Difference between revisions of "Otto - riadiaci program v.3"

From DT^2
Jump to: navigation, search
m
Line 1: Line 1:
 +
Program umožňuje priame riadenie robota (aj cez BlueTooth).
 +
Teraz už funguje aj na pinoch 2,4 a môže sa naraz programovať aj komunikovať.
 +
 +
Na komunikáciu s robotom môžete použiť napr. program Putty: [https://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/w64/putty.exe putty.exe].
 +
 +
{|class="wikitable"
 +
!klaves!!servo!!pin!!číslo serva v choreografii
 +
|-
 +
|a/q || ľavá ruka ||  10 ||5
 +
|-
 +
|;/p || pravá ruka||  11 ||6
 +
|-
 +
|z/x || ľavá noha  || 9 ||4
 +
|-
 +
|,/. || pravá noha || 6 ||3
 +
|-
 +
|d/c || ľavá päta  || 5 ||2
 +
|-
 +
|k/m || pravá päta || 3 ||1
 +
|-
 +
|1/9 || zníž/zvýš rýchlosť pohybu || -
 +
|-
 +
|TXD  || BT|| 2
 +
|-
 +
|RXD || BT||4
 +
|-
 +
|TRIG||UZ ||7
 +
|-
 +
|ECHO||UZ||8
 +
|-
 +
|Sirena|| ||12
 +
|} 
 +
 +
Ďalej umožňuje
 +
*kalibrovať strednú polohu servomotorov (pomocou klávesu '''H''')
 +
** pomocou + a - nájdeme strednú polohu serva
 +
** enter potvrdí hodnotu a pokračuje sa ďalším servom
 +
** kalibrácia sa po vypnutí nezapamätá, pokiaľ ju neuložíte do EEPROM (pozri nižšie)
 +
*kalibrovať limity pre všetky stupne voľnosti (pomocou klávesu '''J'''), zobrazenie celej kalibrácie: kláves '''G'''
 +
*celú kalibráciu je možné zapísať do trvalej pamäte EEPROM pomocou klávesu '''E''' (používať opatrne! - dá sa prepísať najviac 100000-krát), po zapnutí sa automaticky načíta
 +
*pozdraví po klávese '''-''', ruky dá hore na kláves '''R'''
 +
*načíta choreografiu po klávese '''@''',
 +
*zobrazí načítanú choreografiu na kláves '''?''' a
 +
*zatancuje načítanú choreografiu - kláves '''t'''.
 +
*Na klávesách '''3-6''' je možné nastaviť rôznu kombináciu (funkcie kombinacia1() - kombinacia4()).
 +
*Kláves '''U''' testuje ultrazvuk
 +
*Kláves '''S''' zobrazí aktuálnu polohu servomotorov
 +
*'''Medzera''' resetne všetky servo motory do strednej polohy.
 +
 +
Pozrite si (a skopírujte si) príklady choreografií: [[Otto - príklady choreografií]]
 +
 
<syntaxhighlight lang="C" line=line>
 
<syntaxhighlight lang="C" line=line>
 
#include <Servo.h>
 
#include <Servo.h>
Line 583: Line 634:
 
     nastav_koncatinu(ch_servo[i], ch_val[i]);
 
     nastav_koncatinu(ch_servo[i], ch_val[i]);
 
   }
 
   }
//  if (ch_len > 0) stav[ch_servo[ch_len - 1]] = ch_val[ch_len - 1];
 
 
   pipni();
 
   pipni();
 
   while (serial_available()) serial_read();
 
   while (serial_available()) serial_read();

Revision as of 05:49, 9 August 2018

Program umožňuje priame riadenie robota (aj cez BlueTooth). Teraz už funguje aj na pinoch 2,4 a môže sa naraz programovať aj komunikovať.

Na komunikáciu s robotom môžete použiť napr. program Putty: putty.exe.

klaves servo pin číslo serva v choreografii
a/q ľavá ruka 10 5
;/p pravá ruka 11 6
z/x ľavá noha 9 4
,/. pravá noha 6 3
d/c ľavá päta 5 2
k/m pravá päta 3 1
1/9 zníž/zvýš rýchlosť pohybu -
TXD BT 2
RXD BT 4
TRIG UZ 7
ECHO UZ 8
Sirena 12

