servo_invertovane[SERVO_LAVA_PATA - 1] = 1;
 917  
 918  nastav_koncatinu(SERVO_PRAVA_NOHA, 0);
 919  serial_print_flash(PSTR("Prava noha: vpredu je pata alebo spicka? (P/S):"));
 920  do { z = read_char(); } while ((z != 'P') && (z != 'S'));
 921  serial_println_char(z);
 922  nastav_koncatinu(SERVO_PRAVA_NOHA, 90);
 923  if (z == 'P') servo_invertovane[SERVO_PRAVA_NOHA - 1] = 1;
 924  else servo_invertovane[SERVO_PRAVA_NOHA - 1] = 0;
 925 
 926  nastav_koncatinu(SERVO_LAVA_NOHA, 0);
 927  serial_print_flash(PSTR("Lava noha: vpredu je pata alebo spicka? (P/S):"));
 928  do { z = read_char(); } while ((z != 'P') && (z != 'S'));
 929  serial_println_char(z);
 930  nastav_koncatinu(SERVO_LAVA_NOHA, 90);
 931  if (z == 'S') servo_invertovane[SERVO_LAVA_NOHA - 1] = 1;
 932  else servo_invertovane[SERVO_LAVA_NOHA - 1] = 0;
 933  
 934  nastav_koncatinu(SERVO_PRAVA_RUKA, 0);
 935  serial_print_flash(PSTR("Prava ruka: je hore alebo dole? (H/D):"));
 936  do { z = read_char(); } while ((z != 'H') && (z != 'D'));
 937  serial_println_char(z);
 938  nastav_koncatinu(SERVO_PRAVA_RUKA, 90);
 939  if (z == 'H') servo_invertovane[SERVO_PRAVA_RUKA - 1] = 1;
 940  else servo_invertovane[SERVO_PRAVA_RUKA - 1] = 0;
 941 
 942  nastav_koncatinu(SERVO_LAVA_RUKA, 0);
 943  serial_print_flash(PSTR("Lava ruka: je hore alebo dole? (H/D):"));
 944  do { z = read_char(); } while ((z != 'H') && (z != 'D'));
 945  serial_println_char(z);
 946  nastav_koncatinu(SERVO_LAVA_RUKA, 90);
 947  if (z == 'D') servo_invertovane[SERVO_PRAVA_RUKA - 1] = 0;
 948  else servo_invertovane[SERVO_PRAVA_RUKA - 1] = 1;
 949 
 950  serial_println_flash(PSTR("ok"));
 951  pipni();
 952 }
 953 
 954 void nastav_limity()
 955 {
 956  for (int i = 0; i < 6; i++)
 957  {
 958   serial_print_num(i);
 959   serial_print_flash(PSTR("dolny"));
 960   dolny_limit[i] = nalad_hodnotu_serva(i, dolny_limit[i], 0, 180);
 961   serial_print_num(i);
 962   serial_print_flash(PSTR(" dolny: "));
 963   serial_println_num(dolny_limit[i]);
 964   s[i].write(kalib[i]);
 965 
 966   serial_print_num(i);
 967   serial_print_flash(PSTR("horny"));
 968   horny_limit[i] = nalad_hodnotu_serva(i, horny_limit[i], 0, 180);
 969   serial_print_num(i);
 970   serial_print_flash(PSTR(" horny: "));
 971   serial_println_num(horny_limit[i]);
 972   s[i].write(kalib[i]);
 973  }
 974  for (int i = 0; i < 6; i++) {
 975   serial_print_num(dolny_limit[i]);
 976   serial_print("-");
 977   serial_print_num(horny_limit[i]);
 978   serial_print(" ");
 979  }
 980  serial_println_flash(PSTR("ok"));
 981  pipni();
 982 }
 983 
 984 void vypis_kalibraciu()
 985 {
 986  serial_print_flash(PSTR("stredy: "));
 987  for (int i = 0; i < 6; i++) {
 988   serial_print_num(kalib[i]);
 989   serial_print(" ");
 990  }
 991  serial_println();
 992  
 993  serial_print_flash(PSTR("invertovane servo: "));
 994  for (int i = 0; i < 6; i++)
 995  {
 996   serial_print_num(servo_invertovane[i]);
 997   serial_print_char(' ');
 998  }
 999  serial_println();
1000   
1001  serial_print_flash(PSTR("dolny limit: "));
1002  for (int i = 0; i < 6; i++) {
1003   serial_print_num(dolny_limit[i]);
1004   serial_print(" ");
1005  }
1006  serial_println();
1007  serial_print_flash(PSTR("horny limit: "));
1008  for (int i = 0; i < 6; i++) {
1009   serial_print_num(horny_limit[i]);
1010   serial_print(" ");
1011  }
1012  serial_println();
1013 }
1014 
1015 void nacitaj_kalibraciu()
1016 {
1017  for (int i = 0; i < 6; i++)
1018   kalib[i] = nacitajCislo();
1019  vypis_kalibraciu();
1020  serial_println_flash(PSTR("ok"));
1021  pipni();
1022 }
1023 
