Difference between revisions of "Otto - riadiaci program v.2"

From DT^2
Jump to: navigation, search
(Created page with "Program umožňuje priame riadenie robota (aj cez BlueTooth). Teraz už funguje aj na pinoch 2,4 a môže sa naraz programovať aj komunikovať. Na komunikáciu s robotom mô...")
 
Line 47: Line 47:
 
*Kláves '''U''' testuje ultrazvuk
 
*Kláves '''U''' testuje ultrazvuk
 
*'''Medzera''' resetne všetky servo motory do strednej polohy.
 
*'''Medzera''' resetne všetky servo motory do strednej polohy.
 
''Pre komunikáciu na pinoch 0,1 pomocou bežného sériového portu treba pridať riadok
 
<code>#define pc Serial</code>
 
a zakomentovať riadky <code>pc.begin(...);</code> a <code>SoftwareSerial pc(...)</code>''
 
  
 
<syntaxhighlight lang="C" line=line>
 
<syntaxhighlight lang="C" line=line>
 
#include <Servo.h>
 
#include <Servo.h>
 
#include <EEPROM.h>
 
#include <EEPROM.h>
 +
 +
#define ECHO_BT_TO_USB 1
  
 
#define US_TRIG  7
 
#define US_TRIG  7
Line 146: Line 144:
 
   krok = 7;
 
   krok = 7;
 
   ahoj();
 
   ahoj();
   ruky();
+
   ruky2();
 
   delay(100);   
 
   delay(100);   
 
   serial_println("\r\n  Otto DTDT");
 
   serial_println("\r\n  Otto DTDT");
Line 152: Line 150:
  
 
void loop() {
 
void loop() {
   if (serial_available())
+
  char z = -1;
 +
   if (serial_available()) z = serial_read();
 +
#ifdef ECHO_BT_TO_USB
 +
    if (Serial.available()) z = Serial.read();
 +
#endif 
 +
 
 +
  if (z != -1)
 
   {  
 
   {  
    char z = serial_read();
 
 
     if (pohyb_znakom(z)) return;   
 
     if (pohyb_znakom(z)) return;   
 
     else if (pohyb_kombinacia(z)) return;  
 
     else if (pohyb_kombinacia(z)) return;  
Line 178: Line 181:
 
void test_ultrazvuk()
 
void test_ultrazvuk()
 
{
 
{
 +
  int i = 0;
 
   while (serial_available() == 0)
 
   while (serial_available() == 0)
 
   {
 
   {
Line 189: Line 193:
 
{
 
{
 
   uint32_t tm = millis();
 
   uint32_t tm = millis();
   while ((millis() - tm < 3000) && (measure_distance() < 10)) delay(10);
+
  int d = measure_distance();
   if (measure_distance() < 15)
+
   while ((millis() - tm < 3000) && (d < 15))  
 +
  {
 +
    delay(10);
 +
    d = measure_distance();
 +
  }
 +
   if (d < 15)
 
     ultrasonic_menu();
 
     ultrasonic_menu();
 
}
 
}
Line 202: Line 211:
 
     int count = 0;
 
     int count = 0;
 
     do {  
 
     do {  
       if (measure_distance() >= 20) count++;
+
      int32_t d = measure_distance();
 +
       if (d == 10000) continue;
 +
      if (d >= 20) count++;
 
       else count = 0;
 
       else count = 0;
 
       delay(10);
 
       delay(10);
     } while (count < 20);
+
     } while (!serial_available() && (count < 20));
 
      
 
      
 
     tone(SIRENA, 440, 200);
 
     tone(SIRENA, 440, 200);
 
     uint32_t tm = millis();
 
     uint32_t tm = millis();
     while ((measure_distance() > 15) && (millis() - tm < 1500)) delay(10);
+
     while ((measure_distance() > 15) && (millis() - tm < 1500) && !serial_available()) delay(10);
 
     if (millis() - tm >= 1500)  
 
     if (millis() - tm >= 1500)  
 
     {
 
     {
Line 222: Line 233:
 
       delay(250);
 
       delay(250);
 
     }
 
     }
   } while (1);
+
   } while (!serial_available());
 +
  while (serial_available()) serial_read();
 