Ďalej umožňuje

 • kalibrovať strednú polohu servomotorov (pomocou klávesu H)
  • pomocou + a - nájdeme strednú polohu serva
  • enter potvrdí hodnotu a pokračuje sa ďalším servom
  • kalibrácia sa po vypnutí nezapamätá, pokiaľ ju neuložíte do EEPROM (pozri nižšie)
 • kalibrovať limity pre všetky stupne voľnosti (pomocou klávesu J), zobrazenie celej kalibrácie: kláves G
 • celú kalibráciu je možné zapísať do trvalej pamäte EEPROM pomocou klávesu E (používať opatrne! - dá sa prepísať najviac 100000-krát), po zapnutí sa automaticky načíta
 • pozdraví po klávese -, ruky dá hore na kláves R
 • načíta choreografiu po klávese @,
 • zobrazí načítanú choreografiu na kláves ? a
 • zatancuje načítanú choreografiu - kláves t.
 • Na klávesách 3-6 je možné nastaviť rôznu kombináciu (funkcie kombinacia1() - kombinacia4()).
 • Kláves U testuje ultrazvuk
 • Kláves S zobrazí aktuálnu polohu servomotorov
 • Medzera resetne všetky servo motory do strednej polohy.

Pozrite si (a skopírujte si) príklady choreografií: Otto - príklady choreografií

 1 #include <Servo.h>
 2 #include <EEPROM.h>
 3 
 4 #define ECHO_BT_TO_USB 1
 5 
 6 #define US_TRIG 7
 7 #define US_ECHO 8
 8 
 9 #define BT_RX  2 
 10 #define BT_TX  4
 11 
 12 #define SIRENA 12
 13 
 14 //maximalna dlzka choreografie
 15 #define CHOREO_LEN 200
 16 
 17 // cisla pinov, kde su zapojene servo motory
 18 #define PIN_SERVO_LAVA_RUKA  10 
 19 #define PIN_SERVO_PRAVA_RUKA 11
 20 #define PIN_SERVO_LAVA_NOHA  9
 21 #define PIN_SERVO_PRAVA_NOHA 6
 22 #define PIN_SERVO_LAVA_PATA  5
 23 #define PIN_SERVO_PRAVA_PATA 3
 24 
 25 #define S1 3
 26 #define S2 5
 27 #define S3 6
 28 #define S4 9
 29 #define S5 10
 30 #define S6 11
 31 #define SIRENA 12
 32 
 33 //maximalna dlzka choreografie
 34 #define CHOREO_LEN 200
 35 
 36 // tu su serva cislovane 1-6
 37 #define SERVO_LAVA_RUKA  5 
 38 #define SERVO_PRAVA_RUKA 6
 39 #define SERVO_LAVA_NOHA  4
 40 #define SERVO_PRAVA_NOHA 3
 41 #define SERVO_LAVA_PATA  2
 42 #define SERVO_PRAVA_PATA 1
 43 
 44 // ak su niektore serva naopak, je tu jednotka
 45 uint8_t servo_invertovane[6] = {0, 0, 1, 1, 0, 1};
 46 
 47 // znaky, ktorymi sa ovladaju jednotlive stupne volnosti
 48 char znaky_zmien[] = {'a', 'q', ';', 'p', 'z', 'x', ',', '.', 'd', 'c', 'k', 'm' };
 49 // co robia jednotlive znaky (znamienko urcuje smer)
 50 int8_t zmeny[] = {SERVO_LAVA_RUKA, -SERVO_LAVA_RUKA, 
 51          SERVO_PRAVA_RUKA, -SERVO_PRAVA_RUKA, 
 52          -SERVO_LAVA_NOHA, SERVO_LAVA_NOHA, 
 53          -SERVO_PRAVA_NOHA, SERVO_PRAVA_NOHA, 
 54          SERVO_LAVA_PATA, -SERVO_LAVA_PATA, 
 55          SERVO_PRAVA_PATA, -SERVO_PRAVA_PATA }; 
 56 
 57 // sem si mozno ulozit svoju kalibraciu
 58 //uint8_t prednastavena_kalibracia[] = { 78, 69, 83, 80, 50, 67 };
 59 uint8_t prednastavena_kalibracia[] = { 90, 90, 90, 90, 90, 90 };
 60 
 61 uint8_t dolny_limit[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
 62 uint8_t horny_limit[] = {180, 180, 180, 180, 180, 180};
 63 
 64 Servo s[6];
 65 
 66 uint16_t ch_time[CHOREO_LEN];
 67 uint8_t ch_servo[CHOREO_LEN];
 68 uint8_t ch_val[CHOREO_LEN];
 69 int ch_len;
 70 uint8_t kalib[6];
 71 int stav[6];
 72 int krok;
 73 uint8_t spomalenie;
 74 
 75 static volatile int16_t distance;
 76 
 77 uint8_t *melodia;
 78 uint16_t dlzka_melodie;
 79 
 80 #define FIS3 2960
 81 #define G3 3136
 82 
 83 float octave_4[] = { 2093.00, 2217.46, 2349.32, 2489.02, 2637.02, 2793.83, 2959.96, 3135.96, 3322.44, 3520.00, 3729.31, 3951.07 };
 84 int16_t music_speed;
 85 
 86 uint16_t dlzka_popcorn = 390;
 87 uint8_t popcorn[] = { 149, 49, 
 88 28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 49,
 89 28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 149,
 90 40, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 36, 49, 99, 40, 49, 99, 
