Archív 2018 - 3D

From DT^2
Jump to: navigation, search

Základy modelovania sme získali v programe Thinkercad. Je to online nástroj dostupný pre všetkých. Pomocou základných príkazov sme dokázali modelovať komplexné objekty.

Ukážky prác detí:

Medved1.JPG Medved2.JPG


Medved3.JPG Medved4.JPG


Medved5.JPG Medved6.JPG


Medved7.JPG Medved8.JPG


Medved9.JPG Medved10.JPG


Medved11.JPG Medved12.JPG


Medved13.JPG Medved14.JPG


Medved16.JPG