Difference between revisions of "Otto - riadiaci program v.4"

From DT^2
Jump to: navigation, search
m
m
Line 30: Line 30:
 
|-
 
|-
 
|Siréna +||12
 
|Siréna +||12
 +
|-
 +
|Siréna -, GND Ultrazvuk, GND BlueTooth, kondenzátor -, najtmavší káblik každého serva, oba kábliky z vypínača||G (ľubovoľné)
 +
|-
 +
|VCC Ultrazvuk, VCC BlueTooth, kondenzátor +, červený káblik každého serva, oba kabliky z diody||V (ľubovoľné)
 
|}   
 
|}   
  

Revision as of 19:32, 25 August 2018

Program umožňuje priame riadenie robota (aj cez BlueTooth). Teraz už funguje aj na pinoch 2,4 a môže sa naraz programovať aj komunikovať.

Na komunikáciu s robotom môžete použiť napr. program Putty: putty.exe.

Pripojenie na vývody Arduina:

signál pin
ľavá ruka 10
pravá ruka 11
ľavá noha 9
pravá noha 6
ľavá päta 5
pravá päta 3
TXD BlueTooth 2
RXD BlueTooth 4
TRIG Ultrazvuk 7
ECHO Ultrazvuk 8
Siréna + 12
Siréna -, GND Ultrazvuk, GND BlueTooth, kondenzátor -, najtmavší káblik každého serva, oba kábliky z vypínača G (ľubovoľné)
VCC Ultrazvuk, VCC BlueTooth, kondenzátor +, červený káblik každého serva, oba kabliky z diody V (ľubovoľné)

1 HC-SR04 Front Back.jpeg

Číslovanie serva v choreografii:

servo číslo serva v choreografii
ľavá ruka 5
pravá ruka 6
ľavá noha 4
pravá noha 3
ľavá päta 2
pravá päta 1
klaves servo/funkcia
a/q ľavá ruka
;/p pravá ruka
z/x ľavá noha
,/. pravá noha
d/c ľavá päta
k/m pravá päta
1/9 zníž/zvýš rýchlosť pohybu
H kalibrovať strednú polohu servomotorov
 • pomocou + a - nájdeme strednú polohu serva
 • enter potvrdí hodnotu a pokračuje sa ďalším servom
 • kalibrácia sa po vypnutí nezapamätá, pokiaľ ju neuložíte do EEPROM (pozri nižšie)
J kalibrovať limity pre všetky stupne voľnosti (len pre priame riadenie)
G zobrazenie celej kalibrácie
E celú kalibráciu je možné zapísať do trvalej pamäte EEPROM (používať opatrne! - dá sa prepísať najviac 100000-krát), po zapnutí sa automaticky načíta, treba potvrdiť veľkým Y
minus zvukový pozdrav
R ruky hore-dole
@ načítanie choreografie, pozri príklady a formát
? zobrazí načítanú choreografiu (kontrola po @)
t zatancuje načítanú choreografiu
U testuje ultrazvuk
S zobrazí aktuálnu polohu servomotorov (vhodné pri ladení choreografie)
medzera reset všetkých motorov do strednej polohy
3,...,6 zmiešaný pohyb (treba nastaviť vo funkciách kombinacia1() - kombinacia4())
v,b,n,j,h,g,f,s,l,o,i,u,y,r,e,w zvukové efekty 1-16
TAB,*,/,+ zahrá melódiu 1-4
W zapísať choreografiu do EEPROM (opatrne)
C načítať choreografiu z EEPROM
X formátovať EEPROM na zápis choreografií (opatrne)
V vypni/zapni režim nudy
A automatický štart choreografie po zapnutí