 91 28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 49,
 92 28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 149,
 93 40, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99,
 94 49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99, 
 95 49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99, 149 ,
 96 40, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 47, 49, 99, 
 97 49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99, 
 98 49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99, 149 ,
 99 40, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99
100 };
101 
102 void setup() {
103  Serial.begin(9600);
104  init_serial(9600);
105  init_ultrasonic();
106 
107  melodia = popcorn;
108  dlzka_melodie = dlzka_popcorn;
109 
110  randomSeed(analogRead(1));
111  s[0].attach(PIN_SERVO_PRAVA_PATA);
112  s[1].attach(PIN_SERVO_LAVA_PATA);
113  s[2].attach(PIN_SERVO_PRAVA_NOHA);
114  s[3].attach(PIN_SERVO_LAVA_NOHA);
115  s[4].attach(PIN_SERVO_LAVA_RUKA);
116  s[5].attach(PIN_SERVO_PRAVA_RUKA);
117  precitaj_kalibraciu_z_EEPROM();
118  for (int i = 0; i < 6; i++)
119  {
120   kalib[i] = prednastavena_kalibracia[i];
121   stav[i] = kalib[i];
122   s[i].write(stav[i]);
123  }
124  ch_len = 0;
125  krok = 7;
126  spomalenie = 6;
127  ahoj();
128  ruky2();
129  delay(100); 
130  serial_println("\r\n Otto DTDT");
131 }
132 
133 void loop() {
134  char z = -1;
135  if (serial_available()) z = serial_read();
136 #ifdef ECHO_BT_TO_USB
137   if (Serial.available()) z = Serial.read();
138 #endif 
139  
140  if (z != -1)
141  { 
142   if (pohyb_znakom(z)) return;  
143   else if (pohyb_kombinacia(z)) return; 
144   else if (z == '@') nacitaj_choreografiu();
145   else if (z == '?') vypis_choreografiu();
146   else if (z == 't') zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len);
147   else if (z == '-') ahoj();
148   else if (z == ' ') reset();
149   else if (z == 'H') kalibruj();
150   else if (z == 'J') nastav_limity();
151   else if (z == 'G') vypis_kalibraciu();
152   else if (z == 'L') nacitaj_kalibraciu();
153   else if (z == 'E') zapis_kalibraciu_do_EEPROM();
154   else if (z == 'R') ruky();
155   else if (z == '9') zvys_krok();
156   else if (z == '1') zniz_krok();
157   else if (z == '8') zvys_spomalenie();
158   else if (z == '7') zniz_spomalenie();
159   else if (z == 'U') test_ultrazvuk();
160   else if (z == 'S') zobraz_stav();
161  }
162  int16_t d = measure_distance();
163  if (d < 10) menu_ultrasonic_request();
164 }
165 
166 void otto_translate_tone(uint8_t *note, uint16_t *freq, uint16_t *del)
167 {
168  if (*note == 251)
169  {
170   *freq = ((*(note + 1)) << 8) + (*(note + 2));
171   uint8_t d1 = *(note + 3);
172   uint8_t d2 = *(note + 4);
173   *del = (music_speed * 16 * (long)d1) / d2;
174  }
175  else if (*note == 254)
176  {
177   *freq = FIS3;
178 	*del = music_speed;
179  }
180  else if (*note == 255)
181  {
182   *freq = G3;
183 	*del = music_speed;
184  }
185  else
186  {
187   uint8_t len = *note / 50; 
188   *del = music_speed;
189   while (len--) *del *= 2;
190   uint8_t n = *note % 50;
191   if (n != 49)
192   {
193    uint8_t octave = (n + 5) / 12;
194    n = (n + 5 ) % 12;
195    float ffreq = octave_4[n];
196    octave = 4 - octave;
197    while (octave > 0)
198    {
199     ffreq /= 2.0;
200     octave--; 
201    }
202 	 *freq = (uint16_t)ffreq;
203   }
204 	else *ffreq = 0;
205  }
206 }
207 
208 void otto_tone(uint8_t *note)
209 {
210  uint16_t freq, d;
211  otto_translate_tone(note, &freq, &d);
212  if (freq) tone(SIRENA, freq); else noTone(SIRENA);
213  delay(d);
214  noTone(SIRENA);
215 }
216 
217 void zahraj_melodiu() 
218 {
219  music_speed = 800 / 16;
220  for (int j = 0; j < 4; j++)
221  {
222   for (int i = 0; i < dlzka_melodie; i++)
223   {
224    otto_tone(melodia + i);
