Arduino - projekt 2 - Poplašné zariadenie

From DT^2
Jump to: navigation, search

[ naspäť ]

V tomto projekte zostrojíme rôzne verzie poplašného zariadenia, ktoré stráži trezor. Využijeme svetelný IR senzor na zaznamenávanie prekážok, ktorý bude sledovať intenzitu svetla. V prípade, že sa zmení, spustí alarm.

Ir obstacle.jpg

Pripojme IR senzor na zaznamenávanie prekážok na nejaký digitálny pin, napr. 12, zároveň pripojíme zem (GND na GND) a napájanie (VCC na V).

Senzor má malý trimer (premenlivý odpor), ktorým sa dá nastaviť jeho citlivosť. Na svojom výstupe neustále oznamuje buď logickú nulu, ak niečo zaznamená v blízkosti (prípadne do neho zasvieti silné svetlo), alebo logickú jednotku, ak nič nevidí.

Upravme tretí program (03_cyklus_led) tak, že svetelný signál KITT zobazí až vtedy, keď sa k senzoru niekto priblíži, (uložme tento program do nového súboru 05_poplach).

Do funkcie setup() pridáme nastavenie pinu 12 na vstupný:

1  pinMode(12, INPUT);

na začiatok funkcie loop() doplňme cyklus while(), ktorý bude snímať senzor a kým bude senzor hlásiť logickú jednotku, bude len čakať. V okamihu, keď senzo zahlási logickú nulu, zobrazí svetelný efekt.

 1 void loop() {
 2  while (digitalRead(12) == 1) 
 3  { 
 4   // nerobime nic, len cakame 
 5  }
 6 
 7  while (digitalRead(12) == 0)
 8  {
 9   for (int i = 2; i < 8; i++)
10   {
11    digitalWrite(i, HIGH);
12    delay(300);
13    digitalWrite(i, LOW);
14   }
15  }
16 }

Všimnime si ako sa používa cyklus while():

1  while (podmienka) 
2  {
3   prikazy, ktore sa opakuju, kym je podmienka splnena
4  }

Pripojme teraz k Arduinu zvukovú sirénu, ktorá je malý jednochý reproduktor, ktorý sa dá pripojiť aj priamo k Arduinu (výkonnejšie zariadenia - ako sú napríklad jednosmerné motorčeky, alebo viaceré silnejšie LED nesmieme pripájať priamo, pretože môžu mať pre Arduino príliš veľký odber prúdu).

Sirenka.jpg

Jeden pin je označený +, ten pripojíme na niektorý digitálny pin (napr. D8) a druhý pin pripojíme na niektorú zem (G).

Zvuk vzniká kmitaním membrány v siréne, ktorou pohybuje elektromagnet. Preto musíme na pine 8 veľmi rýchlo (typicky niekoľko-sto-krát za sekundu meniť hodnoty 0 a 1 - čím rozkmitáme membránu sirény, ktorá vydá zvuk. Čím rýchlejšie budeme kmitať (vyšší kmitočet = frekvencia), tým vyšší tón siréna vydá.

Napríklad tón malé A má známu frekvenciu 440 Hz (pozri frekvencie ostatných tónov). Za 1 sekundu = 1000000 mikrosekúnd sa kmitnutie na jednu aj druhú stranu zopakuje 440-krát. Koľko mikrosekúnd treba počkať vždy po preklopení membrány na jednu stranu a potom znovu na druhú?

1000000 / 440 = 2273 (približne), čo je celá perióda, čiže polovica periódy je 1000000 / 440 / 2 = 1136.

Najpriamejší spôsob je teda striedať logickú 0 a 1 na výstupnom pine a vždy počkať 1136 mikrosekúnd.

 1 void setup() {
 2  pinMode(8, OUTPUT);
 3 }
 4 
 5 void loop() {
 6  digitalWrite(8, HIGH);
 7  delayMicroseconds(1136);
 8  digitalWrite(8, LOW);
 9  delayMicroseconds(1136);
10 }

Všimnime si, že doteraz sme na čakanie používali funkciu delay(), ktorá používala čas v milisekundách. Tisíckrát presnejšia je funkcia delayMicroseconds(), ktorá používa čas v mikrosekundách (miliontinách sekundy).

Arduino ale poskytuje viacero spôsobov, ako môžeme na výstupnom pine generovať kmitavý signál. Jednak je to funkcia

tone(pin, frekvencia) - ktorá začne v pozadí kmitať na zadanom pine, hoci pokračuje ďalej. Môžeme uviesť aj tretí argument - dĺžku trvania tónu v milisekundách: tone(pin, frequency, duration). Ak tretí argument neuvedieme, zvuk musíme zastaviť pomocou funkcie noTone().

Úloha pre vás: upravte program 05_poplach, aby súčasne počas svetelného efektu (ale len počas neho) vydával zvuk.

Pre pokročilých

 • upravte program tak, aby nevydával monotónny zvuk, ale aby hral nejakú melódiu.

Príklad:

 1 for (int i = 0; i < 2; i++)
 2 {
 3  tone(8, 262, 200);
 4  delay(200);
 5  tone(8, 330, 200);
 6  delay(200);
 7 
 8  tone(8, 262, 200);
 9  delay(200);
10  tone(8, 330, 200);
11  delay(200);
12 
13  tone(8, 392, 400);
14  delay(400);
15 
16  tone(8, 392, 400);
17  delay(400);
18 }
19 noTone(8);

Priklad riesenia blikanie aj pipanie:

 1 void setup() {
 2  pinMode(8, OUTPUT);
 3  for (int pin = 2; pin < 8; pin++)
 4   pinMode(pin, OUTPUT);
 5 }
 6 
 7 
 8 void loop() {
 9  while (digitalRead(12) == 1) 
10  { 
11   // nerobime nic, len cakame 
12  }
13 
14  while (digitalRead(12) == 0)
15  {
16   for (int i = 2; i < 8; i++)
17   {
18    digitalWrite(i, HIGH);
19    for (int j = 0; j < 66; j++)
20    {
21     digitalWrite(8, HIGH);
22     delayMicroseconds(1136);
23     digitalWrite(8, LOW);
24     delayMicroseconds(1136);
25    }
26    delay(150);
27    digitalWrite(i, LOW);
28   }
29  }
30 }