Arduino - Zhrnutie prvého dňa

From DT^2
Revision as of 06:33, 31 July 2018 by Admin (talk | contribs) (Created page with "* vieme zapojiť arduino a posielať do neho programy z PC * každý program pre Arduino sa skladá z dvoch funkcií: *# void setup() - ktorá ponastavuje všetky piny podľa...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
 • vieme zapojiť arduino a posielať do neho programy z PC
 • každý program pre Arduino sa skladá z dvoch funkcií:
  1. void setup() - ktorá ponastavuje všetky piny podľa toho, či sú vstupné (INPUT) alebo výstupné (OUTPUT)
  2. void loop() - v ktorej je hlavný program, opakuje sa stále znovu a znovu
 • stretli sme sa s týmito príkazmi:
  1. digitalWrite(pin, hodnota) - na výstupnom pine nastaví hodnotu HIGH alebo LOW (1 alebo 0)
  2. digitalRead(pin) - prečíta hodnotu 0 alebo 1 zo zadaného pinu