1024 void zvys_krok()
1025 {
1026  if (krok < 180) krok++;
1027  serial_print_flash(PSTR("krok: "));
1028  serial_println_num(krok);
1029 }
1030 
1031 void zniz_krok()
1032 {
1033  if (krok > 0) krok--;
1034  serial_print_flash(PSTR("krok: "));
1035  serial_println_num(krok);
1036 }
1037 
1038 void zniz_spomalenie()
1039 {
1040  if (spomalenie > 0) spomalenie--;
1041  serial_print_flash(PSTR("spomalenie: "));
1042  serial_println_num(spomalenie);
1043 }
1044 
1045 void zvys_spomalenie()
1046 {
1047  if (spomalenie < 100) spomalenie++;
1048  serial_print_flash(PSTR("spomalenie: "));
1049  serial_println_num(spomalenie);
1050 }
1051 
1052 //nasleduju funkcie ktore pracuju s pamatou EEPROM
1053 
1054 //EEPROM MAP:
1055 // 0: slot number where choreography 3 starts (B3. Real address = B3 x 4)
1056 // 1: marker '~' indicates calibration is already stored in EEPROM and will be loaded on startup
1057 //      '1', '2', '3' indicate the same, but choreography 1,2, or 3 is automatically launched on startup
1058 // 2-8: servo calibration (central points to be used instead of default 90)
1059 //    they are shifted by (90-63) and the range is (90-63)...0 till (90+63)...127
1060 //    bit 7 (value 128) indicates servo is inverted
1061 // 9-14: lower limit for direct control for all 6 servos
1062 // 15-20: upper limit for direct control for all 6 servos
1063 // 21:  number of steps in choreography 1 (L1) 0=choreography not in memory
1064 // 22:  number of steps in choreography 2 (L2) 0=not in memory
1065 // 23:  number of steps in choreography 3 (L3) 0=not in memory
1066 // 24..(L1 x 4 + 23)    choreography1 tuplets (uint16,uint8,uint8) x L1
1067 // (1024 - L2 x 4)..1023  choreography2 same as above
1068 // B3 x 4..(B3 x 4 + L3 x 4 - 1) choreography 3 same as above
1069 
1070 void skus_zapisat_choreografiu_do_EEPROM()
1071 {
1072  serial_print_flash(PSTR("Cislo? [1-3]: "));
1073  char odpoved = read_char();
1074  if ((odpoved < '1') || (odpoved > '3')) return;
1075  serial_println_char(odpoved);
1076  uint8_t cislo = odpoved - '0';
1077 
1078  serial_print_flash(PSTR("Zapisat choreografiu do EEPROM c."));
1079  serial_print_char(odpoved);
1080  serial_print_flash(PSTR("? [Y/n]: "));
1081  odpoved = read_char();
1082  serial_println_char(odpoved);
1083  if (odpoved == 'Y')
1084   zapis_choreografiu_do_EEPROM(cislo);
1085 }
1086 
1087 void skus_nacitat_choreografiu_z_EEPROM()
1088 {
1089  serial_print_flash(PSTR("Cislo? [1-3]: "));
1090  char odpoved = read_char();
1091  if ((odpoved < '1') || (odpoved > '3')) return;
1092  serial_println_char(odpoved);
1093  uint8_t cislo = odpoved - '0';
1094 
1095  serial_print_flash(PSTR("Precitat choreografiu z EEPROM c."));
1096  serial_print_char(odpoved);
1097  serial_print_flash(PSTR("? [Y/n]: "));
1098  odpoved = read_char();
1099  serial_println_char(odpoved);
1100  if (odpoved == 'Y')
1101   precitaj_choreografiu_z_EEPROM(cislo);
1102 }
1103 
1104 void skus_naformatovat_EEPROM_choreografie()
1105 {
1106  serial_print_flash(PSTR("Formatovat EEPROM choreografii? [Y/n]:"));
1107  char odpoved = read_char();
1108  serial_println_char(odpoved);
1109  if (odpoved == 'Y')
1110   naformatuj_EEPROM_choreografie();
1111 }
1112 
1113 void zapis_choreografiu_do_EEPROM(int slot)
1114 {
1115  uint8_t b3 = EEPROM.read(0);
1116  uint8_t len1 = EEPROM.read(21);
1117  uint8_t len2 = EEPROM.read(22);
1118  uint8_t len3 = EEPROM.read(23);
1119  uint16_t wp = 65535;
1120 
1121  if ((len1 > CHOREO_LEN) || (len2 > CHOREO_LEN) || (len3 > CHOREO_LEN) || (b3 > 250 - len3) || ((len1 > b3) && (b3 != 0)) || (len3 + b3 > 250 - len2) || (len1 + len2 > 250))