225    if (melodia[i] == 251) i += 4;
226   }
227   music_speed -= 150 / 16;
228  }
229  delay(3000);
230 }
231 
232 void test_ultrazvuk()
233 {
234  int i = 0;
235  while ((serial_available() == 0) && (Serial.available() == 0))
236  {
237   serial_println_num(measure_distance());
238   delay(100);
239  }
240  serial_read();
241 }
242 
243 void menu_ultrasonic_request()
244 {
245  uint32_t tm = millis();
246  int d = measure_distance();
247  int count = 0;
248  int count2 = 0;
249  while ((millis() - tm < 1500) && ((d < 15) || (count2 < 5)) && (count < 10)) 
250  {
251   delay(10);
252   d = measure_distance();
253   if (d == 10000) count++;
254   else count = 0;
255   if (d >= 15) count2++;
256   else count2 = 0;
257 	if (serial_available() || Serial.available()) return;
258  }
259  if (millis() - tm >= 1500)
260   ultrasonic_menu();
261 }
262 
263 void ultrasonic_menu()
264 {
265  int selection = 0;
266  tone(SIRENA, 880, 200);
267  
268  do { 
269   int count = 0;
270   do { 
271    int32_t d = measure_distance();
272    if (d == 10000) continue;
273    if (d >= 20) count++;
274    else count = 0;
275    delay(10);
276   } while (!serial_available() && !Serial.available() && (count < 20));
277   
278   tone(SIRENA, 440, 200);
279   uint32_t tm = millis();
280   while ((measure_distance() > 15) && (millis() - tm < 1500) && !serial_available() && !Serial.available()) delay(10);
281   if (millis() - tm >= 1500) 
282   {
283    tone(SIRENA, 2000, 50);
284    menu_command(selection);
285    return;
286   }    
287   selection++;
288   for (int i = 0; i < selection; i++)
289   {
290    tone(SIRENA, 1261, 50);
291    delay(250);
292   }
293  } while (!serial_available() && !Serial.available());
294  while (serial_available()) serial_read();
295  while (Serial.available()) Serial.read();
296 }
297 
298 void menu_command(int cmd)
299 {
300  if (cmd == 1) vpred();
301  if (cmd == 2) zahraj_melodiu();
302  if (cmd == 3) melodia_jedna_druhej();
303  if (cmd == 4) ahoj();
304  serial_println_num(cmd);
305 }
306 
307 void melodia_jedna_druhej()
308 {
309  for (int i = 0; i < 2; i++)
310  {
311   tone(SIRENA, 262, 200);
312   delay(200);
313   tone(SIRENA, 330, 200);
314   delay(200);
315  
316   tone(SIRENA, 262, 200);
317   delay(200);
318   tone(SIRENA, 330, 200);
319   delay(200);
320  
321   tone(SIRENA, 392, 400);
322   delay(400);
323  
324   tone(SIRENA, 392, 400);
325   delay(400);
326  }
327  noTone(8);
328 }
329 
330 // chodza pre vacsieho dreveneho robota
331 uint16_t chor_time[] = {100,1,1,100,1,1,1,100,1,1,1,100,1,100,1,0};
332 uint8_t chor_servo[] = {1,2,6,4,3,6,5,1,2,6,5,3,4,1,2,0};
333 uint8_t chor_val[] = {48,69,180,104,104,90,0,111,146,0,90,62,69,48,69,0};
334 uint8_t chor_len = 16;
335 
336 void vpred()
337 {
338  while (measure_distance() > 30)  
339   zatancuj_choreografiu(chor_time, chor_servo, chor_val, chor_len);
340  pipni();
341  reset();
342 }
343 
344 void precitaj_kalibraciu_z_EEPROM()
345 {
346  uint8_t value = EEPROM.read(1);
347  if (value != '~') return;
348  for (int i = 2; i < 8; i++)
349   prednastavena_kalibracia[i - 2] = EEPROM.read(i);
350  for (int i = 0; i < 6; i++)
351   dolny_limit[i] = EEPROM.read(i + 9);
352  for (int i = 0; i < 6; i++)
353   horny_limit[i] = EEPROM.read(i + 15);  
354 }
355 
356 char read_char()
357 {
358  while (!serial_available() && !Serial.available());
359  if (serial_available()) return serial_read();
360  else return Serial.read();
361 }
362 
363 void zapis_kalibraciu_do_EEPROM()
364 {
365  serial_print("Naozaj chces zapisat kalibraciu do EEPROM? [Y/n]: ");
366  char odpoved = read_char();
367  serial_println_char(odpoved);
368  if (odpoved == 'Y') 
369  {
370   EEPROM.write(1, '~');
371   for (int i = 2; i < 8; i++)
372    EEPROM.write(i, kalib[i - 2]);
373   for (int i = 0; i < 6; i++)