}
 
}
  
Line 277: Line 289:
 
   delay(1000);
 
   delay(1000);
 
   krok = 180;
 
   krok = 180;
 +
  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA);   
 +
  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA);
 +
  delay(1000);
 +
  krok = odloz_krok;
 +
  pipni();
 +
}
 +
 +
void ruky2()
 +
{
 +
  int odloz_krok = krok;
 +
  delay(500);
 +
  krok = 180;
 +
  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA);   
 +
  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA);
 +
  delay(1000);
 +
  krok = 90;
 
   pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA);     
 
   pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA);     
 
   pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA);
 
   pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA);
Line 568: Line 596:
 
   one_byte_duration = 9500000 / baud_rate;
 
   one_byte_duration = 9500000 / baud_rate;
 
   one_bit_duration = 1000000 / baud_rate;
 
   one_bit_duration = 1000000 / baud_rate;
   one_bit_write_duration = one_bit_duration - 5;
+
   one_bit_write_duration = one_bit_duration - 1;
 
   half_of_one_bit_duration = 500000 / baud_rate;
 
   half_of_one_bit_duration = 500000 / baud_rate;
 
    
 
    
Line 668: Line 696:
 
void serial_write(uint8_t ch)
 
void serial_write(uint8_t ch)
 
{
 
{
 +
#ifdef ECHO_BT_TO_USB
 +
  Serial.print((char)ch);
 +
#endif
 
   PORTD &= ~16;
 
   PORTD &= ~16;
 
   delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
 
   delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
Line 678: Line 709:
 
   }
 
   }
 
   PORTD |= 16;
 
   PORTD |= 16;
 +
  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
 +
  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
 
   delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
 
   delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
 
   delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
 
   delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
Line 705: Line 738:
 
}
 
}
  
void serial_print_num(int number)
+
void serial_print_num(int32_t number)
 
{
 
{
 
   if (number < 0)  
 
   if (number < 0)  
Line 712: Line 745:
 
     number = -number;
 
     number = -number;
 
   }
 
   }
   int rad = 1;
+
   int32_t rad = 1;
 
   while (number / rad) rad *= 10;
 
   while (number / rad) rad *= 10;
 
   if (number > 0) rad /= 10;
 
   if (number > 0) rad /= 10;
Line 740: Line 773:
 
}
 
}
  
void serial_println_num(int number)
+
void serial_println_num(int32_t number)
 
{
 
{
 
   serial_print_num(number);
 
   serial_print_num(number);
Line 786: Line 819:
 
void start_distance_measurement()
 
void start_distance_measurement()
 
{
 
{
   distance = -1;
+
   distance = 10000;
 
   new_distance = 0;
 
   new_distance = 0;
 
   digitalWrite(US_TRIG, HIGH);
 
   digitalWrite(US_TRIG, HIGH);
Line 800: Line 833:
 
     delay(1);
 
     delay(1);
 
     counter++;
 
     counter++;
 +
  }
 +
  if (counter == 20)
 +
  {
 +
    pinMode(US_ECHO, OUTPUT);
 +
    digitalWrite(US_ECHO, HIGH);
 +
    delayMicroseconds(10);
 +
    digitalWrite(US_ECHO, LOW);
 +
    pinMode(US_ECHO, INPUT);
 +
    delayMicroseconds(5);
 +
    distance = 10000;
 
   }
 
   }
 
}
 
}
  
uint16_t measure_distance()
+
int16_t measure_distance()
 
{
 
{
 
   start_distance_measurement();
 
   start_distance_measurement();

Revision as of 10:30, 3 August 2018

Program umožňuje priame riadenie robota (aj cez BlueTooth). Teraz už funguje aj na pinoch 2,4 a môže sa naraz programovať aj komunikovať.