1122   b3 = len1 = len2 = len3 = 0;
1123 
1124  if (slot == 1)
1125  {
1126   if (((ch_len < b3) || (len3 == 0)) && (ch_len + len2 + len3 <= 250))
1127   {
1128    EEPROM.write(21, ch_len);
1129    wp = 24;
1130   }
1131  }
1132  else if (slot == 2)
1133  {
1134   if ((250 - b3 - len3 > ch_len) && (ch_len + len1 + len3 <= 250))
1135   {
1136    EEPROM.write(22, ch_len);
1137    wp = 1000 - ch_len * 4;
1138   }
1139  }
1140  else if (slot == 3)
1141  {
1142   if (ch_len + len1 + len2 <= 250)
1143   {
1144    EEPROM.write(23, ch_len);
1145    EEPROM.write(0, (len1 - len2) / 2 + 125);
1146    wp = 4 * ((len1 - len2) / 2 + 125);
1147   }
1148  }
1149 
1150  if (wp == 65535)
1151   serial_println_flash(PSTR("not enough space"));
1152  else
1153  {
1154   for (int i = 0; i < ch_len; i++)
1155   {
1156    EEPROM.write(wp + 4 * i, ch_time[i] & 255);
1157    EEPROM.write(wp + 1 + 4 * i, ch_time[i] >> 8);
1158    EEPROM.write(wp + 2 + 4 * i, ch_servo[i]);
1159    EEPROM.write(wp + 3 + 4 * i, ch_val[i]);
1160   }
1161   serial_println_flash(PSTR("ok"));
1162  }
1163 }
1164 
1165 void precitaj_choreografiu_z_EEPROM(uint8_t slot)
1166 {
1167  uint8_t b3 = EEPROM.read(0);
1168  uint8_t len1 = EEPROM.read(21);
1169  uint8_t len2 = EEPROM.read(22);
1170  uint8_t len3 = EEPROM.read(23);
1171  uint16_t rp = 65535;
1172  if ((len1 > CHOREO_LEN) || (len2 > CHOREO_LEN) || (len3 > CHOREO_LEN) || (b3 > 250 - len3) || ((len1 > b3) && (b3 != 0)) || (len3 + b3 > 250 - len2) || (len1 + len2 > 250))
1173   b3 = len1 = len2 = len3 = 0;
1174 
1175  if (slot == 1)
1176  {
1177   if (len1 > 0)
1178   {
1179    rp = 24;
1180    ch_len = len1;
1181   }
1182  }
1183  else if (slot == 2)
1184  {
1185   if (len2 > 0)
1186   {
1187    ch_len = len2;
1188    rp = 1000 - ch_len * 4;
1189   }
1190  }
1191  else if (slot == 3)
1192  {
1193   if (len3 > 0)
1194   {
1195    rp = b3 * 4;
1196    ch_len = len3;
1197   }
1198  }
1199 
1200  if (rp == 65535)
1201   serial_println_flash(PSTR("couldn't"));
1202  else
1203  {
1204   for (int i = 0; i < ch_len; i++)
1205   {
1206    ch_time[i] = ((uint16_t)EEPROM.read(rp + 4 * i)) |
1207          (((uint16_t)EEPROM.read(rp + 1 + 4 * i)) << 8);
1208    ch_servo[i] = EEPROM.read(rp + 2 + 4 * i);
1209    ch_val[i] = EEPROM.read(rp + 3 + 4 * i);
1210   }
1211   serial_println_flash(PSTR("ok"));
1212   pipni();
1213  }
1214 }
1215 
1216 void naformatuj_EEPROM_choreografie()
1217 {
1218  EEPROM.write(0, 0);
1219  EEPROM.write(21, 0);
1220  EEPROM.write(22, 0);
1221  EEPROM.write(23, 0);
1222  serial_println_flash(PSTR("ok"));
1223  pipni();
1224 }
1225 
1226 void precitaj_kalibraciu_z_EEPROM()
1227 {
1228  uint8_t value = EEPROM.read(1);
1229  if ((value != '~') && (value != '1') && (value != '2') && (value != '3')) return;
1230  if (value != '~') auto_start = value - '0';
1231  else auto_start = 0;
1232  for (int i = 2; i < 8; i++)
1233  {
1234   int16_t k = EEPROM.read(i);
1235   if (k > 127) servo_invertovane[i - 2] = 1;
1236   else servo_invertovane[i - 2] = 0;
1237   k &= 127;
1238   prednastavena_kalibracia[i - 2] = k + (90-63);
1239  }
1240  for (int i = 0; i < 6; i++)
1241   dolny_limit[i] = EEPROM.read(i + 9);
1242  for (int i = 0; i < 6; i++)
1243   horny_limit[i] = EEPROM.read(i + 15);
1244 }
1245 
1246 void zapis_kalibraciu_do_EEPROM()
1247 {
1248  serial_print_flash(PSTR("Naozaj chces zapisat kalibraciu do EEPROM? [Y/n]: "));
1249  char odpoved = read_char();
1250  serial_println_char(odpoved);
1251  if (odpoved == 'Y')
1252  {
1253   char kalib_state = EEPROM.read(1);
1254   if ((kalib_state == '~') || ((kalib_state >= '1') && (kalib_state <= '3')))
