Otto

From DT^2
Revision as of 09:49, 30 July 2018 by Jozovasko (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Robot Otto môže byť vyrobený z dielov vytlačených na 3D tlačiarni, alebo vyrezaných na laserovom vyrezávači. Podľa toho, v ktorej skupinke ste, budete používať jednu, alebo druhú technológiu. V každom prípade ale bude riadený počítačom [Arduino|Arduino Nano].

Ottovia.jpg

OTTO 3D A OTTO vytlaceny na 3D tlaciarni [OTTO LC] B OTTO vyrezani na Laserovom vyrezavaci

OTTO Arduino elektronika