Difference between revisions of "Otto - riadiaci program v.4"

From DT^2
Jump to: navigation, search
(Created page with "Program umožňuje priame riadenie robota (aj cez BlueTooth). Teraz už funguje aj na pinoch 2,4 a môže sa naraz programovať aj komunikovať. Na komunikáciu s robotom mô...")
 
m
Line 145: Line 145:
 
#define S5 10
 
#define S5 10
 
#define S6 11
 
#define S6 11
#define SIRENA 12
 
  
 
// tu su serva cislovane 1-6
 
// tu su serva cislovane 1-6
Line 186: Line 185:
  
 
static volatile int16_t distance;
 
static volatile int16_t distance;
 
#define FIS3 2960
 
#define G3 3136
 
 
float octave_4[] = { 2093.00, 2217.46, 2349.32, 2489.02, 2637.02, 2793.83, 2959.96, 3135.96, 3322.44, 3520.00, 3729.31, 3951.07 };
 
int16_t music_speed;
 
 
//popcorn
 
uint16_t dlzka_melodia[] = {0, 386, 26, 281, 217};
 
const uint8_t melodia1[] PROGMEM = { 252, 50, 149,  49,
 
28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 49,
 
28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 149,
 
40, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 36, 49, 99, 40, 49, 99,
 
28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 49,
 
28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 149,
 
40, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99,
 
49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99,
 
49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99, 149 ,
 
47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 47, 49, 99,
 
49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99,
 
49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99, 149 ,
 
47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99
 
};
 
 
//kohutik jarabi
 
const uint8_t melodia2[] PROGMEM = { 252, 150, 119, 121, 173, 174, 124, 124, 124, 123, 171, 173, 123, 123, 123, 121, 169, 171, 121, 121, 121, 123, 171, 169, 119, 119 };
 
 
// kankán
 
const uint8_t melodia3[] PROGMEM = { 252, 100,
 
251,1,184,1,32,126,149,251,1,184,1,32,126,149,251,1,184,1,32,126,251,1,184,1,32,126,251,1,184,1,32,126,251,1,184,1,32,126,
 
64,71,71,73,71,69,69,73,74,78,81,78,78,76,251,1,184,1,32,126,78,68,68,78,76,69,69,73,73,71,73,71,85,83,85,83,
 
64,71,71,73,71,69,69,73,74,78,81,78,78,76,251,1,184,1,32,126,78,68,68,78,76,69,69,73,73,71,73,71,71,69,119,
 
135,131,128,126,75,76,78,80,81,76,80,76,81,76,80,76,81,76,80,76,81,76,80,76,
 
251,2,11,3,16,19,251,1,4,3,16,19,
 
251,1,4,3,16,19,251,1,4,3,16,19,
 
251,1,4,3,16,19,251,1,4,3,16,19,
 
251,1,4,3,16,19,251,1,4,3,16,19,
 
174,88,91,90,88,143,143,93,95,90,91,138,138,88,91,90,88,86,86,85,83,81,79,78,76,
 
174,88,91,90,88,143,143,93,95,90,91,138,138,88,91,90,88,86,93,89,90,136,
 
64,71,71,73,71,69,69,73,74,78,81,78,78,76,251,1,184,1,32,126,
 
78,76,126,78,76,126,78,76,126,78,76,126,78,76,126,78,76,126,
 
78,76,78,76,78,76,78,76,
 
131,119,119,119,169 };
 
 
//labutie jazero
 
const uint8_t melodia4[] PROGMEM = {
 
252, 220, 66, 69, 73, 69, 66, 69, 73, 69, 66, 69, 73, 69, 66, 69, 73, 69,
 
185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178,
 
99, 83, 81, 80,
 
185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178,
 
149, 128, 130, 131, 133, 85, 86, 251, 6, 32, 3, 8, 86, 135, 86, 88, 251, 6, 224, 3, 8, 88, 136, 88, 90, 251, 7, 184, 3, 8, 90, 85, 81, 80, 78,
 
130, 131, 133, 85, 86, 251, 6, 32, 3, 8, 86, 135, 86, 88, 251, 6, 224, 3, 8, 88, 136, 88, 90, 251, 7, 73, 3, 8, 86, 133, 86, 91, 251, 7, 184, 3, 8, 87, 251, 7, 184, 3, 8, 85,
 
185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178,
 
99, 83, 81, 80,
 
185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178 };
 
  
 
void setup() {
 
void setup() {
 
   Serial.begin(9600);
 
   Serial.begin(9600);
 +
  init_tone2();
 
   init_serial(9600);
 
   init_serial(9600);
 
   init_ultrasonic();
 
   init_ultrasonic();
Line 328: Line 273:
 
   else if (z == '/') zahraj_melodiu(3);
 
   else if (z == '/') zahraj_melodiu(3);
 
   else if (z == '+') zahraj_melodiu(4);
 
   else if (z == '+') zahraj_melodiu(4);
}
 
 
void otto_translate_tone(uint8_t *note, uint16_t *freq, uint16_t *del)
 
{
 
  if (*note == 251)
 
  {
 
    *freq = ((*(note + 1)) << 8) + (*(note + 2));
 
    uint8_t d1 = *(note + 3);
 
    uint8_t d2 = *(note + 4);
 
    *del = (music_speed * 16 * (long)d1) / d2;
 
  }
 
  else if (*note == 254)
 
  {
 
    *freq = FIS3;
 
    *del = music_speed;
 
  }
 
  else if (*note == 255)
 
  {
 
    *freq = G3;
 
    *del = music_speed;
 
  }
 
  else
 
  {
 
    uint8_t len = *note / 50;
 
    *del = music_speed;
 
    while (len--) *del *= 2;
 
    uint8_t n = *note % 50;
 
    if (n != 49)
 
    {
 
      uint8_t octave = (n + 5) / 12;
 
      n = (n + 5 ) % 12;
 
      float ffreq = octave_4[n];
 
      octave = 4 - octave;
 
      while (octave > 0)
 
      {
 
        ffreq /= 2.0;
 
        octave--; 
 
      }
 
    *freq = (uint16_t)ffreq;
 
    }
 
  else *freq = 0;
 
  }
 
}
 
 
void otto_tone(uint8_t *note)
 
{
 
  uint16_t freq, d;
 
  otto_translate_tone(note, &freq, &d);
 
  if (freq) tone(SIRENA, freq); else noTone(SIRENA);
 
  delay(d);
 
  noTone(SIRENA);
 
}
 
 
void zahraj_melodiu(uint8_t cislo)
 
{
 
  uint8_t nota[5];
 
  music_speed = 800 / 16;
 
  for (int i = 0; i < dlzka_melodia[cislo]; i++)
 
  {
 
      if (serial_available() || Serial.available()) break;
 
      switch(cislo){
 
        case 1: nota[0] = pgm_read_byte(melodia1 + i); break;
 
        case 2: nota[0] = pgm_read_byte(melodia2 + i); break;
 
        case 3: nota[0] = pgm_read_byte(melodia3 + i); break;
 
        case 4: nota[0] = pgm_read_byte(melodia4 + i); break;
 
      }
 
      if (nota[0] == 252)
 
      {
 
        switch(cislo){
 
          case 1: music_speed = pgm_read_byte(melodia1 + i + 1); break;
 
          case 2: music_speed = pgm_read_byte(melodia2 + i + 1); break;
 
          case 3: music_speed = pgm_read_byte(melodia3 + i + 1); break;
 
          case 4: music_speed = pgm_read_byte(melodia4 + i + 1); break;
 
        }     
 
        i++;
 
        continue;
 
      }
 
      if (nota[0] == 251)
 
      {
 
        for (int k = 1; k < 5; k++)
 
          switch(cislo){
 
            case 1: nota[k] = pgm_read_byte(melodia1 + i + k); break;
 
            case 2: nota[k] = pgm_read_byte(melodia2 + i + k); break;
 
            case 3: nota[k] = pgm_read_byte(melodia3 + i + k); break;
 
            case 4: nota[k] = pgm_read_byte(melodia4 + i + k); break;
 
          }               
 
        i += 4;
 
      }
 
      otto_tone(nota);     
 
    }
 
 
}
 
}
  
Line 425: Line 280:
 
   for (int i = 0; i < 200; i++)
 
   for (int i = 0; i < 200; i++)
 
   {
 
   {
     tone(SIRENA, fre);
+
     tone2(fre, 2);
 
     fre += 10;
 
     fre += 10;
 
     delay(2);  
 
     delay(2);  
 
   }
 
   }
  noTone(SIRENA);
 
 
}
 
}
  
 
void efekt2()
 
void efekt2()
 
{
 
{
   uint16_t fre = 2000;
+
   uint16_t fre = 2060;
 
   for (int i = 0; i < 200; i++)
 
   for (int i = 0; i < 200; i++)
 
   {
 
   {
     tone(SIRENA, fre);
+
     tone2(fre, 2);
 
     fre -= 10;
 
     fre -= 10;
     delay(2);  
+
     delay(2);
 
   }
 
   }
  noTone(SIRENA);
 
 
}
 
}
  
Line 450: Line 303:
 
   {
 
   {
 
     fre = random(3000) + 20;
 
     fre = random(3000) + 20;
     tone(SIRENA, fre);     
+
     tone2(fre, 2);     
 
     delay(2);  
 
     delay(2);  
 
   }
 
   }
  noTone(SIRENA);
 
 
}
 
}
  
Line 461: Line 313:
 
   for (int i = 0; i < 200; i++)
 
   for (int i = 0; i < 200; i++)
 
   {
 
   {
     (i&1) ? tone(SIRENA, fre) : tone(SIRENA, 2100 - fre);
+
     (i&1) ? tone2(fre, 2) : tone2(2100 - fre, 2);
 
     fre += 10;
 
     fre += 10;
 
     delay(2);  
 
     delay(2);  
 
   }
 
   }
  noTone(SIRENA);
 
 
}
 
}
  
Line 473: Line 324:
 
   for (int i = 0; i < 100; i++)
 
   for (int i = 0; i < 100; i++)
 
   {
 
   {
     (i&1) ? tone(SIRENA, fre) : tone(SIRENA, 2100 - fre);
+
     (i&1) ? tone2(fre, 4) : tone2(2100 - fre, 4);
 
     fre += 20;
 
     fre += 20;
 
     delay(4);  
 
     delay(4);  
 
   }
 
   }
  noTone(SIRENA);
 
 
}
 
}
  
Line 485: Line 335:
 
   for (int i = 0; i < 20; i++)
 
   for (int i = 0; i < 20; i++)
 
   {
 
   {
     tone(SIRENA, 1760, 10);     
+
     tone2(1760, 10);     
 
     delay(d);
 
     delay(d);
 
     d += 3;
 
     d += 3;
Line 495: Line 345:
 
   for (int i = 0; i < 40; i++)
 
   for (int i = 0; i < 40; i++)
 
