Otto - riadiaci program v.3

From DT^2
Jump to: navigation, search

Program umožňuje priame riadenie robota (aj cez BlueTooth). Teraz už funguje aj na pinoch 2,4 a môže sa naraz programovať aj komunikovať.

Na komunikáciu s robotom môžete použiť napr. program Putty: putty.exe.

Pripojenie na vývody Arduina:

servo pin
ľavá ruka 10
pravá ruka 11
ľavá noha 9
pravá noha 6
ľavá päta 5
pravá päta 3
TXD BlueTooth 2
RXD BlueTooth 4
TRIG Ultrazvuk 7
ECHO Ultrazvuk 8
Sirena 12

Číslovanie serva v choreografii:

servo číslo serva v choreografii
ľavá ruka 5
pravá ruka 6
ľavá noha 4
pravá noha 3
ľavá päta 2
pravá päta 1
klaves servo/funkcia
a/q ľavá ruka
;/p pravá ruka
z/x ľavá noha
,/. pravá noha
d/c ľavá päta
k/m pravá päta
1/9 zníž/zvýš rýchlosť pohybu
H kalibrovať strednú polohu servomotorov
 • pomocou + a - nájdeme strednú polohu serva
 • enter potvrdí hodnotu a pokračuje sa ďalším servom
 • kalibrácia sa po vypnutí nezapamätá, pokiaľ ju neuložíte do EEPROM (pozri nižšie)
J kalibrovať limity pre všetky stupne voľnosti (len pre priame riadenie)
G zobrazenie celej kalibrácie
E celú kalibráciu je možné zapísať do trvalej pamäte EEPROM (používať opatrne! - dá sa prepísať najviac 100000-krát), po zapnutí sa automaticky načíta, treba potvrdiť veľkým Y
minus zvukový pozdrav
R ruky hore-dole
@ načítanie choreografie, pozri príklady a formát
? zobrazí načítanú choreografiu (kontrola po @)
t zatancuje načítanú choreografiu
U testuje ultrazvuk
S zobrazí aktuálnu polohu servomotorov (vhodné pri laden
medzera reset všetkých motorov do strednej polohy
3,...,6 zmiešaný pohyb (treba nastaviť vo funkciách kombinacia1() - kombinacia4())
v,b,n,j,h,g,f,s,l,o,i,u,y,r,e,w zvukové efekty 1-16
TAB,*,/,+ zahrá melódiu 1-4
W zapísať choreografiu do EEPROM (opatrne)
C načítať choreografiu z EEPROM
X formátovať EEPROM na zápis choreografií (opatrne)

Pozrite si (a skopírujte si) príklady choreografií: Otto - príklady choreografií

Download: otto3.ino

  1 #include <Servo.h>
  2 #include <EEPROM.h>
  3 #include <avr/pgmspace.h>
  4 
  5 #define ECHO_BT_TO_USB 1
  6 
  7 #define US_TRIG 7
  8 #define US_ECHO 8
  9 
 10 #define BT_RX  2 
 11 #define BT_TX  4
 12 
 13 #define SIRENA 12
 14 
 15 //maximalna dlzka choreografie
 16 #define CHOREO_LEN 200
 17 
 18 // cisla pinov, kde su zapojene servo motory
 19 #define PIN_SERVO_LAVA_RUKA  10 
 20 #define PIN_SERVO_PRAVA_RUKA 11
 21 #define PIN_SERVO_LAVA_NOHA  9
 22 #define PIN_SERVO_PRAVA_NOHA 6
 23 #define PIN_SERVO_LAVA_PATA  5
 24 #define PIN_SERVO_PRAVA_PATA 3
 25 
 26 #define S1 3
 27 #define S2 5
 28 #define S3 6
 29 #define S4 9
 30 #define S5 10
 31 #define S6 11
 32 #define SIRENA 12
 33 
 34 // tu su serva cislovane 1-6
 35 #define SERVO_LAVA_RUKA  5 
 36 #define SERVO_PRAVA_RUKA 6
 37 #define SERVO_LAVA_NOHA  4
 38 #define SERVO_PRAVA_NOHA 3
 39 #define SERVO_LAVA_PATA  2
 40 #define SERVO_PRAVA_PATA 1
 41 
 42 // ak su niektore serva naopak, je tu jednotka
 43 uint8_t servo_invertovane[6] = {0, 0, 1, 1, 0, 1};
 44 
 45 // znaky, ktorymi sa ovladaju jednotlive stupne volnosti
 46 char znaky_zmien[] = {'a', 'q', ';', 'p', 'z', 'x', ',', '.', 'd', 'c', 'k', 'm' };
 47 // co robia jednotlive znaky (znamienko urcuje smer)
 48 int8_t zmeny[] = {SERVO_LAVA_RUKA, -SERVO_LAVA_RUKA, 
 49          SERVO_PRAVA_RUKA, -SERVO_PRAVA_RUKA, 
 50          -SERVO_LAVA_NOHA, SERVO_LAVA_NOHA, 
 51          -SERVO_PRAVA_NOHA, SERVO_PRAVA_NOHA, 
 52          SERVO_LAVA_PATA, -SERVO_LAVA_PATA, 
 53          SERVO_PRAVA_PATA, -SERVO_PRAVA_PATA }; 
 54 
 55 // sem si mozno ulozit svoju kalibraciu
 56 uint8_t prednastavena_kalibracia[] = { 90, 90, 90, 90, 90, 90 };
 57 
 58 uint8_t dolny_limit[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
 59 uint8_t horny_limit[] = {180, 180, 180, 180, 180, 180};
 60 
 61 Servo s[6];
 62 
 63 uint16_t ch_time[CHOREO_LEN];
 64 uint8_t ch_servo[CHOREO_LEN];
 65 uint8_t ch_val[CHOREO_LEN];
 66 int ch_len;
 67 uint8_t kalib[6];
 68 int stav[6];
 69 int krok;
 70 uint8_t spomalenie;
 71 
 72 static volatile int16_t distance;
 73 
 74 #define FIS3 2960
 75 #define G3 3136
 76 
 77 float octave_4[] = { 2093.00, 2217.46, 2349.32, 2489.02, 2637.02, 2793.83, 2959.96, 3135.96, 3322.44, 3520.00, 3729.31, 3951.07 };
 78 int16_t music_speed;
 79 
 80 //popcorn
 81 uint16_t dlzka_melodia[] = {0, 386, 26, 281, 217};
 82 const uint8_t melodia1[] PROGMEM = { 252, 50, 149, 49, 
 83 28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 49,
 84 28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 149,
 85 40, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 36, 49, 99, 40, 49, 99, 
 86 28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 49,
 87 28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 149,
 88 40, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99,
 89 49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99, 
 90 49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99, 149 ,
 91 47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 47, 49, 99, 
 92 49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99, 
 93 49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99, 149 ,
 94 47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99
 95 };
 96 
 97 //kohutik jarabi
 98 const uint8_t melodia2[] PROGMEM = { 252, 150, 119, 121, 173, 174, 124, 124, 124, 123, 171, 173, 123, 123, 123, 121, 169, 171, 121, 121, 121, 123, 171, 169, 119, 119 };
