Difference between revisions of "Otto - riadiaci program v.4"

From DT^2
Jump to: navigation, search
m
m
Line 130: Line 130:
 
//maximalna dlzka choreografie
 
//maximalna dlzka choreografie
 
#define CHOREO_LEN 200
 
#define CHOREO_LEN 200
 +
 +
#define CAS_OTTO_SA_ZACNE_NUDIT 9000
  
 
// cisla pinov, kde su zapojene servo motory
 
// cisla pinov, kde su zapojene servo motory
Line 185: Line 187:
  
 
static volatile int16_t distance;
 
static volatile int16_t distance;
 +
static uint32_t cas_ked_naposledy_stlacil;
  
 
void setup() {
 
void setup() {
Line 213: Line 216:
 
   delay(100);   
 
   delay(100);   
 
   serial_println_flash(PSTR("\r\n  Otto DTDT"));
 
   serial_println_flash(PSTR("\r\n  Otto DTDT"));
 +
  cas_ked_naposledy_stlacil = millis();
 
}
 
}
  
Line 224: Line 228:
 
   if (z != -1)
 
   if (z != -1)
 
   {  
 
   {  
 +
    cas_ked_naposledy_stlacil = millis();
 
     if (pohyb_znakom(z)) return;   
 
     if (pohyb_znakom(z)) return;   
 
     else if (pohyb_kombinacia(z)) return;  
 
     else if (pohyb_kombinacia(z)) return;  
Line 251: Line 256:
 
   int16_t d = measure_distance();
 
   int16_t d = measure_distance();
 
   if (d < 10) menu_ultrasonic_request();
 
   if (d < 10) menu_ultrasonic_request();
 +
 +
  skus_ci_sa_nenudi();
 +
}
 +
 +
void skus_ci_sa_nenudi()
 +
{
 +
  if (millis() - cas_ked_naposledy_stlacil > CAS_OTTO_SA_ZACNE_NUDIT)
 +
  {
 +
    uint8_t rnd = random(21);
 +
    switch (rnd)
 +
    {
 +
      case 0: zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len); break;
 +
      case 1: zahraj_melodiu(1); break;
 +
      case 2: zahraj_melodiu(2); break;
 +
      case 3: zahraj_melodiu(3); break;
 +
      case 4: zahraj_melodiu(4); break;
 +
      case 5: for (int i = 0; i < 20; i++)
 +
              {
 +
                rnd = random(16) + 1;
 +
                zvukovy_efekt(rnd);
 +
              }
 +
              break;
 +
      default: zvukovy_efekt(rnd - 5); break;
 +
    }
 +
    cas_ked_naposledy_stlacil = millis();
 +
  }
 
}
 
}
  
Line 519: Line 550:
 
   }
 
   }
 
   if (millis() - tm >= 1500)
 
   if (millis() - tm >= 1500)
 +
  {
 
     ultrasonic_menu();
 
     ultrasonic_menu();
 +
    cas_ked_naposledy_stlacil = millis();
 +
  }
 
}
 
}
  

Revision as of 09:48, 10 August 2018

Program umožňuje priame riadenie robota (aj cez BlueTooth). Teraz už funguje aj na pinoch 2,4 a môže sa naraz programovať aj komunikovať.

Na komunikáciu s robotom môžete použiť napr. program Putty: putty.exe.

Pripojenie na vývody Arduina:

servo pin
ľavá ruka 10
pravá ruka 11
ľavá noha 9
pravá noha 6
ľavá päta 5
pravá päta 3
TXD BlueTooth 2
RXD BlueTooth 4
TRIG Ultrazvuk 7
ECHO Ultrazvuk 8
Sirena 12

Číslovanie serva v choreografii:

servo číslo serva v choreografii
ľavá ruka 5
pravá ruka 6
ľavá noha 4
pravá noha 3
ľavá päta 2
pravá päta 1
klaves servo/funkcia
a/q ľavá ruka
;/p pravá ruka
z/x ľavá noha
,/. pravá noha
d/c ľavá päta
k/m pravá päta
1/9 zníž/zvýš rýchlosť pohybu
H kalibrovať strednú polohu servomotorov
 • pomocou + a - nájdeme strednú polohu serva
 • enter potvrdí hodnotu a pokračuje sa ďalším servom
 • kalibrácia sa po vypnutí nezapamätá, pokiaľ ju neuložíte do EEPROM (pozri nižšie)
J kalibrovať limity pre všetky stupne voľnosti (len pre priame riadenie)
G zobrazenie celej kalibrácie
E celú kalibráciu je možné zapísať do trvalej pamäte EEPROM (používať opatrne! - dá sa prepísať najviac 100000-krát), po zapnutí sa automaticky načíta, treba potvrdiť veľkým Y
minus zvukový pozdrav
R ruky hore-dole
@ načítanie choreografie, pozri príklady a formát
? zobrazí načítanú choreografiu (kontrola po @)
t zatancuje načítanú choreografiu
U testuje ultrazvuk
S zobrazí aktuálnu polohu servomotorov (vhodné pri laden
medzera reset všetkých motorov do strednej polohy
3,...,6 zmiešaný pohyb (treba nastaviť vo funkciách kombinacia1() - kombinacia4())
v,b,n,j,h,g,f,s,l,o,i,u,y,r,e,w zvukové efekty 1-16
TAB,*,/,+ zahrá melódiu 1-4
W zapísať choreografiu do EEPROM (opatrne)
C načítať choreografiu z EEPROM
X formátovať EEPROM na zápis choreografií (opatrne)