   {
 
   {
     (i&1) ? noTone(SIRENA): tone(SIRENA, 1760);
+
     if (i&1) tone2(1760, 10);
 
     delay(10);  
 
     delay(10);  
 
   }
 
   }
  noTone(SIRENA);
 
 
}
 
}
  
Line 506: Line 355:
 
   for (int i = 0; i < 20; i++)
 
   for (int i = 0; i < 20; i++)
 
   {
 
   {
     tone(SIRENA, 1760, 10);     
+
     tone2(1760, 10);     
 
     delay(d);
 
     delay(d);
 
     d -= 3;
 
     d -= 3;
Line 515: Line 364:
 
{
 
{
 
   float fre = 3500;
 
   float fre = 3500;
   while (fre > 15)
+
   while (fre > 30)
 
   {
 
   {
     tone(SIRENA, (uint16_t)fre);
+
     tone2((uint16_t)fre, 2);
 
     fre *= 0.97;     
 
     fre *= 0.97;     
 
     delay(2);  
 
     delay(2);  
 
   }
 
   }
  noTone(SIRENA);
 
 
}
 
}
  
 
void efekt10()
 
void efekt10()
 
{
 
{
   float fre = 55;
+
   float fre = 30;
 
   while (fre < 3000)
 
   while (fre < 3000)
 
   {
 
   {
     tone(SIRENA, (uint16_t)fre);
+
     tone2((uint16_t)fre, 2);
 
     fre *= 1.03;     
 
     fre *= 1.03;     
 
     delay(2);  
 
     delay(2);  
 
   }
 
   }
  noTone(SIRENA);
 
 
}
 
}
  
Line 542: Line 389:
 
   for (int i = 0; i < 20; i++)
 
   for (int i = 0; i < 20; i++)
 
   {
 
   {
     tone(SIRENA, fre);
+
     tone2(fre, d);
 
     fre -= 165;  
 
     fre -= 165;  
 
     delay(d);
 
     delay(d);
 
     d -= 2;
 
     d -= 2;
 
   }
 
   }
  noTone(SIRENA);
 
 
}
 
}
  
Line 556: Line 402:
 
   for (int i = 0; i < 20; i++)
 
   for (int i = 0; i < 20; i++)
 
   {
 
   {
     tone(SIRENA, fre);
+
     tone2(fre, d);
 
     fre += 165;  
 
     fre += 165;  
 
     delay(d);
 
     delay(d);
 
     d -= 2;
 
     d -= 2;
 
   }
 
   }
  noTone(SIRENA);
 
 
}
 
}
  
Line 571: Line 416:
 
   for (int i = 0; i < 20; i++)
 
   for (int i = 0; i < 20; i++)
 
   {
 
   {
     tone(SIRENA, fre);
+
     tone2(fre, d);
 
     fre -= 165;  
 
     fre -= 165;  
 
     delay(d);
 
     delay(d);
Line 577: Line 422:
 
     delta++;
 
     delta++;
 
   }
 
   }
   tone(SIRENA, 110);
+
   tone2(110, 1000);
 
   delay(1000);
 
   delay(1000);
  noTone(SIRENA);
 
 
}
 
}
  
Line 588: Line 432:
 
   for (int i = 0; i < 20; i++)
 
   for (int i = 0; i < 20; i++)
 
   {
 
   {
     tone(SIRENA, fre);
+
     tone2(fre, d);
 
     delay(d);
 
     delay(d);
 
     fre += random(50) - 25;
 
     fre += random(50) - 25;
Line 594: Line 438:
 
     if (d < 0) d = 1;
 
     if (d < 0) d = 1;
 
   }
 
   }
  noTone(SIRENA);
 
 
}
 
}
  
Line 603: Line 446:
 
   for (int i = 0; i < 20; i++)
 
   for (int i = 0; i < 20; i++)
 
   {
 
   {
     tone(SIRENA, fre);
+
     tone2(fre, d);
 
     delay(d);
 
     delay(d);
 
     fre += random(25) - 12;
 
     fre += random(25) - 12;
Line 609: Line 452:
 
     if (d < 0) d = 1;
 
     if (d < 0) d = 1;
 
   }
 
   }
  noTone(SIRENA);
 
 
}
 
}
  
Line 618: Line 460:
 
   for (int i = 0; i < 20; i++)
 
   for (int i = 0; i < 20; i++)
 
   {
 
   {
     tone(SIRENA, fre);
+
     tone2(fre, d);
 
     delay(d);
 
     delay(d);
 
     fre += random(100) - 50;
 
     fre += random(100) - 50;
Line 624: Line 466:
 
     if (d < 0) d = 1;
 
     if (d < 0) d = 1;
 
   }
 
   }
  noTone(SIRENA);
 
 
}
 
}
  
Line 683: Line 524:
 
{
 
{
 
   int selection = 0;
 
   int selection = 0;
   tone(SIRENA, 880, 200);
+
   tone2( 880, 200);
 
    
 
    
 
   do {   
 
   do {   
Line 695: Line 536:
 
     } while (!serial_available() && !Serial.available() && (count < 20));
 
     } while (!serial_available() && !Serial.available() && (count < 20));
 
      
 
      
     tone(SIRENA, 440, 200);
+
     tone2( 440, 200);
 
     uint32_t tm = millis();
 
     uint32_t tm = millis();
 
     while ((measure_distance() > 15) && (millis() - tm < 1500) && !serial_available() && !Serial.available()) delay(10);
 
     while ((measure_distance() > 15) && (millis() - tm < 1500) && !serial_available() && !Serial.available()) delay(10);
 
     if (millis() - tm >= 1500)  
 
     if (millis() - tm >= 1500)  
 
     {
 
     {
       tone(SIRENA, 2000, 50);
+
       tone2( 2000, 50);
 
       menu_command(selection);
 
       menu_command(selection);
 
       return;
 
       return;
Line 707: Line 548:
 
     for (int i = 0; i < selection; i++)
 
     for (int i = 0; i < selection; i++)
 
     {
 
     {
       tone(SIRENA, 1261, 50);
+
       tone2( 1261, 50);
 
       delay(250);
 
       delay(250);
 
     }
 
     }
Line 731: Line 572:
 
   for (int i = 0; i < 2; i++)
 
   for (int i = 0; i < 2; i++)
 
   {
 
   {
     tone(SIRENA, 262, 200);
+
     tone2(262, 200);
 
     delay(200);
 
     delay(200);
     tone(SIRENA, 330, 200);
+
     tone2(330, 200);
 
     delay(200);
 
     delay(200);
 
    
 
    
     tone(SIRENA, 262, 200);
+
     tone2(262, 200);
 
     delay(200);
 
     delay(200);
     tone(SIRENA, 330, 200);
+
     tone2(330, 200);
 
     delay(200);
 
     delay(200);
 
    
 
    
     tone(SIRENA, 392, 400);
+
     tone2(392, 400);
 
     delay(400);
 
     delay(400);
 
    
 
    
     tone(SIRENA, 392, 400);
+
     tone2(392, 400);
 
     delay(400);
 
     delay(400);
 
   }
 
   }
  noTone(8);
 
 
}
 
}
  
Line 971: Line 811:
 
void pipni()
 
void pipni()
 
{
 
{
   tone(SIRENA, 1568, 50);
+
   tone2( 1568, 50);
 
   delay(100);
 
   delay(100);
   tone(SIRENA, 1357, 50);
+
   tone2( 1357, 50);
 
}
 
}
  
Line 1,010: Line 850:
 
void ahoj()
 
void ahoj()
 
{
 
{
   tone(SIRENA, 1568, 50);
+
   tone2( 1568, 50);
 
   delay(70);
 
   delay(70);
   tone(SIRENA, 1175, 30);
+
   tone2( 1175, 30);
 
   delay(50);
 
   delay(50);
   tone(SIRENA, 880, 30);
+
   tone2( 880, 30);
 
   delay(50);
 
   delay(50);
   tone(SIRENA, 1047, 50);
+
   tone2( 1047, 50);
 
   delay(70);
 
   delay(70);
   tone(SIRENA, 1245, 30);
+
   tone2( 1245, 30);
 
   delay(150);
 
   delay(150);
   tone(SIRENA, 1568, 50);
+
   tone2( 1568, 50);
 
   delay(100);
 
   delay(100);
   if (random(10) > 4) tone(SIRENA, 1357, 50);
+
   if (random(10) > 4) tone2( 1357, 50);
   else tone(SIRENA, 1047, 50);
+
   else tone2( 1047, 50);
 
}
 
}
  
Line 1,610: Line 1,450:
 
   wait_for_distance_measurement_to_complete();
 
   wait_for_distance_measurement_to_complete();
 
   return distance;
 
   return distance;
 +
}
 +
 +
//-------------------------------- nasleduje prehravanie melodie a hranie cez timer2 v pozadi
 +
#define SIRENE_PORT  PORTB
 +
#define SIRENE_DDR  DDRB
 +
#define SIRENE_PIN  4
 +
 +
#define FIS3 2960
 +
#define G3 3136
 +
 +
float octave_4[] = { 2093.00, 2217.46, 2349.32, 2489.02, 2637.02, 2793.83, 2959.96, 3135.96, 3322.44, 3520.00, 3729.31, 3951.07 };
 +
 +
//popcorn
 +
uint16_t dlzka_melodia[] = {0, 386, 26, 281, 217};
 +
const uint8_t melodia1[] PROGMEM = { 252, 50, 149,  49,
 +
28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 49,
 +
28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 149,
 +
40, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 36, 49, 99, 40, 49, 99,
 +
28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 49,
 +
28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 149,
 +
40, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99,
 +
49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99,
 +
49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99, 149 ,
 +
47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 47, 49, 99,
 +
49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99,
 +
49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99, 149 ,
 +
47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99
 +
};
 +
 +
//kohutik jarabi
 +
const uint8_t melodia2[] PROGMEM = { 252, 150, 119, 121, 173, 174, 124, 124, 124, 123, 171, 173, 123, 123, 123, 121, 169, 171, 121, 121, 121, 123, 171, 169, 119, 119 };
 +
 +
// kankán
 +
const uint8_t melodia3[] PROGMEM = { 252, 100,
 +
251,1,184,1,32,126,149,251,1,184,1,32,126,149,251,1,184,1,32,126,251,1,184,1,32,126,251,1,184,1,32,126,251,1,184,1,32,126,
 +
64,71,71,73,71,69,69,73,74,78,81,78,78,76,251,1,184,1,32,126,78,68,68,78,76,69,69,73,73,71,73,71,85,83,85,83,
 +
64,71,71,73,71,69,69,73,74,78,81,78,78,76,251,1,184,1,32,126,78,68,68,78,76,69,69,73,73,71,73,71,71,69,119,
 +
135,131,128,126,75,76,78,80,81,76,80,76,81,76,80,76,81,76,80,76,81,76,80,76,
 +
251,2,11,3,16,19,251,1,4,3,16,19,
 +
251,1,4,3,16,19,251,1,4,3,16,19,
 +
251,1,4,3,16,19,251,1,4,3,16,19,
 +
251,1,4,3,16,19,251,1,4,3,16,19,
 +
174,88,91,90,88,143,143,93,95,90,91,138,138,88,91,90,88,86,86,85,83,81,79,78,76,
 +
174,88,91,90,88,143,143,93,95,90,91,138,138,88,91,90,88,86,93,89,90,136,
 +
64,71,71,73,71,69,69,73,74,78,81,78,78,76,251,1,184,1,32,126,
 +
78,76,126,78,76,126,78,76,126,78,76,126,78,76,126,78,76,126,
 +
78,76,78,76,78,76,78,76,
 +
131,119,119,119,169 };
 +
 +
//labutie jazero
 +
const uint8_t melodia4[] PROGMEM = {
 +
252, 220, 66, 69, 73, 69, 66, 69, 73, 69, 66, 69, 73, 69, 66, 69, 73, 69,
 +
185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178,
 +
99, 83, 81, 80,
 +
185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178,
 +
149, 128, 130, 131, 133, 85, 86, 251, 6, 32, 3, 8, 86, 135, 86, 88, 251, 6, 224, 3, 8, 88, 136, 88, 90, 251, 7, 184, 3, 8, 90, 85, 81, 80, 78,
 +
130, 131, 133, 85, 86, 251, 6, 32, 3, 8, 86, 135, 86, 88, 251, 6, 224, 3, 8, 88, 136, 88, 90, 251, 7, 73, 3, 8, 86, 133, 86, 91, 251, 7, 184, 3, 8, 87, 251, 7, 184, 3, 8, 85,
 +
185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178,
 +
99, 83, 81, 80,
 +
185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178 };
 +
 +
volatile int16_t music_speed = 800 / 16;
 +
 +
volatile PGM_P current_note ;
 +
volatile uint16_t notes_remaining;
 +
 +
void zahraj_melodiu(uint8_t cislo)
 +
{
 +
  if (cislo == 1) current_note = melodia1;
 +
  else if (cislo == 2) current_note = melodia2;
 +
  else if (cislo == 3) current_note = melodia3;
 +
  else if (cislo == 4) current_note = melodia4;
 +
  notes_remaining = dlzka_melodia[cislo];
 +
 