 99 
 100 // kankán
 101 const uint8_t melodia3[] PROGMEM = { 252, 100,
 102 251,1,184,1,32,126,149,251,1,184,1,32,126,149,251,1,184,1,32,126,251,1,184,1,32,126,251,1,184,1,32,126,251,1,184,1,32,126,
 103 64,71,71,73,71,69,69,73,74,78,81,78,78,76,251,1,184,1,32,126,78,68,68,78,76,69,69,73,73,71,73,71,85,83,85,83,
 104 64,71,71,73,71,69,69,73,74,78,81,78,78,76,251,1,184,1,32,126,78,68,68,78,76,69,69,73,73,71,73,71,71,69,119,
 105 135,131,128,126,75,76,78,80,81,76,80,76,81,76,80,76,81,76,80,76,81,76,80,76,
 106 251,2,11,3,16,19,251,1,4,3,16,19,
 107 251,1,4,3,16,19,251,1,4,3,16,19,
 108 251,1,4,3,16,19,251,1,4,3,16,19,
 109 251,1,4,3,16,19,251,1,4,3,16,19,
 110 174,88,91,90,88,143,143,93,95,90,91,138,138,88,91,90,88,86,86,85,83,81,79,78,76,
 111 174,88,91,90,88,143,143,93,95,90,91,138,138,88,91,90,88,86,93,89,90,136,
 112 64,71,71,73,71,69,69,73,74,78,81,78,78,76,251,1,184,1,32,126,
 113 78,76,126,78,76,126,78,76,126,78,76,126,78,76,126,78,76,126,
 114 78,76,78,76,78,76,78,76,
 115 131,119,119,119,169 };
 116 
 117 //labutie jazero
 118 const uint8_t melodia4[] PROGMEM = {
 119 252, 220, 66, 69, 73, 69, 66, 69, 73, 69, 66, 69, 73, 69, 66, 69, 73, 69,
 120 185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178,
 121 99, 83, 81, 80, 
 122 185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178,
 123 149, 128, 130, 131, 133, 85, 86, 251, 6, 32, 3, 8, 86, 135, 86, 88, 251, 6, 224, 3, 8, 88, 136, 88, 90, 251, 7, 184, 3, 8, 90, 85, 81, 80, 78, 
 124 130, 131, 133, 85, 86, 251, 6, 32, 3, 8, 86, 135, 86, 88, 251, 6, 224, 3, 8, 88, 136, 88, 90, 251, 7, 73, 3, 8, 86, 133, 86, 91, 251, 7, 184, 3, 8, 87, 251, 7, 184, 3, 8, 85,
 125 185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178,
 126 99, 83, 81, 80, 
 127 185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178 };
 128 
 129 void setup() {
 130  Serial.begin(9600);
 131  init_serial(9600);
 132  init_ultrasonic();
 133 
 134  randomSeed(analogRead(1));
 135  s[0].attach(PIN_SERVO_PRAVA_PATA);
 136  s[1].attach(PIN_SERVO_LAVA_PATA);
 137  s[2].attach(PIN_SERVO_PRAVA_NOHA);
 138  s[3].attach(PIN_SERVO_LAVA_NOHA);
 139  s[4].attach(PIN_SERVO_LAVA_RUKA);
 140  s[5].attach(PIN_SERVO_PRAVA_RUKA);
 141  precitaj_kalibraciu_z_EEPROM();
 142  for (int i = 0; i < 6; i++)
 143  {
 144   kalib[i] = prednastavena_kalibracia[i];
 145   stav[i] = kalib[i];
 146   s[i].write(stav[i]);
 147  }
 148  ch_len = 0;
 149  krok = 7;
 150  spomalenie = 6;
 151  ahoj();
 152  ruky2();
 153  delay(100); 
 154  serial_println_flash(PSTR("\r\n Otto DTDT"));
 155 }
 156 
 157 void loop() {
 158  char z = -1;
 159  if (serial_available()) z = serial_read();
 160 #ifdef ECHO_BT_TO_USB
 161   if (Serial.available()) z = Serial.read();
 162 #endif 
 163  
 164  if (z != -1)
 165  { 
 166   if (pohyb_znakom(z)) return;  
 167   else if (pohyb_kombinacia(z)) return; 
 168   else if (vydaj_zvukovy_efekt(z)) return;
 169   else if (ma_zahrat_melodiu(z)) return;
 170   else if (z == '@') nacitaj_choreografiu();
 171   else if (z == '?') vypis_choreografiu();
 172   else if (z == 't') zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len);
 173   else if (z == '-') ahoj();
 174   else if (z == ' ') reset();
 175   else if (z == 'H') kalibruj();
 176   else if (z == 'J') nastav_limity();
 177   else if (z == 'G') vypis_kalibraciu();
 178   else if (z == 'L') nacitaj_kalibraciu();
 179   else if (z == 'E') zapis_kalibraciu_do_EEPROM();
 180   else if (z == 'R') ruky();
 181   else if (z == '9') zvys_krok();
 182   else if (z == '1') zniz_krok();
 183   else if (z == '8') zvys_spomalenie();
 184   else if (z == '7') zniz_spomalenie();
 185   else if (z == 'U') test_ultrazvuk();
 186   else if (z == 'S') zobraz_stav();
 187   else if (z == 'W') skus_zapisat_choreografiu_do_EEPROM();
 188   else if (z == 'X') skus_naformatovat_EEPROM_choreografie();
 189   else if (z == 'C') skus_nacitat_choreografiu_z_EEPROM();
 190  }
 191  int16_t d = measure_distance();
 192  if (d < 10) menu_ultrasonic_request();
 193 }
 194 
 195 const uint8_t klavesy_efektov[] PROGMEM = {'v', 'b', 'n', 'j', 'h', 'g', 'f', 's', 'l', 'o', 'i', 'u', 'y', 'r', 'e', 'w'};
 196 #define POCET_KLAVES_EFEKTOV 16
 197 
 198 uint8_t vydaj_zvukovy_efekt(char z)
 199 {
 200  for (int i = 0; i < POCET_KLAVES_EFEKTOV; i++)
 201   if (z == pgm_read_byte(klavesy_efektov + i)) 
 202   {
 203    zvukovy_efekt(i + 1);
 204    return 1;
 205   }
 206  return 0;
 207 }
 208 
 209 uint8_t ma_zahrat_melodiu(char z)
 210 {
 211  if (z == 9) zahraj_melodiu(1);
 212  else if (z == '*') zahraj_melodiu(2);
 213  else if (z == '/') zahraj_melodiu(3);
 214  else if (z == '+') zahraj_melodiu(4);
 215 }
 216 
 217 void otto_translate_tone(uint8_t *note, uint16_t *freq, uint16_t *del)
 218 {
 219  if (*note == 251)
 220  {
 221   *freq = ((*(note + 1)) << 8) + (*(note + 2));
 222   uint8_t d1 = *(note + 3);
 223   uint8_t d2 = *(note + 4);
 224   *del = (music_speed * 16 * (long)d1) / d2;
 225  }
 226  else if (*note == 254)
 227  {
 228   *freq = FIS3;
 229   *del = music_speed;
 230  }
 231  else if (*note == 255)
 232  {
 233   *freq = G3;
 234   *del = music_speed;
 235  }
 236  else
 237  {
 238   uint8_t len = *note / 50; 
 239   *del = music_speed;
 240   while (len--) *del *= 2;
 241   uint8_t n = *note % 50;
 242   if (n != 49)
 243   {
 244    uint8_t octave = (n + 5) / 12;
 245    n = (n + 5 ) % 12;
 246    float ffreq = octave_4[n];