374    EEPROM.write(9 + i, dolny_limit[i]);
375   for (int i = 0; i < 6; i++)
376    EEPROM.write(15 + i, horny_limit[i]);
377   serial_println("ok");
378  }
379 }
380 
381 void pipni()
382 {
383  tone(SIRENA, 1568, 50);
384  delay(100);
385  tone(SIRENA, 1357, 50);
386 }
387 
388 void ruky()
389 {
390  int odloz_krok = krok;
391  delay(500);
392  krok = 90;
393  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA);  
394  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA);
395  delay(1000);
396  krok = 180;
397  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA);  
398  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA);
399  delay(1000);
400  krok = odloz_krok;
401  pipni();
402 }
403 
404 void ruky2()
405 {
406  int odloz_krok = krok;
407  delay(500);
408  krok = 180;
409  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA);  
410  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA);
411  delay(1000);
412  krok = 90;
413  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA);  
414  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA);
415  delay(1000);
416  krok = odloz_krok;
417  pipni();
418 }
419 
420 void ahoj()
421 {
422  tone(SIRENA, 1568, 50);
423  delay(70);
424  tone(SIRENA, 1175, 30);
425  delay(50);
426  tone(SIRENA, 880, 30);
427  delay(50);
428  tone(SIRENA, 1047, 50);
429  delay(70);
430  tone(SIRENA, 1245, 30);
431  delay(150);
432  tone(SIRENA, 1568, 50);
433  delay(100);
434  if (random(10) > 4) tone(SIRENA, 1357, 50);
435  else tone(SIRENA, 1047, 50);
436 }
437 
438 void nastav_koncatinu(int8_t servo, uint8_t poloha)
439 {
440  int8_t delta;
441  int8_t srv = (servo > 0)?servo:-servo;
442  srv--;
443  poloha += kalib[srv] - 90;
444  if (poloha > 180) poloha = 180;
445  if (poloha < 0) poloha = 0;
446 
447  if (stav[srv] < poloha) delta = 1;
448  else delta = -1;
449  while (stav[srv] != poloha)
450  {
451   stav[srv] +=delta;
452   s[srv].write(stav[srv]);
453   delay(spomalenie);
454  }
455 }
456 
457 void zobraz_stav()
458 {
459  for (int i = 0; i < 6; i++)
460  {
461   serial_print("S"); serial_print_num(i + 1); serial_print(": "); serial_println_num(stav[i] - kalib[i] + 90);
462  }
463  serial_println("---");
464  pipni();
465 }
466 
467 void pohyb(int8_t servo)
468 {
469  int8_t srv = (servo > 0)?servo:-servo;
470  srv--;
471  if (servo_invertovane[srv]) servo = -servo;
472  if (servo > 0)
473  {
474   if (stav[srv] <= horny_limit[srv] - krok) stav[srv] += krok;
475   else stav[srv] = horny_limit[srv];
476   s[srv].write(stav[srv]);
477  }
478  else if (servo < 0)
479  {
480   if (stav[srv] >= dolny_limit[srv] + krok) stav[srv] -= krok; 
481   else stav[srv] = dolny_limit[srv];
482   s[srv].write(stav[srv]);   
483  }
484 }
485 
486 uint8_t pohyb_znakom(char z)
487 {
488  for (int i = 0; i < 12; i++)
489  {
490   if (z == znaky_zmien[i])
491   {
492    int8_t servo = zmeny[i];
493    pohyb(servo);
494   }
495  }
496 }
497 
498 void kombinacia1()
499 {
500  pohyb(SERVO_LAVA_NOHA);
501  pohyb(-SERVO_PRAVA_PATA);
502 }
503 
504 void kombinacia2()
505 {
506  pohyb(SERVO_PRAVA_NOHA);
507  pohyb(-SERVO_LAVA_PATA);
508 }
509 
510 void kombinacia3()
511 {
512  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA); 
513  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA); 
514 }
515 
516 void kombinacia4()
517 {
518  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA); 
519  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA); 
520 }
521 
522 int pohyb_kombinacia(char z)
523 {
524  if (z == '3') kombinacia1();
525  else if (z == '4') kombinacia2();
526  else if (z == '5') kombinacia3();
527  else if (z == '6') kombinacia4();
528  else return 0;
529  return 1;
530 }
531 
532 int nacitajCislo()
533 {
534  int num = 0;
535  int z;
536  do {
537   z = read_char();
