OTTO 3D

From DT^2
Revision as of 06:06, 2 August 2018 by Jozovasko (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

[ naspäť ]

Za základ rOTTO rD sme zobrali zo stránky [thingiverse Otto DIY Robot ] Vytlačenie všetkých častí z materiálu PLA na 3D tlačiarni trvalo cca 12 hodín, prípadne si jeho tvar pred tlačou môžeme upraviť.

[Podrobny navod na skladanie (v anglictine)]