Pozrite si (a skopírujte si) príklady choreografií: Otto - príklady choreografií

Download: otto4.ino

  1 #include <Servo.h>
  2 #include <EEPROM.h>
  3 #include <avr/pgmspace.h>
  4 
  5 #define ECHO_BT_TO_USB 1
  6 
  7 #define US_TRIG 7
  8 #define US_ECHO 8
  9 
 10 #define BT_RX  2 
 11 #define BT_TX  4
 12 
 13 #define SIRENA 12
 14 
 15 //maximalna dlzka choreografie
 16 #define CHOREO_LEN 200
 17 
 18 #define CAS_OTTO_SA_ZACNE_NUDIT 9000
 19 
 20 // cisla pinov, kde su zapojene servo motory
 21 #define PIN_SERVO_LAVA_RUKA  10 
 22 #define PIN_SERVO_PRAVA_RUKA 11
 23 #define PIN_SERVO_LAVA_NOHA  9
 24 #define PIN_SERVO_PRAVA_NOHA 6
 25 #define PIN_SERVO_LAVA_PATA  5
 26 #define PIN_SERVO_PRAVA_PATA 3
 27 
 28 #define S1 3
 29 #define S2 5
 30 #define S3 6
 31 #define S4 9
 32 #define S5 10
 33 #define S6 11
 34 
 35 // tu su serva cislovane 1-6
 36 #define SERVO_LAVA_RUKA  5 
 37 #define SERVO_PRAVA_RUKA 6
 38 #define SERVO_LAVA_NOHA  4
 39 #define SERVO_PRAVA_NOHA 3
 40 #define SERVO_LAVA_PATA  2
 41 #define SERVO_PRAVA_PATA 1
 42 
 43 // ak su niektore serva naopak, je tu jednotka
 44 uint8_t servo_invertovane[6] = {0, 0, 1, 1, 0, 1};
 45 
 46 // znaky, ktorymi sa ovladaju jednotlive stupne volnosti
 47 char znaky_zmien[] = {'a', 'q', ';', 'p', 'z', 'x', ',', '.', 'd', 'c', 'k', 'm' };
 48 // co robia jednotlive znaky (znamienko urcuje smer)
 49 int8_t zmeny[] = {SERVO_LAVA_RUKA, -SERVO_LAVA_RUKA, 
 50          SERVO_PRAVA_RUKA, -SERVO_PRAVA_RUKA, 
 51          -SERVO_LAVA_NOHA, SERVO_LAVA_NOHA, 
 52          -SERVO_PRAVA_NOHA, SERVO_PRAVA_NOHA, 
 53          SERVO_LAVA_PATA, -SERVO_LAVA_PATA, 
 54          SERVO_PRAVA_PATA, -SERVO_PRAVA_PATA }; 
 55 
 56 // sem si mozno ulozit svoju kalibraciu
 57 uint8_t prednastavena_kalibracia[] = { 90, 90, 90, 90, 90, 90 };
 58 
 59 uint8_t dolny_limit[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
 60 uint8_t horny_limit[] = {180, 180, 180, 180, 180, 180};
 61 
 62 Servo s[6];
 63 
 64 uint16_t ch_time[CHOREO_LEN];
 65 uint8_t ch_servo[CHOREO_LEN];
 66 uint8_t ch_val[CHOREO_LEN];
 67 int ch_len;
 68 uint8_t kalib[6];
 69 int stav[6];
 70 int krok;
 71 uint8_t spomalenie;
 72 
 73 static volatile int16_t distance;
 74 static uint32_t cas_ked_naposledy_stlacil;
 75 
 76 void setup() {
 77  Serial.begin(9600);
 78  init_tone2();
 79  init_serial(9600);
 80  init_ultrasonic();
 81 
 82  randomSeed(analogRead(1));
 83  s[0].attach(PIN_SERVO_PRAVA_PATA);
 84  s[1].attach(PIN_SERVO_LAVA_PATA);
 85  s[2].attach(PIN_SERVO_PRAVA_NOHA);
 86  s[3].attach(PIN_SERVO_LAVA_NOHA);
 87  s[4].attach(PIN_SERVO_LAVA_RUKA);
 88  s[5].attach(PIN_SERVO_PRAVA_RUKA);
 89  precitaj_kalibraciu_z_EEPROM();
 90  for (int i = 0; i < 6; i++)
 91  {
 92   kalib[i] = prednastavena_kalibracia[i];
 93   stav[i] = kalib[i];
 94   s[i].write(stav[i]);
 95  }
 96  ch_len = 0;
 97  krok = 7;
 98  spomalenie = 6;
 99  ahoj();
 100  ruky2();
 101  delay(100); 
 102  serial_println_flash(PSTR("\r\n Otto DTDT"));
 103  cas_ked_naposledy_stlacil = millis();
 104 }
 105 
 106 void loop() {
 107  char z = -1;
 108  if (serial_available()) z = serial_read();
 109 #ifdef ECHO_BT_TO_USB
 110   if (Serial.available()) z = Serial.read();
 111 #endif 
 112  
 113  if (z != -1)
 114  { 
 115   cas_ked_naposledy_stlacil = millis();
 116   if (pohyb_znakom(z)) return;  
 117   else if (pohyb_kombinacia(z)) return; 
 118   else if (vydaj_zvukovy_efekt(z)) return;
 119   else if (ma_zahrat_melodiu(z)) return;
 120   else if (z == '@') nacitaj_choreografiu();
 121   else if (z == '?') vypis_choreografiu();
 122   else if (z == 't') zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len);
 123   else if (z == '-') ahoj();
 124   else if (z == ' ') reset();
 125   else if (z == 'H') kalibruj();
 126   else if (z == 'J') nastav_limity();
 127   else if (z == 'G') vypis_kalibraciu();
 128   else if (z == 'L') nacitaj_kalibraciu();
 129   else if (z == 'E') zapis_kalibraciu_do_EEPROM();
 130   else if (z == 'R') ruky();
 131   else if (z == '9') zvys_krok();
 132   else if (z == '1') zniz_krok();
 133   else if (z == '8') zvys_spomalenie();
 134   else if (z == '7') zniz_spomalenie();
 135   else if (z == 'U') test_ultrazvuk();
 136   else if (z == 'S') zobraz_stav();
 137   else if (z == 'W') skus_zapisat_choreografiu_do_EEPROM();
 138   else if (z == 'X') skus_naformatovat_EEPROM_choreografie();
 139   else if (z == 'C') skus_nacitat_choreografiu_z_EEPROM();
 140  }
 141  int16_t d = measure_distance();
 142  if (d < 10) menu_ultrasonic_request();
 143 
 144  skus_ci_sa_nenudi();
 145 }
 146 
 147 void skus_ci_sa_nenudi()
 148 {
 149  if (millis() - cas_ked_naposledy_stlacil > CAS_OTTO_SA_ZACNE_NUDIT)
 150  {
 151   uint8_t rnd = random(21);
 152   switch (rnd)
 153   {
 154    case 0: zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len); break;
 155    case 1: zahraj_melodiu(1); break;
 156    case 2: zahraj_melodiu(2); break;
 157    case 3: zahraj_melodiu(3); break;
 158    case 4: zahraj_melodiu(4); break;
 159    case 5: for (int i = 0; i < 20; i++)
 160        {
 161         rnd = random(16) + 1;
 162         zvukovy_efekt(rnd);
 163        }
 164        break;
 165    default: zvukovy_efekt(rnd - 5); break;
 166   }
 167   cas_ked_naposledy_stlacil = millis();
 168  }
 169 }
 170 
 171 const uint8_t klavesy_efektov[] PROGMEM = {'v', 'b', 'n', 'j', 'h', 'g', 'f', 's', 'l', 'o', 'i', 'u', 'y', 'r', 'e', 'w'};
 172 #define POCET_KLAVES_EFEKTOV 16
 173 
 174 uint8_t vydaj_zvukovy_efekt(char z)
 175 {
 176  for (int i = 0; i < POCET_KLAVES_EFEKTOV; i++)
 177   if (z == pgm_read_byte(klavesy_efektov + i)) 
 178   {
 179    zvukovy_efekt(i + 1);
 180    return 1;
 181   }
 182  return 0;
 183 }
 184 
 185 uint8_t ma_zahrat_melodiu(char z)
 186 {
 187  if (z == 9) zahraj_melodiu(1);
 188  else if (z == '*') zahraj_melodiu(2);
 189  else if (z == '/') zahraj_melodiu(3);
 190  else if (z == '+') zahraj_melodiu(4);
 191  else if (z == 27) zastav_melodiu();
 192 }
 193 
 194 void efekt1()
 195 {
 196  uint16_t fre = 100;
 197  for (int i = 0; i < 200; i++)
 198  {
 199   tone2(fre, 2);
 200   fre += 10;
 201   delay(2); 
 202  }
 203 }
 204 
 205 void efekt2()
 206 {
 207  uint16_t fre = 2060;
 208  for (int i = 0; i < 200; i++)
 209  {
 210   tone2(fre, 2);
 211   fre -= 10;
 212   delay(2);
 213  }