 247    octave = 4 - octave;
 248    while (octave > 0)
 249    {
 250     ffreq /= 2.0;
 251     octave--; 
 252    }
 253   *freq = (uint16_t)ffreq;
 254   }
 255  else *freq = 0;
 256  }
 257 }
 258 
 259 void otto_tone(uint8_t *note)
 260 {
 261  uint16_t freq, d;
 262  otto_translate_tone(note, &freq, &d);
 263  if (freq) tone(SIRENA, freq); else noTone(SIRENA);
 264  delay(d);
 265  noTone(SIRENA);
 266 }
 267 
 268 void zahraj_melodiu(uint8_t cislo) 
 269 {
 270  uint8_t nota[5];
 271  music_speed = 800 / 16;
 272  for (int i = 0; i < dlzka_melodia[cislo]; i++)
 273  {
 274    if (serial_available() || Serial.available()) break;
 275    switch(cislo){
 276     case 1: nota[0] = pgm_read_byte(melodia1 + i); break;
 277     case 2: nota[0] = pgm_read_byte(melodia2 + i); break;
 278     case 3: nota[0] = pgm_read_byte(melodia3 + i); break;
 279     case 4: nota[0] = pgm_read_byte(melodia4 + i); break;
 280    }
 281    if (nota[0] == 252)
 282    {
 283     switch(cislo){
 284      case 1: music_speed = pgm_read_byte(melodia1 + i + 1); break;
 285      case 2: music_speed = pgm_read_byte(melodia2 + i + 1); break;
 286      case 3: music_speed = pgm_read_byte(melodia3 + i + 1); break;
 287      case 4: music_speed = pgm_read_byte(melodia4 + i + 1); break;
 288     }    
 289     i++;
 290     continue;
 291    }
 292    if (nota[0] == 251)
 293    {
 294     for (int k = 1; k < 5; k++)
 295      switch(cislo){
 296       case 1: nota[k] = pgm_read_byte(melodia1 + i + k); break;
 297       case 2: nota[k] = pgm_read_byte(melodia2 + i + k); break;
 298       case 3: nota[k] = pgm_read_byte(melodia3 + i + k); break;
 299       case 4: nota[k] = pgm_read_byte(melodia4 + i + k); break;
 300      }        
 301     i += 4;
 302    }
 303    otto_tone(nota);   
 304   }
 305 }
 306 
 307 void efekt1()
 308 {
 309  uint16_t fre = 100;
 310  for (int i = 0; i < 200; i++)
 311  {
 312   tone(SIRENA, fre);
 313   fre += 10;
 314   delay(2); 
 315  }
 316  noTone(SIRENA);
 317 }
 318 
 319 void efekt2()
 320 {
 321  uint16_t fre = 2000;
 322  for (int i = 0; i < 200; i++)
 323  {
 324   tone(SIRENA, fre);
 325   fre -= 10;
 326   delay(2); 
 327  }
 328  noTone(SIRENA);
 329 }
 330 
 331 void efekt3()
 332 {
 333  uint16_t fre;
 334  for (int i = 0; i < 200; i++)
 335  {
 336   fre = random(3000) + 20;
 337   tone(SIRENA, fre);  
 338   delay(2); 
 339  }
 340  noTone(SIRENA);
 341 }
 342 
 343 void efekt4()
 344 {
 345  uint16_t fre = 100;
 346  for (int i = 0; i < 200; i++)
 347  {
 348   (i&1) ? tone(SIRENA, fre) : tone(SIRENA, 2100 - fre);
 349   fre += 10;
 350   delay(2); 
 351  }
 352  noTone(SIRENA);
 353 }
 354 
 355 void efekt5()
 356 {
 357  uint16_t fre = 100;
 358  for (int i = 0; i < 100; i++)
 359  {
 360   (i&1) ? tone(SIRENA, fre) : tone(SIRENA, 2100 - fre);
 361   fre += 20;
 362   delay(4); 
 363  }
 364  noTone(SIRENA);
 365 }
 366 
 367 void efekt6()
 368 {
 369  uint16_t d = 12;
 370  for (int i = 0; i < 20; i++)
 371  {
 372   tone(SIRENA, 1760, 10);  
 373   delay(d);
 374   d += 3;
 375  }
 376 }
 377 
 378 void efekt7()
 379 {
 380  for (int i = 0; i < 40; i++)
 381  {
 382   (i&1) ? noTone(SIRENA): tone(SIRENA, 1760);
 383   delay(10); 
 384  }
 385  noTone(SIRENA);
 386 }
 387 
 388 void efekt8()
 389 {
 390  uint16_t d = 72;
 391  for (int i = 0; i < 20; i++)
 392  {
 393   tone(SIRENA, 1760, 10);  
 394   delay(d);
 395   d -= 3;
 396  }
 397 }
 398 
 399 void efekt9()
 400 {
 401  float fre = 3500;
 402  while (fre > 15)
 403  {
 404   tone(SIRENA, (uint16_t)fre);
 405   fre *= 0.97;  
 406   delay(2); 
 407  }
 408  noTone(SIRENA);
 409 }
 410 
 411 void efekt10()
 412 {
 413  float fre = 55;
 414  while (fre < 3000)
 415  {
 416   tone(SIRENA, (uint16_t)fre);
 417   fre *= 1.03;  
 418   delay(2); 
 419  }
 420  noTone(SIRENA);
 421 }
 422 
 423 void efekt11()
 424 {
 425  uint16_t fre = 3500;
 426  uint16_t d = 42;
 427  for (int i = 0; i < 20; i++)
 428  {
 429   tone(SIRENA, fre);
 430   fre -= 165; 
 431   delay(d);
 432   d -= 2;
 433  }
 434  noTone(SIRENA);
 435 }
 436 
 437 void efekt12()
 438 {
 439  float fre = 110;
 440  uint8_t d = 42;
 441  for (int i = 0; i < 20; i++)
 442  {
 443   tone(SIRENA, fre);
 444   fre += 165; 
 445   delay(d);
 446   d -= 2;
 447  }
 448  noTone(SIRENA);
 449 }
 450 
 451 void efekt13()
 452 {
 453  uint16_t fre = 3400;
 454  uint8_t d = 200;
 455  uint8_t delta = 1;
 456  for (int i = 0; i < 20; i++)
 457  {
 458   tone(SIRENA, fre);
 459   fre -= 165; 
 460   delay(d);
 461   d -= delta;
 462   delta++;
 463  }
 464  tone(SIRENA, 110);
 465  delay(1000);
 466  noTone(SIRENA);
 467 }
 468 
 469 void efekt14()
 470 {
 471  uint16_t fre = 880; 
 472  int16_t d = 20;
 473  for (int i = 0; i < 20; i++)
 474  {
 475   tone(SIRENA, fre);
 476   delay(d);
 477   fre += random(50) - 25;
 478   d += random(10) - 5;
 479   if (d < 0) d = 1;
 480  }
 481  noTone(SIRENA);
 482 }
 483 
 484 void efekt15()
 485 {
 486  uint16_t fre = 440; 
 487  int16_t d = 20;
 488  for (int i = 0; i < 20; i++)
 489  {
 490   tone(SIRENA, fre);
 491   delay(d);
 492   fre += random(25) - 12;
 493   d += random(10) - 5;
 494   if (d < 0) d = 1;
 495  }
 496  noTone(SIRENA);
 497 }
 498 
 499 void efekt16()
 500 {
 501  uint16_t fre = 1760; 
 502  int16_t d = 20;
 503  for (int i = 0; i < 20; i++)
 504  {
 505   tone(SIRENA, fre);
 506   delay(d);