Pozrite si (a skopírujte si) príklady choreografií: Otto - príklady choreografií

Download: otto4.ino

  1 #include <Servo.h>
  2 #include <EEPROM.h>
  3 #include <avr/pgmspace.h>
  4 
  5 // odkomentujte nasledujuci riadok, ak je vas robot vytlaceny na 3D tlaciarni
  6 //#define ROBOT_3D_PRINTED 1
  7 
  8 #define ECHO_BT_TO_USB 1
  9 
 10 #define US_TRIG 7
 11 #define US_ECHO 8
 12 
 13 #define BT_RX  2
 14 #define BT_TX  4
 15 
 16 #define SIRENA 12
 17 
 18 //maximalna dlzka choreografie
 19 #define CHOREO_LEN 200
 20 
 21 #define CAS_OTTO_SA_ZACNE_NUDIT 9000
 22 
 23 // cisla pinov, kde su zapojene servo motory
 24 #define PIN_SERVO_LAVA_RUKA  10
 25 #define PIN_SERVO_PRAVA_RUKA 11
 26 #define PIN_SERVO_LAVA_NOHA  9
 27 #define PIN_SERVO_PRAVA_NOHA 6
 28 #define PIN_SERVO_LAVA_PATA  5
 29 #define PIN_SERVO_PRAVA_PATA 3
 30 
 31 // tu su serva cislovane 1-6
 32 #define SERVO_LAVA_RUKA  5
 33 #define SERVO_PRAVA_RUKA 6
 34 #define SERVO_LAVA_NOHA  4
 35 #define SERVO_PRAVA_NOHA 3
 36 #define SERVO_LAVA_PATA  2
 37 #define SERVO_PRAVA_PATA 1
 38 
 39 // ak su niektore serva naopak, je tu jednotka
 40 uint8_t servo_invertovane[6] = {0, 0, 0, 0, 0, 0};
 41 
 42 // znaky, ktorymi sa ovladaju jednotlive stupne volnosti
 43 char znaky_zmien[] = {'a', 'q', ';', 'p', 'z', 'x', ',', '.', 'd', 'c', 'k', 'm' };
 44 // co robia jednotlive znaky (znamienko urcuje smer)
 45 int8_t zmeny[] = {-SERVO_LAVA_RUKA, SERVO_LAVA_RUKA,
 46          SERVO_PRAVA_RUKA, -SERVO_PRAVA_RUKA,
 47          -SERVO_LAVA_NOHA, SERVO_LAVA_NOHA,
 48          -SERVO_PRAVA_NOHA, SERVO_PRAVA_NOHA,
 49          SERVO_LAVA_PATA, -SERVO_LAVA_PATA,
 50          -SERVO_PRAVA_PATA, SERVO_PRAVA_PATA
 51         };
 52 
 53 // sem si mozno ulozit svoju kalibraciu
 54 uint8_t prednastavena_kalibracia[] = { 90, 90, 90, 90, 90, 90 };
 55 
 56 uint8_t dolny_limit[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
 57 uint8_t horny_limit[] = {180, 180, 180, 180, 180, 180};
 58 
 59 Servo s[6];
 60 
 61 uint16_t ch_time[CHOREO_LEN];
 62 uint8_t ch_servo[CHOREO_LEN];
 63 uint8_t ch_val[CHOREO_LEN];
 64 int ch_len;
 65 uint8_t kalib[6];
 66 int stav[6];
 67 int krok;
 68 uint8_t spomalenie;
 69 uint8_t auto_start;
 70 
 71 static volatile int16_t distance;
 72 static uint32_t cas_ked_naposledy_stlacil;
 73 static uint8_t vypni_nudu;
 74 
 75 void setup() {
 76  Serial.begin(9600);
 77  init_tone2();
 78  init_serial(9600);
 79  init_ultrasonic();
 80 
 81  randomSeed(analogRead(1));
 82  s[0].attach(PIN_SERVO_PRAVA_PATA);
 83  s[1].attach(PIN_SERVO_LAVA_PATA);
 84  s[2].attach(PIN_SERVO_PRAVA_NOHA);
 85  s[3].attach(PIN_SERVO_LAVA_NOHA);
 86  s[4].attach(PIN_SERVO_LAVA_RUKA);
 87  s[5].attach(PIN_SERVO_PRAVA_RUKA);
 88  precitaj_kalibraciu_z_EEPROM();
 89  for (int i = 0; i < 6; i++)
 90  {
 91   kalib[i] = prednastavena_kalibracia[i];
 92   stav[i] = kalib[i];
 93   s[i].write(stav[i]);
 94  }
 95  ch_len = 0;
 96  krok = 7;
 97  vypni_nudu = 0;
 98  spomalenie = 6;
 99  ahoj();
 100  ruky();
 101  delay(100);
 102  serial_println_flash(PSTR("\r\n Otto DTDT"));
 103  if (auto_start > 0) 
 104  {
 105   delay(7000);
 106   while (serial_available()) serial_read();
 107   while (Serial.available()) Serial.read();
 108   precitaj_choreografiu_z_EEPROM(auto_start);
 109   zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len);
 110  }
 111  cas_ked_naposledy_stlacil = millis();
 112 }
 113 
 114 void loop() {
 115  char z = -1;
 116  if (serial_available()) z = serial_read();
 117 #ifdef ECHO_BT_TO_USB
 118  if (Serial.available()) z = Serial.read();
 119 #endif
 120 
 121  if (z != -1)
 122  {
 123   cas_ked_naposledy_stlacil = millis();
 124   if (pohyb_znakom(z)) return;
 125   else if (pohyb_kombinacia(z)) return;
 126   else if (vydaj_zvukovy_efekt(z)) return;
 127   else if (ma_zahrat_melodiu(z)) return;
 128   else if (z == '@') nacitaj_choreografiu();
 129   else if (z == '?') vypis_choreografiu();
 130   else if (z == 't') zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len);
 131   else if (z == '-') ahoj();
 132   else if (z == ' ') reset();
 133   else if (z == 'H') kalibruj();
 134   else if (z == 'J') nastav_limity();
 135   else if (z == 'G') vypis_kalibraciu();
 136   else if (z == 'L') nacitaj_kalibraciu();
 137   else if (z == 'E') zapis_kalibraciu_do_EEPROM();
 138   else if (z == 'R') ruky();
 139   else if (z == '9') zvys_krok();
 140   else if (z == '1') zniz_krok();
 141   else if (z == '8') zvys_spomalenie();
 142   else if (z == '7') zniz_spomalenie();
 143   else if (z == 'U') test_ultrazvuk();
 144   else if (z == 'S') zobraz_stav();
 145   else if (z == 'W') skus_zapisat_choreografiu_do_EEPROM();
 146   else if (z == 'X') skus_naformatovat_EEPROM_choreografie();
 147   else if (z == 'C') skus_nacitat_choreografiu_z_EEPROM();
 148   else if (z == 'A') nastav_automaticky_start();
 149   else if (z == 'V') prepni_nudu();
 150   else if (z == '$') vasa_dalsia_funkcia();
 151  }
 152  int16_t d = measure_distance();
 153  if (d < 10) menu_ultrasonic_request();
 154 
 155  skus_ci_sa_nenudi();
 156 }
 157 
 158 void vasa_dalsia_funkcia()
 159 {
 160  serial_println_flash(PSTR("lalala"));
 161 }
 162 
 163 void nastav_automaticky_start()
 164 {
 165  serial_print_flash(PSTR("Automaticky start [1,2,3, 0=vypni]:"));
 166  char z;
 167  do { z = read_char(); } while ((z < '0') || (z > '3'));
 168  if (z == '0') EEPROM.write(1, '~');
 169  else EEPROM.write(1, z);
 170  serial_println_char(z);
 171  serial_println_flash(PSTR("ok"));
 172 }
 173 
 174 void prepni_nudu()
 175 {
 176  vypni_nudu ^= 1;
 177  serial_print_flash(PSTR("ticho:"));
 178  serial_println_num(vypni_nudu);
 179 }
 180 
 181 void skus_ci_sa_nenudi()
 182 {
 183  if ((millis() - cas_ked_naposledy_stlacil > CAS_OTTO_SA_ZACNE_NUDIT) && !vypni_nudu)
 184  {
 185   uint8_t rnd = random(21);
 186   switch (rnd)
 187   {
 188    case 0: zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len); break;
 189    case 1: zahraj_melodiu(1); break;
 190    case 2: zahraj_melodiu(2); break;
 191    case 3: zahraj_melodiu(3); break;
 192    case 4: zahraj_melodiu(4); break;
 193    case 5: for (int i = 0; i < 20; i++)
 194     {
 195      rnd = random(16) + 1;
 196      zvukovy_efekt(rnd);
 197     }
 198     break;
 199    default: zvukovy_efekt(rnd - 5); break;
 200   }
 201   cas_ked_naposledy_stlacil = millis();
 202  }
 203 }
 204 
 205 const uint8_t klavesy_efektov[] PROGMEM = {'v', 'b', 'n', 'j', 'h', 'g', 'f', 's', 'l', 'o', 'i', 'u', 'y', 'r', 'e', 'w'};
 206 #define POCET_KLAVES_EFEKTOV 16
 207 
 208 uint8_t vydaj_zvukovy_efekt(char z)
 209 {
 210  for (int i = 0; i < POCET_KLAVES_EFEKTOV; i++)
 211   if (z == pgm_read_byte(klavesy_efektov + i))
 212   {
 213    zvukovy_efekt(i + 1);
 214    return 1;
 215   }
 216  return 0;
 217 }
 218 
 219 uint8_t ma_zahrat_melodiu(char z)
 220 {
 221  if (z == 9) zahraj_melodiu(1);
 222  else if (z == '*') zahraj_melodiu(2);
 223  else if (z == '/') zahraj_melodiu(3);
 224  else if (z == '+') zahraj_melodiu(4);
 225  else if (z == 27) zastav_melodiu();
 226  else return 0;
 227  return 1;
 228 }
 229 
 230 void efekt1()
 231 {
 232  uint16_t fre = 100;
 233  for (int i = 0; i < 200; i++)
 234  {
 235   tone2(fre, 2);
 236   fre += 10;
 237   delay(2);