 214 }
 215 
 216 void efekt3()
 217 {
 218  uint16_t fre;
 219  for (int i = 0; i < 200; i++)
 220  {
 221   fre = random(3000) + 20;
 222   tone2(fre, 2);  
 223   delay(2); 
 224  }
 225 }
 226 
 227 void efekt4()
 228 {
 229  uint16_t fre = 100;
 230  for (int i = 0; i < 200; i++)
 231  {
 232   (i&1) ? tone2(fre, 2) : tone2(2100 - fre, 2);
 233   fre += 10;
 234   delay(2); 
 235  }
 236 }
 237 
 238 void efekt5()
 239 {
 240  uint16_t fre = 100;
 241  for (int i = 0; i < 100; i++)
 242  {
 243   (i&1) ? tone2(fre, 4) : tone2(2100 - fre, 4);
 244   fre += 20;
 245   delay(4); 
 246  }
 247 }
 248 
 249 void efekt6()
 250 {
 251  uint16_t d = 12;
 252  for (int i = 0; i < 20; i++)
 253  {
 254   tone2(1760, 10);  
 255   delay(d);
 256   d += 3;
 257  }
 258 }
 259 
 260 void efekt7()
 261 {
 262  for (int i = 0; i < 40; i++)
 263  {
 264   if (i&1) tone2(1760, 10);
 265   delay(10); 
 266  }
 267 }
 268 
 269 void efekt8()
 270 {
 271  uint16_t d = 72;
 272  for (int i = 0; i < 20; i++)
 273  {
 274   tone2(1760, 10);  
 275   delay(d);
 276   d -= 3;
 277  }
 278 }
 279 
 280 void efekt9()
 281 {
 282  float fre = 3500;
 283  while (fre > 30)
 284  {
 285   tone2((uint16_t)fre, 2);
 286   fre *= 0.97;  
 287   delay(2); 
 288  }
 289 }
 290 
 291 void efekt10()
 292 {
 293  float fre = 30;
 294  while (fre < 3000)
 295  {
 296   tone2((uint16_t)fre, 2);
 297   fre *= 1.03;  
 298   delay(2); 
 299  }
 300 }
 301 
 302 void efekt11()
 303 {
 304  uint16_t fre = 3500;
 305  uint16_t d = 42;
 306  for (int i = 0; i < 20; i++)
 307  {
 308   tone2(fre, d);
 309   fre -= 165; 
 310   delay(d);
 311   d -= 2;
 312  }
 313 }
 314 
 315 void efekt12()
 316 {
 317  float fre = 110;
 318  uint8_t d = 42;
 319  for (int i = 0; i < 20; i++)
 320  {
 321   tone2(fre, d);
 322   fre += 165; 
 323   delay(d);
 324   d -= 2;
 325  }
 326 }
 327 
 328 void efekt13()
 329 {
 330  uint16_t fre = 3400;
 331  uint8_t d = 200;
 332  uint8_t delta = 1;
 333  for (int i = 0; i < 20; i++)
 334  {
 335   tone2(fre, d);
 336   fre -= 165; 
 337   delay(d);
 338   d -= delta;
 339   delta++;
 340  }
 341  tone2(110, 1000);
 342  delay(1000);
 343 }
 344 
 345 void efekt14()
 346 {
 347  uint16_t fre = 880; 
 348  int16_t d = 20;
 349  for (int i = 0; i < 20; i++)
 350  {
 351   tone2(fre, d);
 352   delay(d);
 353   fre += random(50) - 25;
 354   d += random(10) - 5;
 355   if (d < 0) d = 1;
 356  }
 357 }
 358 
 359 void efekt15()
 360 {
 361  uint16_t fre = 440; 
 362  int16_t d = 20;
 363  for (int i = 0; i < 20; i++)
 364  {
 365   tone2(fre, d);
 366   delay(d);
 367   fre += random(25) - 12;
 368   d += random(10) - 5;
 369   if (d < 0) d = 1;
 370  }
 371 }
 372 
 373 void efekt16()
 374 {
 375  uint16_t fre = 1760; 
 376  int16_t d = 20;
 377  for (int i = 0; i < 20; i++)
 378  {
 379   tone2(fre, d);
 380   delay(d);
 381   fre += random(100) - 50;
 382   d += random(10) - 5;
 383   if (d < 0) d = 1;
 384  }
 385 }
 386 
 387 void zvukovy_efekt(uint8_t cislo)
 388 {
 389  switch (cislo) {
 390   case 1: efekt1(); break;
 391   case 2: efekt2(); break;
 392   case 3: efekt3(); break;
 393   case 4: efekt4(); break;
 394   case 5: efekt5(); break; 
 395   case 6: efekt6(); break; 
 396   case 7: efekt7(); break; 
 397   case 8: efekt8(); break; 
 398   case 9: efekt9(); break; 
 399   case 10: efekt10(); break; 
 400   case 11: efekt11(); break; 
 401   case 12: efekt12(); break;
 402   case 13: efekt13(); break; 
 403   case 14: efekt14(); break; 
 404   case 15: efekt15(); break; 
 405   case 16: efekt16(); break; 
 406  }
 407 }
 408 
 409 void test_ultrazvuk()
 410 {
 411  int i = 0;
 412  while ((serial_available() == 0) && (Serial.available() == 0))
 413  {
 414   serial_println_num(measure_distance());
 415   delay(100);
 416  }
 417  serial_read();
 418 }
 419 
 420 void menu_ultrasonic_request()
 421 {
 422  uint32_t tm = millis();
 423  int d = measure_distance();
 424  int count = 0;
 425  int count2 = 0;
 426  while ((millis() - tm < 1500) && ((d < 15) || (count2 < 5)) && (count < 10)) 
 427  {
 428   delay(10);
 429   d = measure_distance();
 430   if (d == 10000) count++;
 431   else count = 0;
 432   if (d >= 15) count2++;
 433   else count2 = 0;
 434   if (serial_available() || Serial.available()) return;
 435  }
 436  if (millis() - tm >= 1500)
 437  {
 438   ultrasonic_menu();
 439   cas_ked_naposledy_stlacil = millis();
 440  }
 441 }
 442 
 443 void ultrasonic_menu()
 444 {
 445  int selection = 0;
 446  tone2( 880, 200);
 447  
 448  do { 
 449   int count = 0;
 450   do { 
 451    int32_t d = measure_distance();
 452    if (d == 10000) continue;
 453    if (d >= 20) count++;
 454    else count = 0;
 455    delay(10);
 456   } while (!serial_available() && !Serial.available() && (count < 20));
 457   
 458   tone2( 440, 200);
 459   uint32_t tm = millis();
 460   while ((measure_distance() > 15) && (millis() - tm < 1500) && !serial_available() && !Serial.available()) delay(10);
 461   if (millis() - tm >= 1500) 
 462   {
 463    tone2( 2000, 50);
 464    menu_command(selection);
 465    return;
 466   }    
 467   selection++;
 468   for (int i = 0; i < selection; i++)
 469   {
 470    tone2( 1261, 50);
 471    delay(250);
 472   }
 473  } while (!serial_available() && !Serial.available());
 474  while (serial_available()) serial_read();
 475  while (Serial.available()) Serial.read();
 476 }
 477 
 478 void menu_command(int cmd)
 479 {
 480  if (cmd == 1) vpred();
 481  if (cmd == 2) zahraj_melodiu(1);
 482  if (cmd == 3) melodia_jedna_druhej();
 483  if (cmd == 4) ahoj();
 484  if (cmd == 5) zahraj_melodiu(2);
 485  if (cmd == 6) zahraj_melodiu(3);
 486  if (cmd == 7) zahraj_melodiu(4);
 487  serial_println_num(cmd);
 488 }
 489 
 490 void melodia_jedna_druhej()
 491 {
 492  for (int i = 0; i < 2; i++)
 493  {
 494   tone2(262, 200);
 495   delay(200);
 496   tone2(330, 200);
 497   delay(200);
 498  
 499   tone2(262, 200);
 500   delay(200);
 501   tone2(330, 200);
 502   delay(200);
 503  
 504   tone2(392, 400);
 505   delay(400);
 506  
 507   tone2(392, 400);
 508   delay(400);
 509  }
 510 }
 511 
 512 // chodza pre vacsieho dreveneho robota
 513 uint16_t chor_time[] = {500,100,1,1,100,1,1,1,100,1,1,1,100,1,100,1,1,0};
 514 uint8_t chor_servo[] = {11,1,2,6,4,3,6,5,1,2,6,5,3,4,1,2,9,0};