Na komunikáciu s robotom môžete použiť napr. program Putty: putty.exe.

klaves servo pin
a/q ľavá ruka 10
;/p pravá ruka 11
z/x ľavá noha 9
,/. pravá noha 6
d/c ľavá päta 5
k/m pravá päta 3
1/9 zníž/zvýš rýchlosť pohybu -
TXD BT 2
RXD BT 4
TRIG UZ 7
ECHO UZ 8
Sirena 12

Ďalej umožňuje

 • kalibrovať strednú polohu servomotorov (pomocou klávesu H)
  • pomocou + a - najdeme nulovu polohu serva
  • eneter ideme na dalsie servo
  • ukoncime E ulozenie do eprom
  • potvrdime Y
 • kalibrovať limity pre všetky stupne voľnosti (pomocou klávesu J), zobrazenie celej kalibrácie: kláves G
 • celú kalibráciu je možné zapísať do trvalej pamäte EEPROM pomocou klávesu E (používať opatrne!), po zapnutí sa automaticky načíta
 • pozdraví po klávese -, ruky dá hore na kláves R
 • načíta choreografiu po klávese @,
 • zobrazí načítanú choreografiu na kláves ? a
 • zatancuje načítanú choreografiu - kláves t.
 • Na klávesách 3-6 je možné nastaviť rôznu kombináciu (funkcie kombinacia1() - kombinacia4()).
 • Kláves U testuje ultrazvuk
 • Medzera resetne všetky servo motory do strednej polohy.
 1 #include <Servo.h>
 2 #include <EEPROM.h>
 3 
 4 #define ECHO_BT_TO_USB 1
 5 
 6 #define US_TRIG 7
 7 #define US_ECHO 8
 8 
 9 #define BT_RX  2 
 10 #define BT_TX  4
 11 
 12 #define SIRENA 12
 13 
 14 //maximalna dlzka choreografie
 15 #define CHOREO_LEN 200
 16 
 17 // cisla pinov, kde su zapojene servo motory
 18 #define PIN_SERVO_LAVA_RUKA  10 
 19 #define PIN_SERVO_PRAVA_RUKA 11
 20 #define PIN_SERVO_LAVA_NOHA  9
 21 #define PIN_SERVO_PRAVA_NOHA 6
 22 #define PIN_SERVO_LAVA_PATA  5
 23 #define PIN_SERVO_PRAVA_PATA 3
 24 
 25 #define S1 3
 26 #define S2 5
 27 #define S3 6
 28 #define S4 9
 29 #define S5 10
 30 #define S6 11
 31 #define SIRENA 12
 32 
 33 //maximalna dlzka choreografie
 34 #define CHOREO_LEN 200
 35 
 36 // tu su serva cislovane 1-6
 37 #define SERVO_LAVA_RUKA  5 
 38 #define SERVO_PRAVA_RUKA 6
 39 #define SERVO_LAVA_NOHA  4
 40 #define SERVO_PRAVA_NOHA 3
 41 #define SERVO_LAVA_PATA  2
 42 #define SERVO_PRAVA_PATA 1
 43 
 44 // ak su niektore serva naopak, je tu jednotka
 45 uint8_t servo_invertovane[6] = {0, 0, 1, 1, 0, 1};
 46 
 47 // znaky, ktorymi sa ovladaju jednotlive stupne volnosti
 48 char znaky_zmien[] = {'a', 'q', ';', 'p', 'z', 'x', ',', '.', 'd', 'c', 'k', 'm' };
 49 // co robia jednotlive znaky (znamienko urcuje smer)
 50 int8_t zmeny[] = {SERVO_LAVA_RUKA, -SERVO_LAVA_RUKA, 
 51          SERVO_PRAVA_RUKA, -SERVO_PRAVA_RUKA, 
 52          -SERVO_LAVA_NOHA, SERVO_LAVA_NOHA, 
 53          -SERVO_PRAVA_NOHA, SERVO_PRAVA_NOHA, 
 54          SERVO_LAVA_PATA, -SERVO_LAVA_PATA, 
 55          SERVO_PRAVA_PATA, -SERVO_PRAVA_PATA }; 
 56 
 57 // sem si mozno ulozit svoju kalibraciu
 58 //uint8_t prednastavena_kalibracia[] = { 78, 69, 83, 80, 50, 67 };
 59 uint8_t prednastavena_kalibracia[] = { 90, 90, 90, 90, 90, 90 };
 60 
 61 uint8_t dolny_limit[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
 62 uint8_t horny_limit[] = {180, 180, 180, 180, 180, 180};
 63 
 64 Servo s[6];
 65 
 66 uint16_t ch_time[CHOREO_LEN];
 67 uint8_t ch_servo[CHOREO_LEN];
 68 uint8_t ch_val[CHOREO_LEN];
 69 int ch_len;
 70 uint8_t kalib[6];
 71 int stav[6];
 72 int krok;
 73 
 74 void setup() {
 75  Serial.begin(9600);
 76  init_serial(9600);
 77  init_ultrasonic();
 78 
 79  randomSeed(analogRead(1));
 80  s[0].attach(PIN_SERVO_PRAVA_PATA);
 81  s[1].attach(PIN_SERVO_LAVA_PATA);
 82  s[2].attach(PIN_SERVO_PRAVA_NOHA);
 83  s[3].attach(PIN_SERVO_LAVA_NOHA);
 84  s[4].attach(PIN_SERVO_PRAVA_RUKA);
 85  s[5].attach(PIN_SERVO_LAVA_RUKA);