 238  }
 239 }
 240 
 241 void efekt2()
 242 {
 243  uint16_t fre = 2060;
 244  for (int i = 0; i < 200; i++)
 245  {
 246   tone2(fre, 2);
 247   fre -= 10;
 248   delay(2);
 249  }
 250 }
 251 
 252 void efekt3()
 253 {
 254  uint16_t fre;
 255  for (int i = 0; i < 200; i++)
 256  {
 257   fre = random(3000) + 20;
 258   tone2(fre, 2);
 259   delay(2);
 260  }
 261 }
 262 
 263 void efekt4()
 264 {
 265  uint16_t fre = 100;
 266  for (int i = 0; i < 200; i++)
 267  {
 268   (i & 1) ? tone2(fre, 2) : tone2(2100 - fre, 2);
 269   fre += 10;
 270   delay(2);
 271  }
 272 }
 273 
 274 void efekt5()
 275 {
 276  uint16_t fre = 100;
 277  for (int i = 0; i < 100; i++)
 278  {
 279   (i & 1) ? tone2(fre, 4) : tone2(2100 - fre, 4);
 280   fre += 20;
 281   delay(4);
 282  }
 283 }
 284 
 285 void efekt6()
 286 {
 287  uint16_t d = 12;
 288  for (int i = 0; i < 20; i++)
 289  {
 290   tone2(1760, 10);
 291   delay(d);
 292   d += 3;
 293  }
 294 }
 295 
 296 void efekt7()
 297 {
 298  for (int i = 0; i < 40; i++)
 299  {
 300   if (i & 1) tone2(1760, 10);
 301   delay(10);
 302  }
 303 }
 304 
 305 void efekt8()
 306 {
 307  uint16_t d = 72;
 308  for (int i = 0; i < 20; i++)
 309  {
 310   tone2(1760, 10);
 311   delay(d);
 312   d -= 3;
 313  }
 314 }
 315 
 316 void efekt9()
 317 {
 318  float fre = 3500;
 319  while (fre > 30)
 320  {
 321   tone2((uint16_t)fre, 2);
 322   fre *= 0.97;
 323   delay(2);
 324  }
 325 }
 326 
 327 void efekt10()
 328 {
 329  float fre = 30;
 330  while (fre < 3000)
 331  {
 332   tone2((uint16_t)fre, 2);
 333   fre *= 1.03;
 334   delay(2);
 335  }
 336 }
 337 
 338 void efekt11()
 339 {
 340  uint16_t fre = 3500;
 341  uint16_t d = 42;
 342  for (int i = 0; i < 20; i++)
 343  {
 344   tone2(fre, d);
 345   fre -= 165;
 346   delay(d);
 347   d -= 2;
 348  }
 349 }
 350 
 351 void efekt12()
 352 {
 353  float fre = 110;
 354  uint8_t d = 42;
 355  for (int i = 0; i < 20; i++)
 356  {
 357   tone2(fre, d);
 358   fre += 165;
 359   delay(d);
 360   d -= 2;
 361  }
 362 }
 363 
 364 void efekt13()
 365 {
 366  uint16_t fre = 3400;
 367  uint8_t d = 200;
 368  uint8_t delta = 1;
 369  for (int i = 0; i < 20; i++)
 370  {
 371   tone2(fre, d);
 372   fre -= 165;
 373   delay(d);
 374   d -= delta;
 375   delta++;
 376  }
 377  tone2(110, 1000);
 378  delay(1000);
 379 }
 380 
 381 void efekt14()
 382 {
 383  uint16_t fre = 880;
 384  int16_t d = 20;
 385  for (int i = 0; i < 20; i++)
 386  {
 387   tone2(fre, d);
 388   delay(d);
 389   fre += random(50) - 25;
 390   d += random(10) - 5;
 391   if (d < 0) d = 1;
 392  }
 393 }
 394 
 395 void efekt15()
 396 {
 397  uint16_t fre = 440;
 398  int16_t d = 20;
 399  for (int i = 0; i < 20; i++)
 400  {
 401   tone2(fre, d);
 402   delay(d);
 403   fre += random(25) - 12;
 404   d += random(10) - 5;
 405   if (d < 0) d = 1;
 406  }
 407 }
 408 
 409 void efekt16()
 410 {
 411  uint16_t fre = 1760;
 412  int16_t d = 20;
 413  for (int i = 0; i < 20; i++)
 414  {
 415   tone2(fre, d);
 416   delay(d);
 417   fre += random(100) - 50;
 418   d += random(10) - 5;
 419   if (d < 0) d = 1;
 420  }
 421 }
 422 
 423 void zvukovy_efekt(uint8_t cislo)
 424 {
 425  switch (cislo) {
 426   case 1: efekt1(); break;
 427   case 2: efekt2(); break;
 428   case 3: efekt3(); break;
 429   case 4: efekt4(); break;
 430   case 5: efekt5(); break;
 431   case 6: efekt6(); break;
 432   case 7: efekt7(); break;
 433   case 8: efekt8(); break;
 434   case 9: efekt9(); break;
 435   case 10: efekt10(); break;
 436   case 11: efekt11(); break;
 437   case 12: efekt12(); break;
 438   case 13: efekt13(); break;
 439   case 14: efekt14(); break;
 440   case 15: efekt15(); break;
 441   case 16: efekt16(); break;
 442  }
 443 }
 444 
 445 void test_ultrazvuk()
 446 {
 447  while ((serial_available() == 0) && (Serial.available() == 0))
 448  {
 449   serial_println_num(measure_distance());
 450   delay(100);
 451  }
 452  serial_read();
 453 }
 454 
 455 void menu_ultrasonic_request()
 456 {
 457  uint32_t tm = millis();
 458  int d = measure_distance();
 459  int count = 0;
 460  int count2 = 0;
 461  while ((millis() - tm < 1500) && ((d < 15) || (count2 < 5)) && (count < 10))
 462  {
 463   delay(10);
 464   d = measure_distance();
 465   if (d == 10000) count++;
 466   else count = 0;
 467   if (d >= 15) count2++;
 468   else count2 = 0;
 469   if (serial_available() || Serial.available()) return;
 470  }
 471  if (millis() - tm >= 1500)
 472  {
 473   ultrasonic_menu();
 474   cas_ked_naposledy_stlacil = millis();
 475  }
 476 }
 477 
 478 void ultrasonic_menu()
 479 {
 480  int selection = 0;
 481  tone2( 880, 200);
 482 
 483  do {
 484   int count = 0;
 485   int cnt10000 = 0;
 486   do {
 487    int32_t d = measure_distance();
 488    if (d == 10000) 
 489    {
 490     cnt10000++;
 491     delay(10);
 492     if (cnt10000 == 30) break;
 493     continue;
 494    }
 495    if (d >= 20) count++;
 496    else count = 0;
 497    delay(10);
 498   } while (!serial_available() && !Serial.available() && (count < 20));
 499 
 500   tone2( 440, 200);
 501   uint32_t tm = millis();
 502   while ((millis() - tm < 2000) && !serial_available() && !Serial.available()) 
 503   {
 504    int32_t d = measure_distance();
 505    if (d < 15) count++;
 506    else count = 0;
 507    if (count > 10) break;
 508    delay(20);
 509   }
 510   
 511   if (millis() - tm >= 2000)
 512   {
 513    tone2( 2000, 50);
 514    menu_command(selection);
 515    return;
 516   }
 517   selection++;
 518   for (int i = 0; i < selection; i++)
 519   {
 520    tone2( 1261, 50);
 521    delay(250);
 522   }
 523  } while (!serial_available() && !Serial.available());
 524  while (serial_available()) serial_read();
 525  while (Serial.available()) Serial.read();
 526 }
 527 
 528 void menu_command(int cmd)
 529 {
 530  if (cmd == 1) vpred();
 531  if (cmd == 2) {
 532   precitaj_choreografiu_z_EEPROM(1);
 533   zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len);
 534  }
 535  if (cmd == 3) {
 536   precitaj_choreografiu_z_EEPROM(2);
 537   zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len);
 538  }
 539  if (cmd == 4) {
 540   precitaj_choreografiu_z_EEPROM(3);
 541   zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len);
 542  }
 543  if (cmd == 5) zahraj_melodiu(1);
 544  if (cmd == 6) melodia_jedna_druhej();
 545  if (cmd == 7) ahoj();
 546  if (cmd == 8) zahraj_melodiu(2);
 547  if (cmd == 9) zahraj_melodiu(3);
 548  if (cmd == 10) zahraj_melodiu(4);
 549 }
 550 
 551 void melodia_jedna_druhej()
 552 {
 553  for (int i = 0; i < 2; i++)
 554  {
 555   tone2(262, 200);
 556   delay(200);
 557   tone2(330, 200);
 558   delay(200);
 559 
 560   tone2(262, 200);
 561   delay(200);
 562   tone2(330, 200);
 563   delay(200);
 564 
 565   tone2(392, 400);
 566   delay(400);
 567 
 568   tone2(392, 400);
 569   delay(400);
 570  }
 571 }
 572 
 573 // chodza pre vacsieho dreveneho robota
 574 uint16_t chor_time[] = {500, 100, 1, 1, 100, 1, 1, 1, 100, 1, 1, 1, 100, 1, 100, 1, 1, 0};
 575 uint8_t chor_servo[] = {11, 1, 2, 6, 4, 3, 6, 5, 1, 2, 6, 5, 3, 4, 1, 2, 9, 0};
 576 uint8_t chor_val[] = {1, 48, 69, 180, 104, 104, 90, 0, 111, 146, 0, 90, 62, 69, 48, 69, 2, 0};
 577 uint8_t chor_len = 18;
 578 
