Otto - riadiaci program v.1

From DT^2
Jump to: navigation, search

Program umožňuje priame riadenie robota (aj cez BlueTooth). Zatiaľ musíme pripájať BT na piny 0 a 1 (namiesto 2 a 4) a počas programovania vytiahnuť káblik označený TXD na strane BT modulu.

Na komunikáciu s robotom môžete použiť napr. program Putty: putty.exe.

klaves servo pin
a/q ľavá ruka 10
;/p pravá ruka 11
z/x ľavá noha 9
,/. pravá noha 6
d/c ľavá päta 5
k/m pravá päta 3
1/9 zníž/zvýš rýchlosť pohybu -
Tx BT 4
Rx BT 2
TRIG UZ 7
ECHO UZ 8
Sirena 12

Ďalej umožňuje

 • kalibrovať strednú polohu servomotorov (pomocou klávesu H)
  • pomocou + a - najdeme nulovu polohu serva
  • eneter ideme na dalsie servo
  • ukoncime E ulozenie do eprom
  • potvrdime Y
 • kalibrovať limity pre všetky stupne voľnosti (pomocou klávesu J), zobrazenie celej kalibrácie: kláves G
 • celú kalibráciu je možné zapísať do trvalej pamäte EEPROM pomocou klávesu E (používať opatrne!), po zapnutí sa automaticky načíta
 • pozdraví po klávese -, ruky dá hore na kláves R
 • načíta choreografiu po klávese @,
 • zobrazí načítanú choreografiu na kláves ? a
 • zatancuje načítanú choreografiu - kláves t.
 • Na klávesách 3-6 je možné nastaviť rôznu kombináciu (funkcie kombinacia1() - kombinacia4()).
 • Medzera resetne všetky servo motory do strednej polohy.

Pre komunikáciu na pinoch 0,1 pomocou bežného sériového portu treba pridať riadok #define pc Serial a zakomentovať riadky pc.begin(...); a SoftwareSerial pc(...)