 86  precitaj_kalibraciu_z_EEPROM();
 87  for (int i = 0; i < 6; i++)
 88  {
 89   kalib[i] = prednastavena_kalibracia[i];
 90   stav[i] = kalib[i];
 91   s[i].write(stav[i]);
 92  }
 93  ch_len = 0;
 94  krok = 7;
 95  ahoj();
 96  ruky2();
 97  delay(100); 
 98  serial_println("\r\n Otto DTDT");
 99 }
100 
101 void loop() {
102  char z = -1;
103  if (serial_available()) z = serial_read();
104 #ifdef ECHO_BT_TO_USB
105   if (Serial.available()) z = Serial.read();
106 #endif 
107  
108  if (z != -1)
109  { 
110   if (pohyb_znakom(z)) return;  
111   else if (pohyb_kombinacia(z)) return; 
112   else if (z == '@') nacitaj_choreografiu();
113   else if (z == '?') vypis_choreografiu();
114   else if (z == 't') zatancuj_choreografiu();
115   else if (z == '-') ahoj();
116   else if (z == ' ') reset();
117   else if (z == 'H') kalibruj();
118   else if (z == 'J') nastav_limity();
119   else if (z == 'G') vypis_kalibraciu();
120   else if (z == 'L') nacitaj_kalibraciu();
121   else if (z == 'E') zapis_kalibraciu_do_EEPROM();
122   else if (z == 'R') ruky();
123   else if (z == '9') zvys_krok();
124   else if (z == '1') zniz_krok();
125   else if (z == 'U') test_ultrazvuk();
126  }
127  int16_t d = measure_distance();
128  if (d < 10) menu_ultrasonic_request();
129 }
130 
131 void test_ultrazvuk()
132 {
133  int i = 0;
134  while (serial_available() == 0)
135  {
136   serial_println_num(measure_distance());
137   delay(100);
138  }
139  serial_read();
140 }
141 
142 void menu_ultrasonic_request()
143 {
144  uint32_t tm = millis();
145  int d = measure_distance();
146  while ((millis() - tm < 3000) && (d < 15)) 
147  {
148   delay(10);
149   d = measure_distance();
150  }
151  if (d < 15)
152   ultrasonic_menu();
153 }
154 
155 void ultrasonic_menu()
156 {
157  int selection = 0;
158  tone(SIRENA, 880, 200);
159  
160  do { 
161   int count = 0;
162   do { 
163    int32_t d = measure_distance();
164    if (d == 10000) continue;
165    if (d >= 20) count++;
166    else count = 0;
167    delay(10);
168   } while (!serial_available() && (count < 20));
169   
170   tone(SIRENA, 440, 200);
171   uint32_t tm = millis();
172   while ((measure_distance() > 15) && (millis() - tm < 1500) && !serial_available()) delay(10);
173   if (millis() - tm >= 1500) 
174   {
175    tone(SIRENA, 2000, 50);
176    menu_command(selection);
177    return;
178   }    
179   selection++;
180   for (int i = 0; i < selection; i++)
181   {
182    tone(SIRENA, 1261, 50);
183    delay(250);
184   }
185  } while (!serial_available());
186  while (serial_available()) serial_read();
187 }
188 
189 void menu_command(int cmd)
190 {
191  serial_println_num(cmd);
192 }
193 
194 void precitaj_kalibraciu_z_EEPROM()
195 {
196  uint8_t value = EEPROM.read(1);
197  if (value != '~') return;
198  for (int i = 2; i < 8; i++)
199   prednastavena_kalibracia[i - 2] = EEPROM.read(i);
200  for (int i = 0; i < 6; i++)
201   dolny_limit[i] = EEPROM.read(i + 9);
202  for (int i = 0; i < 6; i++)
203   horny_limit[i] = EEPROM.read(i + 15);  
204 }
205 
206 void zapis_kalibraciu_do_EEPROM()
207 {
208  serial_print("Naozaj chces zapisat kalibraciu do EEPROM? [Y/n]: ");
209  while (!serial_available());
210  char odpoved = serial_read();
211  serial_println_char(odpoved);
212  if (odpoved == 'Y') 
213  {
214   EEPROM.write(1, '~');
215   for (int i = 2; i < 8; i++)
216    EEPROM.write(i, kalib[i - 2]);
217   for (int i = 0; i < 6; i++)
218    EEPROM.write(9 + i, dolny_limit[i]);
219   for (int i = 0; i < 6; i++)
220    EEPROM.write(15 + i, horny_limit[i]);
221   serial_println("ok");