 +
  next_note();
 +
}
 +
 +
void next_note()
 +
{
 +
  uint16_t freq, dur;
 +
  if (!notes_remaining) return;
 +
  otto_translate_tone_flash(&freq, &dur); 
 +
  tone2(freq, dur);
 +
}
 +
 +
void otto_translate_tone_flash(uint16_t *freq, uint16_t *del)
 +
{
 +
  do {
 +
  uint8_t n = pgm_read_byte(current_note); 
 +
  if (n == 251)
 +
  {
 +
    current_note++;
 +
    uint8_t f1 = pgm_read_byte(current_note);
 +
    current_note++;
 +
    uint8_t f2 = pgm_read_byte(current_note);
 +
    current_note++;
 +
    uint8_t d1 = pgm_read_byte(current_note);
 +
    current_note++;
 +
    uint8_t d2 = pgm_read_byte(current_note);   
 +
    *freq = (f1 << 8) + f2;
 +
    *del = (music_speed * 16 * (long)d1) / d2;
 +
    notes_remaining -= 4;
 +
  }
 +
  else if (n == 252)
 +
  {
 +
    current_note++;
 +
    music_speed = pgm_read_byte(current_note);
 +
    current_note++;
 +
    notes_remaining -= 2;
 +
    continue;
 +
  }
 +
  else if (n == 254)
 +
  {
 +
    *freq = FIS3;
 +
    *del = music_speed;
 +
  }
 +
  else if (n == 255)
 +
  {
 +
    *freq = G3;
 +
    *del = music_speed;
 +
  }
 +
  else
 +
  {
 +
    uint8_t len = n / 50;
 +
    *del = music_speed;
 +
    while (len--) *del *= 2;
 +
    n = n % 50;
 +
    if (n != 49)
 +
    {
 +
      uint8_t octave = (n + 5) / 12;
 +
      n = (n + 5) % 12;
 +
      float ffreq = octave_4[n];
 +
      octave = 4 - octave;
 +
      while (octave > 0)
 +
      {
 +
        ffreq /= 2.0;
 +
        octave--; 
 +
      }
 +
    *freq = (uint16_t)ffreq;
 +
    }
 +
  else *freq = 0;
 +
  }
 +
  notes_remaining--;
 +
  current_note++;
 +
  break;
 +
  } while(1);
 +
}
 +
 +
static volatile uint8_t tone2_state;
 +
static volatile uint8_t tone2_pause;
 +
static volatile uint32_t tone2_len;
 +
 +
void init_tone2()
 +
{
 +
  notes_remaining = 0;
 +
  tone2_pause = 0;
 +
  TCCR2A = 2;
 +
  TCCR2B = 0;
 +
  TIMSK2 = 2;
 +
  SIRENE_DDR |= (1 << SIRENE_PIN); 
 +
}
 +
 +
 +
ISR(TIMER2_COMPA_vect)
 +
{
 +
  if (!tone2_pause)
 +
  {
 +
    if (tone2_state)
 +
    {
 +
      SIRENE_PORT |= (1 << SIRENE_PIN);
 +
      tone2_state = 0;
 +
    }
 +
    else
 +
    {
 +
      SIRENE_PORT &= ~(1 << SIRENE_PIN);
 +
      tone2_state = 1;
 +
    }
 +
  }
 +
  if ((--tone2_len) == 0)
 +
  {
 +
    TCCR2B = 0;
 +
    tone2_pause = 0;
 +
    next_note();
 +
  }
 +
}
 +
 +
void tone2(uint16_t freq, uint16_t duration)
 +
{
 +
  uint32_t period = ((uint32_t)1000000) / (uint32_t)freq;
 +
 +
  if (freq >= 977)  // prescaler 32
 +
  {
 +
    tone2_state = 0;
 +
    tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
 +
    if (tone2_len == 0) tone2_len++;
 +
    TCNT2 = 0;
 +
    OCR2A = (uint8_t) (250000 / (uint32_t)freq);
 +
    TCCR2B = 3;
 +
  }
 +
  else if (freq >= 488) // prescaler 64
 +
  {
 +
    tone2_state = 0;
 +
    tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
 +
    if (tone2_len == 0) tone2_len++;
 +
    TCNT2 = 0;
 +
    OCR2A = (uint8_t) (125000 / (uint32_t)freq);
 +
    TCCR2B = 4;   
 +
  }
 +
  else if (freq >= 244) // prescaler 128
 +
  {
 +
    tone2_state = 0;
 +
    tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
 +
    if (tone2_len == 0) tone2_len++;
 +
    TCNT2 = 0;
 +
    OCR2A = (uint8_t) (62500 / (uint32_t)freq);
 +
    TCCR2B = 5;
 +
  }
 +
  else if (freq >= 122) //prescaler 256
 +
  {
 +
    tone2_state = 0;
 +
    tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
 +
    if (tone2_len == 0) tone2_len++;
 +
    TCNT2 = 0;
 +
    OCR2A = (uint8_t) (31250 / (uint32_t)freq);
 +
    TCCR2B = 6;
 +
  }
 +
  else if (freq >= 30) //prescaler 1024
 +
  {
 +
    tone2_state = 0;
 +
    tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
 +
    if (tone2_len == 0) tone2_len++;
 +
    TCNT2 = 0;
 +
    OCR2A = (uint8_t) (7813 / (uint32_t)freq);
 +
    TCCR2B = 7;
 +
  }
 +
  else if (freq == 0)
 +
  {
 +
    tone2_pause = 1;
 +
    tone2_state = 0;
 +
    period = 1000000 / 500;
 +
    tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
 +
    TCNT2 = 0;
 +
    OCR2A = (uint8_t) (125000 / (uint32_t)500);
 +
    TCCR2B = 4;
 +
  }
 +
  else
 +
  {
 +
    TCCR2B = 0;
 +
  }
 
}
 
}
 
</syntaxhighlight>
 
</syntaxhighlight>

Revision as of 09:01, 10 August 2018

Program umožňuje priame riadenie robota (aj cez BlueTooth). Teraz už funguje aj na pinoch 2,4 a môže sa naraz programovať aj komunikovať.

Na komunikáciu s robotom môžete použiť napr. program Putty: putty.exe.

Pripojenie na vývody Arduina:

servo pin
ľavá ruka 10
pravá ruka 11
ľavá noha 9
pravá noha 6
ľavá päta 5
pravá päta 3
TXD BlueTooth 2
RXD BlueTooth 4
TRIG Ultrazvuk 7
ECHO Ultrazvuk 8
Sirena 12

Číslovanie serva v choreografii:

servo číslo serva v choreografii
ľavá ruka 5
pravá ruka 6
ľavá noha 4
pravá noha 3
ľavá päta 2
pravá päta 1
klaves servo/funkcia
a/q ľavá ruka
;/p pravá ruka
z/x ľavá noha
,/. pravá noha
d/c ľavá päta
k/m pravá päta
1/9 zníž/zvýš rýchlosť pohybu
H kalibrovať strednú polohu servomotorov
 • pomocou + a - nájdeme strednú polohu serva
 • enter potvrdí hodnotu a pokračuje sa ďalším servom
 • kalibrácia sa po vypnutí nezapamätá, pokiaľ ju neuložíte do EEPROM (pozri nižšie)
J kalibrovať limity pre všetky stupne voľnosti (len pre priame riadenie)
G zobrazenie celej kalibrácie
E celú kalibráciu je možné zapísať do trvalej pamäte EEPROM (používať opatrne! - dá sa prepísať najviac 100000-krát), po zapnutí sa automaticky načíta, treba potvrdiť veľkým Y
minus zvukový pozdrav
R ruky hore-dole
@ načítanie choreografie, pozri príklady a formát
? zobrazí načítanú choreografiu (kontrola po @)
t zatancuje načítanú choreografiu
U testuje ultrazvuk
S zobrazí aktuálnu polohu servomotorov (vhodné pri laden
medzera reset všetkých motorov do strednej polohy
3,...,6 zmiešaný pohyb (treba nastaviť vo funkciách kombinacia1() - kombinacia4())
v,b,n,j,h,g,f,s,l,o,i,u,y,r,e,w zvukové efekty 1-16
TAB,*,/,+ zahrá melódiu 1-4
W zapísať choreografiu do EEPROM (opatrne)
C načítať choreografiu z EEPROM
X formátovať EEPROM na zápis choreografií (opatrne)