 1 //#include <SoftwareSerial.h>
 2 #include <Servo.h>
 3 #include <EEPROM.h>
 4 
 5 #define pc Serial
 6 
 7 #define US_TRIG 7
 8 #define US_ECHO 8
 9 
 10 #define BT_RX  2 
 11 #define BT_TX  4
 12 
 13 #define SIRENA 12
 14 
 15 //maximalna dlzka choreografie
 16 #define CHOREO_LEN 200
 17 
 18 // cisla pinov, kde su zapojene servo motory
 19 #define PIN_SERVO_LAVA_RUKA  10 
 20 #define PIN_SERVO_PRAVA_RUKA 11
 21 #define PIN_SERVO_LAVA_NOHA  9
 22 #define PIN_SERVO_PRAVA_NOHA 6
 23 #define PIN_SERVO_LAVA_PATA  5
 24 #define PIN_SERVO_PRAVA_PATA 3
 25 
 26 #define S1 3
 27 #define S2 5
 28 #define S3 6
 29 #define S4 9
 30 #define S5 10
 31 #define S6 11
 32 #define SIRENA 12
 33 
 34 //maximalna dlzka choreografie
 35 #define CHOREO_LEN 200
 36 
 37 // tu su serva cislovane 1-6
 38 #define SERVO_LAVA_RUKA  5 
 39 #define SERVO_PRAVA_RUKA 6
 40 #define SERVO_LAVA_NOHA  4
 41 #define SERVO_PRAVA_NOHA 3
 42 #define SERVO_LAVA_PATA  2
 43 #define SERVO_PRAVA_PATA 1
 44 
 45 // ak su niektore serva naopak, je tu jednotka
 46 uint8_t servo_invertovane[6] = {0, 0, 1, 1, 0, 1};
 47 
 48 // znaky, ktorymi sa ovladaju jednotlive stupne volnosti
 49 char znaky_zmien[] = {'a', 'q', ';', 'p', 'z', 'x', ',', '.', 'd', 'c', 'k', 'm' };
 50 // co robia jednotlive znaky (znamienko urcuje smer)
 51 int8_t zmeny[] = {SERVO_LAVA_RUKA, -SERVO_LAVA_RUKA, 
 52          SERVO_PRAVA_RUKA, -SERVO_PRAVA_RUKA, 
 53          -SERVO_LAVA_NOHA, SERVO_LAVA_NOHA, 
 54          -SERVO_PRAVA_NOHA, SERVO_PRAVA_NOHA, 
 55          SERVO_LAVA_PATA, -SERVO_LAVA_PATA, 
 56          SERVO_PRAVA_PATA, -SERVO_PRAVA_PATA }; 
 57 
 58 // sem si mozno ulozit svoju kalibraciu
 59 //uint8_t prednastavena_kalibracia[] = { 78, 69, 83, 80, 50, 67 };
 60 uint8_t prednastavena_kalibracia[] = { 90, 90, 90, 90, 90, 90 };
 61 
 62 uint8_t dolny_limit[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
 63 uint8_t horny_limit[] = {180, 180, 180, 180, 180, 180};
 64 
 65 Servo s[6];
 66 //SoftwareSerial pc(BT_TX, BT_RX);
 67 
 68 uint16_t ch_time[CHOREO_LEN];
 69 uint8_t ch_servo[CHOREO_LEN];
 70 uint8_t ch_val[CHOREO_LEN];
 71 int ch_len;
 72 uint8_t kalib[6];
 73 int stav[6];
 74 int krok;
 75 
 76 void setup() {
 77  randomSeed(analogRead(1));
 78  s[0].attach(PIN_SERVO_PRAVA_PATA);
 79  s[1].attach(PIN_SERVO_LAVA_PATA);
 80  s[2].attach(PIN_SERVO_PRAVA_NOHA);
 81  s[3].attach(PIN_SERVO_LAVA_NOHA);
 82  s[4].attach(PIN_SERVO_PRAVA_RUKA);
 83  s[5].attach(PIN_SERVO_LAVA_RUKA);
 84  precitaj_kalibraciu_z_EEPROM();
 85  for (int i = 0; i < 6; i++)
 86  {
 87   kalib[i] = prednastavena_kalibracia[i];
 88   stav[i] = kalib[i];
 89   s[i].write(stav[i]);
 90  }
 91  // pc.begin(9600);
 92  Serial.begin(9600);
 93  ch_len = 0;
 94  krok = 7;
 95  ahoj();
 96  ruky();
 97 }
 98 
 99 void precitaj_kalibraciu_z_EEPROM()
100 {
101  uint8_t value = EEPROM.read(1);
102  if (value != '~') return;
103  for (int i = 2; i < 8; i++)
104   prednastavena_kalibracia[i - 2] = EEPROM.read(i);
105  for (int i = 0; i < 6; i++)
106   dolny_limit[i] = EEPROM.read(i + 9);
107  for (int i = 0; i < 6; i++)
108   horny_limit[i] = EEPROM.read(i + 15);  
109 }
110 
111 void zapis_kalibraciu_do_EEPROM()
112 {
113  pc.print("Naozaj chces zapisat kalibraciu do EEPROM? [Y/n]: ");
114  while (!pc.available());
115  char odpoved = pc.read();
116  pc.println(odpoved);
117  if (odpoved == 'Y') 
118  {
119   EEPROM.write(1, '~');
120   for (int i = 2; i < 8; i++)
121    EEPROM.write(i, kalib[i - 2]);
122   for (int i = 0; i < 6; i++)
123    EEPROM.write(9 + i, dolny_limit[i]);
124   for (int i = 0; i < 6; i++)