222  }
223 }
224 
225 void pipni()
226 {
227  tone(SIRENA, 1568, 50);
228  delay(100);
229  tone(SIRENA, 1357, 50);
230 }
231 
232 void ruky()
233 {
234  int odloz_krok = krok;
235  delay(500);
236  krok = 90;
237  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA);  
238  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA);
239  delay(1000);
240  krok = 180;
241  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA);  
242  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA);
243  delay(1000);
244  krok = odloz_krok;
245  pipni();
246 }
247 
248 void ruky2()
249 {
250  int odloz_krok = krok;
251  delay(500);
252  krok = 180;
253  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA);  
254  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA);
255  delay(1000);
256  krok = 90;
257  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA);  
258  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA);
259  delay(1000);
260  krok = odloz_krok;
261  pipni();
262 }
263 
264 void ahoj()
265 {
266  tone(SIRENA, 1568, 50);
267  delay(70);
268  tone(SIRENA, 1175, 30);
269  delay(50);
270  tone(SIRENA, 880, 30);
271  delay(50);
272  tone(SIRENA, 1047, 50);
273  delay(70);
274  tone(SIRENA, 1245, 30);
275  delay(150);
276  tone(SIRENA, 1568, 50);
277  delay(100);
278  if (random(10) > 4) tone(SIRENA, 1357, 50);
279  else tone(SIRENA, 1047, 50);
280 }
281 
282 void nastav_koncatinu(int8_t servo, uint8_t poloha)
283 {
284  int8_t srv = (servo > 0)?servo:-servo;
285  srv--;
286  poloha += kalib[srv] - 90;
287  if (poloha > 180) poloha = 180;
288  if (poloha < 0) poloha = 0;
289  stav[srv] = poloha;
290  s[srv].write(stav[srv]);
291 }
292 
293 void pohyb(int8_t servo)
294 {
295  int8_t srv = (servo > 0)?servo:-servo;
296  srv--;
297  if (servo_invertovane[srv]) servo = -servo;
298  if (servo > 0)
299  {
300   if (stav[srv] <= horny_limit[srv] - krok) stav[srv] += krok;
301   else stav[srv] = horny_limit[srv];
302   s[srv].write(stav[srv]);
303  }
304  else if (servo < 0)
305  {
306   if (stav[srv] >= dolny_limit[srv] + krok) stav[srv] -= krok; 
307   else stav[srv] = dolny_limit[srv];
308   s[srv].write(stav[srv]);   
309  }
310 }
311 
312 uint8_t pohyb_znakom(char z)
313 {
314  for (int i = 0; i < 12; i++)
315  {
316   if (z == znaky_zmien[i])
317   {
318    int8_t servo = zmeny[i];
319    pohyb(servo);
320   }
321  }
322 }
323 
324 void kombinacia1()
325 {
326  pohyb(SERVO_LAVA_NOHA);
327  pohyb(-SERVO_PRAVA_PATA);
328 }
329 
330 void kombinacia2()
331 {
332  pohyb(SERVO_PRAVA_NOHA);
333  pohyb(-SERVO_LAVA_PATA);
334 }
335 
336 void kombinacia3()
337 {
338  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA); 
339  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA); 
340 }
341 
342 void kombinacia4()
343 {
344  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA); 
345  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA); 
346 }
347 
348 int pohyb_kombinacia(char z)
349 {
350  if (z == '3') kombinacia1();
351  else if (z == '4') kombinacia2();
352  else if (z == '5') kombinacia3();
353  else if (z == '6') kombinacia4();
354  else return 0;
355  return 1;
356 }
357 
358 int nacitajCislo()
359 {
360  int num = 0;
361  int z;
362  do {
363   z = serial_read();
364   if (z == '#') while (z != 13) z = serial_read();
365  } while ((z < '0') || (z > '9'));
366  while ((z >= '0') && (z <= '9'))
367  {
368   num *= 10;
369   num += (z - '0');
370   do { z = serial_read(); if (z == -1) delayMicroseconds(10); } while (z < 0);
371  }
372  return num;
373 }
374 
375 void nacitaj_choreografiu()
