OTTO Arduino

From DT^2
Revision as of 09:44, 15 January 2019 by Admin (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Zoznam súčiastok

Voliteľné:

Programovanie

Otto je naprogramovaný v prostredí Arduino IDE v jazyku C++, download: Arduino IDE.

Po pripojení všetkých servo káblov aj s vývodmi, UZ a BT modulov na napájanie môžeme začať s testovaním z programu, či sa všetky servá hýbu. Následne je potrebné nastaviť správnu polohu kolieska každého motora, aby bolo v správnom rozsahu vzhľadom ku končatine.

Ďalším krokom je rozhýbať a pripojiť BT a ultrazvuk, najprv len pomocou riadenia klávesnicou počítača cez BT.

Naprogramovať ho môžeme tak, aby sa naučil chodiť sám rovno, späť, otočiť sa a vydávať rôzne zvuky...

Pre účely tábora DT^2 sme vytvorili kompletný program