Pozrite si (a skopírujte si) príklady choreografií: Otto - príklady choreografií

Download: otto3.ino

  1 #include <Servo.h>
  2 #include <EEPROM.h>
  3 #include <avr/pgmspace.h>
  4 
  5 #define ECHO_BT_TO_USB 1
  6 
  7 #define US_TRIG 7
  8 #define US_ECHO 8
  9 
 10 #define BT_RX  2 
 11 #define BT_TX  4
 12 
 13 #define SIRENA 12
 14 
 15 //maximalna dlzka choreografie
 16 #define CHOREO_LEN 200
 17 
 18 // cisla pinov, kde su zapojene servo motory
 19 #define PIN_SERVO_LAVA_RUKA  10 
 20 #define PIN_SERVO_PRAVA_RUKA 11
 21 #define PIN_SERVO_LAVA_NOHA  9
 22 #define PIN_SERVO_PRAVA_NOHA 6
 23 #define PIN_SERVO_LAVA_PATA  5
 24 #define PIN_SERVO_PRAVA_PATA 3
 25 
 26 #define S1 3
 27 #define S2 5
 28 #define S3 6
 29 #define S4 9
 30 #define S5 10
 31 #define S6 11
 32 
 33 // tu su serva cislovane 1-6
 34 #define SERVO_LAVA_RUKA  5 
 35 #define SERVO_PRAVA_RUKA 6
 36 #define SERVO_LAVA_NOHA  4
 37 #define SERVO_PRAVA_NOHA 3
 38 #define SERVO_LAVA_PATA  2
 39 #define SERVO_PRAVA_PATA 1
 40 
 41 // ak su niektore serva naopak, je tu jednotka
 42 uint8_t servo_invertovane[6] = {0, 0, 1, 1, 0, 1};
 43 
 44 // znaky, ktorymi sa ovladaju jednotlive stupne volnosti
 45 char znaky_zmien[] = {'a', 'q', ';', 'p', 'z', 'x', ',', '.', 'd', 'c', 'k', 'm' };
 46 // co robia jednotlive znaky (znamienko urcuje smer)
 47 int8_t zmeny[] = {SERVO_LAVA_RUKA, -SERVO_LAVA_RUKA, 
 48          SERVO_PRAVA_RUKA, -SERVO_PRAVA_RUKA, 
 49          -SERVO_LAVA_NOHA, SERVO_LAVA_NOHA, 
 50          -SERVO_PRAVA_NOHA, SERVO_PRAVA_NOHA, 
 51          SERVO_LAVA_PATA, -SERVO_LAVA_PATA, 
 52          SERVO_PRAVA_PATA, -SERVO_PRAVA_PATA }; 
 53 
 54 // sem si mozno ulozit svoju kalibraciu
 55 uint8_t prednastavena_kalibracia[] = { 90, 90, 90, 90, 90, 90 };
 56 
 57 uint8_t dolny_limit[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
 58 uint8_t horny_limit[] = {180, 180, 180, 180, 180, 180};
 59 
 60 Servo s[6];
 61 
 62 uint16_t ch_time[CHOREO_LEN];
 63 uint8_t ch_servo[CHOREO_LEN];
 64 uint8_t ch_val[CHOREO_LEN];
 65 int ch_len;
 66 uint8_t kalib[6];
 67 int stav[6];
 68 int krok;
 69 uint8_t spomalenie;
 70 
 71 static volatile int16_t distance;
 72 
 73 void setup() {
 74  Serial.begin(9600);
 75  init_tone2();
 76  init_serial(9600);
 77  init_ultrasonic();
 78 
 79  randomSeed(analogRead(1));
 80  s[0].attach(PIN_SERVO_PRAVA_PATA);
 81  s[1].attach(PIN_SERVO_LAVA_PATA);
 82  s[2].attach(PIN_SERVO_PRAVA_NOHA);
 83  s[3].attach(PIN_SERVO_LAVA_NOHA);
 84  s[4].attach(PIN_SERVO_LAVA_RUKA);
 85  s[5].attach(PIN_SERVO_PRAVA_RUKA);
 86  precitaj_kalibraciu_z_EEPROM();
 87  for (int i = 0; i < 6; i++)
 88  {
 89   kalib[i] = prednastavena_kalibracia[i];
 90   stav[i] = kalib[i];
 91   s[i].write(stav[i]);
 92  }
 93  ch_len = 0;
 94  krok = 7;
 95  spomalenie = 6;
 96  ahoj();
 97  ruky2();
 98  delay(100); 
 99  serial_println_flash(PSTR("\r\n Otto DTDT"));
 100 }
 101 
 102 void loop() {
 103  char z = -1;
 104  if (serial_available()) z = serial_read();
 105 #ifdef ECHO_BT_TO_USB
 106   if (Serial.available()) z = Serial.read();
 107 #endif 
 108  
 109  if (z != -1)
 110  { 
 111   if (pohyb_znakom(z)) return;  
 112   else if (pohyb_kombinacia(z)) return; 
 113   else if (vydaj_zvukovy_efekt(z)) return;
 114   else if (ma_zahrat_melodiu(z)) return;
 115   else if (z == '@') nacitaj_choreografiu();
 116   else if (z == '?') vypis_choreografiu();
 117   else if (z == 't') zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len);
 118   else if (z == '-') ahoj();
 119   else if (z == ' ') reset();
 120   else if (z == 'H') kalibruj();
 121   else if (z == 'J') nastav_limity();
 122   else if (z == 'G') vypis_kalibraciu();
 123   else if (z == 'L') nacitaj_kalibraciu();
 124   else if (z == 'E') zapis_kalibraciu_do_EEPROM();
 125   else if (z == 'R') ruky();
 126   else if (z == '9') zvys_krok();
 127   else if (z == '1') zniz_krok();
 128   else if (z == '8') zvys_spomalenie();
 129   else if (z == '7') zniz_spomalenie();
 130   else if (z == 'U') test_ultrazvuk();
 131   else if (z == 'S') zobraz_stav();
 132   else if (z == 'W') skus_zapisat_choreografiu_do_EEPROM();
 133   else if (z == 'X') skus_naformatovat_EEPROM_choreografie();
 134   else if (z == 'C') skus_nacitat_choreografiu_z_EEPROM();
 135  }
 136  int16_t d = measure_distance();
 137  if (d < 10) menu_ultrasonic_request();
 138 }
 139 
 140 const uint8_t klavesy_efektov[] PROGMEM = {'v', 'b', 'n', 'j', 'h', 'g', 'f', 's', 'l', 'o', 'i', 'u', 'y', 'r', 'e', 'w'};
 141 #define POCET_KLAVES_EFEKTOV 16
 142 
 143 uint8_t vydaj_zvukovy_efekt(char z)
 144 {
 145  for (int i = 0; i < POCET_KLAVES_EFEKTOV; i++)
 146   if (z == pgm_read_byte(klavesy_efektov + i)) 
 147   {
 148    zvukovy_efekt(i + 1);
 149    return 1;
 150   }
 151  return 0;
 152 }
 153 
 154 uint8_t ma_zahrat_melodiu(char z)
 155 {
 156  if (z == 9) zahraj_melodiu(1);
 157  else if (z == '*') zahraj_melodiu(2);
 158  else if (z == '/') zahraj_melodiu(3);
 159  else if (z == '+') zahraj_melodiu(4);
 160 }
 161 
 162 void efekt1()
 163 {
 164  uint16_t fre = 100;
 165  for (int i = 0; i < 200; i++)
 166  {
 167   tone2(fre, 2);
 168   fre += 10;
 169   delay(2); 
 170  }
 171 }
 172 
 173 void efekt2()
 174 {
 175  uint16_t fre = 2060;
 176  for (int i = 0; i < 200; i++)
 177  {
 178   tone2(fre, 2);
 179   fre -= 10;
 180   delay(2);
 181  }
 182 }
 183 
 184 void efekt3()
 185 {
 186  uint16_t fre;
 187  for (int i = 0; i < 200; i++)
 188  {
 189   fre = random(3000) + 20;
 190   tone2(fre, 2);  
 191   delay(2); 
 192  }
 193 }
 194 
 195 void efekt4()
 196 {
 197  uint16_t fre = 100;
 198  for (int i = 0; i < 200; i++)
 199  {
 200   (i&1) ? tone2(fre, 2) : tone2(2100 - fre, 2);
 201   fre += 10;
 202   delay(2); 
 203  }
 204 }
 205 
 206 void efekt5()
 207 {
 208  uint16_t fre = 100;
 209  for (int i = 0; i < 100; i++)
 210  {
 211   (i&1) ? tone2(fre, 4) : tone2(2100 - fre, 4);
 212   fre += 20;
 213   delay(4); 
 214  }
 215 }
 216 
 217 void efekt6()
 218 {
 219  uint16_t d = 12;
 220  for (int i = 0; i < 20; i++)
 221  {
 222   tone2(1760, 10);  
 223   delay(d);
 224   d += 3;
 225  }
 226 }
 227 
 228 void efekt7()
 229 {
 230  for (int i = 0; i < 40; i++)
 231  {
 232   if (i&1) tone2(1760, 10);
 233   delay(10); 
 234  }
 235 }
 236 
 237 void efekt8()
 238 {
 239  uint16_t d = 72;
 240  for (int i = 0; i < 20; i++)
 241  {
 242   tone2(1760, 10);  
 243   delay(d);
 244   d -= 3;
 245  }
 246 }
 247 
 248 void efekt9()
 249 {
 250  float fre = 3500;
 251  while (fre > 30)
 252  {
 253   tone2((uint16_t)fre, 2);
 254   fre *= 0.97;  
 255   delay(2); 
 256  }
 257 }
 258 
 259 void efekt10()
 260 {
 261  float fre = 30;
 262  while (fre < 3000)
 263  {
 264   tone2((uint16_t)fre, 2);
 265   fre *= 1.03;  
 266   delay(2); 
 267  }
 268 }
 269 
 270 void efekt11()
 271 {
 272  uint16_t fre = 3500;
 273  uint16_t d = 42;
 274  for (int i = 0; i < 20; i++)
 275  {
 276   tone2(fre, d);
 277   fre -= 165; 
 278   delay(d);
 279   d -= 2;
 280  }
 281 }
 282 
 283 void efekt12()
 284 {
 285  float fre = 110;
 286  uint8_t d = 42;
 287  for (int i = 0; i < 20; i++)
 288  {
 289   tone2(fre, d);
 290   fre += 165; 
 291   delay(d);
 292   d -= 2;
 293  }
 294 }
 295 
 296 void efekt13()
 297 {
 298  uint16_t fre = 3400;
 299  uint8_t d = 200;
 300  uint8_t delta = 1;
 301  for (int i = 0; i < 20; i++)
 302  {
 303   tone2(fre, d);
 304   fre -= 165; 
 305   delay(d);
 306   d -= delta;
 307   delta++;
 308  }
 309  tone2(110, 1000);
 310  delay(1000);
 311 }
 312 
 313 void efekt14()
 314 {
 315  uint16_t fre = 880; 
 316  int16_t d = 20;
 317  for (int i = 0; i < 20; i++)
 318  {
 319   tone2(fre, d);
 320   delay(d);
 321   fre += random(50) - 25;
 322   d += random(10) - 5;
 323   if (d < 0) d = 1;
 324  }
 325 }
 326 
 327 void efekt15()
 328 {
 329  uint16_t fre = 440; 
 330  int16_t d = 20;
 331  for (int i = 0; i < 20; i++)
 332  {
 333   tone2(fre, d);
 334   delay(d);
 335   fre += random(25) - 12;
 336   d += random(10) - 5;
 337   if (d < 0) d = 1;
 338  }
 339 }
 340 
 341 void efekt16()
 342 {
 343  uint16_t fre = 1760; 
 344  int16_t d = 20;
 345  for (int i = 0; i < 20; i++)
 346  {
 347   tone2(fre, d);
 348   delay(d);
 349   fre += random(100) - 50;
 350   d += random(10) - 5;
 351   if (d < 0) d = 1;
 352  }
 353 }
 354 
 355 void zvukovy_efekt(uint8_t cislo)
 356 {
 357  switch (cislo) {
 358   case 1: efekt1(); break;
 359   case 2: efekt2(); break;
 360   case 3: efekt3(); break;
 361   case 4: efekt4(); break;
 362   case 5: efekt5(); break; 
 363   case 6: efekt6(); break; 
 364   case 7: efekt7(); break; 
 365   case 8: efekt8(); break; 