1255    EEPROM.write(1, kalib_state);
1256   else EEPROM.write(1, '~');
1257   for (int i = 2; i < 8; i++)
1258   {
1259    int16_t k = kalib[i - 2] - (90-63);
1260    if (k < 0) k = 0;
1261    else if (k > 127) k = 127;
1262    if (servo_invertovane[i - 2]) k += 128;   
1263    EEPROM.write(i, (uint8_t)k);
1264   }
1265   for (int i = 0; i < 6; i++)
1266    EEPROM.write(9 + i, dolny_limit[i]);
1267   for (int i = 0; i < 6; i++)
1268    EEPROM.write(15 + i, horny_limit[i]);
1269   serial_println_flash(PSTR("ok"));
1270  }
1271 }
1272 
1273 // nasleduje softverova implementacia serioveho portu
1274 #define SERIAL_STATE_IDLE   0
1275 #define SERIAL_STATE_RECEIVING 1
1276 #define SERIAL_BUFFER_LENGTH  20
1277 
1278 static volatile uint8_t serial_state;
1279 static uint8_t serial_buffer[SERIAL_BUFFER_LENGTH];
1280 static volatile uint8_t serial_buf_wp, serial_buf_rp;
1281 
1282 static volatile uint8_t receiving_byte;
1283 
1284 static volatile uint32_t time_startbit_noticed;
1285 static volatile uint8_t next_bit_order;
1286 static volatile uint8_t waiting_stop_bit;
1287 static uint16_t one_byte_duration;
1288 static uint16_t one_bit_duration;
1289 static uint16_t one_bit_write_duration;
1290 static uint16_t half_of_one_bit_duration;
1291 
1292 void init_serial(uint32_t baud_rate)
1293 {
1294  pinMode(2, INPUT);
1295  pinMode(4, OUTPUT);
1296 
1297  serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
1298 
1299  one_byte_duration = 9500000 / baud_rate;
1300  one_bit_duration = 1000000 / baud_rate;
1301  one_bit_write_duration = one_bit_duration - 1;
1302  half_of_one_bit_duration = 500000 / baud_rate;
1303 
1304  PCMSK2 |= 4; //PCINT18;
1305  PCIFR &= ~4; //PCIF2;
1306  PCICR |= 4; // PCIE2;
1307 }
1308 
1309 ISR(PCINT2_vect)
1310 {
1311  uint32_t tm = micros();
1312  if (serial_state == SERIAL_STATE_IDLE)
1313  {
1314   time_startbit_noticed = tm;
1315   serial_state = SERIAL_STATE_RECEIVING;
1316   receiving_byte = 0xFF;
1317   next_bit_order = 0;
1318  }
1319  else if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
1320  {
1321   serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
1322   serial_buf_wp++;
1323   if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
1324   time_startbit_noticed = tm;
1325   receiving_byte = 0xFF;
1326   next_bit_order = 0;
1327  }
1328  else if (PIND & 4)
1329  {
1330   int8_t new_next_bit_order = (tm - time_startbit_noticed - half_of_one_bit_duration) / one_bit_duration;
1331   while (next_bit_order < new_next_bit_order)
1332   {
1333    receiving_byte &= ~(1 << next_bit_order);
1334    next_bit_order++;
1335   }
1336   if (next_bit_order == 8)
1337   {
1338    serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
1339    serial_buf_wp++;
1340    if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
1341    serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
1342   }
1343  } else
1344   next_bit_order = (tm - time_startbit_noticed - half_of_one_bit_duration) / one_bit_duration;
1345 }
1346 
1347 uint8_t serial_available()
1348 {
1349  cli();
1350  if (serial_buf_rp != serial_buf_wp)
1351  {
1352   sei();
1353   return 1;
1354  }
1355  if (serial_state == SERIAL_STATE_RECEIVING)
1356  {
1357   uint32_t tm = micros();
1358   if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
1359   {
1360    serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
1361    serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
1362    serial_buf_wp++;
1363    if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
1364    sei();
1365    return 1;
1366   }
1367  }
