Ostatné

From DT^2
Revision as of 19:52, 3 August 2018 by Admin (talk | contribs) (Created page with "== Hry == V pondelok sme sa hrali: uhol pohľadu a rovnoramenné trojuholníky, jeden-dva-tri-štyri-päääť a klavíristické prsty :-). V utorok sme sa hrali hru Choroby...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Hry

V pondelok sme sa hrali: uhol pohľadu a rovnoramenné trojuholníky, jeden-dva-tri-štyri-päääť a klavíristické prsty :-). V utorok sme sa hrali hru Choroby o chorých kapitánoch, kde boli 4 lekárne s liekmi, ktoré fungovali takto: L1: +1H +1R +1N, L2: -1H -1R -1N, L3: +1H -1R, L4: +1H - 1N. V stredu sme sa zahrali včeličky a potom boli na exkurzii v Národnom centre robotiky na FEI STU a v spoločnosti Photoneo, vo štvrtok sme si zahrali Discgolf a štvorec so špagátom. V piatok boli na obed jahodové guľky a vonku veľmi teplo a tak sme len usilovne pracovali. :-)