538   if (z == '#') while (z != 13) z = read_char();
539  } while ((z < '0') || (z > '9'));
540  while ((z >= '0') && (z <= '9'))
541  {
542   num *= 10;
543   num += (z - '0');
544   do { z = read_char(); if (z == -1) delayMicroseconds(10); } while (z < 0);
545  }
546  return num;
547 }
548 
549 void nacitaj_choreografiu()
550 {
551  ch_len = 0;
552  int tm;
553  do { 
554   tm = nacitajCislo();
555   ch_time[ch_len] = tm;
556   ch_servo[ch_len] = nacitajCislo();
557   ch_val[ch_len] = nacitajCislo();
558   ch_len++;
559  if (ch_len == CHOREO_LEN) break;
560  } while (tm > 0);
561  pipni(); 
562 }
563 
564 void vypis_choreografiu()
565 {
566  for (int i = 0; i < ch_len; i++)
567  {
568   serial_print_num(ch_time[i]);
569   serial_print(" ");
570   serial_print_num(ch_servo[i]);
571   serial_print(" ");
572   serial_println_num(ch_val[i]);   
573  }
574  pipni();
575 }
576 
577 void zatancuj_choreografiu(uint16_t *ch_time, uint8_t *ch_servo, uint8_t *ch_val, int ch_len )
578 {
579  for (int i = 0; i < ch_len - 1; i++)
580  {
581   delay(ch_time[i]);
582   nastav_koncatinu(ch_servo[i], ch_val[i]);
583  }
584  pipni();
585  while (serial_available()) serial_read();
586  while (Serial.available()) Serial.read();
587 }
588 
589 void reset()
590 {
591  for (int i = 0; i < 6; i++) 
592  {
593   stav[i] = kalib[i];
594   s[i].write(kalib[i]);
595   delay(300);
596  }
597  pipni();
598 }
599 
600 uint8_t nalad_hodnotu_serva(uint8_t servo, uint8_t hodnota)
601 {
602   serial_print(" (+/-/ENTER): ");
603   serial_println_num(hodnota);
604   s[servo].write(hodnota);
605   char z;
606   do {
607    z = read_char();
608    if ((z == '+') && (hodnota < 180)) hodnota++;
609    else if ((z == '-') && (hodnota > 0)) hodnota--; 
610    if ((z == '+') || (z == '-'))
611    {
612     serial_print_num(hodnota); serial_print_char('\r'); 
613     s[servo].write(hodnota);
614    }
615   } while (z != 13);
616   return hodnota;
617 }
618 
619 void kalibruj()
620 {
621  for (int i = 0; i < 6; i++)
622  {
623   serial_print_num(i);
624   kalib[i] = nalad_hodnotu_serva(i, kalib[i]);
625   serial_print_num(i);
626   serial_print(": ");
627   serial_println_num(kalib[i]);
628  }
629  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(kalib[i]); serial_print(" "); }
630  serial_println("ok");
631  pipni();
632 }
633 
634 void nastav_limity()
635 {
636  for (int i = 0; i < 6; i++)
637  {
638   serial_print_num(i);
639   serial_print("dolny");
640   dolny_limit[i] = nalad_hodnotu_serva(i, dolny_limit[i]);
641   serial_print_num(i);
642   serial_print(" dolny: ");
643   serial_println_num(dolny_limit[i]);
644   s[i].write(kalib[i]);
645 
646   serial_print_num(i);
647   serial_print("horny");
648   horny_limit[i] = nalad_hodnotu_serva(i, horny_limit[i]);
649   serial_print_num(i);
650   serial_print(" horny: ");
651   serial_println_num(horny_limit[i]);
652   s[i].write(kalib[i]);
653  }
654  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(dolny_limit[i]); serial_print("-"); serial_print_num(horny_limit[i]); serial_print(" "); }
655  serial_println("ok");
656  pipni();
657 }
658 
659 void vypis_kalibraciu()
660 {
661  serial_print("stredy: ");
662  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(kalib[i]); serial_print(" "); }
663  serial_println();
664  serial_print("dolny limit: ");
665  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(dolny_limit[i]); serial_print(" "); }
666  serial_println();
667  serial_print("horny limit: ");
668  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(horny_limit[i]); serial_print(" "); }
669  serial_println();
670 }
671 
672 void nacitaj_kalibraciu()
673 {
674  int tm;
675  for (int i = 0; i < 6; i++) 
676   kalib[i] = nacitajCislo();
677  vypis_kalibraciu();
678  serial_println("ok");
679  pipni();
680 }
681 
682 void zvys_krok()
