OTTO LC

From DT^2
Revision as of 16:43, 10 August 2018 by Jozovasko (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Pre robota vyrezavaneho na Laserovom vyrezavaci sme zobrali vzor zo stranky [https://hackaday.io/project/26244-otto-lc/] ku ktoremu sme dplnili ruky, aby bol totozny s OTTO 3D.

Ottolc.jpg

Podrobny navod v nemcine [https://www.hackerspace-bamberg.de/Otto_LC]

OTTO LC navod

Výkresy