Mokrarosa - návod na stavbu robota

From DT^2
Jump to: navigation, search
 • tlač dielov na 3D tlačiarni. Robot bol vymodelovaný v softvéri Fusion 360, ale s dielmi môžete pracovať aj v TinkerCADe: MoKraRoSA v TinkerCADe
 • príprava riadiacej jednotky
  • výstup 5V4A zdroja zospájkujeme krátkymi káblikmi s dierkami VCC a GND na ISP headeri na doske Arduino Nano Strong
  • na vypínač (KCD11) pripájkujeme dva krátke kábliky
  • jeden káblik z vypináča pripájkujeme na IN+ na zdroji
  • napokon pripájkujeme vývody z držiaka na 2AA články: mínus na IN- zdroja a plus na druhý káblik vypínača
  • pre istotu zaizolujeme kontakty zdroja tekutým lepidlom a dosku zlepíme s držiakom na baterky
 • montáž robota
  • Mokrarosa - zoznam súčiastok
  • nastavenie servomotorov do strednej polohy (90o), použi program Arduino 13 -_nastavovanie serva
  • vloženie servomotorov do držiakov:
   • najskôr vložiť osku pántu do držiaka serva
   • potom opatrne vložiť servo tak, aby zacvaklo, obr.1, obr.2
  • Vloženie motorov v držiakoch do otočných rámikov s dierami, obr.3, obr.4, obr.5
  • skontrolovanie strednej polohy 90o pomocou programu - rámik má byť presne v strede
  • zaistenie motorov v držiakoch dištančnými plôškami a malou skrutkou z plastového vrecúška k servu
  • poskladanie krabičky pre riadiacu jednotku, obr.6
  • zmontovanie dvojíc kĺbov pomocou 2 čiernych konektorov LEGO - výsledkom sú 4 končatiny
  • primontovanie končatín na krabičku (2 čierne konektory): lopatka servo motora kĺbu, ktorý je bližšie ku krabičke je vždy na hornej strane, ten čo je ďalej od krabičky, má lopatku na vonkajšej strane (ďalej od susednej nohy)
  • primontovanie nôh na koniec končatín
  • zasunutie vypínača do držiaka
  • zastrčenie káblikov servomotorov do schránok v držiakoch
  • pripojenie káblikov servomotorov na riadiacu jednotku podľa popisu v komentároch na začiatku programu
  • primontovanie ostatných komponentov: ultrazvuk, bluetooth, gyroskop a prípadne mp3 prehrávač alebo sirénka, vždy podľa popisu pinov na začiatku programu