 507   fre += random(100) - 50;
 508   d += random(10) - 5;
 509   if (d < 0) d = 1;
 510  }
 511  noTone(SIRENA);
 512 }
 513 
 514 void zvukovy_efekt(uint8_t cislo)
 515 {
 516  switch (cislo) {
 517   case 1: efekt1(); break;
 518   case 2: efekt2(); break;
 519   case 3: efekt3(); break;
 520   case 4: efekt4(); break;
 521   case 5: efekt5(); break; 
 522   case 6: efekt6(); break; 
 523   case 7: efekt7(); break; 
 524   case 8: efekt8(); break; 
 525   case 9: efekt9(); break; 
 526   case 10: efekt10(); break; 
 527   case 11: efekt11(); break; 
 528   case 12: efekt12(); break;
 529   case 13: efekt13(); break; 
 530   case 14: efekt14(); break; 
 531   case 15: efekt15(); break; 
 532   case 16: efekt16(); break; 
 533  }
 534 }
 535 
 536 void test_ultrazvuk()
 537 {
 538  int i = 0;
 539  while ((serial_available() == 0) && (Serial.available() == 0))
 540  {
 541   serial_println_num(measure_distance());
 542   delay(100);
 543  }
 544  serial_read();
 545 }
 546 
 547 void menu_ultrasonic_request()
 548 {
 549  uint32_t tm = millis();
 550  int d = measure_distance();
 551  int count = 0;
 552  int count2 = 0;
 553  while ((millis() - tm < 1500) && ((d < 15) || (count2 < 5)) && (count < 10)) 
 554  {
 555   delay(10);
 556   d = measure_distance();
 557   if (d == 10000) count++;
 558   else count = 0;
 559   if (d >= 15) count2++;
 560   else count2 = 0;
 561   if (serial_available() || Serial.available()) return;
 562  }
 563  if (millis() - tm >= 1500)
 564   ultrasonic_menu();
 565 }
 566 
 567 void ultrasonic_menu()
 568 {
 569  int selection = 0;
 570  tone(SIRENA, 880, 200);
 571  
 572  do { 
 573   int count = 0;
 574   do { 
 575    int32_t d = measure_distance();
 576    if (d == 10000) continue;
 577    if (d >= 20) count++;
 578    else count = 0;
 579    delay(10);
 580   } while (!serial_available() && !Serial.available() && (count < 20));
 581   
 582   tone(SIRENA, 440, 200);
 583   uint32_t tm = millis();
 584   while ((measure_distance() > 15) && (millis() - tm < 1500) && !serial_available() && !Serial.available()) delay(10);
 585   if (millis() - tm >= 1500) 
 586   {
 587    tone(SIRENA, 2000, 50);
 588    menu_command(selection);
 589    return;
 590   }    
 591   selection++;
 592   for (int i = 0; i < selection; i++)
 593   {
 594    tone(SIRENA, 1261, 50);
 595    delay(250);
 596   }
 597  } while (!serial_available() && !Serial.available());
 598  while (serial_available()) serial_read();
 599  while (Serial.available()) Serial.read();
 600 }
 601 
 602 void menu_command(int cmd)
 603 {
 604  if (cmd == 1) vpred();
 605  if (cmd == 2) zahraj_melodiu(1);
 606  if (cmd == 3) melodia_jedna_druhej();
 607  if (cmd == 4) ahoj();
 608  if (cmd == 5) zahraj_melodiu(2);
 609  if (cmd == 6) zahraj_melodiu(3);
 610  if (cmd == 7) zahraj_melodiu(4);
 611  serial_println_num(cmd);
 612 }
 613 
 614 void melodia_jedna_druhej()
 615 {
 616  for (int i = 0; i < 2; i++)
 617  {
 618   tone(SIRENA, 262, 200);
 619   delay(200);
 620   tone(SIRENA, 330, 200);
 621   delay(200);
 622  
 623   tone(SIRENA, 262, 200);
 624   delay(200);
 625   tone(SIRENA, 330, 200);
 626   delay(200);
 627  
 628   tone(SIRENA, 392, 400);
 629   delay(400);
 630  
 631   tone(SIRENA, 392, 400);
 632   delay(400);
 633  }
 634  noTone(8);
 635 }
 636 
 637 // chodza pre vacsieho dreveneho robota
 638 uint16_t chor_time[] = {100,1,1,100,1,1,1,100,1,1,1,100,1,100,1,0};
 639 uint8_t chor_servo[] = {1,2,6,4,3,6,5,1,2,6,5,3,4,1,2,0};
 640 uint8_t chor_val[] = {48,69,180,104,104,90,0,111,146,0,90,62,69,48,69,0};
 641 uint8_t chor_len = 16;
 642 
 643 void vpred()
 644 {
 645  while (measure_distance() > 30)  
 646   zatancuj_choreografiu(chor_time, chor_servo, chor_val, chor_len);
 647  pipni();
 648  reset();
 649 }
 650 
 651 void skus_zapisat_choreografiu_do_EEPROM()
 652 {
 653  serial_print_flash(PSTR("Cislo? [1-3]: "));
 654  char odpoved = read_char();
 655  if ((odpoved < '1') || (odpoved > '3')) return;
 656  serial_println_char(odpoved);
 657  uint8_t cislo = odpoved - '0';
 658  
 659  serial_print_flash(PSTR("Zapisat choreografiu do EEPROM c."));
 660  serial_print_char(odpoved);
 661  serial_print_flash(PSTR("? [Y/n]: "));
 662  odpoved = read_char();
 663  serial_println_char(odpoved);
 664  if (odpoved == 'Y') 
 665   zapis_choreografiu_do_EEPROM(cislo);
 666 }
 667 
 668 void skus_nacitat_choreografiu_z_EEPROM()
 669 {
 670  serial_print_flash(PSTR("Cislo? [1-3]: "));
 671  char odpoved = read_char();
 672  if ((odpoved < '1') || (odpoved > '3')) return;
 673  serial_println_char(odpoved);
 674  uint8_t cislo = odpoved - '0';
 675  
 676  serial_print_flash(PSTR("Precitat choreografiu z EEPROM c."));
 677  serial_print_char(odpoved);
 678  serial_print_flash(PSTR("? [Y/n]: "));
 679  odpoved = read_char();
 680  serial_println_char(odpoved);
 681  if (odpoved == 'Y') 
 682   precitaj_choreografiu_z_EEPROM(cislo);
 683 }
 684 
 685 void skus_naformatovat_EEPROM_choreografie()
 686 {
 687  serial_print_flash(PSTR("Formatovat EEPROM choreografii? [Y/n]:"));
 688  char odpoved = read_char();
 689  serial_println_char(odpoved);
 690  if (odpoved == 'Y') 
 691   naformatuj_EEPROM_choreografie(); 
 692 }
 693 
 694 //EEPROM MAP:
 695 // 0: slot number where choreography 3 starts (B3. Real address = B3 x 4)
 696 // 1: marker '~' indicates calibration is already stored in EEPROM and will be loaded on startup
