Arduino

From DT^2
Revision as of 22:21, 29 July 2018 by Admin (talk | contribs) (Created page with "Naučíme sa pracovať a programovať najznámejšiu platformu pre projekty robotiky a mikroelektroniky: [http://arduino.cc Arduino]].")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Naučíme sa pracovať a programovať najznámejšiu platformu pre projekty robotiky a mikroelektroniky: Arduino].