376 {
377  ch_len = 0;
378  int tm;
379  do { 
380   tm = nacitajCislo();
381   ch_time[ch_len] = tm;
382   ch_servo[ch_len] = nacitajCislo();
383   ch_val[ch_len] = nacitajCislo();
384   ch_len++;
385  if (ch_len == CHOREO_LEN) break;
386  } while (tm > 0);
387  pipni(); 
388 }
389 
390 void vypis_choreografiu()
391 {
392  for (int i = 0; i < ch_len; i++)
393  {
394   serial_print_num(ch_time[i]);
395   serial_print(" ");
396   serial_print_num(ch_servo[i]);
397   serial_print(" ");
398   serial_println_num(ch_val[i]);   
399  }
400  pipni();
401 }
402 
403 void zatancuj_choreografiu()
404 {
405  for (int i = 0; i < ch_len; i++)
406  {
407   delay(ch_time[i]);
408   nastav_koncatinu(ch_servo[i], ch_val[i]);
409  }
410  if (ch_len > 0) stav[ch_servo[ch_len - 1]] = ch_val[ch_len - 1];
411  pipni();
412 }
413 
414 void reset()
415 {
416  for (int i = 0; i < 6; i++) 
417  {
418   stav[i] = kalib[i];
419   s[i].write(kalib[i]);
420  }
421  pipni();
422 }
423 
424 uint8_t nalad_hodnotu_serva(uint8_t servo, uint8_t hodnota)
425 {
426   serial_print(" (+/-/ENTER): ");
427   serial_println_num(hodnota);
428   s[servo].write(hodnota);
429   char z;
430   do {
431    z = serial_read();
432    if ((z == '+') && (hodnota < 180)) hodnota++;
433    else if ((z == '-') && (hodnota > 0)) hodnota--; 
434    if ((z == '+') || (z == '-'))
435    {
436     serial_print_num(hodnota); serial_print_char('\r'); 
437     s[servo].write(hodnota);
438    }
439   } while (z != 13);
440   return hodnota;
441 }
442 
443 void kalibruj()
444 {
445  for (int i = 0; i < 6; i++)
446  {
447   serial_print_num(i);
448   kalib[i] = nalad_hodnotu_serva(i, kalib[i]);
449   serial_print_num(i);
450   serial_print(": ");
451   serial_println_num(kalib[i]);
452  }
453  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(kalib[i]); serial_print(" "); }
454  serial_println("ok");
455  pipni();
456 }
457 
458 void nastav_limity()
459 {
460  for (int i = 0; i < 6; i++)
461  {
462   serial_print_num(i);
463   serial_print("dolny");
464   dolny_limit[i] = nalad_hodnotu_serva(i, dolny_limit[i]);
465   serial_print_num(i);
466   serial_print(" dolny: ");
467   serial_println_num(dolny_limit[i]);
468   s[i].write(kalib[i]);
469 
470   serial_print_num(i);
471   serial_print("horny");
472   horny_limit[i] = nalad_hodnotu_serva(i, horny_limit[i]);
473   serial_print_num(i);
474   serial_print(" horny: ");
475   serial_println_num(horny_limit[i]);
476   s[i].write(kalib[i]);
477  }
478  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(dolny_limit[i]); serial_print("-"); serial_print_num(horny_limit[i]); serial_print(" "); }
479  serial_println("ok");
480  pipni();
481 }
482 
483 void vypis_kalibraciu()
484 {
485  serial_print("stredy: ");
486  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(kalib[i]); serial_print(" "); }
487  serial_println();
488  serial_print("dolny limit: ");
489  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(dolny_limit[i]); serial_print(" "); }
490  serial_println();
491  serial_print("horny limit: ");
492  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(horny_limit[i]); serial_print(" "); }
493  serial_println();
494 }
495 
496 void nacitaj_kalibraciu()
497 {
498  int tm;
499  for (int i = 0; i < 6; i++) 
500   kalib[i] = nacitajCislo();
501  vypis_kalibraciu();
502  serial_println("ok");
503  pipni();
504 }
505 
506 void zvys_krok()
507 {
508  if (krok < 180) krok++;
509  serial_print("krok: ");
510  serial_println_num(krok);
511 }
512 
513 void zniz_krok()
514 {
515  if (krok > 0) krok--;
516  serial_print("krok: ");