 697 // 2-8: servo calibration (central points to be used instead of default 90)
 698 // 9-14: lower limit for direct control for all 6 servos
 699 // 15-20: upper limit for direct control for all 6 servos
 700 // 21:  number of steps in choreography 1 (L1) 0=choreography not in memory
 701 // 22:  number of steps in choreography 2 (L2) 0=not in memory
 702 // 23:  number of steps in choreography 3 (L3) 0=not in memory
 703 // 24..(L1 x 4 + 23)    choreography1 tuplets (uint16,uint8,uint8) x L1
 704 // (1024 - L2 x 4)..1023  choreography2 same as above
 705 // B3 x 4..(B3 x 4 + L3 x 4 - 1) choreography 3 same as above
 706 void zapis_choreografiu_do_EEPROM(int slot)
 707 {
 708  uint8_t b3 = EEPROM.read(0);
 709  uint8_t len1 = EEPROM.read(21);
 710  uint8_t len2 = EEPROM.read(22);
 711  uint8_t len3 = EEPROM.read(23);
 712  uint16_t wp = 65535;
 713  
 714  if ((len1 > CHOREO_LEN) || (len2 > CHOREO_LEN) || (len3 > CHOREO_LEN) || (b3 > 250 - len3) || ((len1 > b3) && (b3 != 0)) || (len3 + b3 > 250 - len2) || (len1 + len2 > 250))
 715   b3 = len1 = len2 = len3 = 0;
 716  
 717  if (slot == 1)
 718  {
 719   if (((ch_len < b3) || (len3 == 0)) && (ch_len + len2 + len3 <= 250))
 720   {
 721    EEPROM.write(21, ch_len);
 722    wp = 24;
 723   }
 724  }
 725  else if (slot == 2)
 726  {
 727   if ((250 - b3 - len3 > ch_len) && (ch_len + len1 + len3 <= 250))
 728   {
 729    EEPROM.write(22, ch_len);
 730    wp = 1000 - ch_len * 4;
 731   }
 732  }
 733  else if (slot == 3)
 734  {
 735   if (ch_len + len1 + len2 <= 250)
 736   {
 737    EEPROM.write(23, ch_len);
 738    EEPROM.write(0, (len1 - len2) / 2 + 125);
 739    wp = 4 * ((len1 - len2) / 2 + 125);
 740   }
 741  }
 742 
 743  if (wp == 65535)
 744   serial_println_flash(PSTR("not enough space"));
 745  else
 746  {
 747    for (int i = 0; i < ch_len; i++)
 748    {
 749     EEPROM.write(wp + 4 * i, ch_time[i] & 255);
 750     EEPROM.write(wp + 1 + 4 * i, ch_time[i] >> 8);
 751     EEPROM.write(wp + 2 + 4 * i, ch_servo[i]);
 752     EEPROM.write(wp + 3 + 4 * i, ch_val[i]);
 753    }
 754    serial_println_flash(PSTR("ok"));
 755  }
 756 }
 757 
 758 void precitaj_choreografiu_z_EEPROM(uint8_t slot)
 759 {
 760  uint8_t b3 = EEPROM.read(0);
 761  uint8_t len1 = EEPROM.read(21);
 762  uint8_t len2 = EEPROM.read(22);
 763  uint8_t len3 = EEPROM.read(23);
 764  uint16_t rp = 65535;
 765  if ((len1 > CHOREO_LEN) || (len2 > CHOREO_LEN) || (len3 > CHOREO_LEN) || (b3 > 250 - len3) || ((len1 > b3) && (b3 != 0)) || (len3 + b3 > 250 - len2) || (len1 + len2 > 250))
 766   b3 = len1 = len2 = len3 = 0;
 767 
 768  if (slot == 1) 
 769  {
 770   if (len1 > 0) 
 771   {
 772    rp = 24;
 773    ch_len = len1;
 774   }  
 775  }
 776  else if (slot == 2)
 777  {
 778   if (len2 > 0) 
 779   {
 780    ch_len = len2;
 781    rp = 1000 - ch_len * 4;   
 782   }
 783  }
 784  else if (slot == 3)
 785  {
 786   if (len3 > 0) 
 787   {
 788    rp = b3 * 4;
 789    ch_len = len3;
 790   }  
 791  }
 792 
 793  if (rp == 65535)
 794   serial_println_flash(PSTR("couldn't"));
 795  else
 796  {
 797   for (int i = 0; i < ch_len; i++)
 798   {
 799     ch_time[i] = ((uint16_t)EEPROM.read(rp + 4 * i)) | 
 800           (((uint16_t)EEPROM.read(rp + 1 + 4 * i)) << 8);
 801     ch_servo[i] = EEPROM.read(rp + 2 + 4 * i);
 802     ch_val[i] = EEPROM.read(rp + 3 + 4 * i);
 803   }
 804   serial_println_flash(PSTR("ok"));
 805   pipni();
 806  }
 807 }
 808 
 809 void naformatuj_EEPROM_choreografie()
 810 {
 811  EEPROM.write(0, 0);
 812  EEPROM.write(21, 0);
 813  EEPROM.write(22, 0);
 814  EEPROM.write(23, 0);
 815  serial_println_flash(PSTR("ok"));
 816  pipni();
 817 }
 818 
 819 void precitaj_kalibraciu_z_EEPROM()
 820 {
 821  uint8_t value = EEPROM.read(1);
 822  if (value != '~') return;
 823  for (int i = 2; i < 8; i++)
 824   prednastavena_kalibracia[i - 2] = EEPROM.read(i);
 825  for (int i = 0; i < 6; i++)
 826   dolny_limit[i] = EEPROM.read(i + 9);
 827  for (int i = 0; i < 6; i++)
 828   horny_limit[i] = EEPROM.read(i + 15);  
 829 }
 830 
 831 char read_char()
 832 {
 833  while (!serial_available() && !Serial.available());
 834  if (serial_available()) return serial_read();
 835  else return Serial.read();
 836 }
 837 
 838 void zapis_kalibraciu_do_EEPROM()
 839 {
 840  serial_print_flash(PSTR("Naozaj chces zapisat kalibraciu do EEPROM? [Y/n]: "));
 841  char odpoved = read_char();
 842  serial_println_char(odpoved);
 843  if (odpoved == 'Y') 
 844  {
 845   EEPROM.write(1, '~');
 846   for (int i = 2; i < 8; i++)
 847    EEPROM.write(i, kalib[i - 2]);
 848   for (int i = 0; i < 6; i++)
 849    EEPROM.write(9 + i, dolny_limit[i]);
 850   for (int i = 0; i < 6; i++)
 851    EEPROM.write(15 + i, horny_limit[i]);
 852   serial_println_flash(PSTR("ok"));
 853  }
 854 }
 855 
 856 void pipni()
 857 {
 858  tone(SIRENA, 1568, 50);
 859  delay(100);
 860  tone(SIRENA, 1357, 50);
 861 }
 862 
 863 void ruky()
 864 {
 865  int odloz_krok = krok;
 866  delay(500);
 867  krok = 90;
 868  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA);  
 869  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA);
 870  delay(1000);
 871  krok = 180;
 872  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA);  
 873  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA);
 874  delay(1000);
 875  krok = odloz_krok;
 876  pipni();
 877 }
 878 
 879 void ruky2()