 366   case 9: efekt9(); break; 
 367   case 10: efekt10(); break; 
 368   case 11: efekt11(); break; 
 369   case 12: efekt12(); break;
 370   case 13: efekt13(); break; 
 371   case 14: efekt14(); break; 
 372   case 15: efekt15(); break; 
 373   case 16: efekt16(); break; 
 374  }
 375 }
 376 
 377 void test_ultrazvuk()
 378 {
 379  int i = 0;
 380  while ((serial_available() == 0) && (Serial.available() == 0))
 381  {
 382   serial_println_num(measure_distance());
 383   delay(100);
 384  }
 385  serial_read();
 386 }
 387 
 388 void menu_ultrasonic_request()
 389 {
 390  uint32_t tm = millis();
 391  int d = measure_distance();
 392  int count = 0;
 393  int count2 = 0;
 394  while ((millis() - tm < 1500) && ((d < 15) || (count2 < 5)) && (count < 10)) 
 395  {
 396   delay(10);
 397   d = measure_distance();
 398   if (d == 10000) count++;
 399   else count = 0;
 400   if (d >= 15) count2++;
 401   else count2 = 0;
 402   if (serial_available() || Serial.available()) return;
 403  }
 404  if (millis() - tm >= 1500)
 405   ultrasonic_menu();
 406 }
 407 
 408 void ultrasonic_menu()
 409 {
 410  int selection = 0;
 411  tone2( 880, 200);
 412  
 413  do { 
 414   int count = 0;
 415   do { 
 416    int32_t d = measure_distance();
 417    if (d == 10000) continue;
 418    if (d >= 20) count++;
 419    else count = 0;
 420    delay(10);
 421   } while (!serial_available() && !Serial.available() && (count < 20));
 422   
 423   tone2( 440, 200);
 424   uint32_t tm = millis();
 425   while ((measure_distance() > 15) && (millis() - tm < 1500) && !serial_available() && !Serial.available()) delay(10);
 426   if (millis() - tm >= 1500) 
 427   {
 428    tone2( 2000, 50);
 429    menu_command(selection);
 430    return;
 431   }    
 432   selection++;
 433   for (int i = 0; i < selection; i++)
 434   {
 435    tone2( 1261, 50);
 436    delay(250);
 437   }
 438  } while (!serial_available() && !Serial.available());
 439  while (serial_available()) serial_read();
 440  while (Serial.available()) Serial.read();
 441 }
 442 
 443 void menu_command(int cmd)
 444 {
 445  if (cmd == 1) vpred();
 446  if (cmd == 2) zahraj_melodiu(1);
 447  if (cmd == 3) melodia_jedna_druhej();
 448  if (cmd == 4) ahoj();
 449  if (cmd == 5) zahraj_melodiu(2);
 450  if (cmd == 6) zahraj_melodiu(3);
 451  if (cmd == 7) zahraj_melodiu(4);
 452  serial_println_num(cmd);
 453 }
 454 
 455 void melodia_jedna_druhej()
 456 {
 457  for (int i = 0; i < 2; i++)
 458  {
 459   tone2(262, 200);
 460   delay(200);
 461   tone2(330, 200);
 462   delay(200);
 463  
 464   tone2(262, 200);
 465   delay(200);
 466   tone2(330, 200);
 467   delay(200);
 468  
 469   tone2(392, 400);
 470   delay(400);
 471  
 472   tone2(392, 400);
 473   delay(400);
 474  }
 475 }
 476 
 477 // chodza pre vacsieho dreveneho robota
 478 uint16_t chor_time[] = {100,1,1,100,1,1,1,100,1,1,1,100,1,100,1,0};
 479 uint8_t chor_servo[] = {1,2,6,4,3,6,5,1,2,6,5,3,4,1,2,0};
 480 uint8_t chor_val[] = {48,69,180,104,104,90,0,111,146,0,90,62,69,48,69,0};
 481 uint8_t chor_len = 16;
 482 
 483 void vpred()
 484 {
 485  while (measure_distance() > 30)  
 486   zatancuj_choreografiu(chor_time, chor_servo, chor_val, chor_len);
 487  pipni();
 488  reset();
 489 }
 490 
 491 void skus_zapisat_choreografiu_do_EEPROM()
 492 {
 493  serial_print_flash(PSTR("Cislo? [1-3]: "));
 494  char odpoved = read_char();
 495  if ((odpoved < '1') || (odpoved > '3')) return;
 496  serial_println_char(odpoved);
 497  uint8_t cislo = odpoved - '0';
 498  
 499  serial_print_flash(PSTR("Zapisat choreografiu do EEPROM c."));
 500  serial_print_char(odpoved);
 501  serial_print_flash(PSTR("? [Y/n]: "));
 502  odpoved = read_char();
 503  serial_println_char(odpoved);
 504  if (odpoved == 'Y') 
 505   zapis_choreografiu_do_EEPROM(cislo);
 506 }
 507 
 508 void skus_nacitat_choreografiu_z_EEPROM()
 509 {
 510  serial_print_flash(PSTR("Cislo? [1-3]: "));
 511  char odpoved = read_char();
 512  if ((odpoved < '1') || (odpoved > '3')) return;
 513  serial_println_char(odpoved);
 514  uint8_t cislo = odpoved - '0';
 515  
 516  serial_print_flash(PSTR("Precitat choreografiu z EEPROM c."));
 517  serial_print_char(odpoved);
 518  serial_print_flash(PSTR("? [Y/n]: "));
 519  odpoved = read_char();
 520  serial_println_char(odpoved);
 521  if (odpoved == 'Y') 
 522   precitaj_choreografiu_z_EEPROM(cislo);
 523 }
 524 
 525 void skus_naformatovat_EEPROM_choreografie()
 526 {
 527  serial_print_flash(PSTR("Formatovat EEPROM choreografii? [Y/n]:"));
 528  char odpoved = read_char();
 529  serial_println_char(odpoved);
 530  if (odpoved == 'Y') 
 531   naformatuj_EEPROM_choreografie(); 
 532 }
 533 
 534 //EEPROM MAP:
 535 // 0: slot number where choreography 3 starts (B3. Real address = B3 x 4)
 536 // 1: marker '~' indicates calibration is already stored in EEPROM and will be loaded on startup
 537 // 2-8: servo calibration (central points to be used instead of default 90)
 538 // 9-14: lower limit for direct control for all 6 servos
 539 // 15-20: upper limit for direct control for all 6 servos
 540 // 21:  number of steps in choreography 1 (L1) 0=choreography not in memory
 541 // 22:  number of steps in choreography 2 (L2) 0=not in memory
 542 // 23:  number of steps in choreography 3 (L3) 0=not in memory
 543 // 24..(L1 x 4 + 23)    choreography1 tuplets (uint16,uint8,uint8) x L1
 544 // (1024 - L2 x 4)..1023  choreography2 same as above
 545 // B3 x 4..(B3 x 4 + L3 x 4 - 1) choreography 3 same as above
 546 void zapis_choreografiu_do_EEPROM(int slot)
 547 {
 548  uint8_t b3 = EEPROM.read(0);
 549  uint8_t len1 = EEPROM.read(21);
 550  uint8_t len2 = EEPROM.read(22);
 551  uint8_t len3 = EEPROM.read(23);
 552  uint16_t wp = 65535;
 553  
 554  if ((len1 > CHOREO_LEN) || (len2 > CHOREO_LEN) || (len3 > CHOREO_LEN) || (b3 > 250 - len3) || ((len1 > b3) && (b3 != 0)) || (len3 + b3 > 250 - len2) || (len1 + len2 > 250))
 555   b3 = len1 = len2 = len3 = 0;
 556  
 557  if (slot == 1)
 558  {
 559   if (((ch_len < b3) || (len3 == 0)) && (ch_len + len2 + len3 <= 250))
 560   {
 561    EEPROM.write(21, ch_len);
 562    wp = 24;
 563   }
 564  }
 565  else if (slot == 2)
 566  {
 567   if ((250 - b3 - len3 > ch_len) && (ch_len + len1 + len3 <= 250))
 568   {
 569    EEPROM.write(22, ch_len);
 570    wp = 1000 - ch_len * 4;
 571   }
 572  }
 573  else if (slot == 3)
 574  {
 575   if (ch_len + len1 + len2 <= 250)
 576   {
 577    EEPROM.write(23, ch_len);
 578    EEPROM.write(0, (len1 - len2) / 2 + 125);
 579    wp = 4 * ((len1 - len2) / 2 + 125);
 580   }
 581  }
 582 
 583  if (wp == 65535)
 584   serial_println_flash(PSTR("not enough space"));
 585  else
 586  {
 587    for (int i = 0; i < ch_len; i++)
 588    {
 589     EEPROM.write(wp + 4 * i, ch_time[i] & 255);
 590     EEPROM.write(wp + 1 + 4 * i, ch_time[i] >> 8);
 591     EEPROM.write(wp + 2 + 4 * i, ch_servo[i]);
 592     EEPROM.write(wp + 3 + 4 * i, ch_val[i]);
 593    }
 594    serial_println_flash(PSTR("ok"));
 595  }
 596 }
 597 
 598 void precitaj_choreografiu_z_EEPROM(uint8_t slot)
 599 {
 600  uint8_t b3 = EEPROM.read(0);
 601  uint8_t len1 = EEPROM.read(21);
 602  uint8_t len2 = EEPROM.read(22);
 603  uint8_t len3 = EEPROM.read(23);
 604  uint16_t rp = 65535;
 605  if ((len1 > CHOREO_LEN) || (len2 > CHOREO_LEN) || (len3 > CHOREO_LEN) || (b3 > 250 - len3) || ((len1 > b3) && (b3 != 0)) || (len3 + b3 > 250 - len2) || (len1 + len2 > 250))
 606   b3 = len1 = len2 = len3 = 0;
 607 
 608  if (slot == 1) 
 609  {
 610   if (len1 > 0) 
 611   {
 612    rp = 24;
 613    ch_len = len1;
 614   }  
 615  }
 616  else if (slot == 2)
 617  {
 618   if (len2 > 0) 
 619   {
 620    ch_len = len2;
 621    rp = 1000 - ch_len * 4;   
 622   }
 623  }
 624  else if (slot == 3)
 625  {
 626   if (len3 > 0) 
 627   {
 628    rp = b3 * 4;
 629    ch_len = len3;
 630   }  
 631  }
 632 
 633  if (rp == 65535)
 634   serial_println_flash(PSTR("couldn't"));
 635  else
 636  {
 637   for (int i = 0; i < ch_len; i++)
 638   {
 639     ch_time[i] = ((uint16_t)EEPROM.read(rp + 4 * i)) | 
 640           (((uint16_t)EEPROM.read(rp + 1 + 4 * i)) << 8);
 641     ch_servo[i] = EEPROM.read(rp + 2 + 4 * i);
 642     ch_val[i] = EEPROM.read(rp + 3 + 4 * i);
 643   }
 644   serial_println_flash(PSTR("ok"));
 645   pipni();
 646  }
 647 }
 648 
 649 void naformatuj_EEPROM_choreografie()
 650 {
 651  EEPROM.write(0, 0);
 652  EEPROM.write(21, 0);
 653  EEPROM.write(22, 0);
 654  EEPROM.write(23, 0);
 655  serial_println_flash(PSTR("ok"));
 656  pipni();
 657 }
 658 
 659 void precitaj_kalibraciu_z_EEPROM()
 660 {
 661  uint8_t value = EEPROM.read(1);