683 {
684  if (krok < 180) krok++;
685  serial_print("krok: ");
686  serial_println_num(krok);
687 }
688 
689 void zniz_krok()
690 {
691  if (krok > 0) krok--;
692  serial_print("krok: ");
693  serial_println_num(krok);
694 }
695 
696 void zniz_spomalenie()
697 {
698  if (spomalenie > 0) spomalenie--;
699  serial_print("spomalenie: "); 
700  serial_println_num(spomalenie);
701 }
702 
703 void zvys_spomalenie()
704 {
705  if (spomalenie < 100) spomalenie++;
706  serial_print("spomalenie: ");
707  serial_println_num(spomalenie);
708 }
709 
710 // nasleduje softverova implementacia serioveho portu
711 #define SERIAL_STATE_IDLE   0
712 #define SERIAL_STATE_RECEIVING 1
713 #define SERIAL_BUFFER_LENGTH  20
714 
715 static volatile uint8_t serial_state;
716 static uint8_t serial_buffer[SERIAL_BUFFER_LENGTH];
717 static volatile uint8_t serial_buf_wp, serial_buf_rp;
718 
719 static volatile uint8_t receiving_byte;
720 
721 static volatile uint32_t time_startbit_noticed;
722 static volatile uint8_t next_bit_order;
723 static volatile uint8_t waiting_stop_bit;
724 static uint16_t one_byte_duration;
725 static uint16_t one_bit_duration;
726 static uint16_t one_bit_write_duration;
727 static uint16_t half_of_one_bit_duration;
728 
729 void init_serial(uint32_t baud_rate)
730 {
731  pinMode(2, INPUT);
732  pinMode(4, OUTPUT);
733  
734  serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
735  
736  one_byte_duration = 9500000 / baud_rate;
737  one_bit_duration = 1000000 / baud_rate;
738  one_bit_write_duration = one_bit_duration - 1;
739  half_of_one_bit_duration = 500000 / baud_rate;
740  
741  PCMSK2 |= 4; //PCINT18;
742  PCIFR &= ~4; //PCIF2;
743  PCICR |= 4; // PCIE2;
744 }
745 
746 ISR(PCINT2_vect)
747 {
748  uint32_t tm = micros();
749  if (serial_state == SERIAL_STATE_IDLE)
750  {  
751   time_startbit_noticed = tm;
752   serial_state = SERIAL_STATE_RECEIVING;
753   receiving_byte = 0xFF;
754   next_bit_order = 0;
755  }
756  else if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
757  {
758    serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
759    serial_buf_wp++;
760    if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
761    time_startbit_noticed = tm;
762    receiving_byte = 0xFF;
763    next_bit_order = 0;
764  }
765  else if (PIND & 4) 
766  {
767   int8_t new_next_bit_order = (tm - time_startbit_noticed - half_of_one_bit_duration) / one_bit_duration;
768   while (next_bit_order < new_next_bit_order)
769   { 
770     receiving_byte &= ~(1 << next_bit_order);
771     next_bit_order++;
772   }
773   if (next_bit_order == 8)
774   { 
775     serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
776     serial_buf_wp++;
777     if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
778     serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
779   }    
780  } else 
781    next_bit_order = (tm - time_startbit_noticed - half_of_one_bit_duration) / one_bit_duration;
782 }
783 
784 uint8_t serial_available()
785 {
786  cli();
787  if (serial_buf_rp != serial_buf_wp) 
788  {
789   sei();
790   return 1;
791  }
792  if (serial_state == SERIAL_STATE_RECEIVING)
793  {
794   uint32_t tm = micros();
795   if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
796   {   
797    serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
798    serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
799    serial_buf_wp++;
800    if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
801    sei();
802    return 1;
803   }
804  }
805  sei();
806  return 0;
807 }
808 
809 int16_t serial_read()
810 {
811  cli();
812  if (serial_buf_rp != serial_buf_wp)
813  {
814   uint8_t ch = serial_buffer[serial_buf_rp];
815   serial_buf_rp++;
816   if (serial_buf_rp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_rp = 0;