 880 {
 881  int odloz_krok = krok;
 882  delay(500);
 883  krok = 180;
 884  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA);  
 885  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA);
 886  delay(1000);
 887  krok = 90;
 888  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA);  
 889  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA);
 890  delay(1000);
 891  krok = odloz_krok;
 892  pipni();
 893 }
 894 
 895 void ahoj()
 896 {
 897  tone(SIRENA, 1568, 50);
 898  delay(70);
 899  tone(SIRENA, 1175, 30);
 900  delay(50);
 901  tone(SIRENA, 880, 30);
 902  delay(50);
 903  tone(SIRENA, 1047, 50);
 904  delay(70);
 905  tone(SIRENA, 1245, 30);
 906  delay(150);
 907  tone(SIRENA, 1568, 50);
 908  delay(100);
 909  if (random(10) > 4) tone(SIRENA, 1357, 50);
 910  else tone(SIRENA, 1047, 50);
 911 }
 912 
 913 void nastav_koncatinu(int8_t servo, uint8_t poloha)
 914 {
 915  int8_t delta;
 916  int8_t srv = (servo > 0)?servo:-servo;
 917  srv--;
 918  poloha += kalib[srv] - 90;
 919  if (poloha > 180) poloha = 180;
 920  if (poloha < 0) poloha = 0;
 921 
 922  if (stav[srv] < poloha) delta = 1;
 923  else delta = -1;
 924  while (stav[srv] != poloha)
 925  {
 926   stav[srv] +=delta;
 927   s[srv].write(stav[srv]);
 928   delay(spomalenie);
 929  }
 930 }
 931 
 932 void zobraz_stav()
 933 {
 934  for (int i = 0; i < 6; i++)
 935  {
 936   serial_print_flash(PSTR("S")); serial_print_num(i + 1); serial_print_flash(PSTR(": ")); serial_println_num(stav[i] - kalib[i] + 90);
 937  }
 938  serial_println_flash(PSTR("---"));
 939  pipni();
 940 }
 941 
 942 void pohyb(int8_t servo)
 943 {
 944  int8_t srv = (servo > 0)?servo:-servo;
 945  srv--;
 946  if (servo_invertovane[srv]) servo = -servo;
 947  if (servo > 0)
 948  {
 949   if (stav[srv] <= horny_limit[srv] - krok) stav[srv] += krok;
 950   else stav[srv] = horny_limit[srv];
 951   s[srv].write(stav[srv]);
 952  }
 953  else if (servo < 0)
 954  {
 955   if (stav[srv] >= dolny_limit[srv] + krok) stav[srv] -= krok; 
 956   else stav[srv] = dolny_limit[srv];
 957   s[srv].write(stav[srv]);   
 958  }
 959 }
 960 
 961 uint8_t pohyb_znakom(char z)
 962 {
 963  for (int i = 0; i < 12; i++)
 964  {
 965   if (z == znaky_zmien[i])
 966   {
 967    int8_t servo = zmeny[i];
 968    pohyb(servo);
 969   }
 970  }
 971 }
 972 
 973 void kombinacia1()
 974 {
 975  pohyb(SERVO_LAVA_NOHA);
 976  pohyb(-SERVO_PRAVA_PATA);
 977 }
 978 
 979 void kombinacia2()
 980 {
 981  pohyb(SERVO_PRAVA_NOHA);
 982  pohyb(-SERVO_LAVA_PATA);
 983 }
 984 
 985 void kombinacia3()
 986 {
 987  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA); 
 988  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA); 
 989 }
 990 
 991 void kombinacia4()
 992 {
 993  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA); 
 994  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA); 
 995 }
 996 
 997 int pohyb_kombinacia(char z)
 998 {
 999  if (z == '3') kombinacia1();
1000  else if (z == '4') kombinacia2();
1001  else if (z == '5') kombinacia3();
1002  else if (z == '6') kombinacia4();
1003  else return 0;
1004  return 1;
1005 }
1006 
1007 int nacitajCislo()
1008 {
1009  int num = 0;
1010  int z;
1011  do {
1012   z = read_char();
1013   if (z == '#') while (z != 13) z = read_char();
1014  } while ((z < '0') || (z > '9'));
1015  while ((z >= '0') && (z <= '9'))
1016  {
1017   num *= 10;
1018   num += (z - '0');
1019   do { z = read_char(); if (z == -1) delayMicroseconds(10); } while (z < 0);
1020  }
1021  return num;
1022 }
1023 
1024 void nacitaj_choreografiu()
1025 {
1026  ch_len = 0;
1027  int tm;
1028  do { 
1029   tm = nacitajCislo();
1030   ch_time[ch_len] = tm;
1031   ch_servo[ch_len] = nacitajCislo();
1032   ch_val[ch_len] = nacitajCislo();
1033   ch_len++;
1034  if (ch_len == CHOREO_LEN) break;
1035  } while (tm > 0);
1036  pipni(); 
1037 }
1038 
1039 void vypis_choreografiu()
1040 {
1041  for (int i = 0; i < ch_len; i++)
1042  {
1043   serial_print_num(ch_time[i]);
1044   serial_print(" ");
1045   serial_print_num(ch_servo[i]);
1046   serial_print(" ");
1047   serial_println_num(ch_val[i]);   
1048  }
1049  serial_println_flash(PSTR("---"));
1050  pipni();
1051 }
1052 
1053 void zatancuj_choreografiu(uint16_t *ch_time, uint8_t *ch_servo, uint8_t *ch_val, int ch_len )
1054 {
1055  for (int i = 0; i < ch_len - 1; i++)
1056  {
1057   delay(ch_time[i]);
1058   if (ch_servo[i] < 9) nastav_koncatinu(ch_servo[i], ch_val[i]);
1059   else i = specialny_prikaz(ch_servo[i], ch_val[i]);
1060   if (serial_available() || Serial.available()) break;
1061  }
1062  pipni();
1063  while (serial_available()) serial_read();
1064  while (Serial.available()) Serial.read();
1065 }
1066 
1067 int specialny_prikaz(uint8_t prikaz, uint8_t argument)
1068 {
1069  if (prikaz == 9) return ((int)argument) - 1;
1070  else if (prikaz == 10) spomalenie = argument;
1071  else if (prikaz == 11) zacni_hrat_melodiu(argument);
1072  else if (prikaz == 12) zvukovy_efekt(argument);
1073 }
1074 
1075 void zacni_hrat_melodiu(uint8_t cislo)
1076 {
1077  
1078 }
1079 
1080 void reset()
1081 {
1082  for (int i = 0; i < 6; i++) 
1083  {
1084   stav[i] = kalib[i];
1085   s[i].write(kalib[i]);
1086   delay(300);
1087  }
1088  pipni();
1089 }
1090 
1091 uint8_t nalad_hodnotu_serva(uint8_t servo, uint8_t hodnota)
1092 {
1093   serial_print_flash(PSTR(" (+/-/ENTER): "));