 515 uint8_t chor_val[] = {1,48,69,180,104,104,90,0,111,146,0,90,62,69,48,69,2,0};
 516 uint8_t chor_len = 18;
 517 
 518 void vpred()
 519 {
 520  while ((measure_distance() > 30) && !serial_available() && !Serial.available())
 521   zatancuj_choreografiu(chor_time, chor_servo, chor_val, chor_len);
 522  pipni();
 523  reset();
 524 }
 525 
 526 void skus_zapisat_choreografiu_do_EEPROM()
 527 {
 528  serial_print_flash(PSTR("Cislo? [1-3]: "));
 529  char odpoved = read_char();
 530  if ((odpoved < '1') || (odpoved > '3')) return;
 531  serial_println_char(odpoved);
 532  uint8_t cislo = odpoved - '0';
 533  
 534  serial_print_flash(PSTR("Zapisat choreografiu do EEPROM c."));
 535  serial_print_char(odpoved);
 536  serial_print_flash(PSTR("? [Y/n]: "));
 537  odpoved = read_char();
 538  serial_println_char(odpoved);
 539  if (odpoved == 'Y') 
 540   zapis_choreografiu_do_EEPROM(cislo);
 541 }
 542 
 543 void skus_nacitat_choreografiu_z_EEPROM()
 544 {
 545  serial_print_flash(PSTR("Cislo? [1-3]: "));
 546  char odpoved = read_char();
 547  if ((odpoved < '1') || (odpoved > '3')) return;
 548  serial_println_char(odpoved);
 549  uint8_t cislo = odpoved - '0';
 550  
 551  serial_print_flash(PSTR("Precitat choreografiu z EEPROM c."));
 552  serial_print_char(odpoved);
 553  serial_print_flash(PSTR("? [Y/n]: "));
 554  odpoved = read_char();
 555  serial_println_char(odpoved);
 556  if (odpoved == 'Y') 
 557   precitaj_choreografiu_z_EEPROM(cislo);
 558 }
 559 
 560 void skus_naformatovat_EEPROM_choreografie()
 561 {
 562  serial_print_flash(PSTR("Formatovat EEPROM choreografii? [Y/n]:"));
 563  char odpoved = read_char();
 564  serial_println_char(odpoved);
 565  if (odpoved == 'Y') 
 566   naformatuj_EEPROM_choreografie(); 
 567 }
 568 
 569 //EEPROM MAP:
 570 // 0: slot number where choreography 3 starts (B3. Real address = B3 x 4)
 571 // 1: marker '~' indicates calibration is already stored in EEPROM and will be loaded on startup
 572 // 2-8: servo calibration (central points to be used instead of default 90)
 573 // 9-14: lower limit for direct control for all 6 servos
 574 // 15-20: upper limit for direct control for all 6 servos
 575 // 21:  number of steps in choreography 1 (L1) 0=choreography not in memory
 576 // 22:  number of steps in choreography 2 (L2) 0=not in memory
 577 // 23:  number of steps in choreography 3 (L3) 0=not in memory
 578 // 24..(L1 x 4 + 23)    choreography1 tuplets (uint16,uint8,uint8) x L1
 579 // (1024 - L2 x 4)..1023  choreography2 same as above
 580 // B3 x 4..(B3 x 4 + L3 x 4 - 1) choreography 3 same as above
 581 void zapis_choreografiu_do_EEPROM(int slot)
 582 {
 583  uint8_t b3 = EEPROM.read(0);
 584  uint8_t len1 = EEPROM.read(21);
 585  uint8_t len2 = EEPROM.read(22);
 586  uint8_t len3 = EEPROM.read(23);
 587  uint16_t wp = 65535;
 588  
 589  if ((len1 > CHOREO_LEN) || (len2 > CHOREO_LEN) || (len3 > CHOREO_LEN) || (b3 > 250 - len3) || ((len1 > b3) && (b3 != 0)) || (len3 + b3 > 250 - len2) || (len1 + len2 > 250))
 590   b3 = len1 = len2 = len3 = 0;
 591  
 592  if (slot == 1)
 593  {
 594   if (((ch_len < b3) || (len3 == 0)) && (ch_len + len2 + len3 <= 250))
 595   {
 596    EEPROM.write(21, ch_len);
 597    wp = 24;
 598   }
 599  }
 600  else if (slot == 2)
 601  {
 602   if ((250 - b3 - len3 > ch_len) && (ch_len + len1 + len3 <= 250))
 603   {
 604    EEPROM.write(22, ch_len);
 605    wp = 1000 - ch_len * 4;
 606   }
 607  }
 608  else if (slot == 3)
 609  {
 610   if (ch_len + len1 + len2 <= 250)
 611   {
 612    EEPROM.write(23, ch_len);
 613    EEPROM.write(0, (len1 - len2) / 2 + 125);
 614    wp = 4 * ((len1 - len2) / 2 + 125);
 615   }
 616  }
 617 
 618  if (wp == 65535)
 619   serial_println_flash(PSTR("not enough space"));
 620  else
 621  {
 622    for (int i = 0; i < ch_len; i++)
 623    {
 624     EEPROM.write(wp + 4 * i, ch_time[i] & 255);
 625     EEPROM.write(wp + 1 + 4 * i, ch_time[i] >> 8);
 626     EEPROM.write(wp + 2 + 4 * i, ch_servo[i]);
 627     EEPROM.write(wp + 3 + 4 * i, ch_val[i]);
 628    }
 629    serial_println_flash(PSTR("ok"));
 630  }
 631 }
 632 
 633 void precitaj_choreografiu_z_EEPROM(uint8_t slot)
 634 {
 635  uint8_t b3 = EEPROM.read(0);
 636  uint8_t len1 = EEPROM.read(21);
 637  uint8_t len2 = EEPROM.read(22);
 638  uint8_t len3 = EEPROM.read(23);
 639  uint16_t rp = 65535;
 640  if ((len1 > CHOREO_LEN) || (len2 > CHOREO_LEN) || (len3 > CHOREO_LEN) || (b3 > 250 - len3) || ((len1 > b3) && (b3 != 0)) || (len3 + b3 > 250 - len2) || (len1 + len2 > 250))
 641   b3 = len1 = len2 = len3 = 0;
 642 
 643  if (slot == 1) 
 644  {
 645   if (len1 > 0) 
 646   {
 647    rp = 24;
 648    ch_len = len1;
 649   }  
 650  }
 651  else if (slot == 2)
 652  {
 653   if (len2 > 0) 
 654   {
 655    ch_len = len2;
 656    rp = 1000 - ch_len * 4;   
 657   }
 658  }
 659  else if (slot == 3)
 660  {
 661   if (len3 > 0) 
 662   {
 663    rp = b3 * 4;
 664    ch_len = len3;
 665   }  
 666  }
 667 
 668  if (rp == 65535)
 669   serial_println_flash(PSTR("couldn't"));
 670  else
 671  {
 672   for (int i = 0; i < ch_len; i++)
 673   {
 674     ch_time[i] = ((uint16_t)EEPROM.read(rp + 4 * i)) | 
 675           (((uint16_t)EEPROM.read(rp + 1 + 4 * i)) << 8);
 676     ch_servo[i] = EEPROM.read(rp + 2 + 4 * i);
 677     ch_val[i] = EEPROM.read(rp + 3 + 4 * i);
 678   }
 679   serial_println_flash(PSTR("ok"));
 680   pipni();
 681  }
 682 }
 683 
 684 void naformatuj_EEPROM_choreografie()
 685 {
 686  EEPROM.write(0, 0);
 687  EEPROM.write(21, 0);
 688  EEPROM.write(22, 0);
 689  EEPROM.write(23, 0);
 690  serial_println_flash(PSTR("ok"));
 691  pipni();
 692 }
 693 
 694 void precitaj_kalibraciu_z_EEPROM()
 695 {
 696  uint8_t value = EEPROM.read(1);
 697  if (value != '~') return;
 698  for (int i = 2; i < 8; i++)
 699   prednastavena_kalibracia[i - 2] = EEPROM.read(i);
 700  for (int i = 0; i < 6; i++)
 701   dolny_limit[i] = EEPROM.read(i + 9);
 702  for (int i = 0; i < 6; i++)
 703   horny_limit[i] = EEPROM.read(i + 15);  
 704 }
 705 
 706 char read_char()
 707 {
 708  while (!serial_available() && !Serial.available());
 709  if (serial_available()) return serial_read();
 710  else return Serial.read();
 711 }
 712 
 713 void zapis_kalibraciu_do_EEPROM()
 714 {
 715  serial_print_flash(PSTR("Naozaj chces zapisat kalibraciu do EEPROM? [Y/n]: "));