125    EEPROM.write(15 + i, horny_limit[i]);
126   pc.println("ok");
127  }
128 }
129 
130 void pipni()
131 {
132  tone(SIRENA, 1568, 50);
133  delay(100);
134  tone(SIRENA, 1357, 50);
135 }
136 
137 void ruky()
138 {
139  int odloz_krok = krok;
140  delay(500);
141  krok = 90;
142  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA);  
143  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA);
144  delay(1000);
145  krok = 180;
146  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA);  
147  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA);
148  delay(1000);
149  krok = odloz_krok;
150  pipni();
151 }
152 
153 void ahoj()
154 {
155  tone(SIRENA, 1568, 50);
156  delay(70);
157  tone(SIRENA, 1175, 30);
158  delay(50);
159  tone(SIRENA, 880, 30);
160  delay(50);
161  tone(SIRENA, 1047, 50);
162  delay(70);
163  tone(SIRENA, 1245, 30);
164  delay(150);
165  tone(SIRENA, 1568, 50);
166  delay(100);
167  if (random(10) > 4) tone(SIRENA, 1357, 50);
168  else tone(SIRENA, 1047, 50);
169 }
170 
171 void nastav_koncatinu(int8_t servo, uint8_t poloha)
172 {
173  int8_t srv = (servo > 0)?servo:-servo;
174  srv--;
175  poloha += kalib[srv] - 90;
176  if (poloha > 180) poloha = 180;
177  if (poloha < 0) poloha = 0;
178  stav[srv] = poloha;
179  s[srv].write(stav[srv]);
180 }
181 
182 void pohyb(int8_t servo)
183 {
184  int8_t srv = (servo > 0)?servo:-servo;
185  srv--;
186  if (servo_invertovane[srv]) servo = -servo;
187  if (servo > 0)
188  {
189   if (stav[srv] <= horny_limit[srv] - krok) stav[srv] += krok;
190   else stav[srv] = horny_limit[srv];
191   s[srv].write(stav[srv]);
192  }
193  else if (servo < 0)
194  {
195   if (stav[srv] >= dolny_limit[srv] + krok) stav[srv] -= krok; 
196   else stav[srv] = dolny_limit[srv];
197   s[srv].write(stav[srv]);   
198  }
199 }
200 
201 uint8_t pohyb_znakom(char z)
202 {
203  for (int i = 0; i < 12; i++)
204  {
205   if (z == znaky_zmien[i])
206   {
207    int8_t servo = zmeny[i];
208    pohyb(servo);
209   }
210  }
211 }
212 
213 void kombinacia1()
214 {
215  pohyb(SERVO_LAVA_NOHA);
216  pohyb(-SERVO_PRAVA_PATA);
217 }
218 
219 void kombinacia2()
220 {
221  pohyb(SERVO_PRAVA_NOHA);
222  pohyb(-SERVO_LAVA_PATA);
223 }
224 
225 void kombinacia3()
226 {
227  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA); 
228  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA); 
229 }
230 
231 void kombinacia4()
232 {
233  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA); 
234  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA); 
235 }
236 
237 int pohyb_kombinacia(char z)
238 {
239  if (z == '3') kombinacia1();
240  else if (z == '4') kombinacia2();
241  else if (z == '5') kombinacia3();
242  else if (z == '6') kombinacia4();
243  else return 0;
244  return 1;
245 }
246 
247 int nacitajCislo()
248 {
249  int num = 0;
250  int z;
251  do {
252   z = pc.read();
253   if (z == '#') while (z != 13) z = pc.read();
254  } while ((z < '0') || (z > '9'));
255  while ((z >= '0') && (z <= '9'))
256  {
257   num *= 10;
258   num += (z - '0');
259   do { z = pc.read(); if (z == -1) delayMicroseconds(10); } while (z < 0);
260  }
261  return num;
262 }
263 
264 void nacitaj_choreografiu()
265 {
266  ch_len = 0;
267  int tm;
268  do { 
269   tm = nacitajCislo();
270   ch_time[ch_len] = tm;
271   ch_servo[ch_len] = nacitajCislo();
272   ch_val[ch_len] = nacitajCislo();
273   ch_len++;
274  if (ch_len == CHOREO_LEN) break;
275  } while (tm > 0);
276  pipni(); 
277 }
278 
279 void vypis_choreografiu()
280 {
281  for (int i = 0; i < ch_len; i++)
282  {
283   pc.print(ch_time[i]);
284   pc.print(" ");