517  serial_println_num(krok);
518 }
519 
520 // nasleduje softverova implementacia serioveho portu
521 #define SERIAL_STATE_IDLE   0
522 #define SERIAL_STATE_RECEIVING 1
523 #define SERIAL_BUFFER_LENGTH  20
524 
525 static volatile uint8_t serial_state;
526 static uint8_t serial_buffer[SERIAL_BUFFER_LENGTH];
527 static volatile uint8_t serial_buf_wp, serial_buf_rp;
528 
529 static volatile uint8_t receiving_byte;
530 
531 static volatile uint32_t time_startbit_noticed;
532 static volatile uint8_t next_bit_order;
533 static volatile uint8_t waiting_stop_bit;
534 static uint16_t one_byte_duration;
535 static uint16_t one_bit_duration;
536 static uint16_t one_bit_write_duration;
537 static uint16_t half_of_one_bit_duration;
538 
539 void init_serial(uint32_t baud_rate)
540 {
541  pinMode(2, INPUT);
542  pinMode(4, OUTPUT);
543  
544  serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
545  
546  one_byte_duration = 9500000 / baud_rate;
547  one_bit_duration = 1000000 / baud_rate;
548  one_bit_write_duration = one_bit_duration - 1;
549  half_of_one_bit_duration = 500000 / baud_rate;
550  
551  PCMSK2 |= 4; //PCINT18;
552  PCIFR &= ~4; //PCIF2;
553  PCICR |= 4; // PCIE2;
554 }
555 
556 ISR(PCINT2_vect)
557 {
558  uint32_t tm = micros();
559  if (serial_state == SERIAL_STATE_IDLE)
560  {  
561   time_startbit_noticed = tm;
562   serial_state = SERIAL_STATE_RECEIVING;
563   receiving_byte = 0xFF;
564   next_bit_order = 0;
565  }
566  else if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
567  {
568    serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
569    serial_buf_wp++;
570    if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
571    time_startbit_noticed = tm;
572    receiving_byte = 0xFF;
573    next_bit_order = 0;
574  }
575  else if (PIND & 4) 
576  {
577   int8_t new_next_bit_order = (tm - time_startbit_noticed - half_of_one_bit_duration) / one_bit_duration;
578   while (next_bit_order < new_next_bit_order)
579   { 
580     receiving_byte &= ~(1 << next_bit_order);
581     next_bit_order++;
582   }
583   if (next_bit_order == 8)
584   { 
585     serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
586     serial_buf_wp++;
587     if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
588     serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
589   }    
590  } else 
591    next_bit_order = (tm - time_startbit_noticed - half_of_one_bit_duration) / one_bit_duration;
592 }
593 
594 uint8_t serial_available()
595 {
596  cli();
597  if (serial_buf_rp != serial_buf_wp) 
598  {
599   sei();
600   return 1;
601  }
602  if (serial_state == SERIAL_STATE_RECEIVING)
603  {
604   uint32_t tm = micros();
605   if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
606   {   
607    serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
608    serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
609    serial_buf_wp++;
610    if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
611    sei();
612    return 1;
613   }
614  }
615  sei();
616  return 0;
617 }
618 
619 int16_t serial_read()
620 {
621  cli();
622  if (serial_buf_rp != serial_buf_wp)
623  {
624   uint8_t ch = serial_buffer[serial_buf_rp];
625   serial_buf_rp++;
626   if (serial_buf_rp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_rp = 0;
627   sei();
628   return ch;
629  }
630 
631  if (serial_state == SERIAL_STATE_RECEIVING)
632  {
633   uint32_t tm = micros();
634   if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
635   {
636    uint8_t ch = receiving_byte;
637    serial_state = SERIAL_STATE_IDLE; 