1094   serial_println_num(hodnota);
1095   s[servo].write(hodnota);
1096   char z;
1097   do {
1098    z = read_char();
1099    if ((z == '+') && (hodnota < 180)) hodnota++;
1100    else if ((z == '-') && (hodnota > 0)) hodnota--; 
1101    if ((z == '+') || (z == '-'))
1102    {
1103     serial_print_num(hodnota); serial_print_char('\r'); 
1104     s[servo].write(hodnota);
1105    }
1106   } while (z != 13);
1107   return hodnota;
1108 }
1109 
1110 void kalibruj()
1111 {
1112  for (int i = 0; i < 6; i++)
1113  {
1114   serial_print_num(i);
1115   kalib[i] = nalad_hodnotu_serva(i, kalib[i]);
1116   serial_print_num(i);
1117   serial_print(": ");
1118   serial_println_num(kalib[i]);
1119  }
1120  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(kalib[i]); serial_print(" "); }
1121  serial_println_flash(PSTR("ok"));
1122  pipni();
1123 }
1124 
1125 void nastav_limity()
1126 {
1127  for (int i = 0; i < 6; i++)
1128  {
1129   serial_print_num(i);
1130   serial_print_flash(PSTR("dolny"));
1131   dolny_limit[i] = nalad_hodnotu_serva(i, dolny_limit[i]);
1132   serial_print_num(i);
1133   serial_print_flash(PSTR(" dolny: "));
1134   serial_println_num(dolny_limit[i]);
1135   s[i].write(kalib[i]);
1136 
1137   serial_print_num(i);
1138   serial_print_flash(PSTR("horny"));
1139   horny_limit[i] = nalad_hodnotu_serva(i, horny_limit[i]);
1140   serial_print_num(i);
1141   serial_print_flash(PSTR(" horny: "));
1142   serial_println_num(horny_limit[i]);
1143   s[i].write(kalib[i]);
1144  }
1145  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(dolny_limit[i]); serial_print("-"); serial_print_num(horny_limit[i]); serial_print(" "); }
1146  serial_println_flash(PSTR("ok"));
1147  pipni();
1148 }
1149 
1150 void vypis_kalibraciu()
1151 {
1152  serial_print_flash(PSTR("stredy: "));
1153  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(kalib[i]); serial_print(" "); }
1154  serial_println();
1155  serial_print_flash(PSTR("dolny limit: "));
1156  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(dolny_limit[i]); serial_print(" "); }
1157  serial_println();
1158  serial_print_flash(PSTR("horny limit: "));
1159  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(horny_limit[i]); serial_print(" "); }
1160  serial_println();
1161 }
1162 
1163 void nacitaj_kalibraciu()
1164 {
1165  int tm;
1166  for (int i = 0; i < 6; i++) 
1167   kalib[i] = nacitajCislo();
1168  vypis_kalibraciu();
1169  serial_println_flash(PSTR("ok"));
1170  pipni();
1171 }
1172 
1173 void zvys_krok()
1174 {
1175  if (krok < 180) krok++;
1176  serial_print_flash(PSTR("krok: "));
1177  serial_println_num(krok);
1178 }
1179 
1180 void zniz_krok()
1181 {
1182  if (krok > 0) krok--;
1183  serial_print_flash(PSTR("krok: "));
1184  serial_println_num(krok);
1185 }
1186 
1187 void zniz_spomalenie()
1188 {
1189  if (spomalenie > 0) spomalenie--;
1190  serial_print_flash(PSTR("spomalenie: ")); 
1191  serial_println_num(spomalenie);
1192 }
1193 
1194 void zvys_spomalenie()
1195 {
1196  if (spomalenie < 100) spomalenie++;
1197  serial_print_flash(PSTR("spomalenie: "));
1198  serial_println_num(spomalenie);
1199 }
1200 
1201 // nasleduje softverova implementacia serioveho portu
1202 #define SERIAL_STATE_IDLE   0
1203 #define SERIAL_STATE_RECEIVING 1
1204 #define SERIAL_BUFFER_LENGTH  20
1205 
1206 static volatile uint8_t serial_state;
1207 static uint8_t serial_buffer[SERIAL_BUFFER_LENGTH];
1208 static volatile uint8_t serial_buf_wp, serial_buf_rp;
1209 
1210 static volatile uint8_t receiving_byte;
1211 
1212 static volatile uint32_t time_startbit_noticed;
1213 static volatile uint8_t next_bit_order;
1214 static volatile uint8_t waiting_stop_bit;
1215 static uint16_t one_byte_duration;
1216 static uint16_t one_bit_duration;
1217 static uint16_t one_bit_write_duration;
1218 static uint16_t half_of_one_bit_duration;
1219 
1220 void init_serial(uint32_t baud_rate)
1221 {
1222  pinMode(2, INPUT);
1223  pinMode(4, OUTPUT);
1224  
1225  serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
1226  
1227  one_byte_duration = 9500000 / baud_rate;
1228  one_bit_duration = 1000000 / baud_rate;
1229  one_bit_write_duration = one_bit_duration - 1;
1230  half_of_one_bit_duration = 500000 / baud_rate;
1231  
1232  PCMSK2 |= 4; //PCINT18;
1233  PCIFR &= ~4; //PCIF2;
1234  PCICR |= 4; // PCIE2;
1235 }
1236 
1237 ISR(PCINT2_vect)
1238 {
1239  uint32_t tm = micros();
1240  if (serial_state == SERIAL_STATE_IDLE)
1241  {  
1242   time_startbit_noticed = tm;
1243   serial_state = SERIAL_STATE_RECEIVING;
1244   receiving_byte = 0xFF;
1245   next_bit_order = 0;
1246  }
1247  else if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
1248  {
1249    serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
1250    serial_buf_wp++;
1251    if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
1252    time_startbit_noticed = tm;
1253    receiving_byte = 0xFF;
1254    next_bit_order = 0;
1255  }
1256  else if (PIND & 4) 
1257  {
1258   int8_t new_next_bit_order = (tm - time_startbit_noticed - half_of_one_bit_duration) / one_bit_duration;
1259   while (next_bit_order < new_next_bit_order)
1260   { 
1261     receiving_byte &= ~(1 << next_bit_order);
1262     next_bit_order++;
1263   }
1264   if (next_bit_order == 8)
1265   { 
1266     serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
1267     serial_buf_wp++;
1268     if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