 716  char odpoved = read_char();
 717  serial_println_char(odpoved);
 718  if (odpoved == 'Y') 
 719  {
 720   EEPROM.write(1, '~');
 721   for (int i = 2; i < 8; i++)
 722    EEPROM.write(i, kalib[i - 2]);
 723   for (int i = 0; i < 6; i++)
 724    EEPROM.write(9 + i, dolny_limit[i]);
 725   for (int i = 0; i < 6; i++)
 726    EEPROM.write(15 + i, horny_limit[i]);
 727   serial_println_flash(PSTR("ok"));
 728  }
 729 }
 730 
 731 void pipni()
 732 {
 733  tone2( 1568, 50);
 734  delay(100);
 735  tone2( 1357, 50);
 736 }
 737 
 738 void ruky()
 739 {
 740  int odloz_krok = krok;
 741  delay(500);
 742  krok = 90;
 743  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA);  
 744  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA);
 745  delay(1000);
 746  krok = 180;
 747  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA);  
 748  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA);
 749  delay(1000);
 750  krok = odloz_krok;
 751  pipni();
 752 }
 753 
 754 void ruky2()
 755 {
 756  int odloz_krok = krok;
 757  delay(500);
 758  krok = 180;
 759  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA);  
 760  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA);
 761  delay(1000);
 762  krok = 90;
 763  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA);  
 764  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA);
 765  delay(1000);
 766  krok = odloz_krok;
 767  pipni();
 768 }
 769 
 770 void ahoj()
 771 {
 772  tone2( 1568, 50);
 773  delay(70);
 774  tone2( 1175, 30);
 775  delay(50);
 776  tone2( 880, 30);
 777  delay(50);
 778  tone2( 1047, 50);
 779  delay(70);
 780  tone2( 1245, 30);
 781  delay(150);
 782  tone2( 1568, 50);
 783  delay(100);
 784  if (random(10) > 4) tone2( 1357, 50);
 785  else tone2( 1047, 50);
 786 }
 787 
 788 void nastav_koncatinu(int8_t servo, uint8_t poloha)
 789 {
 790  int8_t delta;
 791  int8_t srv = (servo > 0)?servo:-servo;
 792  srv--;
 793  poloha += kalib[srv] - 90;
 794  if (poloha > 180) poloha = 180;
 795  if (poloha < 0) poloha = 0;
 796 
 797  if (stav[srv] < poloha) delta = 1;
 798  else delta = -1;
 799  while (stav[srv] != poloha)
 800  {
 801   stav[srv] +=delta;
 802   s[srv].write(stav[srv]);
 803   delay(spomalenie);
 804  }
 805 }
 806 
 807 void zobraz_stav()
 808 {
 809  for (int i = 0; i < 6; i++)
 810  {
 811   serial_print_flash(PSTR("S")); serial_print_num(i + 1); serial_print_flash(PSTR(": ")); serial_println_num(stav[i] - kalib[i] + 90);
 812  }
 813  serial_println_flash(PSTR("---"));
 814  pipni();
 815 }
 816 
 817 void pohyb(int8_t servo)
 818 {
 819  int8_t srv = (servo > 0)?servo:-servo;
 820  srv--;
 821  if (servo_invertovane[srv]) servo = -servo;
 822  if (servo > 0)
 823  {
 824   if (stav[srv] <= horny_limit[srv] - krok) stav[srv] += krok;
 825   else stav[srv] = horny_limit[srv];
 826   s[srv].write(stav[srv]);
 827  }
 828  else if (servo < 0)
 829  {
 830   if (stav[srv] >= dolny_limit[srv] + krok) stav[srv] -= krok; 
 831   else stav[srv] = dolny_limit[srv];
 832   s[srv].write(stav[srv]);   
 833  }
 834 }
 835 
 836 uint8_t pohyb_znakom(char z)
 837 {
 838  for (int i = 0; i < 12; i++)
 839  {
 840   if (z == znaky_zmien[i])
 841   {
 842    int8_t servo = zmeny[i];
 843    pohyb(servo);
 844   }
 845  }
 846 }
 847 
 848 void kombinacia1()
 849 {
 850  pohyb(SERVO_LAVA_NOHA);
 851  pohyb(-SERVO_PRAVA_PATA);
 852 }
 853 
 854 void kombinacia2()
 855 {
 856  pohyb(SERVO_PRAVA_NOHA);
 857  pohyb(-SERVO_LAVA_PATA);
 858 }
 859 
 860 void kombinacia3()
 861 {
 862  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA); 
 863  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA); 
 864 }
 865 
 866 void kombinacia4()
 867 {
 868  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA); 
 869  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA); 
 870 }
 871 
 872 int pohyb_kombinacia(char z)
 873 {
 874  if (z == '3') kombinacia1();
 875  else if (z == '4') kombinacia2();
 876  else if (z == '5') kombinacia3();
 877  else if (z == '6') kombinacia4();
 878  else return 0;
 879  return 1;
 880 }
 881 
 882 int nacitajCislo()
 883 {
 884  int num = 0;
 885  int z;
 886  do {
 887   z = read_char();
 888   if (z == '#') while (z != 13) z = read_char();
 889  } while ((z < '0') || (z > '9'));
 890  while ((z >= '0') && (z <= '9'))
 891  {
 892   num *= 10;
 893   num += (z - '0');
 894   do { z = read_char(); if (z == -1) delayMicroseconds(10); } while (z < 0);
 895  }
 896  return num;
 897 }
 898 
 899 void nacitaj_choreografiu()
 900 {
 901  ch_len = 0;
 902  int tm;
 903  do { 
 904   tm = nacitajCislo();
 905   ch_time[ch_len] = tm;
 906   ch_servo[ch_len] = nacitajCislo();
 907   ch_val[ch_len] = nacitajCislo();
 908   ch_len++;
 909  if (ch_len == CHOREO_LEN) break;
 910  } while (tm > 0);
 911  pipni(); 
 912 }
 913 
 914 void vypis_choreografiu()
 915 {
 916  for (int i = 0; i < ch_len; i++)
 917  {
 918   serial_print_num(ch_time[i]);
 919   serial_print(" ");
 920   serial_print_num(ch_servo[i]);
 921   serial_print(" ");
 922   serial_println_num(ch_val[i]);   
 923  }
 924  serial_println_flash(PSTR("---"));
 925  pipni();
 926 }
 927 
 928 void zatancuj_choreografiu(uint16_t *ch_time, uint8_t *ch_servo, uint8_t *ch_val, int ch_len )
 929 {
 930  for (int i = 0; i < ch_len - 1; i++)
 931  {
 932   delay(ch_time[i]);  
 933   if (ch_servo[i] < 9) nastav_koncatinu(ch_servo[i], ch_val[i]);
 934   else i = specialny_prikaz(i, ch_servo[i], ch_val[i]);  
 935   if (serial_available() || Serial.available()) break;
 936  }
 937  pipni();
 938 }
 939 
 940 int specialny_prikaz(uint16_t i, uint8_t prikaz, uint8_t argument)
 941 {
 942  if (prikaz == 9) return ((int)argument) - 1;
 943  else if (prikaz == 10) spomalenie = argument;
 944  else if (prikaz == 11) zahraj_melodiu(argument);
 945  else if (prikaz == 12) zvukovy_efekt(argument);
 946  return i;
 947 }
 948 
 949 void reset()
 950 {
 951  for (int i = 0; i < 6; i++) 
 952  {
 953   stav[i] = kalib[i];
 954   s[i].write(kalib[i]);
 955   delay(300);
 956  }
 957  pipni();
 958 }
 959 
 960 uint8_t nalad_hodnotu_serva(uint8_t servo, uint8_t hodnota)
 961 {
 962   serial_print_flash(PSTR(" (+/-/ENTER): "));
 963   serial_println_num(hodnota);
 964   s[servo].write(hodnota);
 965   char z;
 966   do {
