DT^2

From DT^2
Revision as of 04:33, 4 August 2019 by Palo (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Stránka z predchádzajúceho roka: Archív 2018

Vitaj v DTDT2 2019!

V dňoch 29. júla až 8. augusta prebiehajú aj v tomto roku v bratislavskom Fablabe denné tábory pre deti vo veku 11-15 rokov.

Nosnou témou tohtoročných táborov je modulárna robotika. Každý účastník sa zoznámi s populárnou platformou Arduino (tento raz sme objavili skvelú dosku Arduino Nano Strong), poskladá robota z dielov vytlačených na 3D tlačiarni, získa základy grafického návrhu v 2D aj 3D - dokonca aj s generovaným designom na základe vlastného programu.

Tento ročník podporili Nadácia VW a Hlavné mesto Bratislava

<a href="https://www.nadacia-volkswagen.sk/">Logo nadacia VW.jpg</a> <a href="https://www.bratislava.sk/">Logo bratislava.jpg</a>