 579 void vpred()
 580 {
 581  while ((measure_distance() > 30) && !serial_available() && !Serial.available())
 582   zatancuj_choreografiu(chor_time, chor_servo, chor_val, chor_len);
 583  pipni();
 584  reset();
 585 }
 586 
 587 void skus_zapisat_choreografiu_do_EEPROM()
 588 {
 589  serial_print_flash(PSTR("Cislo? [1-3]: "));
 590  char odpoved = read_char();
 591  if ((odpoved < '1') || (odpoved > '3')) return;
 592  serial_println_char(odpoved);
 593  uint8_t cislo = odpoved - '0';
 594 
 595  serial_print_flash(PSTR("Zapisat choreografiu do EEPROM c."));
 596  serial_print_char(odpoved);
 597  serial_print_flash(PSTR("? [Y/n]: "));
 598  odpoved = read_char();
 599  serial_println_char(odpoved);
 600  if (odpoved == 'Y')
 601   zapis_choreografiu_do_EEPROM(cislo);
 602 }
 603 
 604 void skus_nacitat_choreografiu_z_EEPROM()
 605 {
 606  serial_print_flash(PSTR("Cislo? [1-3]: "));
 607  char odpoved = read_char();
 608  if ((odpoved < '1') || (odpoved > '3')) return;
 609  serial_println_char(odpoved);
 610  uint8_t cislo = odpoved - '0';
 611 
 612  serial_print_flash(PSTR("Precitat choreografiu z EEPROM c."));
 613  serial_print_char(odpoved);
 614  serial_print_flash(PSTR("? [Y/n]: "));
 615  odpoved = read_char();
 616  serial_println_char(odpoved);
 617  if (odpoved == 'Y')
 618   precitaj_choreografiu_z_EEPROM(cislo);
 619 }
 620 
 621 void skus_naformatovat_EEPROM_choreografie()
 622 {
 623  serial_print_flash(PSTR("Formatovat EEPROM choreografii? [Y/n]:"));
 624  char odpoved = read_char();
 625  serial_println_char(odpoved);
 626  if (odpoved == 'Y')
 627   naformatuj_EEPROM_choreografie();
 628 }
 629 
 630 //EEPROM MAP:
 631 // 0: slot number where choreography 3 starts (B3. Real address = B3 x 4)
 632 // 1: marker '~' indicates calibration is already stored in EEPROM and will be loaded on startup
 633 //      '1', '2', '3' indicate the same, but choreography 1,2, or 3 is automatically launched on startup
 634 // 2-8: servo calibration (central points to be used instead of default 90)
 635 //    they are shifted by (90-63) and the range is (90-63)...0 till (90+63)...127
 636 //    bit 7 (value 128) indicates servo is inverted
 637 // 9-14: lower limit for direct control for all 6 servos
 638 // 15-20: upper limit for direct control for all 6 servos
 639 // 21:  number of steps in choreography 1 (L1) 0=choreography not in memory
 640 // 22:  number of steps in choreography 2 (L2) 0=not in memory
 641 // 23:  number of steps in choreography 3 (L3) 0=not in memory
 642 // 24..(L1 x 4 + 23)    choreography1 tuplets (uint16,uint8,uint8) x L1
 643 // (1024 - L2 x 4)..1023  choreography2 same as above
 644 // B3 x 4..(B3 x 4 + L3 x 4 - 1) choreography 3 same as above
 645 void zapis_choreografiu_do_EEPROM(int slot)
 646 {
 647  uint8_t b3 = EEPROM.read(0);
 648  uint8_t len1 = EEPROM.read(21);
 649  uint8_t len2 = EEPROM.read(22);
 650  uint8_t len3 = EEPROM.read(23);
 651  uint16_t wp = 65535;
 652 
 653  if ((len1 > CHOREO_LEN) || (len2 > CHOREO_LEN) || (len3 > CHOREO_LEN) || (b3 > 250 - len3) || ((len1 > b3) && (b3 != 0)) || (len3 + b3 > 250 - len2) || (len1 + len2 > 250))
 654   b3 = len1 = len2 = len3 = 0;
 655 
 656  if (slot == 1)
 657  {
 658   if (((ch_len < b3) || (len3 == 0)) && (ch_len + len2 + len3 <= 250))
 659   {
 660    EEPROM.write(21, ch_len);
 661    wp = 24;
 662   }
 663  }
 664  else if (slot == 2)
 665  {
 666   if ((250 - b3 - len3 > ch_len) && (ch_len + len1 + len3 <= 250))
 667   {
 668    EEPROM.write(22, ch_len);
 669    wp = 1000 - ch_len * 4;
 670   }
 671  }
 672  else if (slot == 3)
 673  {
 674   if (ch_len + len1 + len2 <= 250)
 675   {
 676    EEPROM.write(23, ch_len);
 677    EEPROM.write(0, (len1 - len2) / 2 + 125);
 678    wp = 4 * ((len1 - len2) / 2 + 125);
 679   }
 680  }
 681 
 682  if (wp == 65535)
 683   serial_println_flash(PSTR("not enough space"));
 684  else
 685  {
 686   for (int i = 0; i < ch_len; i++)
 687   {
 688    EEPROM.write(wp + 4 * i, ch_time[i] & 255);
 689    EEPROM.write(wp + 1 + 4 * i, ch_time[i] >> 8);
 690    EEPROM.write(wp + 2 + 4 * i, ch_servo[i]);
 691    EEPROM.write(wp + 3 + 4 * i, ch_val[i]);
 692   }
 693   serial_println_flash(PSTR("ok"));
 694  }
 695 }
 696 
 697 void precitaj_choreografiu_z_EEPROM(uint8_t slot)
 698 {
 699  uint8_t b3 = EEPROM.read(0);
 700  uint8_t len1 = EEPROM.read(21);
 701  uint8_t len2 = EEPROM.read(22);
 702  uint8_t len3 = EEPROM.read(23);
 703  uint16_t rp = 65535;
 704  if ((len1 > CHOREO_LEN) || (len2 > CHOREO_LEN) || (len3 > CHOREO_LEN) || (b3 > 250 - len3) || ((len1 > b3) && (b3 != 0)) || (len3 + b3 > 250 - len2) || (len1 + len2 > 250))
 705   b3 = len1 = len2 = len3 = 0;
 706 
 707  if (slot == 1)
 708  {
 709   if (len1 > 0)
 710   {
 711    rp = 24;
 712    ch_len = len1;
 713   }
 714  }
 715  else if (slot == 2)
 716  {
 717   if (len2 > 0)
 718   {
 719    ch_len = len2;
 720    rp = 1000 - ch_len * 4;
 721   }
 722  }
 723  else if (slot == 3)
 724  {
 725   if (len3 > 0)
 726   {
 727    rp = b3 * 4;
 728    ch_len = len3;
 729   }
 730  }
 731 
 732  if (rp == 65535)
 733   serial_println_flash(PSTR("couldn't"));
 734  else
 735  {
 736   for (int i = 0; i < ch_len; i++)
 737   {
 738    ch_time[i] = ((uint16_t)EEPROM.read(rp + 4 * i)) |
 739          (((uint16_t)EEPROM.read(rp + 1 + 4 * i)) << 8);
 740    ch_servo[i] = EEPROM.read(rp + 2 + 4 * i);
 741    ch_val[i] = EEPROM.read(rp + 3 + 4 * i);
 742   }
 743   serial_println_flash(PSTR("ok"));
 744   pipni();
 745  }
 746 }
 747 
 748 void naformatuj_EEPROM_choreografie()
 749 {
 750  EEPROM.write(0, 0);
 751  EEPROM.write(21, 0);
 752  EEPROM.write(22, 0);
 753  EEPROM.write(23, 0);
 754  serial_println_flash(PSTR("ok"));
 755  pipni();
 756 }
 757 
 758 void precitaj_kalibraciu_z_EEPROM()
 759 {
 760  uint8_t value = EEPROM.read(1);
 761  if ((value != '~') && (value != '1') && (value != '2') && (value != '3')) return;
 762  if (value != '~') auto_start = value - '0';
 763  else auto_start = 0;
 764  for (int i = 2; i < 8; i++)
 765  {
 766   int16_t k = EEPROM.read(i);
 767   if (k > 127) servo_invertovane[i - 2] = 1;
 768   else servo_invertovane[i - 2] = 0;
 769   k &= 127;
 770   prednastavena_kalibracia[i - 2] = k + (90-63);
 771  }
 772  for (int i = 0; i < 6; i++)
 773   dolny_limit[i] = EEPROM.read(i + 9);
 774  for (int i = 0; i < 6; i++)
 775   horny_limit[i] = EEPROM.read(i + 15);
 776 }
 777 
 778 char read_char()
 779 {
 780  while (!serial_available() && !Serial.available());
 781  if (serial_available()) return serial_read();
 782  else return Serial.read();
 783 }
 784 
 785 void zapis_kalibraciu_do_EEPROM()
 786 {
 787  serial_print_flash(PSTR("Naozaj chces zapisat kalibraciu do EEPROM? [Y/n]: "));
 788  char odpoved = read_char();
 789  serial_println_char(odpoved);
 790  if (odpoved == 'Y')
 791  {
 792   char kalib_state = EEPROM.read(1);
 793   if ((kalib_state == '~') || ((kalib_state >= '1') && (kalib_state <= '3')))
 794    EEPROM.write(1, kalib_state);
 795   else EEPROM.write(1, '~');
 796   for (int i = 2; i < 8; i++)
 797   {
 798    int16_t k = kalib[i - 2] - (90-63);
 799    if (k < 0) k = 0;
 800    else if (k > 127) k = 127;
 801    if (servo_invertovane[i - 2]) k += 128;   
 802    EEPROM.write(i, (uint8_t)k);
 803   }