 967    z = read_char();
 968    if ((z == '+') && (hodnota < 180)) hodnota++;
 969    else if ((z == '-') && (hodnota > 0)) hodnota--; 
 970    if ((z == '+') || (z == '-'))
 971    {
 972     serial_print_num(hodnota); serial_print_char('\r'); 
 973     s[servo].write(hodnota);
 974    }
 975   } while (z != 13);
 976   return hodnota;
 977 }
 978 
 979 void kalibruj()
 980 {
 981  for (int i = 0; i < 6; i++)
 982  {
 983   serial_print_num(i);
 984   kalib[i] = nalad_hodnotu_serva(i, kalib[i]);
 985   serial_print_num(i);
 986   serial_print(": ");
 987   serial_println_num(kalib[i]);
 988  }
 989  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(kalib[i]); serial_print(" "); }
 990  serial_println_flash(PSTR("ok"));
 991  pipni();
 992 }
 993 
 994 void nastav_limity()
 995 {
 996  for (int i = 0; i < 6; i++)
 997  {
 998   serial_print_num(i);
 999   serial_print_flash(PSTR("dolny"));
1000   dolny_limit[i] = nalad_hodnotu_serva(i, dolny_limit[i]);
1001   serial_print_num(i);
1002   serial_print_flash(PSTR(" dolny: "));
1003   serial_println_num(dolny_limit[i]);
1004   s[i].write(kalib[i]);
1005 
1006   serial_print_num(i);
1007   serial_print_flash(PSTR("horny"));
1008   horny_limit[i] = nalad_hodnotu_serva(i, horny_limit[i]);
1009   serial_print_num(i);
1010   serial_print_flash(PSTR(" horny: "));
1011   serial_println_num(horny_limit[i]);
1012   s[i].write(kalib[i]);
1013  }
1014  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(dolny_limit[i]); serial_print("-"); serial_print_num(horny_limit[i]); serial_print(" "); }
1015  serial_println_flash(PSTR("ok"));
1016  pipni();
1017 }
1018 
1019 void vypis_kalibraciu()
1020 {
1021  serial_print_flash(PSTR("stredy: "));
1022  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(kalib[i]); serial_print(" "); }
1023  serial_println();
1024  serial_print_flash(PSTR("dolny limit: "));
1025  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(dolny_limit[i]); serial_print(" "); }
1026  serial_println();
1027  serial_print_flash(PSTR("horny limit: "));
1028  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(horny_limit[i]); serial_print(" "); }
1029  serial_println();
1030 }
1031 
1032 void nacitaj_kalibraciu()
1033 {
1034  int tm;
1035  for (int i = 0; i < 6; i++) 
1036   kalib[i] = nacitajCislo();
1037  vypis_kalibraciu();
1038  serial_println_flash(PSTR("ok"));
1039  pipni();
1040 }
1041 
1042 void zvys_krok()
1043 {
1044  if (krok < 180) krok++;
1045  serial_print_flash(PSTR("krok: "));
1046  serial_println_num(krok);
1047 }
1048 
1049 void zniz_krok()
1050 {
1051  if (krok > 0) krok--;
1052  serial_print_flash(PSTR("krok: "));
1053  serial_println_num(krok);
1054 }
1055 
1056 void zniz_spomalenie()
1057 {
1058  if (spomalenie > 0) spomalenie--;
1059  serial_print_flash(PSTR("spomalenie: ")); 
1060  serial_println_num(spomalenie);
1061 }
1062 
1063 void zvys_spomalenie()
1064 {
1065  if (spomalenie < 100) spomalenie++;
1066  serial_print_flash(PSTR("spomalenie: "));
1067  serial_println_num(spomalenie);
1068 }
1069 
1070 // nasleduje softverova implementacia serioveho portu
1071 #define SERIAL_STATE_IDLE   0
1072 #define SERIAL_STATE_RECEIVING 1
1073 #define SERIAL_BUFFER_LENGTH  20
1074 
1075 static volatile uint8_t serial_state;
1076 static uint8_t serial_buffer[SERIAL_BUFFER_LENGTH];
1077 static volatile uint8_t serial_buf_wp, serial_buf_rp;
1078 
1079 static volatile uint8_t receiving_byte;
1080 
1081 static volatile uint32_t time_startbit_noticed;
1082 static volatile uint8_t next_bit_order;
1083 static volatile uint8_t waiting_stop_bit;
1084 static uint16_t one_byte_duration;
1085 static uint16_t one_bit_duration;
1086 static uint16_t one_bit_write_duration;
1087 static uint16_t half_of_one_bit_duration;
1088 
1089 void init_serial(uint32_t baud_rate)
1090 {
1091  pinMode(2, INPUT);
1092  pinMode(4, OUTPUT);
1093  
1094  serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
1095  
1096  one_byte_duration = 9500000 / baud_rate;
1097  one_bit_duration = 1000000 / baud_rate;
1098  one_bit_write_duration = one_bit_duration - 1;
1099  half_of_one_bit_duration = 500000 / baud_rate;
1100  
1101  PCMSK2 |= 4; //PCINT18;
1102  PCIFR &= ~4; //PCIF2;
1103  PCICR |= 4; // PCIE2;
1104 }
1105 
1106 ISR(PCINT2_vect)
1107 {
1108  uint32_t tm = micros();
1109  if (serial_state == SERIAL_STATE_IDLE)
1110  {  
1111   time_startbit_noticed = tm;
1112   serial_state = SERIAL_STATE_RECEIVING;
1113   receiving_byte = 0xFF;
1114   next_bit_order = 0;
1115  }
1116  else if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
1117  {
1118    serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
1119    serial_buf_wp++;
1120    if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
1121    time_startbit_noticed = tm;
1122    receiving_byte = 0xFF;
1123    next_bit_order = 0;
1124  }
1125  else if (PIND & 4) 
1126  {
1127   int8_t new_next_bit_order = (tm - time_startbit_noticed - half_of_one_bit_duration) / one_bit_duration;
1128   while (next_bit_order < new_next_bit_order)
1129   { 
1130     receiving_byte &= ~(1 << next_bit_order);
1131     next_bit_order++;
1132   }
1133   if (next_bit_order == 8)
1134   { 
1135     serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
1136     serial_buf_wp++;
1137     if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
1138     serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
1139   }    
1140  } else 
1141    next_bit_order = (tm - time_startbit_noticed - half_of_one_bit_duration) / one_bit_duration;
1142 }
1143 
1144 uint8_t serial_available()
1145 {
1146  cli();
1147  if (serial_buf_rp != serial_buf_wp) 
1148  {
1149   sei();
1150   return 1;
1151  }
1152  if (serial_state == SERIAL_STATE_RECEIVING)
1153  {
1154   uint32_t tm = micros();
1155   if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
1156   {   
1157    serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
1158    serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
1159    serial_buf_wp++;
1160    if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
1161    sei();
1162    return 1;
1163   }
1164  }
1165  sei();
1166  return 0;
1167 }
1168 
1169 int16_t serial_read()
1170 {
1171  cli();
1172  if (serial_buf_rp != serial_buf_wp)
1173  {
1174   uint8_t ch = serial_buffer[serial_buf_rp];
1175   serial_buf_rp++;