1368  sei();
1369  return 0;
1370 }
1371 
1372 int16_t serial_read()
1373 {
1374  cli();
1375  if (serial_buf_rp != serial_buf_wp)
1376  {
1377   uint8_t ch = serial_buffer[serial_buf_rp];
1378   serial_buf_rp++;
1379   if (serial_buf_rp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_rp = 0;
1380   sei();
1381   return ch;
1382  }
1383 
1384  if (serial_state == SERIAL_STATE_RECEIVING)
1385  {
1386   uint32_t tm = micros();
1387   if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
1388   {
1389    uint8_t ch = receiving_byte;
1390    serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
1391    sei();
1392    return ch;
1393   }
1394  }
1395  sei();
1396  return -1;
1397 }
1398 
1399 void serial_write(uint8_t ch)
1400 {
1401 #ifdef ECHO_BT_TO_USB
1402  Serial.print((char)ch);
1403 #endif
1404  PORTD &= ~16;
1405  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1406  for (uint8_t i = 0; i < 8; i++)
1407  {
1408   if (ch & 1) PORTD |= 16;
1409   else PORTD &= ~16;
1410   ch >>= 1;
1411   delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1412  }
1413  PORTD |= 16;
1414  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1415  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1416  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1417  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1418  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1419 }
1420 
1421 uint16_t serial_readln(uint8_t *ln, uint16_t max_length)
1422 {
1423  uint16_t len;
1424  int16_t ch;
1425  do {
1426   ch = serial_read();
1427   if (ch == 13) continue;
1428  } while (ch == -1);
1429 
1430  do {
1431   if ((ch != 13) && (ch != 10) && (ch != -1))
1432   {
1433    *(ln++) = ch;
1434    max_length--;
1435    len++;
1436   }
1437   ch = serial_read();
1438  } while ((ch != 13) && max_length);
1439  *ln = 0;
1440  return len;
1441 }
1442 
1443 void serial_print_num(int32_t number)
1444 {
1445  if (number < 0)
1446  {
1447   serial_write('-');
1448   number = -number;
1449  }
1450  int32_t rad = 1;
1451  while (number / rad) rad *= 10;
1452  if (number > 0) rad /= 10;
1453  while (rad)
1454  {
1455   serial_write((char)('0' + (number / rad)));
1456   number -= (number / rad) * rad;
1457   rad /= 10;
1458  }
1459 }
1460 
1461 void serial_print_char(char ch)
1462 {
1463  serial_write(ch);
1464 }
1465 
1466 void serial_print(const char *str)
1467 {
1468  while (*str) serial_write(*(str++));
1469 }
1470 
1471 void serial_println(const char *str)
1472 {
1473  serial_print(str);
1474  serial_write(13);
1475  serial_write(10);
1476 }
1477 
1478 void serial_print_flash(const char *str)
1479 {
1480  int ln = strlen_P(str);
1481  for (int i = 0; i < ln; i++)
1482   serial_write(pgm_read_byte(str + i));
1483 }
1484 
1485 void serial_println_flash(const char *str)
1486 {
1487  serial_print_flash(str);
1488  serial_write(13);
1489  serial_write(10);
1490 }
1491 
1492 void serial_println_num(int32_t number)
1493 {
1494  serial_print_num(number);
1495  serial_println();
1496 }
1497 
1498 void serial_println_char(char ch)
1499 {
1500  serial_write(ch);
1501  serial_println();
1502 }
1503 
1504 void serial_println()
1505 {
1506  serial_write(13);
1507  serial_write(10);
1508 }
1509 
1510 // nasleduje citanie z utltazvukoveho senzora
1511 
1512 static volatile uint32_t pulse_start;
1513 static volatile uint8_t new_distance;
1514 
1515 void init_ultrasonic()
1516 {
1517  pinMode(US_ECHO, INPUT);
1518  pinMode(US_TRIG, OUTPUT);
1519 
1520  PCMSK0 |= 1; //PCINT0;
1521  PCIFR &= ~1; //PCIF0;
1522  PCICR |= 1; // PCIE0;
1523 }
1524 
1525 ISR(PCINT0_vect)
1526 {