 804   for (int i = 0; i < 6; i++)
 805    EEPROM.write(9 + i, dolny_limit[i]);
 806   for (int i = 0; i < 6; i++)
 807    EEPROM.write(15 + i, horny_limit[i]);
 808   serial_println_flash(PSTR("ok"));
 809  }
 810 }
 811 
 812 void pipni()
 813 {
 814  tone2( 1568, 50);
 815  delay(100);
 816  tone2( 1357, 50);
 817 }
 818 
 819 void ruky()
 820 {
 821  uint8_t odloz_spomalenie = spomalenie;
 822  spomalenie = 0;
 823 #ifdef ROBOT_3D_PRINTED
 824  nastav_koncatinu(5, 180);
 825  nastav_koncatinu(6, 180);
 826 #else
 827  nastav_koncatinu(5, 0);
 828  nastav_koncatinu(6, 0);
 829 #endif
 830  delay(1000);
 831  nastav_koncatinu(5, 90);
 832  nastav_koncatinu(6, 90);
 833  spomalenie = odloz_spomalenie;
 834  delay(1000);
 835  pipni();
 836 }
 837 
 838 void ahoj()
 839 {
 840  tone2( 1568, 50);
 841  delay(70);
 842  tone2( 1175, 30);
 843  delay(50);
 844  tone2( 880, 30);
 845  delay(50);
 846  tone2( 1047, 50);
 847  delay(70);
 848  tone2( 1245, 30);
 849  delay(150);
 850  tone2( 1568, 50);
 851  delay(100);
 852  if (random(10) > 4) tone2( 1357, 50);
 853  else tone2( 1047, 50);
 854 }
 855 
 856 void nastav_koncatinu(int8_t srv, uint8_t poloha)
 857 {
 858  int8_t delta;
 859  srv--;
 860 
 861  if (servo_invertovane[srv]) poloha = 180 - poloha;
 862  
 863  if ((int16_t)poloha + (int16_t)kalib[srv] - 90 < 0) poloha = 0;
 864  else poloha += kalib[srv] - 90;
 865  
 866  if (poloha > 180) poloha = 180;
 867 
 868  if (spomalenie == 0) {
 869   stav[srv] = poloha;
 870   s[srv].write(stav[srv]);
 871  }
 872  else { 
 873   if (stav[srv] < poloha) delta = 1;
 874   else delta = -1;
 875   while (stav[srv] != poloha)
 876   {
 877    stav[srv] += delta;
 878    s[srv].write(stav[srv]);
 879    delay(spomalenie);
 880   }
 881  }
 882 }
 883 
 884 void zobraz_stav()
 885 {
 886  for (int i = 0; i < 6; i++)
 887  {
 888   serial_print_flash(PSTR("S")); serial_print_num(i + 1); serial_print_flash(PSTR(": ")); serial_println_num(stav[i] - kalib[i] + 90);
 889  }
 890  serial_println_flash(PSTR("---"));
 891  pipni();
 892 }
 893 
 894 void pohyb(int8_t servo)
 895 {
 896  int8_t srv = (servo > 0) ? servo : -servo;
 897  srv--;
 898  if (servo_invertovane[srv]) servo = -servo;
 899  if (servo > 0)
 900  {
 901   if (stav[srv] <= horny_limit[srv] - krok) stav[srv] += krok;
 902   else stav[srv] = horny_limit[srv];
 903   s[srv].write(stav[srv]);
 904  }
 905  else if (servo < 0)
 906  {
 907   if (stav[srv] >= dolny_limit[srv] + krok) stav[srv] -= krok;
 908   else stav[srv] = dolny_limit[srv];
 909   s[srv].write(stav[srv]);
 910  }
 911 }
 912 
 913 uint8_t pohyb_znakom(char z)
 914 {
 915  for (int i = 0; i < 12; i++)
 916  {
 917   if (z == znaky_zmien[i])
 918   {
 919    int8_t servo = zmeny[i];
 920    pohyb(servo);
 921    return 1;
 922   }
 923  }
 924  return 0;
 925 }
 926 
 927 void kombinacia1()
 928 {
 929  pohyb(SERVO_LAVA_NOHA);
 930  pohyb(-SERVO_PRAVA_PATA);
 931 }
 932 
 933 void kombinacia2()
 934 {
 935  pohyb(SERVO_PRAVA_NOHA);
 936  pohyb(-SERVO_LAVA_PATA);
 937 }
 938 
 939 void kombinacia3()
 940 {
 941  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA);
 942  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA);
 943 }
 944 
 945 void kombinacia4()
 946 {
 947  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA);
 948  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA);
 949 }
 950 
 951 int pohyb_kombinacia(char z)
 952 {
 953  if (z == '3') kombinacia1();
 954  else if (z == '4') kombinacia2();
 955  else if (z == '5') kombinacia3();
 956  else if (z == '6') kombinacia4();
 957  else return 0;
 958  return 1;
 959 }
 960 
 961 int nacitajCislo()
 962 {
 963  int num = 0;
 964  int z;
 965  do {
 966   z = read_char();
 967   if (z == '#') while (z != 13) z = read_char();
 968  } while ((z < '0') || (z > '9'));
 969  while ((z >= '0') && (z <= '9'))
 970  {
 971   num *= 10;
 972   num += (z - '0');
 973   do {
 974    z = read_char();
 975    if (z == -1) delayMicroseconds(10);
 976   } while (z < 0);
 977  }
 978  return num;
 979 }
 980 
 981 void nacitaj_choreografiu()
 982 {
 983  ch_len = 0;
 984  int tm;
 985  do {
 986   tm = nacitajCislo();
 987   ch_time[ch_len] = tm;
 988   ch_servo[ch_len] = nacitajCislo();
 989   ch_val[ch_len] = nacitajCislo();
 990   ch_len++;
 991   if (ch_len == CHOREO_LEN) break;
 992  } while (tm > 0);
 993  pipni();
 994 }
 995 
 996 void vypis_choreografiu()
 997 {
 998  for (int i = 0; i < ch_len; i++)
 999  {
1000   serial_print_num(ch_time[i]);
1001   serial_print(" ");
1002   serial_print_num(ch_servo[i]);
1003   serial_print(" ");
1004   serial_println_num(ch_val[i]);
1005  }
1006  serial_println_flash(PSTR("---"));
1007  pipni();
1008 }
1009 
1010 uint32_t koniec_tanca;
1011 
1012 void zatancuj_choreografiu(uint16_t *ch_time, uint8_t *ch_servo, uint8_t *ch_val, int ch_len )
1013 {
1014  koniec_tanca = millis() + 3600000;
1015  for (int i = 0; i < ch_len - 1; i++)
1016  {
1017   delay(ch_time[i]);
1018   if (millis() > koniec_tanca) break; 
1019   if (ch_servo[i] < 7) nastav_koncatinu(ch_servo[i], ch_val[i]);
1020   else i = specialny_prikaz(i, ch_servo[i], ch_val[i], ch_len);
1021   if (serial_available() || Serial.available()) break;
1022  }
1023  pipni();
1024 }
1025 
1026 int specialny_prikaz(uint16_t i, uint8_t prikaz, uint8_t argument, int len)
1027 {
1028  if (prikaz == 8) koniec_tanca = millis() + 1000 * (uint32_t)argument; 
1029  else if (prikaz == 9) 
1030  {
1031   if (serial_available() || Serial.available()) return len - 1;
1032   if (measure_distance() < 15) return len - 1;
1033   return ((int)argument) - 1;
1034  }
1035  else if (prikaz == 10) spomalenie = argument;
1036  else if (prikaz == 11) zahraj_melodiu(argument);
1037  else if (prikaz == 12) zvukovy_efekt(argument);
1038  return i;
1039 }
1040 
1041 void reset()
1042 {
1043  for (int i = 0; i < 6; i++)
1044  {
1045   stav[i] = kalib[i];
1046   s[i].write(kalib[i]);
1047   delay(300);
1048  }
1049  pipni();
1050 }
1051 
1052 uint8_t nalad_hodnotu_serva(uint8_t servo, uint8_t hodnota, uint8_t min_hodnota, uint8_t max_hodnota)
1053 {
1054  serial_print_flash(PSTR(" (+/-/ENTER): "));
1055  serial_println_num(hodnota);
1056  s[servo].write(hodnota);
1057  char z;
1058  do {
1059   z = read_char();
1060   if ((z == '+') && (hodnota < max_hodnota)) hodnota++;
1061   else if ((z == '-') && (hodnota > min_hodnota)) hodnota--;
1062   if ((z == '+') || (z == '-'))
1063   {
1064    serial_print_num(hodnota); serial_print_char('\r');
1065    s[servo].write(hodnota);
1066   }
1067  } while (z != 13);
1068  return hodnota;
1069 }
1070 
1071 void kalibruj()
1072 {
1073  for (int i = 0; i < 6; i++)
1074  {
1075   serial_print_num(i);
1076   kalib[i] = nalad_hodnotu_serva(i, kalib[i], 90-63, 90+63);
1077   serial_print_num(i);
1078   serial_print(": ");
1079   serial_println_num(kalib[i]);
1080  }
1081  for (int i = 0; i < 6; i++) {
1082   serial_print_num(kalib[i]);
1083   serial_print(" ");
1084  }
1085  serial_print_flash(PSTR(" Chyt robota zozadu za telo (ENTER):"));
1086  char z;
1087  do { z = read_char(); } while (z != 13);
1088  serial_println_char(z);
1089 
1090  serial_print_flash(PSTR("*** Nasledujuce koncatiny su lave/prave z pohladu robota.\r\nAk to nesedi, treba prehodit kabliky servo!\r\n"));