285   pc.print(ch_servo[i]);
286   pc.print(" ");
287   pc.println(ch_val[i]);   
288  }
289  pipni();
290 }
291 
292 void zatancuj_choreografiu()
293 {
294  for (int i = 0; i < ch_len; i++)
295  {
296   delay(ch_time[i]);
297   nastav_koncatinu(ch_servo[i], ch_val[i]);
298  }
299  if (ch_len > 0) stav[ch_servo[ch_len - 1]] = ch_val[ch_len - 1];
300  pipni();
301 }
302 
303 void reset()
304 {
305  for (int i = 0; i < 6; i++) 
306  {
307   stav[i] = kalib[i];
308   s[i].write(kalib[i]);
309  }
310  pipni();
311 }
312 
313 uint8_t nalad_hodnotu_serva(uint8_t servo, uint8_t hodnota)
314 {
315   pc.print(" (+/-/ENTER): ");
316   pc.println(hodnota);
317   s[servo].write(hodnota);
318   char z;
319   do {
320    z = pc.read();
321    if ((z == '+') && (hodnota < 180)) hodnota++;
322    else if ((z == '-') && (hodnota > 0)) hodnota--; 
323    if ((z == '+') || (z == '-'))
324    {
325     pc.print(hodnota); pc.print('\r'); 
326     s[servo].write(hodnota);
327    }
328   } while (z != 13);
329   return hodnota;
330 }
331 
332 void kalibruj()
333 {
334  for (int i = 0; i < 6; i++)
335  {
336   pc.print(i);
337   kalib[i] = nalad_hodnotu_serva(i, kalib[i]);
338   pc.print(i);
339   pc.print(": ");
340   pc.println(kalib[i]);
341  }
342  for (int i = 0; i < 6; i++) { pc.print(kalib[i]); pc.print(" "); }
343  pc.println("ok");
344  pipni();
345 }
346 
347 void nastav_limity()
348 {
349  for (int i = 0; i < 6; i++)
350  {
351   pc.print(i);
352   pc.print("dolny");
353   dolny_limit[i] = nalad_hodnotu_serva(i, dolny_limit[i]);
354   pc.print(i);
355   pc.print(" dolny: ");
356   pc.println(dolny_limit[i]);
357   s[i].write(kalib[i]);
358 
359   pc.print(i);
360   pc.print("horny");
361   horny_limit[i] = nalad_hodnotu_serva(i, horny_limit[i]);
362   pc.print(i);
363   pc.print(" horny: ");
364   pc.println(horny_limit[i]);
365   s[i].write(kalib[i]);
366  }
367  for (int i = 0; i < 6; i++) { pc.print(dolny_limit[i]); pc.print("-"); pc.print(horny_limit[i]); pc.print(" "); }
368  pc.println("ok");
369  pipni();
370 }
371 
372 void vypis_kalibraciu()
373 {
374  pc.print("stredy: ");
375  for (int i = 0; i < 6; i++) { pc.print(kalib[i]); pc.print(" "); }
376  pc.println();
377  pc.print("dolny limit: ");
378  for (int i = 0; i < 6; i++) { pc.print(dolny_limit[i]); pc.print(" "); }
379  pc.println();
380  pc.print("horny limit: ");
381  for (int i = 0; i < 6; i++) { pc.print(horny_limit[i]); pc.print(" "); }
382  pc.println();
383 }
384 
385 void nacitaj_kalibraciu()
386 {
387  int tm;
388  for (int i = 0; i < 6; i++) 
389   kalib[i] = nacitajCislo();
390  vypis_kalibraciu();
391  pc.println("ok");
392  pipni();
393 }
394 
395 void zvys_krok()
396 {
397  if (krok < 180) krok++;
398  pc.print("krok: ");
399  pc.println(krok);
400 }
401 
402 void zniz_krok()
403 {
404  if (krok > 0) krok--;
405  pc.print("krok: ");
406  pc.println(krok);
407 }
408 
409 void loop() {
410  if (pc.available())
411  { 
412   char z = pc.read();
413   if (pohyb_znakom(z)) return;  
414   else if (pohyb_kombinacia(z)) return; 
415   else if (z == '@') nacitaj_choreografiu();
416   else if (z == '?') vypis_choreografiu();
417   else if (z == 't') zatancuj_choreografiu();
418   else if (z == '-') ahoj();
419   else if (z == ' ') reset();
420   else if (z == 'H') kalibruj();
421   else if (z == 'J') nastav_limity();
422   else if (z == 'G') vypis_kalibraciu();
423   else if (z == 'L') nacitaj_kalibraciu();
424   else if (z == 'E') zapis_kalibraciu_do_EEPROM();
425   else if (z == 'R') ruky();
426   else if (z == '9') zvys_krok();
427   else if (z == '1') zniz_krok();
428  }
429 }