638    sei();
639    return ch;
640   }
641  }
642  sei();
643  return -1;
644 }
645 
646 void serial_write(uint8_t ch)
647 {
648 #ifdef ECHO_BT_TO_USB
649  Serial.print((char)ch);
650 #endif
651  PORTD &= ~16;
652  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
653  for (uint8_t i = 0; i < 8; i++)
654  {
655   if (ch & 1) PORTD |= 16;
656   else PORTD &= ~16;
657   ch >>= 1;
658   delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
659  }
660  PORTD |= 16;
661  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
662  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
663  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
664  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
665  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
666 }
667 
668 uint16_t serial_readln(uint8_t *ln, uint16_t max_length)
669 {
670  uint16_t len;
671  uint16_t ch;
672  do {
673   ch = serial_read();
674   if (ch == 13) continue;
675  } while (ch == -1);
676 
677  do {
678   if ((ch != 13) && (ch != 10) && (ch != -1)) 
679   {
680    *(ln++) = ch;
681    max_length--;
682    len++;
683   }  
684   ch = serial_read();
685  } while ((ch != 13) && max_length);
686  *ln = 0;
687  return len;
688 }
689 
690 void serial_print_num(int32_t number)
691 {
692  if (number < 0) 
693  {
694   serial_write('-');
695   number = -number;
696  }
697  int32_t rad = 1;
698  while (number / rad) rad *= 10;
699  if (number > 0) rad /= 10;
700  while (rad)
701  {
702   serial_write((char)('0' + (number / rad)));
703   number -= (number / rad) * rad;
704   rad /= 10;
705  } 
706 }
707 
708 void serial_print_char(char ch)
709 {
710  serial_write(ch); 
711 }
712 
713 void serial_print(const uint8_t *str)
714 {
715  while (*str) serial_write(*(str++));
716 }
717 
718 void serial_println(const uint8_t *str)
719 {
720  serial_print(str);
721  serial_write(13);
722  serial_write(10);
723 }
724 
725 void serial_println_num(int32_t number)
726 {
727  serial_print_num(number);
728  serial_println();
729 }
730 
731 void serial_println_char(char ch)
732 {
733  serial_write(ch);
734  serial_println();
735 }
736 
737 void serial_println()
738 {
739  serial_write(13);
740  serial_write(10);
741 }
742 
743 // nasleduje citanie z utltazvukoveho senzora
744 
745 static volatile uint32_t pulse_start;
746 static volatile int16_t distance;
747 static volatile uint8_t new_distance;
748 
749 void init_ultrasonic()
750 {
751  pinMode(US_ECHO, INPUT);
752  pinMode(US_TRIG, OUTPUT);
753  
754  PCMSK0 |= 1; //PCINT0;
755  PCIFR &= ~1; //PCIF0;
756  PCICR |= 1; // PCIE0; 
757 }
758 
759 ISR(PCINT0_vect)
760 {
761  if (PINB & 1) pulse_start = micros();
762  else 
763  {
764   distance = (int16_t)((micros() - pulse_start) / 58);
765   new_distance = 1;
766  }
767 }
768 
769 void start_distance_measurement()
770 {
771  distance = 10000;
772  new_distance = 0;
773  digitalWrite(US_TRIG, HIGH);
774  delayMicroseconds(10);
775  digitalWrite(US_TRIG, LOW);
776 }
777 
778 void wait_for_distance_measurement_to_complete()
779 {
780  uint8_t counter = 0;
781  while ((counter < 20) && !new_distance) 
782  {
783   delay(1);
784   counter++;
785  }
786  if (counter == 20)
787  {
788   pinMode(US_ECHO, OUTPUT);
789   digitalWrite(US_ECHO, HIGH);
790   delayMicroseconds(10);
791   digitalWrite(US_ECHO, LOW);
792   pinMode(US_ECHO, INPUT); 
793   delayMicroseconds(5);
794   distance = 10000;
795  }
796 }
797 
798 int16_t measure_distance()
799 {
800  start_distance_measurement();
801  wait_for_distance_measurement_to_complete();
802  return distance;
803 }