1091 
1092  for (int i = 0; i < 6; i++) servo_invertovane[i] = 0;
1093 
1094  nastav_koncatinu(SERVO_PRAVA_PATA, 0);
1095  serial_print_flash(PSTR("Prava pata: je von alebo dnu? (V/D):"));
1096  do { z = read_char(); } while ((z != 'V') && (z != 'D'));
1097  serial_println_char(z);
1098  nastav_koncatinu(SERVO_PRAVA_PATA, 90);
1099  if (z == 'D') servo_invertovane[SERVO_PRAVA_PATA - 1] = 0;
1100  else servo_invertovane[SERVO_PRAVA_PATA - 1] = 1;
1101  
1102  nastav_koncatinu(SERVO_LAVA_PATA, 0);
1103  serial_print_flash(PSTR("Lava pata: je von alebo dnu? (V/D):"));
1104  do { z = read_char(); } while ((z != 'V') && (z != 'D'));
1105  serial_println_char(z);
1106  nastav_koncatinu(SERVO_LAVA_PATA, 90);
1107  if (z == 'V') servo_invertovane[SERVO_LAVA_PATA - 1] = 0;
1108  else servo_invertovane[SERVO_LAVA_PATA - 1] = 1;
1109  
1110  nastav_koncatinu(SERVO_PRAVA_NOHA, 0);
1111  serial_print_flash(PSTR("Prava noha: vpredu je pata alebo spicka? (P/S):"));
1112  do { z = read_char(); } while ((z != 'P') && (z != 'S'));
1113  serial_println_char(z);
1114  nastav_koncatinu(SERVO_PRAVA_NOHA, 90);
1115  if (z == 'P') servo_invertovane[SERVO_PRAVA_NOHA - 1] = 1;
1116  else servo_invertovane[SERVO_PRAVA_NOHA - 1] = 0;
1117 
1118  nastav_koncatinu(SERVO_LAVA_NOHA, 0);
1119  serial_print_flash(PSTR("Lava noha: vpredu je pata alebo spicka? (P/S):"));
1120  do { z = read_char(); } while ((z != 'P') && (z != 'S'));
1121  serial_println_char(z);
1122  nastav_koncatinu(SERVO_LAVA_NOHA, 90);
1123  if (z == 'S') servo_invertovane[SERVO_LAVA_NOHA - 1] = 1;
1124  else servo_invertovane[SERVO_LAVA_NOHA - 1] = 0;
1125  
1126  nastav_koncatinu(SERVO_PRAVA_RUKA, 0);
1127  serial_print_flash(PSTR("Prava ruka: je hore alebo dole? (H/D):"));
1128  do { z = read_char(); } while ((z != 'H') && (z != 'D'));
1129  serial_println_char(z);
1130  nastav_koncatinu(SERVO_PRAVA_RUKA, 90);
1131  if (z == 'H') servo_invertovane[SERVO_PRAVA_RUKA - 1] = 1;
1132  else servo_invertovane[SERVO_PRAVA_RUKA - 1] = 0;
1133 
1134  nastav_koncatinu(SERVO_LAVA_RUKA, 0);
1135  serial_print_flash(PSTR("Lava ruka: je hore alebo dole? (H/D):"));
1136  do { z = read_char(); } while ((z != 'H') && (z != 'D'));
1137  serial_println_char(z);
1138  nastav_koncatinu(SERVO_LAVA_RUKA, 90);
1139  if (z == 'D') servo_invertovane[SERVO_PRAVA_RUKA - 1] = 0;
1140  else servo_invertovane[SERVO_PRAVA_RUKA - 1] = 1;
1141 
1142  serial_println_flash(PSTR("ok"));
1143  pipni();
1144 }
1145 
1146 void nastav_limity()
1147 {
1148  for (int i = 0; i < 6; i++)
1149  {
1150   serial_print_num(i);
1151   serial_print_flash(PSTR("dolny"));
1152   dolny_limit[i] = nalad_hodnotu_serva(i, dolny_limit[i], 0, 180);
1153   serial_print_num(i);
1154   serial_print_flash(PSTR(" dolny: "));
1155   serial_println_num(dolny_limit[i]);
1156   s[i].write(kalib[i]);
1157 
1158   serial_print_num(i);
1159   serial_print_flash(PSTR("horny"));
1160   horny_limit[i] = nalad_hodnotu_serva(i, horny_limit[i], 0, 180);
1161   serial_print_num(i);
1162   serial_print_flash(PSTR(" horny: "));
1163   serial_println_num(horny_limit[i]);
1164   s[i].write(kalib[i]);
1165  }
1166  for (int i = 0; i < 6; i++) {
1167   serial_print_num(dolny_limit[i]);
1168   serial_print("-");
1169   serial_print_num(horny_limit[i]);
1170   serial_print(" ");
1171  }
1172  serial_println_flash(PSTR("ok"));
1173  pipni();
1174 }
1175 
1176 void vypis_kalibraciu()
1177 {
1178  serial_print_flash(PSTR("stredy: "));
1179  for (int i = 0; i < 6; i++) {
1180   serial_print_num(kalib[i]);
1181   serial_print(" ");
1182  }
1183  serial_println();
1184  
1185  serial_print_flash(PSTR("invertovane servo: "));
1186  for (int i = 0; i < 6; i++)
1187  {
1188   serial_print_num(servo_invertovane[i]);
1189   serial_print_char(' ');
1190  }
1191  serial_println();
1192   
1193  serial_print_flash(PSTR("dolny limit: "));
1194  for (int i = 0; i < 6; i++) {
1195   serial_print_num(dolny_limit[i]);
1196   serial_print(" ");
1197  }
1198  serial_println();
1199  serial_print_flash(PSTR("horny limit: "));
1200  for (int i = 0; i < 6; i++) {
1201   serial_print_num(horny_limit[i]);
1202   serial_print(" ");
1203  }
1204  serial_println();
1205 }
1206 
1207 void nacitaj_kalibraciu()
1208 {
1209  for (int i = 0; i < 6; i++)
1210   kalib[i] = nacitajCislo();
1211  vypis_kalibraciu();
1212  serial_println_flash(PSTR("ok"));
1213  pipni();
1214 }
1215 
1216 void zvys_krok()
1217 {
1218  if (krok < 180) krok++;
1219  serial_print_flash(PSTR("krok: "));
1220  serial_println_num(krok);
1221 }
1222 
1223 void zniz_krok()
1224 {
1225  if (krok > 0) krok--;
1226  serial_print_flash(PSTR("krok: "));
1227  serial_println_num(krok);
1228 }
1229 
1230 void zniz_spomalenie()
1231 {
1232  if (spomalenie > 0) spomalenie--;
1233  serial_print_flash(PSTR("spomalenie: "));
1234  serial_println_num(spomalenie);
1235 }
1236 
1237 void zvys_spomalenie()
1238 {
1239  if (spomalenie < 100) spomalenie++;
1240  serial_print_flash(PSTR("spomalenie: "));
1241  serial_println_num(spomalenie);
1242 }
1243 
1244 // nasleduje softverova implementacia serioveho portu
1245 #define SERIAL_STATE_IDLE   0
1246 #define SERIAL_STATE_RECEIVING 1
1247 #define SERIAL_BUFFER_LENGTH  20
1248 
1249 static volatile uint8_t serial_state;
1250 static uint8_t serial_buffer[SERIAL_BUFFER_LENGTH];
1251 static volatile uint8_t serial_buf_wp, serial_buf_rp;
1252 
1253 static volatile uint8_t receiving_byte;
1254 
1255 static volatile uint32_t time_startbit_noticed;
1256 static volatile uint8_t next_bit_order;
1257 static volatile uint8_t waiting_stop_bit;
1258 static uint16_t one_byte_duration;
1259 static uint16_t one_bit_duration;
1260 static uint16_t one_bit_write_duration;
1261 static uint16_t half_of_one_bit_duration;
1262 
1263 void init_serial(uint32_t baud_rate)
1264 {
1265  pinMode(2, INPUT);
1266  pinMode(4, OUTPUT);
1267 
1268  serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
1269 
1270  one_byte_duration = 9500000 / baud_rate;
1271  one_bit_duration = 1000000 / baud_rate;
1272  one_bit_write_duration = one_bit_duration - 1;
1273  half_of_one_bit_duration = 500000 / baud_rate;
1274 
1275  PCMSK2 |= 4; //PCINT18;
1276  PCIFR &= ~4; //PCIF2;
1277  PCICR |= 4; // PCIE2;
1278 }
1279 
1280 ISR(PCINT2_vect)
1281 {
1282  uint32_t tm = micros();
1283  if (serial_state == SERIAL_STATE_IDLE)
1284  {
1285   time_startbit_noticed = tm;
1286   serial_state = SERIAL_STATE_RECEIVING;
1287   receiving_byte = 0xFF;
1288   next_bit_order = 0;
1289  }
1290  else if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
1291  {
1292   serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
1293   serial_buf_wp++;
1294   if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
1295   time_startbit_noticed = tm;
1296   receiving_byte = 0xFF;
1297   next_bit_order = 0;
1298  }
1299  else if (PIND & 4)
1300  {
1301   int8_t new_next_bit_order = (tm - time_startbit_noticed - half_of_one_bit_duration) / one_bit_duration;
1302   while (next_bit_order < new_next_bit_order)
1303   {
1304    receiving_byte &= ~(1 << next_bit_order);
1305    next_bit_order++;
1306   }
1307   if (next_bit_order == 8)
1308   {
1309    serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
1310    serial_buf_wp++;