 662  if (value != '~') return;
 663  for (int i = 2; i < 8; i++)
 664   prednastavena_kalibracia[i - 2] = EEPROM.read(i);
 665  for (int i = 0; i < 6; i++)
 666   dolny_limit[i] = EEPROM.read(i + 9);
 667  for (int i = 0; i < 6; i++)
 668   horny_limit[i] = EEPROM.read(i + 15);  
 669 }
 670 
 671 char read_char()
 672 {
 673  while (!serial_available() && !Serial.available());
 674  if (serial_available()) return serial_read();
 675  else return Serial.read();
 676 }
 677 
 678 void zapis_kalibraciu_do_EEPROM()
 679 {
 680  serial_print_flash(PSTR("Naozaj chces zapisat kalibraciu do EEPROM? [Y/n]: "));
 681  char odpoved = read_char();
 682  serial_println_char(odpoved);
 683  if (odpoved == 'Y') 
 684  {
 685   EEPROM.write(1, '~');
 686   for (int i = 2; i < 8; i++)
 687    EEPROM.write(i, kalib[i - 2]);
 688   for (int i = 0; i < 6; i++)
 689    EEPROM.write(9 + i, dolny_limit[i]);
 690   for (int i = 0; i < 6; i++)
 691    EEPROM.write(15 + i, horny_limit[i]);
 692   serial_println_flash(PSTR("ok"));
 693  }
 694 }
 695 
 696 void pipni()
 697 {
 698  tone2( 1568, 50);
 699  delay(100);
 700  tone2( 1357, 50);
 701 }
 702 
 703 void ruky()
 704 {
 705  int odloz_krok = krok;
 706  delay(500);
 707  krok = 90;
 708  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA);  
 709  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA);
 710  delay(1000);
 711  krok = 180;
 712  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA);  
 713  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA);
 714  delay(1000);
 715  krok = odloz_krok;
 716  pipni();
 717 }
 718 
 719 void ruky2()
 720 {
 721  int odloz_krok = krok;
 722  delay(500);
 723  krok = 180;
 724  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA);  
 725  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA);
 726  delay(1000);
 727  krok = 90;
 728  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA);  
 729  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA);
 730  delay(1000);
 731  krok = odloz_krok;
 732  pipni();
 733 }
 734 
 735 void ahoj()
 736 {
 737  tone2( 1568, 50);
 738  delay(70);
 739  tone2( 1175, 30);
 740  delay(50);
 741  tone2( 880, 30);
 742  delay(50);
 743  tone2( 1047, 50);
 744  delay(70);
 745  tone2( 1245, 30);
 746  delay(150);
 747  tone2( 1568, 50);
 748  delay(100);
 749  if (random(10) > 4) tone2( 1357, 50);
 750  else tone2( 1047, 50);
 751 }
 752 
 753 void nastav_koncatinu(int8_t servo, uint8_t poloha)
 754 {
 755  int8_t delta;
 756  int8_t srv = (servo > 0)?servo:-servo;
 757  srv--;
 758  poloha += kalib[srv] - 90;
 759  if (poloha > 180) poloha = 180;
 760  if (poloha < 0) poloha = 0;
 761 
 762  if (stav[srv] < poloha) delta = 1;
 763  else delta = -1;
 764  while (stav[srv] != poloha)
 765  {
 766   stav[srv] +=delta;
 767   s[srv].write(stav[srv]);
 768   delay(spomalenie);
 769  }
 770 }
 771 
 772 void zobraz_stav()
 773 {
 774  for (int i = 0; i < 6; i++)
 775  {
 776   serial_print_flash(PSTR("S")); serial_print_num(i + 1); serial_print_flash(PSTR(": ")); serial_println_num(stav[i] - kalib[i] + 90);
 777  }
 778  serial_println_flash(PSTR("---"));
 779  pipni();
 780 }
 781 
 782 void pohyb(int8_t servo)
 783 {
 784  int8_t srv = (servo > 0)?servo:-servo;
 785  srv--;
 786  if (servo_invertovane[srv]) servo = -servo;
 787  if (servo > 0)
 788  {
 789   if (stav[srv] <= horny_limit[srv] - krok) stav[srv] += krok;
 790   else stav[srv] = horny_limit[srv];
 791   s[srv].write(stav[srv]);
 792  }
 793  else if (servo < 0)
 794  {
 795   if (stav[srv] >= dolny_limit[srv] + krok) stav[srv] -= krok; 
 796   else stav[srv] = dolny_limit[srv];
 797   s[srv].write(stav[srv]);   
 798  }
 799 }
 800 
 801 uint8_t pohyb_znakom(char z)
 802 {
 803  for (int i = 0; i < 12; i++)
 804  {
 805   if (z == znaky_zmien[i])
 806   {
 807    int8_t servo = zmeny[i];
 808    pohyb(servo);
 809   }
 810  }
 811 }
 812 
 813 void kombinacia1()
 814 {
 815  pohyb(SERVO_LAVA_NOHA);
 816  pohyb(-SERVO_PRAVA_PATA);
 817 }
 818 
 819 void kombinacia2()
 820 {
 821  pohyb(SERVO_PRAVA_NOHA);
 822  pohyb(-SERVO_LAVA_PATA);
 823 }
 824 
 825 void kombinacia3()
 826 {
 827  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA); 
 828  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA); 
 829 }
 830 
 831 void kombinacia4()
 832 {
 833  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA); 
 834  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA); 
 835 }
 836 
 837 int pohyb_kombinacia(char z)
 838 {
 839  if (z == '3') kombinacia1();
 840  else if (z == '4') kombinacia2();
 841  else if (z == '5') kombinacia3();
 842  else if (z == '6') kombinacia4();
 843  else return 0;
 844  return 1;
 845 }
 846 
 847 int nacitajCislo()
 848 {
 849  int num = 0;
 850  int z;
 851  do {
 852   z = read_char();
 853   if (z == '#') while (z != 13) z = read_char();
 854  } while ((z < '0') || (z > '9'));
 855  while ((z >= '0') && (z <= '9'))
 856  {
 857   num *= 10;
 858   num += (z - '0');
 859   do { z = read_char(); if (z == -1) delayMicroseconds(10); } while (z < 0);
 860  }
 861  return num;
 862 }
 863 
 864 void nacitaj_choreografiu()
 865 {
 866  ch_len = 0;
 867  int tm;
 868  do { 
 869   tm = nacitajCislo();
 870   ch_time[ch_len] = tm;
 871   ch_servo[ch_len] = nacitajCislo();
 872   ch_val[ch_len] = nacitajCislo();
 873   ch_len++;
 874  if (ch_len == CHOREO_LEN) break;
 875  } while (tm > 0);
 876  pipni(); 
 877 }
 878 
 879 void vypis_choreografiu()
 880 {
 881  for (int i = 0; i < ch_len; i++)
 882  {
 883   serial_print_num(ch_time[i]);
 884   serial_print(" ");
 885   serial_print_num(ch_servo[i]);
 886   serial_print(" ");
 887   serial_println_num(ch_val[i]);   
 888  }
 889  serial_println_flash(PSTR("---"));
 890  pipni();
 891 }
 892 
 893 void zatancuj_choreografiu(uint16_t *ch_time, uint8_t *ch_servo, uint8_t *ch_val, int ch_len )
 894 {
 895  for (int i = 0; i < ch_len - 1; i++)
 896  {
 897   delay(ch_time[i]);
 898   if (ch_servo[i] < 9) nastav_koncatinu(ch_servo[i], ch_val[i]);
 899   else i = specialny_prikaz(ch_servo[i], ch_val[i]);
 900   if (serial_available() || Serial.available()) break;
 901  }
 902  pipni();
 903  while (serial_available()) serial_read();
 904  while (Serial.available()) Serial.read();
 905 }
 906 
 907 int specialny_prikaz(uint8_t prikaz, uint8_t argument)
 908 {
 909  if (prikaz == 9) return ((int)argument) - 1;
 910  else if (prikaz == 10) spomalenie = argument;
 911  else if (prikaz == 11) zacni_hrat_melodiu(argument);
 912  else if (prikaz == 12) zvukovy_efekt(argument);
 913 }
 914 
 915 void zacni_hrat_melodiu(uint8_t cislo)
 916 {
 917  
 918 }
 919 
 920 void reset()
 921 {
 922  for (int i = 0; i < 6; i++) 
 923  {
 924   stav[i] = kalib[i];
 925   s[i].write(kalib[i]);
 926   delay(300);
 927  }
 928  pipni();
 929 }
 930 
 931 uint8_t nalad_hodnotu_serva(uint8_t servo, uint8_t hodnota)
 932 {
 933   serial_print_flash(PSTR(" (+/-/ENTER): "));
 934   serial_println_num(hodnota);
 935   s[servo].write(hodnota);
 936   char z;
 937   do {
 938    z = read_char();
 939    if ((z == '+') && (hodnota < 180)) hodnota++;
 940    else if ((z == '-') && (hodnota > 0)) hodnota--; 
 941    if ((z == '+') || (z == '-'))
 942    {
 943     serial_print_num(hodnota); serial_print_char('\r'); 
 944     s[servo].write(hodnota);
 945    }
 946   } while (z != 13);
 947   return hodnota;
 948 }
 949 
 950 void kalibruj()
 951 {
 952  for (int i = 0; i < 6; i++)
 953  {
 954   serial_print_num(i);
 955   kalib[i] = nalad_hodnotu_serva(i, kalib[i]);
 956   serial_print_num(i);
 957   serial_print(": ");
 958   serial_println_num(kalib[i]);
 959  }
 960  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(kalib[i]); serial_print(" "); }
 961  serial_println_flash(PSTR("ok"));
 962  pipni();
 963 }
 964 
 965 void nastav_limity()
 966 {
 967  for (int i = 0; i < 6; i++)
 968  {
 969   serial_print_num(i);
 970   serial_print_flash(PSTR("dolny"));
 971   dolny_limit[i] = nalad_hodnotu_serva(i, dolny_limit[i]);
 972   serial_print_num(i);
 973   serial_print_flash(PSTR(" dolny: "));
 974   serial_println_num(dolny_limit[i]);
 975   s[i].write(kalib[i]);
 976 
 977   serial_print_num(i);
 978   serial_print_flash(PSTR("horny"));
 979   horny_limit[i] = nalad_hodnotu_serva(i, horny_limit[i]);
 980   serial_print_num(i);
 981   serial_print_flash(PSTR(" horny: "));
 982   serial_println_num(horny_limit[i]);
 983   s[i].write(kalib[i]);
 984  }
 985  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(dolny_limit[i]); serial_print("-"); serial_print_num(horny_limit[i]); serial_print(" "); }