1527  if (PINB & 1) pulse_start = micros();
1528  else
1529  {
1530   distance = (int16_t)((micros() - pulse_start) / 58);
1531   new_distance = 1;
1532  }
1533 }
1534 
1535 void start_distance_measurement()
1536 {
1537  distance = 10000;
1538  new_distance = 0;
1539  digitalWrite(US_TRIG, HIGH);
1540  delayMicroseconds(10);
1541  digitalWrite(US_TRIG, LOW);
1542 }
1543 
1544 void wait_for_distance_measurement_to_complete()
1545 {
1546  uint8_t counter = 0;
1547  while ((counter < 20) && !new_distance)
1548  {
1549   delay(1);
1550   counter++;
1551  }
1552  if (counter == 20)
1553  {
1554   pinMode(US_ECHO, OUTPUT);
1555   digitalWrite(US_ECHO, HIGH);
1556   delayMicroseconds(10);
1557   digitalWrite(US_ECHO, LOW);
1558   pinMode(US_ECHO, INPUT);
1559   delayMicroseconds(5);
1560   distance = 10000;
1561  }
1562 }
1563 
1564 int16_t measure_distance()
1565 {
1566  start_distance_measurement();
1567  wait_for_distance_measurement_to_complete();
1568  return distance;
1569 }
1570 
1571 //-------------------------------- nasleduje prehravanie melodie a hranie cez timer2 v pozadi
1572 #define SIRENE_PORT PORTB
1573 #define SIRENE_DDR  DDRB
1574 #define SIRENE_PIN  4
1575 
1576 #define FIS3 2960
1577 #define G3 3136
1578 
1579 float octave_4[] = { 2093.00, 2217.46, 2349.32, 2489.02, 2637.02, 2793.83, 2959.96, 3135.96, 3322.44, 3520.00, 3729.31, 3951.07 };
1580 
1581 //popcorn
1582 uint16_t dlzka_melodia[] = {0, 386, 26, 281, 217, 36};
1583 const uint8_t melodia1[] PROGMEM = { 252, 50, 149, 49,
1584                   28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 49,
1585                   28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 149,
1586                   40, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 36, 49, 99, 40, 49, 99,
1587                   28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 49,
1588                   28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 149,
1589                   40, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99,
1590                   49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99,
1591                   49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99, 149 ,
1592                   47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 47, 49, 99,
1593                   49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99,
1594                   49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99, 149 ,
1595                   47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99
1596                  };
1597 
1598 //kohutik jarabi
1599 const uint8_t melodia2[] PROGMEM = { 252, 150, 119, 121, 173, 174, 124, 124, 124, 123, 171, 173, 123, 123, 123, 121, 169, 171, 121, 121, 121, 123, 171, 169, 119, 119 };
1600 
1601 //kankan
1602 const uint8_t melodia3[] PROGMEM = { 252, 100,
1603                   251, 1, 184, 1, 32, 126, 149, 251, 1, 184, 1, 32, 126, 149, 251, 1, 184, 1, 32, 126, 251, 1, 184, 1, 32, 126, 251, 1, 184, 1, 32, 126, 251, 1, 184, 1, 32, 126,
1604                   64, 71, 71, 73, 71, 69, 69, 73, 74, 78, 81, 78, 78, 76, 251, 1, 184, 1, 32, 126, 78, 68, 68, 78, 76, 69, 69, 73, 73, 71, 73, 71, 85, 83, 85, 83,
1605                   64, 71, 71, 73, 71, 69, 69, 73, 74, 78, 81, 78, 78, 76, 251, 1, 184, 1, 32, 126, 78, 68, 68, 78, 76, 69, 69, 73, 73, 71, 73, 71, 71, 69, 119,
1606                   135, 131, 128, 126, 75, 76, 78, 80, 81, 76, 80, 76, 81, 76, 80, 76, 81, 76, 80, 76, 81, 76, 80, 76,
1607                   251, 2, 11, 3, 16, 19, 251, 1, 4, 3, 16, 19,
1608                   251, 1, 4, 3, 16, 19, 251, 1, 4, 3, 16, 19,