1311    if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
1312    serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
1313   }
1314  } else
1315   next_bit_order = (tm - time_startbit_noticed - half_of_one_bit_duration) / one_bit_duration;
1316 }
1317 
1318 uint8_t serial_available()
1319 {
1320  cli();
1321  if (serial_buf_rp != serial_buf_wp)
1322  {
1323   sei();
1324   return 1;
1325  }
1326  if (serial_state == SERIAL_STATE_RECEIVING)
1327  {
1328   uint32_t tm = micros();
1329   if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
1330   {
1331    serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
1332    serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
1333    serial_buf_wp++;
1334    if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
1335    sei();
1336    return 1;
1337   }
1338  }
1339  sei();
1340  return 0;
1341 }
1342 
1343 int16_t serial_read()
1344 {
1345  cli();
1346  if (serial_buf_rp != serial_buf_wp)
1347  {
1348   uint8_t ch = serial_buffer[serial_buf_rp];
1349   serial_buf_rp++;
1350   if (serial_buf_rp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_rp = 0;
1351   sei();
1352   return ch;
1353  }
1354 
1355  if (serial_state == SERIAL_STATE_RECEIVING)
1356  {
1357   uint32_t tm = micros();
1358   if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
1359   {
1360    uint8_t ch = receiving_byte;
1361    serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
1362    sei();
1363    return ch;
1364   }
1365  }
1366  sei();
1367  return -1;
1368 }
1369 
1370 void serial_write(uint8_t ch)
1371 {
1372 #ifdef ECHO_BT_TO_USB
1373  Serial.print((char)ch);
1374 #endif
1375  PORTD &= ~16;
1376  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1377  for (uint8_t i = 0; i < 8; i++)
1378  {
1379   if (ch & 1) PORTD |= 16;
1380   else PORTD &= ~16;
1381   ch >>= 1;
1382   delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1383  }
1384  PORTD |= 16;
1385  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1386  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1387  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1388  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1389  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1390 }
1391 
1392 uint16_t serial_readln(uint8_t *ln, uint16_t max_length)
1393 {
1394  uint16_t len;
1395  int16_t ch;
1396  do {
1397   ch = serial_read();
1398   if (ch == 13) continue;
1399  } while (ch == -1);
1400 
1401  do {
1402   if ((ch != 13) && (ch != 10) && (ch != -1))
1403   {
1404    *(ln++) = ch;
1405    max_length--;
1406    len++;
1407   }
1408   ch = serial_read();
1409  } while ((ch != 13) && max_length);
1410  *ln = 0;
1411  return len;
1412 }
1413 
1414 void serial_print_num(int32_t number)
1415 {
1416  if (number < 0)
1417  {
1418   serial_write('-');
1419   number = -number;
1420  }
1421  int32_t rad = 1;
1422  while (number / rad) rad *= 10;
1423  if (number > 0) rad /= 10;
1424  while (rad)
1425  {
1426   serial_write((char)('0' + (number / rad)));
1427   number -= (number / rad) * rad;
1428   rad /= 10;
1429  }
1430 }
1431 
1432 void serial_print_char(char ch)
1433 {
1434  serial_write(ch);
1435 }
1436 
1437 void serial_print(const char *str)
1438 {
1439  while (*str) serial_write(*(str++));
1440 }
1441 
1442 void serial_println(const char *str)
1443 {
1444  serial_print(str);
1445  serial_write(13);
1446  serial_write(10);
1447 }
1448 
1449 void serial_print_flash(const char *str)
1450 {
1451  int ln = strlen_P(str);
1452  for (int i = 0; i < ln; i++)
1453   serial_write(pgm_read_byte(str + i));
1454 }
1455 
1456 void serial_println_flash(const char *str)
1457 {
1458  serial_print_flash(str);
1459  serial_write(13);
1460  serial_write(10);
1461 }
1462 
1463 void serial_println_num(int32_t number)
1464 {
1465  serial_print_num(number);
1466  serial_println();
1467 }
1468 
1469 void serial_println_char(char ch)
1470 {
1471  serial_write(ch);
1472  serial_println();
1473 }
1474 
1475 void serial_println()
1476 {
1477  serial_write(13);
1478  serial_write(10);
1479 }
1480 
1481 // nasleduje citanie z utltazvukoveho senzora
1482 
1483 static volatile uint32_t pulse_start;
1484 static volatile uint8_t new_distance;
1485 
1486 void init_ultrasonic()
1487 {
1488  pinMode(US_ECHO, INPUT);
1489  pinMode(US_TRIG, OUTPUT);
1490 
1491  PCMSK0 |= 1; //PCINT0;
1492  PCIFR &= ~1; //PCIF0;
1493  PCICR |= 1; // PCIE0;
1494 }
1495 
1496 ISR(PCINT0_vect)
1497 {
1498  if (PINB & 1) pulse_start = micros();
1499  else
1500  {
1501   distance = (int16_t)((micros() - pulse_start) / 58);
1502   new_distance = 1;
1503  }
1504 }
1505 
1506 void start_distance_measurement()
1507 {
1508  distance = 10000;
1509  new_distance = 0;
1510  digitalWrite(US_TRIG, HIGH);
1511  delayMicroseconds(10);
1512  digitalWrite(US_TRIG, LOW);
1513 }
1514 
1515 void wait_for_distance_measurement_to_complete()
1516 {
1517  uint8_t counter = 0;
1518  while ((counter < 20) && !new_distance)
1519  {
1520   delay(1);
1521   counter++;
1522  }
1523  if (counter == 20)
1524  {
1525   pinMode(US_ECHO, OUTPUT);
1526   digitalWrite(US_ECHO, HIGH);
1527   delayMicroseconds(10);
1528   digitalWrite(US_ECHO, LOW);
1529   pinMode(US_ECHO, INPUT);
1530   delayMicroseconds(5);
1531   distance = 10000;
1532  }
1533 }
1534 
1535 int16_t measure_distance()
1536 {
1537  start_distance_measurement();
1538  wait_for_distance_measurement_to_complete();
1539  return distance;
1540 }
1541 
1542 //-------------------------------- nasleduje prehravanie melodie a hranie cez timer2 v pozadi
1543 #define SIRENE_PORT PORTB
1544 #define SIRENE_DDR  DDRB
1545 #define SIRENE_PIN  4
1546 
1547 #define FIS3 2960
1548 #define G3 3136
1549 
1550 float octave_4[] = { 2093.00, 2217.46, 2349.32, 2489.02, 2637.02, 2793.83, 2959.96, 3135.96, 3322.44, 3520.00, 3729.31, 3951.07 };
1551 
1552 //popcorn
1553 uint16_t dlzka_melodia[] = {0, 386, 26, 281, 217};
1554 const uint8_t melodia1[] PROGMEM = { 252, 50, 149, 49,
1555                   28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 49,
1556                   28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 149,
1557                   40, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 36, 49, 99, 40, 49, 99,
1558                   28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 49,
1559                   28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 149,
1560                   40, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99,
1561                   49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99,
1562                   49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99, 149 ,
1563                   47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 47, 49, 99,
1564                   49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99,
1565                   49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99, 149 ,
1566                   47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99
1567                  };
1568 
1569 //kohutik jarabi
1570 const uint8_t melodia2[] PROGMEM = { 252, 150, 119, 121, 173, 174, 124, 124, 124, 123, 171, 173, 123, 123, 123, 121, 169, 171, 121, 121, 121, 123, 171, 169, 119, 119 };
1571 
1572 //kankan
1573 const uint8_t melodia3[] PROGMEM = { 252, 100,