 986  serial_println_flash(PSTR("ok"));
 987  pipni();
 988 }
 989 
 990 void vypis_kalibraciu()
 991 {
 992  serial_print_flash(PSTR("stredy: "));
 993  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(kalib[i]); serial_print(" "); }
 994  serial_println();
 995  serial_print_flash(PSTR("dolny limit: "));
 996  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(dolny_limit[i]); serial_print(" "); }
 997  serial_println();
 998  serial_print_flash(PSTR("horny limit: "));
 999  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(horny_limit[i]); serial_print(" "); }
1000  serial_println();
1001 }
1002 
1003 void nacitaj_kalibraciu()
1004 {
1005  int tm;
1006  for (int i = 0; i < 6; i++) 
1007   kalib[i] = nacitajCislo();
1008  vypis_kalibraciu();
1009  serial_println_flash(PSTR("ok"));
1010  pipni();
1011 }
1012 
1013 void zvys_krok()
1014 {
1015  if (krok < 180) krok++;
1016  serial_print_flash(PSTR("krok: "));
1017  serial_println_num(krok);
1018 }
1019 
1020 void zniz_krok()
1021 {
1022  if (krok > 0) krok--;
1023  serial_print_flash(PSTR("krok: "));
1024  serial_println_num(krok);
1025 }
1026 
1027 void zniz_spomalenie()
1028 {
1029  if (spomalenie > 0) spomalenie--;
1030  serial_print_flash(PSTR("spomalenie: ")); 
1031  serial_println_num(spomalenie);
1032 }
1033 
1034 void zvys_spomalenie()
1035 {
1036  if (spomalenie < 100) spomalenie++;
1037  serial_print_flash(PSTR("spomalenie: "));
1038  serial_println_num(spomalenie);
1039 }
1040 
1041 // nasleduje softverova implementacia serioveho portu
1042 #define SERIAL_STATE_IDLE   0
1043 #define SERIAL_STATE_RECEIVING 1
1044 #define SERIAL_BUFFER_LENGTH  20
1045 
1046 static volatile uint8_t serial_state;
1047 static uint8_t serial_buffer[SERIAL_BUFFER_LENGTH];
1048 static volatile uint8_t serial_buf_wp, serial_buf_rp;
1049 
1050 static volatile uint8_t receiving_byte;
1051 
1052 static volatile uint32_t time_startbit_noticed;
1053 static volatile uint8_t next_bit_order;
1054 static volatile uint8_t waiting_stop_bit;
1055 static uint16_t one_byte_duration;
1056 static uint16_t one_bit_duration;
1057 static uint16_t one_bit_write_duration;
1058 static uint16_t half_of_one_bit_duration;
1059 
1060 void init_serial(uint32_t baud_rate)
1061 {
1062  pinMode(2, INPUT);
1063  pinMode(4, OUTPUT);
1064  
1065  serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
1066  
1067  one_byte_duration = 9500000 / baud_rate;
1068  one_bit_duration = 1000000 / baud_rate;
1069  one_bit_write_duration = one_bit_duration - 1;
1070  half_of_one_bit_duration = 500000 / baud_rate;
1071  
1072  PCMSK2 |= 4; //PCINT18;
1073  PCIFR &= ~4; //PCIF2;
1074  PCICR |= 4; // PCIE2;
1075 }
1076 
1077 ISR(PCINT2_vect)
1078 {
1079  uint32_t tm = micros();
1080  if (serial_state == SERIAL_STATE_IDLE)
1081  {  
1082   time_startbit_noticed = tm;
1083   serial_state = SERIAL_STATE_RECEIVING;
1084   receiving_byte = 0xFF;
1085   next_bit_order = 0;
1086  }
1087  else if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
1088  {
1089    serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
1090    serial_buf_wp++;
1091    if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
1092    time_startbit_noticed = tm;
1093    receiving_byte = 0xFF;
1094    next_bit_order = 0;
1095  }
1096  else if (PIND & 4) 
1097  {
1098   int8_t new_next_bit_order = (tm - time_startbit_noticed - half_of_one_bit_duration) / one_bit_duration;
1099   while (next_bit_order < new_next_bit_order)
1100   { 
1101     receiving_byte &= ~(1 << next_bit_order);
1102     next_bit_order++;
1103   }
1104   if (next_bit_order == 8)
1105   { 
1106     serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
1107     serial_buf_wp++;
1108     if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
1109     serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
1110   }    
1111  } else 
1112    next_bit_order = (tm - time_startbit_noticed - half_of_one_bit_duration) / one_bit_duration;
1113 }
1114 
1115 uint8_t serial_available()
1116 {
1117  cli();
1118  if (serial_buf_rp != serial_buf_wp) 
1119  {
1120   sei();
1121   return 1;
1122  }
1123  if (serial_state == SERIAL_STATE_RECEIVING)
1124  {
1125   uint32_t tm = micros();
1126   if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
1127   {   
1128    serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
1129    serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
1130    serial_buf_wp++;
1131    if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
1132    sei();
1133    return 1;
1134   }
1135  }
1136  sei();
1137  return 0;
1138 }
1139 
1140 int16_t serial_read()
1141 {
1142  cli();
1143  if (serial_buf_rp != serial_buf_wp)
1144  {
1145   uint8_t ch = serial_buffer[serial_buf_rp];
1146   serial_buf_rp++;
1147   if (serial_buf_rp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_rp = 0;
1148   sei();
1149   return ch;
1150  }
1151 
1152  if (serial_state == SERIAL_STATE_RECEIVING)
1153  {
1154   uint32_t tm = micros();
1155   if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
1156   {
1157    uint8_t ch = receiving_byte;
1158    serial_state = SERIAL_STATE_IDLE; 
1159    sei();
1160    return ch;
1161   }
1162  }
1163  sei();
1164  return -1;
1165 }
1166 
1167 void serial_write(uint8_t ch)
1168 {
1169 #ifdef ECHO_BT_TO_USB
1170  Serial.print((char)ch);
1171 #endif
1172  PORTD &= ~16;
1173  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1174  for (uint8_t i = 0; i < 8; i++)
1175  {
1176   if (ch & 1) PORTD |= 16;
1177   else PORTD &= ~16;
1178   ch >>= 1;
1179   delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1180  }
1181  PORTD |= 16;
1182  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1183  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1184  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1185  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1186  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1187 }
1188 
1189 uint16_t serial_readln(uint8_t *ln, uint16_t max_length)
1190 {
1191  uint16_t len;
1192  uint16_t ch;
1193  do {
1194   ch = serial_read();
1195   if (ch == 13) continue;
1196  } while (ch == -1);
1197 
1198  do {
1199   if ((ch != 13) && (ch != 10) && (ch != -1)) 
1200   {
1201    *(ln++) = ch;
1202    max_length--;
1203    len++;
1204   }  
1205   ch = serial_read();
1206  } while ((ch != 13) && max_length);
1207  *ln = 0;
1208  return len;
1209 }
1210 
1211 void serial_print_num(int32_t number)
1212 {
1213  if (number < 0) 
1214  {
1215   serial_write('-');
1216   number = -number;
1217  }
1218  int32_t rad = 1;
1219  while (number / rad) rad *= 10;
1220  if (number > 0) rad /= 10;
1221  while (rad)
1222  {
1223   serial_write((char)('0' + (number / rad)));
1224   number -= (number / rad) * rad;
1225   rad /= 10;
1226  } 
1227 }
1228 
1229 void serial_print_char(char ch)
1230 {
1231  serial_write(ch); 
1232 }
1233 
1234 void serial_print(const uint8_t *str)
1235 {
1236  while (*str) serial_write(*(str++));
1237 }
1238 
1239 void serial_println(const uint8_t *str)
1240 {
1241  serial_print(str);
1242  serial_write(13);
1243  serial_write(10);
1244 }
1245 
1246 void serial_print_flash(const uint8_t PROGMEM *str)
1247 {
1248  int ln = strlen_P(str);
1249  for (int i = 0; i < ln; i++)
1250   serial_write(pgm_read_byte(str + i));
1251 }
1252 
1253 void serial_println_flash(const uint8_t PROGMEM *str)
1254 {
1255  serial_print_flash(str);
1256  serial_write(13);
1257  serial_write(10);
1258 }
1259 
1260 void serial_println_num(int32_t number)
1261 {
1262  serial_print_num(number);
1263  serial_println();
1264 }
1265 
1266 void serial_println_char(char ch)
1267 {
1268  serial_write(ch);
1269  serial_println();
1270 }
1271 
1272 void serial_println()
1273 {
1274  serial_write(13);
1275  serial_write(10);
1276 }
1277 
1278 // nasleduje citanie z utltazvukoveho senzora
1279 
1280 static volatile uint32_t pulse_start;
1281 static volatile uint8_t new_distance;
1282 
1283 void init_ultrasonic()
1284 {
1285  pinMode(US_ECHO, INPUT);
1286  pinMode(US_TRIG, OUTPUT);
1287  
1288  PCMSK0 |= 1; //PCINT0;
1289  PCIFR &= ~1; //PCIF0;
1290  PCICR |= 1; // PCIE0; 
1291 }
1292 
1293 ISR(PCINT0_vect)
1294 {
1295  if (PINB & 1) pulse_start = micros();
1296  else 
1297  {
1298   distance = (int16_t)((micros() - pulse_start) / 58);
1299   new_distance = 1;
1300  }
1301 }
1302 
1303 void start_distance_measurement()
1304 {
1305  distance = 10000;
1306  new_distance = 0;
1307  digitalWrite(US_TRIG, HIGH);
1308  delayMicroseconds(10);
1309  digitalWrite(US_TRIG, LOW);
1310 }
1311 
1312 void wait_for_distance_measurement_to_complete()
1313 {
1314  uint8_t counter = 0;