1609                   251, 1, 4, 3, 16, 19, 251, 1, 4, 3, 16, 19,
1610                   251, 1, 4, 3, 16, 19, 251, 1, 4, 3, 16, 19,
1611                   174, 88, 91, 90, 88, 143, 143, 93, 95, 90, 91, 138, 138, 88, 91, 90, 88, 86, 86, 85, 83, 81, 79, 78, 76,
1612                   174, 88, 91, 90, 88, 143, 143, 93, 95, 90, 91, 138, 138, 88, 91, 90, 88, 86, 93, 89, 90, 136,
1613                   64, 71, 71, 73, 71, 69, 69, 73, 74, 78, 81, 78, 78, 76, 251, 1, 184, 1, 32, 126,
1614                   78, 76, 126, 78, 76, 126, 78, 76, 126, 78, 76, 126, 78, 76, 126, 78, 76, 126,
1615                   78, 76, 78, 76, 78, 76, 78, 76,
1616                   131, 119, 119, 119, 169
1617                  };
1618 
1619 //labutie jazero
1620 const uint8_t melodia4[] PROGMEM = {
1621  252, 220, 66, 69, 73, 69, 66, 69, 73, 69, 66, 69, 73, 69, 66, 69, 73, 69,
1622  185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178,
1623  99, 83, 81, 80,
1624  185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178,
1625  149, 128, 130, 131, 133, 85, 86, 251, 6, 32, 3, 8, 86, 135, 86, 88, 251, 6, 224, 3, 8, 88, 136, 88, 90, 251, 7, 184, 3, 8, 90, 85, 81, 80, 78,
1626  130, 131, 133, 85, 86, 251, 6, 32, 3, 8, 86, 135, 86, 88, 251, 6, 224, 3, 8, 88, 136, 88, 90, 251, 7, 73, 3, 8, 86, 133, 86, 91, 251, 7, 184, 3, 8, 87, 251, 7, 184, 3, 8, 85,
1627  185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178,
1628  99, 83, 81, 80,
1629  185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178
1630 };
1631 
1632 //let it be https://www.musicnotes.com/sheetmusic/mtd.asp?ppn=MN0101556
1633 const uint8_t melodia5[] PROGMEM = { 252, 200, 26, 26, 76, 26, 253, 78, 73, 76, 76, 31, 253, 83, 35, 85, 253, 85, 
1634                   83, 83, 81, 131, 35, 253, 85, 86, 35, 35, 85, 83, 99, 35, 33, 83, 81, 181 
1635 };
1636 
1637 volatile int16_t music_speed = 800 / 16;
1638 volatile const uint8_t *current_note ;
1639 volatile uint16_t notes_remaining;
1640 uint8_t dotted_note = 0;
1641 
1642 void zahraj_melodiu(uint8_t cislo)
1643 {
1644  if (cislo == 0) {
1645   zastav_melodiu();
1646   return;
1647  }
1648 
1649  if (cislo == 1) current_note = melodia1;
1650  else if (cislo == 2) current_note = melodia2;
1651  else if (cislo == 3) current_note = melodia3;
1652  else if (cislo == 4) current_note = melodia4;
1653  else if (cislo == 5) current_note = melodia5;
1654  notes_remaining = dlzka_melodia[cislo];
1655 
1656  next_note();
1657 }
1658 
1659 void next_note()
1660 {
1661  uint16_t freq = 0, dur = 0;
1662  if (!notes_remaining) return;
1663  otto_translate_tone_flash(&freq, &dur);
1664  tone2(freq, dur);
1665 }
1666 
1667 void otto_translate_tone_flash(uint16_t *freq, uint16_t *del)
1668 {
1669  do {
1670   uint8_t n = pgm_read_byte(current_note);
1671   if (n > 249)
1672   {
1673    if (n == 251)
1674    {
1675     current_note++;
1676     uint8_t f1 = pgm_read_byte(current_note);
1677     current_note++;
1678     uint8_t f2 = pgm_read_byte(current_note);
1679     current_note++;
1680     uint8_t d1 = pgm_read_byte(current_note);
1681     current_note++;
1682     uint8_t d2 = pgm_read_byte(current_note);
1683     *freq = (f1 << 8) + f2;
1684     *del = (music_speed * 16 * (long)d1) / d2;
1685     notes_remaining -= 4;
1686    }
1687    else if (n == 252)
1688    {
1689     current_note++;
1690     music_speed = pgm_read_byte(current_note);
1691     current_note++;
1692     notes_remaining -= 2;
1693     continue;
1694    }
1695    else if (n == 253) 
1696    {
1697     dotted_note = 1;
1698     current_note++;
1699     notes_remaining--;    