1269     serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
1270   }    
1271  } else 
1272    next_bit_order = (tm - time_startbit_noticed - half_of_one_bit_duration) / one_bit_duration;
1273 }
1274 
1275 uint8_t serial_available()
1276 {
1277  cli();
1278  if (serial_buf_rp != serial_buf_wp) 
1279  {
1280   sei();
1281   return 1;
1282  }
1283  if (serial_state == SERIAL_STATE_RECEIVING)
1284  {
1285   uint32_t tm = micros();
1286   if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
1287   {   
1288    serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
1289    serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
1290    serial_buf_wp++;
1291    if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
1292    sei();
1293    return 1;
1294   }
1295  }
1296  sei();
1297  return 0;
1298 }
1299 
1300 int16_t serial_read()
1301 {
1302  cli();
1303  if (serial_buf_rp != serial_buf_wp)
1304  {
1305   uint8_t ch = serial_buffer[serial_buf_rp];
1306   serial_buf_rp++;
1307   if (serial_buf_rp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_rp = 0;
1308   sei();
1309   return ch;
1310  }
1311 
1312  if (serial_state == SERIAL_STATE_RECEIVING)
1313  {
1314   uint32_t tm = micros();
1315   if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
1316   {
1317    uint8_t ch = receiving_byte;
1318    serial_state = SERIAL_STATE_IDLE; 
1319    sei();
1320    return ch;
1321   }
1322  }
1323  sei();
1324  return -1;
1325 }
1326 
1327 void serial_write(uint8_t ch)
1328 {
1329 #ifdef ECHO_BT_TO_USB
1330  Serial.print((char)ch);
1331 #endif
1332  PORTD &= ~16;
1333  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1334  for (uint8_t i = 0; i < 8; i++)
1335  {
1336   if (ch & 1) PORTD |= 16;
1337   else PORTD &= ~16;
1338   ch >>= 1;
1339   delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1340  }
1341  PORTD |= 16;
1342  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1343  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1344  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1345  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1346  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1347 }
1348 
1349 uint16_t serial_readln(uint8_t *ln, uint16_t max_length)
1350 {
1351  uint16_t len;
1352  uint16_t ch;
1353  do {
1354   ch = serial_read();
1355   if (ch == 13) continue;
1356  } while (ch == -1);
1357 
1358  do {
1359   if ((ch != 13) && (ch != 10) && (ch != -1)) 
1360   {
1361    *(ln++) = ch;
1362    max_length--;
1363    len++;
1364   }  
1365   ch = serial_read();
1366  } while ((ch != 13) && max_length);
1367  *ln = 0;
1368  return len;
1369 }
1370 
1371 void serial_print_num(int32_t number)
1372 {
1373  if (number < 0) 
1374  {
1375   serial_write('-');
1376   number = -number;
1377  }
1378  int32_t rad = 1;
1379  while (number / rad) rad *= 10;
1380  if (number > 0) rad /= 10;
1381  while (rad)
1382  {
1383   serial_write((char)('0' + (number / rad)));
1384   number -= (number / rad) * rad;
1385   rad /= 10;
1386  } 
1387 }
1388 
1389 void serial_print_char(char ch)
1390 {
1391  serial_write(ch); 
1392 }
1393 
1394 void serial_print(const uint8_t *str)
1395 {
1396  while (*str) serial_write(*(str++));
1397 }
1398 
1399 void serial_println(const uint8_t *str)
1400 {
1401  serial_print(str);
1402  serial_write(13);
1403  serial_write(10);
1404 }
1405 
1406 void serial_print_flash(const uint8_t PROGMEM *str)
1407 {
1408  int ln = strlen_P(str);
1409  for (int i = 0; i < ln; i++)
1410   serial_write(pgm_read_byte(str + i));
1411 }
1412 
1413 void serial_println_flash(const uint8_t PROGMEM *str)
1414 {
1415  serial_print_flash(str);
1416  serial_write(13);
1417  serial_write(10);
1418 }
1419 
1420 void serial_println_num(int32_t number)
1421 {
1422  serial_print_num(number);
1423  serial_println();
1424 }
1425 
1426 void serial_println_char(char ch)
1427 {
1428  serial_write(ch);
1429  serial_println();
1430 }
1431 
1432 void serial_println()
1433 {
1434  serial_write(13);
1435  serial_write(10);
1436 }
1437 
1438 // nasleduje citanie z utltazvukoveho senzora
1439 
1440 static volatile uint32_t pulse_start;
1441 static volatile uint8_t new_distance;
1442 
1443 void init_ultrasonic()
1444 {
1445  pinMode(US_ECHO, INPUT);
1446  pinMode(US_TRIG, OUTPUT);
1447  
1448  PCMSK0 |= 1; //PCINT0;
1449  PCIFR &= ~1; //PCIF0;
1450  PCICR |= 1; // PCIE0; 
1451 }
1452 
1453 ISR(PCINT0_vect)
1454 {
1455  if (PINB & 1) pulse_start = micros();
1456  else 
1457  {
1458   distance = (int16_t)((micros() - pulse_start) / 58);
1459   new_distance = 1;
1460  }
1461 }
1462 
1463 void start_distance_measurement()
1464 {
1465  distance = 10000;
1466  new_distance = 0;
1467  digitalWrite(US_TRIG, HIGH);
1468  delayMicroseconds(10);
1469  digitalWrite(US_TRIG, LOW);
1470 }
1471 
1472 void wait_for_distance_measurement_to_complete()
1473 {
1474  uint8_t counter = 0;
1475  while ((counter < 20) && !new_distance) 
1476  {
1477   delay(1);
1478   counter++;
1479  }
1480  if (counter == 20)
1481  {
1482   pinMode(US_ECHO, OUTPUT);
1483   digitalWrite(US_ECHO, HIGH);
1484   delayMicroseconds(10);
1485   digitalWrite(US_ECHO, LOW);
1486   pinMode(US_ECHO, INPUT); 
1487   delayMicroseconds(5);
1488   distance = 10000;
1489  }
1490 }
1491 
1492 int16_t measure_distance()
1493 {
1494  start_distance_measurement();
1495  wait_for_distance_measurement_to_complete();
1496  return distance;
1497 }