817   sei();
818   return ch;
819  }
820 
821  if (serial_state == SERIAL_STATE_RECEIVING)
822  {
823   uint32_t tm = micros();
824   if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
825   {
826    uint8_t ch = receiving_byte;
827    serial_state = SERIAL_STATE_IDLE; 
828    sei();
829    return ch;
830   }
831  }
832  sei();
833  return -1;
834 }
835 
836 void serial_write(uint8_t ch)
837 {
838 #ifdef ECHO_BT_TO_USB
839  Serial.print((char)ch);
840 #endif
841  PORTD &= ~16;
842  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
843  for (uint8_t i = 0; i < 8; i++)
844  {
845   if (ch & 1) PORTD |= 16;
846   else PORTD &= ~16;
847   ch >>= 1;
848   delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
849  }
850  PORTD |= 16;
851  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
852  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
853  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
854  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
855  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
856 }
857 
858 uint16_t serial_readln(uint8_t *ln, uint16_t max_length)
859 {
860  uint16_t len;
861  uint16_t ch;
862  do {
863   ch = serial_read();
864   if (ch == 13) continue;
865  } while (ch == -1);
866 
867  do {
868   if ((ch != 13) && (ch != 10) && (ch != -1)) 
869   {
870    *(ln++) = ch;
871    max_length--;
872    len++;
873   }  
874   ch = serial_read();
875  } while ((ch != 13) && max_length);
876  *ln = 0;
877  return len;
878 }
879 
880 void serial_print_num(int32_t number)
881 {
882  if (number < 0) 
883  {
884   serial_write('-');
885   number = -number;
886  }
887  int32_t rad = 1;
888  while (number / rad) rad *= 10;
889  if (number > 0) rad /= 10;
890  while (rad)
891  {
892   serial_write((char)('0' + (number / rad)));
893   number -= (number / rad) * rad;
894   rad /= 10;
895  } 
896 }
897 
898 void serial_print_char(char ch)
899 {
900  serial_write(ch); 
901 }
902 
903 void serial_print(const uint8_t *str)
904 {
905  while (*str) serial_write(*(str++));
906 }
907 
908 void serial_println(const uint8_t *str)
909 {
910  serial_print(str);
911  serial_write(13);
912  serial_write(10);
913 }
914 
915 void serial_println_num(int32_t number)
916 {
917  serial_print_num(number);
918  serial_println();
919 }
920 
921 void serial_println_char(char ch)
922 {
923  serial_write(ch);
924  serial_println();
925 }
926 
927 void serial_println()
928 {
929  serial_write(13);
930  serial_write(10);
931 }
932 
933 // nasleduje citanie z utltazvukoveho senzora
934 
935 static volatile uint32_t pulse_start;
936 static volatile uint8_t new_distance;
937 
938 void init_ultrasonic()
939 {
940  pinMode(US_ECHO, INPUT);
941  pinMode(US_TRIG, OUTPUT);
942  
943  PCMSK0 |= 1; //PCINT0;
944  PCIFR &= ~1; //PCIF0;
945  PCICR |= 1; // PCIE0; 
946 }
947 
948 ISR(PCINT0_vect)
949 {
950  if (PINB & 1) pulse_start = micros();
951  else 
952  {
953   distance = (int16_t)((micros() - pulse_start) / 58);
954   new_distance = 1;
955  }
956 }
957 
958 void start_distance_measurement()
959 {
960  distance = 10000;
961  new_distance = 0;
962  digitalWrite(US_TRIG, HIGH);
963  delayMicroseconds(10);
964  digitalWrite(US_TRIG, LOW);
965 }
966 
967 void wait_for_distance_measurement_to_complete()
968 {
969  uint8_t counter = 0;
970  while ((counter < 20) && !new_distance) 
971  {
972   delay(1);
973   counter++;
974  }
975  if (counter == 20)
976  {
977   pinMode(US_ECHO, OUTPUT);
978   digitalWrite(US_ECHO, HIGH);
979   delayMicroseconds(10);
980   digitalWrite(US_ECHO, LOW);
981   pinMode(US_ECHO, INPUT); 
982   delayMicroseconds(5);
983   distance = 10000;
984  }
985 }
986 
987 int16_t measure_distance()
988 {
989  start_distance_measurement();
990  wait_for_distance_measurement_to_complete();
991  return distance;
992 }