1700     continue;
1701    }
1702    else if (n == 254)
1703    {
1704     *freq = FIS3;
1705     *del = music_speed;
1706    }
1707    else if (n == 255)
1708    {
1709     *freq = G3;
1710     *del = music_speed;
1711    }
1712   }
1713   else
1714   {
1715    uint8_t len = n / 50;
1716    *del = music_speed;
1717    while (len--) *del *= 2;
1718    n = n % 50;
1719    if (n != 49)
1720    {
1721     uint8_t octave = (n + 5) / 12;
1722     n = (n + 5) % 12;
1723     float ffreq = octave_4[n];
1724     octave = 4 - octave;
1725     while (octave > 0)
1726     {
1727      ffreq /= 2.0;
1728      octave--;
1729     }
1730     *freq = (uint16_t)ffreq;
1731    }
1732    else *freq = 0;
1733   }
1734   notes_remaining--;
1735   current_note++;
1736   break;
1737  } while (1);
1738  if (dotted_note) 
1739  {
1740   *del += (*del) / 2;
1741   dotted_note = 0;
1742  }
1743 }
1744 
1745 static volatile uint8_t tone2_state;
1746 static volatile uint8_t tone2_pause;
1747 static volatile uint32_t tone2_len;
1748 
1749 void init_tone2()
1750 {
1751  notes_remaining = 0;
1752  tone2_pause = 0;
1753  dotted_note = 0;
1754  TCCR2A = 2;
1755  TCCR2B = 0;
1756  TIMSK2 = 2;
1757  SIRENE_DDR |= (1 << SIRENE_PIN);
1758 }
1759 
1760 ISR(TIMER2_COMPA_vect)
1761 {
1762  if (!tone2_pause)
1763  {
1764   if (tone2_state)
1765   {
1766    SIRENE_PORT |= (1 << SIRENE_PIN);
1767    tone2_state = 0;
1768   }
1769   else
1770   {
1771    SIRENE_PORT &= ~(1 << SIRENE_PIN);
1772    tone2_state = 1;
1773   }
1774  }
1775  if ((--tone2_len) == 0)
1776  {
1777   TCCR2B = 0;
1778   tone2_pause = 0;
1779   next_note();
1780  }
1781 }
1782 
1783 void tone2(uint16_t freq, uint16_t duration)
1784 {
1785  uint32_t period = ((uint32_t)1000000) / (uint32_t)freq;
1786 
1787  if (freq >= 977) // prescaler 32
1788  {
1789   tone2_state = 0;
1790   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1791   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1792   TCNT2 = 0;
1793   OCR2A = (uint8_t) (250000 / (uint32_t)freq);
1794   TCCR2B = 3;
1795  }
1796  else if (freq >= 488) // prescaler 64
1797  {
1798   tone2_state = 0;
1799   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1800   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1801   TCNT2 = 0;
1802   OCR2A = (uint8_t) (125000 / (uint32_t)freq);
1803   TCCR2B = 4;
1804  }
1805  else if (freq >= 244) // prescaler 128
1806  {
1807   tone2_state = 0;
1808   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1809   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1810   TCNT2 = 0;
1811   OCR2A = (uint8_t) (62500 / (uint32_t)freq);
1812   TCCR2B = 5;
1813  }
1814  else if (freq >= 122) //prescaler 256
1815  {
1816   tone2_state = 0;
1817   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1818   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1819   TCNT2 = 0;
1820   OCR2A = (uint8_t) (31250 / (uint32_t)freq);
1821   TCCR2B = 6;
1822  }
1823  else if (freq >= 30) //prescaler 1024
1824  {
1825   tone2_state = 0;
1826   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1827   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1828 
1829  TCNT2 = 0;
1830   OCR2A = (uint8_t) (7813 / (uint32_t)freq);
1831   TCCR2B = 7;
1832  }
1833  else if (freq == 0)
1834  {
1835   tone2_pause = 1;
1836   tone2_state = 0;
1837   period = 1000000 / 500;
1838   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1839   TCNT2 = 0;
1840   OCR2A = (uint8_t) (125000 / (uint32_t)500);
1841   TCCR2B = 4;
1842  }
1843  else
1844  {
1845   TCCR2B = 0;
1846  }
1847 }
1848 
1849 void zastav_melodiu()
1850 {
1851  notes_remaining = 0;
1852 }