1176   if (serial_buf_rp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_rp = 0;
1177   sei();
1178   return ch;
1179  }
1180 
1181  if (serial_state == SERIAL_STATE_RECEIVING)
1182  {
1183   uint32_t tm = micros();
1184   if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
1185   {
1186    uint8_t ch = receiving_byte;
1187    serial_state = SERIAL_STATE_IDLE; 
1188    sei();
1189    return ch;
1190   }
1191  }
1192  sei();
1193  return -1;
1194 }
1195 
1196 void serial_write(uint8_t ch)
1197 {
1198 #ifdef ECHO_BT_TO_USB
1199  Serial.print((char)ch);
1200 #endif
1201  PORTD &= ~16;
1202  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1203  for (uint8_t i = 0; i < 8; i++)
1204  {
1205   if (ch & 1) PORTD |= 16;
1206   else PORTD &= ~16;
1207   ch >>= 1;
1208   delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1209  }
1210  PORTD |= 16;
1211  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1212  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1213  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1214  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1215  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1216 }
1217 
1218 uint16_t serial_readln(uint8_t *ln, uint16_t max_length)
1219 {
1220  uint16_t len;
1221  uint16_t ch;
1222  do {
1223   ch = serial_read();
1224   if (ch == 13) continue;
1225  } while (ch == -1);
1226 
1227  do {
1228   if ((ch != 13) && (ch != 10) && (ch != -1)) 
1229   {
1230    *(ln++) = ch;
1231    max_length--;
1232    len++;
1233   }  
1234   ch = serial_read();
1235  } while ((ch != 13) && max_length);
1236  *ln = 0;
1237  return len;
1238 }
1239 
1240 void serial_print_num(int32_t number)
1241 {
1242  if (number < 0) 
1243  {
1244   serial_write('-');
1245   number = -number;
1246  }
1247  int32_t rad = 1;
1248  while (number / rad) rad *= 10;
1249  if (number > 0) rad /= 10;
1250  while (rad)
1251  {
1252   serial_write((char)('0' + (number / rad)));
1253   number -= (number / rad) * rad;
1254   rad /= 10;
1255  } 
1256 }
1257 
1258 void serial_print_char(char ch)
1259 {
1260  serial_write(ch); 
1261 }
1262 
1263 void serial_print(const uint8_t *str)
1264 {
1265  while (*str) serial_write(*(str++));
1266 }
1267 
1268 void serial_println(const uint8_t *str)
1269 {
1270  serial_print(str);
1271  serial_write(13);
1272  serial_write(10);
1273 }
1274 
1275 void serial_print_flash(const uint8_t PROGMEM *str)
1276 {
1277  int ln = strlen_P(str);
1278  for (int i = 0; i < ln; i++)
1279   serial_write(pgm_read_byte(str + i));
1280 }
1281 
1282 void serial_println_flash(const uint8_t PROGMEM *str)
1283 {
1284  serial_print_flash(str);
1285  serial_write(13);
1286  serial_write(10);
1287 }
1288 
1289 void serial_println_num(int32_t number)
1290 {
1291  serial_print_num(number);
1292  serial_println();
1293 }
1294 
1295 void serial_println_char(char ch)
1296 {
1297  serial_write(ch);
1298  serial_println();
1299 }
1300 
1301 void serial_println()
1302 {
1303  serial_write(13);
1304  serial_write(10);
1305 }
1306 
1307 // nasleduje citanie z utltazvukoveho senzora
1308 
1309 static volatile uint32_t pulse_start;
1310 static volatile uint8_t new_distance;
1311 
1312 void init_ultrasonic()
1313 {
1314  pinMode(US_ECHO, INPUT);
1315  pinMode(US_TRIG, OUTPUT);
1316  
1317  PCMSK0 |= 1; //PCINT0;
1318  PCIFR &= ~1; //PCIF0;
1319  PCICR |= 1; // PCIE0; 
1320 }
1321 
1322 ISR(PCINT0_vect)
1323 {
1324  if (PINB & 1) pulse_start = micros();
1325  else 
1326  {
1327   distance = (int16_t)((micros() - pulse_start) / 58);
1328   new_distance = 1;
1329  }
1330 }
1331 
1332 void start_distance_measurement()
1333 {
1334  distance = 10000;
1335  new_distance = 0;
1336  digitalWrite(US_TRIG, HIGH);
1337  delayMicroseconds(10);
1338  digitalWrite(US_TRIG, LOW);
1339 }
1340 
1341 void wait_for_distance_measurement_to_complete()
1342 {
1343  uint8_t counter = 0;
1344  while ((counter < 20) && !new_distance) 
1345  {
1346   delay(1);
1347   counter++;
1348  }
1349  if (counter == 20)
1350  {
1351   pinMode(US_ECHO, OUTPUT);
1352   digitalWrite(US_ECHO, HIGH);
1353   delayMicroseconds(10);
1354   digitalWrite(US_ECHO, LOW);
1355   pinMode(US_ECHO, INPUT); 
1356   delayMicroseconds(5);
1357   distance = 10000;
1358  }
1359 }
1360 
1361 int16_t measure_distance()
1362 {
1363  start_distance_measurement();
1364  wait_for_distance_measurement_to_complete();
1365  return distance;
1366 }
1367 
1368 //-------------------------------- nasleduje prehravanie melodie a hranie cez timer2 v pozadi
1369 #define SIRENE_PORT PORTB
1370 #define SIRENE_DDR  DDRB
1371 #define SIRENE_PIN  4
1372 
1373 #define FIS3 2960
1374 #define G3 3136
1375 
1376 float octave_4[] = { 2093.00, 2217.46, 2349.32, 2489.02, 2637.02, 2793.83, 2959.96, 3135.96, 3322.44, 3520.00, 3729.31, 3951.07 };
1377 
1378 //popcorn
1379 uint16_t dlzka_melodia[] = {0, 386, 26, 281, 217};
1380 const uint8_t melodia1[] PROGMEM = { 252, 50, 149, 49, 
1381 28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 49,
1382 28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 149,
1383 40, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 36, 49, 99, 40, 49, 99, 
1384 28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 49,
1385 28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 149,
1386 40, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99,
1387 49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99, 
1388 49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99, 149 ,
1389 47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 47, 49, 99, 
1390 49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99, 
1391 49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99, 149 ,
1392 47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99
1393 };
1394 
1395 //kohutik jarabi
1396 const uint8_t melodia2[] PROGMEM = { 252, 150, 119, 121, 173, 174, 124, 124, 124, 123, 171, 173, 123, 123, 123, 121, 169, 171, 121, 121, 121, 123, 171, 169, 119, 119 };
1397 
1398 // kankán
1399 const uint8_t melodia3[] PROGMEM = { 252, 100,
1400 251,1,184,1,32,126,149,251,1,184,1,32,126,149,251,1,184,1,32,126,251,1,184,1,32,126,251,1,184,1,32,126,251,1,184,1,32,126,
1401 64,71,71,73,71,69,69,73,74,78,81,78,78,76,251,1,184,1,32,126,78,68,68,78,76,69,69,73,73,71,73,71,85,83,85,83,
1402 64,71,71,73,71,69,69,73,74,78,81,78,78,76,251,1,184,1,32,126,78,68,68,78,76,69,69,73,73,71,73,71,71,69,119,