1315  while ((counter < 20) && !new_distance) 
1316  {
1317   delay(1);
1318   counter++;
1319  }
1320  if (counter == 20)
1321  {
1322   pinMode(US_ECHO, OUTPUT);
1323   digitalWrite(US_ECHO, HIGH);
1324   delayMicroseconds(10);
1325   digitalWrite(US_ECHO, LOW);
1326   pinMode(US_ECHO, INPUT); 
1327   delayMicroseconds(5);
1328   distance = 10000;
1329  }
1330 }
1331 
1332 int16_t measure_distance()
1333 {
1334  start_distance_measurement();
1335  wait_for_distance_measurement_to_complete();
1336  return distance;
1337 }
1338 
1339 //-------------------------------- nasleduje prehravanie melodie a hranie cez timer2 v pozadi
1340 #define SIRENE_PORT PORTB
1341 #define SIRENE_DDR  DDRB
1342 #define SIRENE_PIN  4
1343 
1344 #define FIS3 2960
1345 #define G3 3136
1346 
1347 float octave_4[] = { 2093.00, 2217.46, 2349.32, 2489.02, 2637.02, 2793.83, 2959.96, 3135.96, 3322.44, 3520.00, 3729.31, 3951.07 };
1348 
1349 //popcorn
1350 uint16_t dlzka_melodia[] = {0, 386, 26, 281, 217};
1351 const uint8_t melodia1[] PROGMEM = { 252, 50, 149, 49, 
1352 28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 49,
1353 28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 149,
1354 40, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 36, 49, 99, 40, 49, 99, 
1355 28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 49,
1356 28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 149,
1357 40, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99,
1358 49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99, 
1359 49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99, 149 ,
1360 47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 47, 49, 99, 
1361 49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99, 
1362 49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99, 149 ,
1363 47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99
1364 };
1365 
1366 //kohutik jarabi
1367 const uint8_t melodia2[] PROGMEM = { 252, 150, 119, 121, 173, 174, 124, 124, 124, 123, 171, 173, 123, 123, 123, 121, 169, 171, 121, 121, 121, 123, 171, 169, 119, 119 };
1368 
1369 // kankán
1370 const uint8_t melodia3[] PROGMEM = { 252, 100,
1371 251,1,184,1,32,126,149,251,1,184,1,32,126,149,251,1,184,1,32,126,251,1,184,1,32,126,251,1,184,1,32,126,251,1,184,1,32,126,
1372 64,71,71,73,71,69,69,73,74,78,81,78,78,76,251,1,184,1,32,126,78,68,68,78,76,69,69,73,73,71,73,71,85,83,85,83,
1373 64,71,71,73,71,69,69,73,74,78,81,78,78,76,251,1,184,1,32,126,78,68,68,78,76,69,69,73,73,71,73,71,71,69,119,
1374 135,131,128,126,75,76,78,80,81,76,80,76,81,76,80,76,81,76,80,76,81,76,80,76,
1375 251,2,11,3,16,19,251,1,4,3,16,19,
1376 251,1,4,3,16,19,251,1,4,3,16,19,
1377 251,1,4,3,16,19,251,1,4,3,16,19,
1378 251,1,4,3,16,19,251,1,4,3,16,19,
1379 174,88,91,90,88,143,143,93,95,90,91,138,138,88,91,90,88,86,86,85,83,81,79,78,76,
1380 174,88,91,90,88,143,143,93,95,90,91,138,138,88,91,90,88,86,93,89,90,136,
1381 64,71,71,73,71,69,69,73,74,78,81,78,78,76,251,1,184,1,32,126,
1382 78,76,126,78,76,126,78,76,126,78,76,126,78,76,126,78,76,126,
1383 78,76,78,76,78,76,78,76,
1384 131,119,119,119,169 };
1385 
1386 //labutie jazero
1387 const uint8_t melodia4[] PROGMEM = {
1388 252, 220, 66, 69, 73, 69, 66, 69, 73, 69, 66, 69, 73, 69, 66, 69, 73, 69,
1389 185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178,
1390 99, 83, 81, 80, 
1391 185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178,
1392 149, 128, 130, 131, 133, 85, 86, 251, 6, 32, 3, 8, 86, 135, 86, 88, 251, 6, 224, 3, 8, 88, 136, 88, 90, 251, 7, 184, 3, 8, 90, 85, 81, 80, 78, 
1393 130, 131, 133, 85, 86, 251, 6, 32, 3, 8, 86, 135, 86, 88, 251, 6, 224, 3, 8, 88, 136, 88, 90, 251, 7, 73, 3, 8, 86, 133, 86, 91, 251, 7, 184, 3, 8, 87, 251, 7, 184, 3, 8, 85,
1394 185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178,
1395 99, 83, 81, 80, 
1396 185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178 };
1397 
1398 volatile int16_t music_speed = 800 / 16;
1399 
1400 volatile PGM_P current_note ;
1401 volatile uint16_t notes_remaining;
1402 
1403 void zahraj_melodiu(uint8_t cislo)
1404 {
1405  if (cislo == 1) current_note = melodia1;
1406  else if (cislo == 2) current_note = melodia2;
1407  else if (cislo == 3) current_note = melodia3;
1408  else if (cislo == 4) current_note = melodia4;
1409  notes_remaining = dlzka_melodia[cislo];
1410  
1411  next_note();
1412 }
1413 
1414 void next_note()
1415 {
1416  uint16_t freq, dur;
1417  if (!notes_remaining) return;
1418  otto_translate_tone_flash(&freq, &dur); 
1419  tone2(freq, dur);
1420 }
1421 
1422 void otto_translate_tone_flash(uint16_t *freq, uint16_t *del)
1423 {
1424  do {
1425  uint8_t n = pgm_read_byte(current_note); 
1426  if (n == 251)
1427  {
1428   current_note++;
1429   uint8_t f1 = pgm_read_byte(current_note);
1430   current_note++;
1431   uint8_t f2 = pgm_read_byte(current_note);
1432   current_note++;
1433   uint8_t d1 = pgm_read_byte(current_note);
1434   current_note++;
1435   uint8_t d2 = pgm_read_byte(current_note);  
1436   *freq = (f1 << 8) + f2;
1437   *del = (music_speed * 16 * (long)d1) / d2;
1438   notes_remaining -= 4;
1439  }
1440  else if (n == 252)
1441  {
1442   current_note++;
1443   music_speed = pgm_read_byte(current_note);
1444   current_note++;
1445   notes_remaining -= 2;
1446   continue;
1447  }
1448  else if (n == 254)
1449  {
1450   *freq = FIS3;
1451   *del = music_speed;
1452  }
1453  else if (n == 255)
1454  {
1455   *freq = G3;
1456   *del = music_speed;
1457  }
1458  else
1459  {
1460   uint8_t len = n / 50; 
1461   *del = music_speed;
1462   while (len--) *del *= 2;
1463   n = n % 50;
1464   if (n != 49)
1465   {
1466    uint8_t octave = (n + 5) / 12;
1467    n = (n + 5) % 12;
1468    float ffreq = octave_4[n];
1469    octave = 4 - octave;
1470    while (octave > 0)
1471    {
1472     ffreq /= 2.0;
1473     octave--; 
1474    }
1475   *freq = (uint16_t)ffreq;
1476   }
1477  else *freq = 0;
1478  }
1479  notes_remaining--;
1480  current_note++;
1481  break;
1482  } while(1);
1483 }
1484 
1485 static volatile uint8_t tone2_state;
1486 static volatile uint8_t tone2_pause;
1487 static volatile uint32_t tone2_len;
1488 
1489 void init_tone2()
1490 {
1491  notes_remaining = 0;
1492  tone2_pause = 0;
1493  TCCR2A = 2;
1494  TCCR2B = 0;
1495  TIMSK2 = 2;
1496  SIRENE_DDR |= (1 << SIRENE_PIN); 
1497 }
1498 
1499 
1500 ISR(TIMER2_COMPA_vect)
1501 {
1502  if (!tone2_pause)
1503  {
1504   if (tone2_state) 
1505   {
1506    SIRENE_PORT |= (1 << SIRENE_PIN);
1507    tone2_state = 0;
1508   }
1509   else 
1510   {
1511    SIRENE_PORT &= ~(1 << SIRENE_PIN);
1512    tone2_state = 1;
1513   }
1514  }
1515  if ((--tone2_len) == 0) 
1516  {
1517   TCCR2B = 0;
1518   tone2_pause = 0;
1519   next_note();
1520  }
1521 }
1522 
1523 void tone2(uint16_t freq, uint16_t duration)
1524 {
1525  uint32_t period = ((uint32_t)1000000) / (uint32_t)freq;
1526 
1527  if (freq >= 977) // prescaler 32
1528  {
1529   tone2_state = 0;
1530   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1531   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1532   TCNT2 = 0;
1533   OCR2A = (uint8_t) (250000 / (uint32_t)freq);
1534   TCCR2B = 3;
1535  }
1536  else if (freq >= 488) // prescaler 64
1537  {
1538   tone2_state = 0;
1539   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1540   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1541   TCNT2 = 0;
1542   OCR2A = (uint8_t) (125000 / (uint32_t)freq);
1543   TCCR2B = 4;  
1544  }
1545  else if (freq >= 244) // prescaler 128
1546  {
1547   tone2_state = 0;
1548   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1549   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1550   TCNT2 = 0;
1551   OCR2A = (uint8_t) (62500 / (uint32_t)freq);
1552   TCCR2B = 5;
1553  }
1554  else if (freq >= 122) //prescaler 256
1555  {
1556   tone2_state = 0;
1557   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1558   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1559   TCNT2 = 0;
1560   OCR2A = (uint8_t) (31250 / (uint32_t)freq);
1561   TCCR2B = 6;
1562  }
1563  else if (freq >= 30) //prescaler 1024
1564  {
1565   tone2_state = 0;
1566   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1567   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1568   TCNT2 = 0;
1569   OCR2A = (uint8_t) (7813 / (uint32_t)freq);
1570   TCCR2B = 7;
1571  }
1572  else if (freq == 0)
1573  {
1574   tone2_pause = 1;
1575   tone2_state = 0;
1576   period = 1000000 / 500;
1577   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1578   TCNT2 = 0;
1579   OCR2A = (uint8_t) (125000 / (uint32_t)500);
1580   TCCR2B = 4;
1581  }
1582  else
1583  {
1584   TCCR2B = 0;
1585  }
1586 }