1574                   251, 1, 184, 1, 32, 126, 149, 251, 1, 184, 1, 32, 126, 149, 251, 1, 184, 1, 32, 126, 251, 1, 184, 1, 32, 126, 251, 1, 184, 1, 32, 126, 251, 1, 184, 1, 32, 126,
1575                   64, 71, 71, 73, 71, 69, 69, 73, 74, 78, 81, 78, 78, 76, 251, 1, 184, 1, 32, 126, 78, 68, 68, 78, 76, 69, 69, 73, 73, 71, 73, 71, 85, 83, 85, 83,
1576                   64, 71, 71, 73, 71, 69, 69, 73, 74, 78, 81, 78, 78, 76, 251, 1, 184, 1, 32, 126, 78, 68, 68, 78, 76, 69, 69, 73, 73, 71, 73, 71, 71, 69, 119,
1577                   135, 131, 128, 126, 75, 76, 78, 80, 81, 76, 80, 76, 81, 76, 80, 76, 81, 76, 80, 76, 81, 76, 80, 76,
1578                   251, 2, 11, 3, 16, 19, 251, 1, 4, 3, 16, 19,
1579                   251, 1, 4, 3, 16, 19, 251, 1, 4, 3, 16, 19,
1580                   251, 1, 4, 3, 16, 19, 251, 1, 4, 3, 16, 19,
1581                   251, 1, 4, 3, 16, 19, 251, 1, 4, 3, 16, 19,
1582                   174, 88, 91, 90, 88, 143, 143, 93, 95, 90, 91, 138, 138, 88, 91, 90, 88, 86, 86, 85, 83, 81, 79, 78, 76,
1583                   174, 88, 91, 90, 88, 143, 143, 93, 95, 90, 91, 138, 138, 88, 91, 90, 88, 86, 93, 89, 90, 136,
1584                   64, 71, 71, 73, 71, 69, 69, 73, 74, 78, 81, 78, 78, 76, 251, 1, 184, 1, 32, 126,
1585                   78, 76, 126, 78, 76, 126, 78, 76, 126, 78, 76, 126, 78, 76, 126, 78, 76, 126,
1586                   78, 76, 78, 76, 78, 76, 78, 76,
1587                   131, 119, 119, 119, 169
1588                  };
1589 
1590 //labutie jazero
1591 const uint8_t melodia4[] PROGMEM = {
1592  252, 220, 66, 69, 73, 69, 66, 69, 73, 69, 66, 69, 73, 69, 66, 69, 73, 69,
1593  185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178,
1594  99, 83, 81, 80,
1595  185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178,
1596  149, 128, 130, 131, 133, 85, 86, 251, 6, 32, 3, 8, 86, 135, 86, 88, 251, 6, 224, 3, 8, 88, 136, 88, 90, 251, 7, 184, 3, 8, 90, 85, 81, 80, 78,
1597  130, 131, 133, 85, 86, 251, 6, 32, 3, 8, 86, 135, 86, 88, 251, 6, 224, 3, 8, 88, 136, 88, 90, 251, 7, 73, 3, 8, 86, 133, 86, 91, 251, 7, 184, 3, 8, 87, 251, 7, 184, 3, 8, 85,
1598  185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178,
1599  99, 83, 81, 80,
1600  185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178
1601 };
1602 
1603 volatile int16_t music_speed = 800 / 16;
1604 
1605 //volatile PGM_P current_note ;
1606 volatile const uint8_t *current_note ;
1607 volatile uint16_t notes_remaining;
1608 
1609 void zahraj_melodiu(uint8_t cislo)
1610 {
1611  if (cislo == 0) {
1612   zastav_melodiu();
1613   return;
1614  }
1615 
1616  if (cislo == 1) current_note = melodia1;
1617  else if (cislo == 2) current_note = melodia2;
1618  else if (cislo == 3) current_note = melodia3;
1619  else if (cislo == 4) current_note = melodia4;
1620  notes_remaining = dlzka_melodia[cislo];
1621 
1622  next_note();
1623 }
1624 
1625 void next_note()
1626 {
1627  uint16_t freq, dur;
1628  if (!notes_remaining) return;
1629  otto_translate_tone_flash(&freq, &dur);
1630  tone2(freq, dur);
1631 }
1632 
1633 void otto_translate_tone_flash(uint16_t *freq, uint16_t *del)
1634 {
1635  do {
1636   uint8_t n = pgm_read_byte(current_note);
1637   if (n == 251)
1638   {
1639    current_note++;
1640    uint8_t f1 = pgm_read_byte(current_note);
1641    current_note++;
1642    uint8_t f2 = pgm_read_byte(current_note);
1643    current_note++;
1644    uint8_t d1 = pgm_read_byte(current_note);
1645    current_note++;
1646    uint8_t d2 = pgm_read_byte(current_note);
1647    *freq = (f1 << 8) + f2;
1648    *del = (music_speed * 16 * (long)d1) / d2;
1649    notes_remaining -= 4;
1650   }
1651   else if (n == 252)
1652   {
1653    current_note++;
1654    music_speed = pgm_read_byte(current_note);
1655    current_note++;
1656    notes_remaining -= 2;
1657    continue;
1658   }
1659   else if (n == 254)
1660   {
1661    *freq = FIS3;
1662    *del = music_speed;
1663   }
1664   else if (n == 255)
1665   {
1666    *freq = G3;
1667    *del = music_speed;
1668   }
1669   else
1670   {
1671    uint8_t len = n / 50;
1672    *del = music_speed;
1673    while (len--) *del *= 2;
1674    n = n % 50;
1675    if (n != 49)
1676    {
1677     uint8_t octave = (n + 5) / 12;
1678     n = (n + 5) % 12;
1679     float ffreq = octave_4[n];
1680     octave = 4 - octave;
1681     while (octave > 0)
1682     {
1683      ffreq /= 2.0;
1684      octave--;
1685     }
1686     *freq = (uint16_t)ffreq;
1687    }
1688    else *freq = 0;
1689   }
1690   notes_remaining--;
1691   current_note++;
1692   break;
1693  } while (1);
1694 }
1695 
1696 static volatile uint8_t tone2_state;
1697 static volatile uint8_t tone2_pause;
1698 static volatile uint32_t tone2_len;
1699 
1700 void init_tone2()
1701 {
1702  notes_remaining = 0;
1703  tone2_pause = 0;
1704  TCCR2A = 2;
1705  TCCR2B = 0;
1706  TIMSK2 = 2;
1707  SIRENE_DDR |= (1 << SIRENE_PIN);
1708 }
1709 
1710 ISR(TIMER2_COMPA_vect)
1711 {
1712  if (!tone2_pause)
1713  {
1714   if (tone2_state)
1715   {
1716    SIRENE_PORT |= (1 << SIRENE_PIN);
1717    tone2_state = 0;
1718   }
1719   else
1720   {
1721    SIRENE_PORT &= ~(1 << SIRENE_PIN);
1722    tone2_state = 1;
1723   }
1724  }
1725  if ((--tone2_len) == 0)
1726  {
1727   TCCR2B = 0;
1728   tone2_pause = 0;
1729   next_note();
1730  }
1731 }
1732 
1733 void tone2(uint16_t freq, uint16_t duration)
1734 {
1735  uint32_t period = ((uint32_t)1000000) / (uint32_t)freq;
1736 
1737  if (freq >= 977) // prescaler 32
1738  {
1739   tone2_state = 0;
1740   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1741   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1742   TCNT2 = 0;
1743   OCR2A = (uint8_t) (250000 / (uint32_t)freq);
1744   TCCR2B = 3;
1745  }
1746  else if (freq >= 488) // prescaler 64
1747  {
1748   tone2_state = 0;
1749   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1750   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1751   TCNT2 = 0;
1752   OCR2A = (uint8_t) (125000 / (uint32_t)freq);
1753   TCCR2B = 4;
1754  }
1755  else if (freq >= 244) // prescaler 128
1756  {
1757   tone2_state = 0;
1758   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1759   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1760   TCNT2 = 0;
1761   OCR2A = (uint8_t) (62500 / (uint32_t)freq);
1762   TCCR2B = 5;
1763  }
1764  else if (freq >= 122) //prescaler 256
1765  {
1766   tone2_state = 0;
1767   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1768   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1769   TCNT2 = 0;
1770   OCR2A = (uint8_t) (31250 / (uint32_t)freq);
1771   TCCR2B = 6;
1772  }
1773  else if (freq >= 30) //prescaler 1024
1774  {
1775   tone2_state = 0;
1776   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1777   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1778   TCNT2 = 0;
1779   OCR2A = (uint8_t) (7813 / (uint32_t)freq);
1780   TCCR2B = 7;
1781  }
1782  else if (freq == 0)
1783  {
1784   tone2_pause = 1;
1785   tone2_state = 0;
1786   period = 1000000 / 500;
1787   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1788   TCNT2 = 0;
1789   OCR2A = (uint8_t) (125000 / (uint32_t)500);
1790   TCCR2B = 4;
1791  }
1792  else
1793  {
1794   TCCR2B = 0;
1795  }
1796 }
1797 
1798 void zastav_melodiu()
1799 {
1800  notes_remaining = 0;
1801 }