1403 135,131,128,126,75,76,78,80,81,76,80,76,81,76,80,76,81,76,80,76,81,76,80,76,
1404 251,2,11,3,16,19,251,1,4,3,16,19,
1405 251,1,4,3,16,19,251,1,4,3,16,19,
1406 251,1,4,3,16,19,251,1,4,3,16,19,
1407 251,1,4,3,16,19,251,1,4,3,16,19,
1408 174,88,91,90,88,143,143,93,95,90,91,138,138,88,91,90,88,86,86,85,83,81,79,78,76,
1409 174,88,91,90,88,143,143,93,95,90,91,138,138,88,91,90,88,86,93,89,90,136,
1410 64,71,71,73,71,69,69,73,74,78,81,78,78,76,251,1,184,1,32,126,
1411 78,76,126,78,76,126,78,76,126,78,76,126,78,76,126,78,76,126,
1412 78,76,78,76,78,76,78,76,
1413 131,119,119,119,169 };
1414 
1415 //labutie jazero
1416 const uint8_t melodia4[] PROGMEM = {
1417 252, 220, 66, 69, 73, 69, 66, 69, 73, 69, 66, 69, 73, 69, 66, 69, 73, 69,
1418 185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178,
1419 99, 83, 81, 80, 
1420 185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178,
1421 149, 128, 130, 131, 133, 85, 86, 251, 6, 32, 3, 8, 86, 135, 86, 88, 251, 6, 224, 3, 8, 88, 136, 88, 90, 251, 7, 184, 3, 8, 90, 85, 81, 80, 78, 
1422 130, 131, 133, 85, 86, 251, 6, 32, 3, 8, 86, 135, 86, 88, 251, 6, 224, 3, 8, 88, 136, 88, 90, 251, 7, 73, 3, 8, 86, 133, 86, 91, 251, 7, 184, 3, 8, 87, 251, 7, 184, 3, 8, 85,
1423 185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178,
1424 99, 83, 81, 80, 
1425 185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178 };
1426 
1427 volatile int16_t music_speed = 800 / 16;
1428 
1429 volatile PGM_P current_note ;
1430 volatile uint16_t notes_remaining;
1431 
1432 void zahraj_melodiu(uint8_t cislo)
1433 {
1434  if (cislo == 0) { zastav_melodiu(); return; }
1435  
1436  if (cislo == 1) current_note = melodia1;
1437  else if (cislo == 2) current_note = melodia2;
1438  else if (cislo == 3) current_note = melodia3;
1439  else if (cislo == 4) current_note = melodia4;
1440  notes_remaining = dlzka_melodia[cislo];
1441  
1442  next_note();
1443 }
1444 
1445 void next_note()
1446 {
1447  uint16_t freq, dur;
1448  if (!notes_remaining) return;
1449  otto_translate_tone_flash(&freq, &dur); 
1450  tone2(freq, dur);
1451 }
1452 
1453 void otto_translate_tone_flash(uint16_t *freq, uint16_t *del)
1454 {
1455  do {
1456  uint8_t n = pgm_read_byte(current_note); 
1457  if (n == 251)
1458  {
1459   current_note++;
1460   uint8_t f1 = pgm_read_byte(current_note);
1461   current_note++;
1462   uint8_t f2 = pgm_read_byte(current_note);
1463   current_note++;
1464   uint8_t d1 = pgm_read_byte(current_note);
1465   current_note++;
1466   uint8_t d2 = pgm_read_byte(current_note);  
1467   *freq = (f1 << 8) + f2;
1468   *del = (music_speed * 16 * (long)d1) / d2;
1469   notes_remaining -= 4;
1470  }
1471  else if (n == 252)
1472  {
1473   current_note++;
1474   music_speed = pgm_read_byte(current_note);
1475   current_note++;
1476   notes_remaining -= 2;
1477   continue;
1478  }
1479  else if (n == 254)
1480  {
1481   *freq = FIS3;
1482   *del = music_speed;
1483  }
1484  else if (n == 255)
1485  {
1486   *freq = G3;
1487   *del = music_speed;
1488  }
1489  else
1490  {
1491   uint8_t len = n / 50; 
1492   *del = music_speed;
1493   while (len--) *del *= 2;
1494   n = n % 50;
1495   if (n != 49)
1496   {
1497    uint8_t octave = (n + 5) / 12;
1498    n = (n + 5) % 12;
1499    float ffreq = octave_4[n];
1500    octave = 4 - octave;
1501    while (octave > 0)
1502    {
1503     ffreq /= 2.0;
1504     octave--; 
1505    }
1506   *freq = (uint16_t)ffreq;
1507   }
1508  else *freq = 0;
1509  }
1510  notes_remaining--;
1511  current_note++;
1512  break;
1513  } while(1);
1514 }
1515 
1516 static volatile uint8_t tone2_state;
1517 static volatile uint8_t tone2_pause;
1518 static volatile uint32_t tone2_len;
1519 
1520 void init_tone2()
1521 {
1522  notes_remaining = 0;
1523  tone2_pause = 0;
1524  TCCR2A = 2;
1525  TCCR2B = 0;
1526  TIMSK2 = 2;
1527  SIRENE_DDR |= (1 << SIRENE_PIN); 
1528 }
1529 
1530 
1531 ISR(TIMER2_COMPA_vect)
1532 {
1533  if (!tone2_pause)
1534  {
1535   if (tone2_state) 
1536   {
1537    SIRENE_PORT |= (1 << SIRENE_PIN);
1538    tone2_state = 0;
1539   }
1540   else 
1541   {
1542    SIRENE_PORT &= ~(1 << SIRENE_PIN);
1543    tone2_state = 1;
1544   }
1545  }
1546  if ((--tone2_len) == 0) 
1547  {
1548   TCCR2B = 0;
1549   tone2_pause = 0;
1550   next_note();
1551  }
1552 }
1553 
1554 void tone2(uint16_t freq, uint16_t duration)
1555 {
1556  uint32_t period = ((uint32_t)1000000) / (uint32_t)freq;
1557 
1558  if (freq >= 977) // prescaler 32
1559  {
1560   tone2_state = 0;
1561   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1562   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1563   TCNT2 = 0;
1564   OCR2A = (uint8_t) (250000 / (uint32_t)freq);
1565   TCCR2B = 3;
1566  }
1567  else if (freq >= 488) // prescaler 64
1568  {
1569   tone2_state = 0;
1570   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1571   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1572   TCNT2 = 0;
1573   OCR2A = (uint8_t) (125000 / (uint32_t)freq);
1574   TCCR2B = 4;  
1575  }
1576  else if (freq >= 244) // prescaler 128
1577  {
1578   tone2_state = 0;
1579   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1580   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1581   TCNT2 = 0;
1582   OCR2A = (uint8_t) (62500 / (uint32_t)freq);
1583   TCCR2B = 5;
1584  }
1585  else if (freq >= 122) //prescaler 256
1586  {
1587   tone2_state = 0;
1588   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1589   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1590   TCNT2 = 0;
1591   OCR2A = (uint8_t) (31250 / (uint32_t)freq);
1592   TCCR2B = 6;
1593  }
1594  else if (freq >= 30) //prescaler 1024
1595  {
1596   tone2_state = 0;
1597   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1598   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1599   TCNT2 = 0;
1600   OCR2A = (uint8_t) (7813 / (uint32_t)freq);
1601   TCCR2B = 7;
1602  }
1603  else if (freq == 0)
1604  {
1605   tone2_pause = 1;
1606   tone2_state = 0;
1607   period = 1000000 / 500;
1608   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1609   TCNT2 = 0;
1610   OCR2A = (uint8_t) (125000 / (uint32_t)500);
1611   TCCR2B = 4;
1612  }
1613  else
1614  {
1615   TCCR2B = 0;
1616  }
1617 }
1618 
1619 void zastav_melodiu()
1620 {
1621  notes_remaining = 0;
1622 }