Difference between revisions of "Otto - riadiaci program v.4"

From DT^2
Jump to: navigation, search
m
m
Line 188: Line 188:
 
static volatile int16_t distance;
 
static volatile int16_t distance;
 
static uint32_t cas_ked_naposledy_stlacil;
 
static uint32_t cas_ked_naposledy_stlacil;
 +
static uint8_t vypni_nudu;
  
 
void setup() {
 
void setup() {
Line 211: Line 212:
 
   ch_len = 0;
 
   ch_len = 0;
 
   krok = 7;
 
   krok = 7;
 +
  vypni_nudu = 0;
 
   spomalenie = 6;
 
   spomalenie = 6;
 
   ahoj();
 
   ahoj();
Line 253: Line 255:
 
     else if (z == 'X') skus_naformatovat_EEPROM_choreografie();
 
     else if (z == 'X') skus_naformatovat_EEPROM_choreografie();
 
     else if (z == 'C') skus_nacitat_choreografiu_z_EEPROM();
 
     else if (z == 'C') skus_nacitat_choreografiu_z_EEPROM();
 +
    else if (z == 'V') vypni_nudu ^= 1;
 
   }
 
   }
 
   int16_t d = measure_distance();
 
   int16_t d = measure_distance();
Line 262: Line 265:
 
void skus_ci_sa_nenudi()
 
void skus_ci_sa_nenudi()
 
{
 
{
   if (millis() - cas_ked_naposledy_stlacil > CAS_OTTO_SA_ZACNE_NUDIT)
+
   if ((millis() - cas_ked_naposledy_stlacil > CAS_OTTO_SA_ZACNE_NUDIT) && !vypni_nudu)
 
   {
 
   {
 
     uint8_t rnd = random(21);
 
     uint8_t rnd = random(21);

Revision as of 09:53, 10 August 2018

Program umožňuje priame riadenie robota (aj cez BlueTooth). Teraz už funguje aj na pinoch 2,4 a môže sa naraz programovať aj komunikovať.

Na komunikáciu s robotom môžete použiť napr. program Putty: putty.exe.

Pripojenie na vývody Arduina:

servo pin
ľavá ruka 10
pravá ruka 11
ľavá noha 9
pravá noha 6
ľavá päta 5
pravá päta 3
TXD BlueTooth 2
RXD BlueTooth 4
TRIG Ultrazvuk 7
ECHO Ultrazvuk 8
Sirena 12

Číslovanie serva v choreografii:

servo číslo serva v choreografii
ľavá ruka 5
pravá ruka 6
ľavá noha 4
pravá noha 3
ľavá päta 2
pravá päta 1
klaves servo/funkcia
a/q ľavá ruka
;/p pravá ruka
z/x ľavá noha
,/. pravá noha
d/c ľavá päta
k/m pravá päta
1/9 zníž/zvýš rýchlosť pohybu
H kalibrovať strednú polohu servomotorov
 • pomocou + a - nájdeme strednú polohu serva
 • enter potvrdí hodnotu a pokračuje sa ďalším servom
 • kalibrácia sa po vypnutí nezapamätá, pokiaľ ju neuložíte do EEPROM (pozri nižšie)
J kalibrovať limity pre všetky stupne voľnosti (len pre priame riadenie)
G zobrazenie celej kalibrácie
E celú kalibráciu je možné zapísať do trvalej pamäte EEPROM (používať opatrne! - dá sa prepísať najviac 100000-krát), po zapnutí sa automaticky načíta, treba potvrdiť veľkým Y
minus zvukový pozdrav
R ruky hore-dole
@ načítanie choreografie, pozri príklady a formát
? zobrazí načítanú choreografiu (kontrola po @)
t zatancuje načítanú choreografiu
U testuje ultrazvuk
S zobrazí aktuálnu polohu servomotorov (vhodné pri laden
medzera reset všetkých motorov do strednej polohy
3,...,6 zmiešaný pohyb (treba nastaviť vo funkciách kombinacia1() - kombinacia4())
v,b,n,j,h,g,f,s,l,o,i,u,y,r,e,w zvukové efekty 1-16
TAB,*,/,+ zahrá melódiu 1-4
W zapísať choreografiu do EEPROM (opatrne)
C načítať choreografiu z EEPROM
X formátovať EEPROM na zápis choreografií (opatrne)

Pozrite si (a skopírujte si) príklady choreografií: Otto - príklady choreografií

Download: otto4.ino

  1 #include <Servo.h>
  2 #include <EEPROM.h>
  3 #include <avr/pgmspace.h>
  4 
  5 #define ECHO_BT_TO_USB 1
  6 
  7 #define US_TRIG 7
  8 #define US_ECHO 8
  9 
 10 #define BT_RX  2 
 11 #define BT_TX  4
 12 
 13 #define SIRENA 12
 14 
 15 //maximalna dlzka choreografie
 16 #define CHOREO_LEN 200
 17 
 18 #define CAS_OTTO_SA_ZACNE_NUDIT 9000
 19 
 20 // cisla pinov, kde su zapojene servo motory
 21 #define PIN_SERVO_LAVA_RUKA  10 
 22 #define PIN_SERVO_PRAVA_RUKA 11
 23 #define PIN_SERVO_LAVA_NOHA  9
 24 #define PIN_SERVO_PRAVA_NOHA 6
 25 #define PIN_SERVO_LAVA_PATA  5
 26 #define PIN_SERVO_PRAVA_PATA 3
 27 
 28 #define S1 3
 29 #define S2 5
 30 #define S3 6
 31 #define S4 9
 32 #define S5 10
 33 #define S6 11
 34 
 35 // tu su serva cislovane 1-6
 36 #define SERVO_LAVA_RUKA  5 
 37 #define SERVO_PRAVA_RUKA 6
 38 #define SERVO_LAVA_NOHA  4
 39 #define SERVO_PRAVA_NOHA 3
 40 #define SERVO_LAVA_PATA  2
 41 #define SERVO_PRAVA_PATA 1
 42 
 43 // ak su niektore serva naopak, je tu jednotka
 44 uint8_t servo_invertovane[6] = {0, 0, 1, 1, 0, 1};
 45 
 46 // znaky, ktorymi sa ovladaju jednotlive stupne volnosti
 47 char znaky_zmien[] = {'a', 'q', ';', 'p', 'z', 'x', ',', '.', 'd', 'c', 'k', 'm' };
 48 // co robia jednotlive znaky (znamienko urcuje smer)
 49 int8_t zmeny[] = {SERVO_LAVA_RUKA, -SERVO_LAVA_RUKA, 
 50          SERVO_PRAVA_RUKA, -SERVO_PRAVA_RUKA, 
 51          -SERVO_LAVA_NOHA, SERVO_LAVA_NOHA, 
 52          -SERVO_PRAVA_NOHA, SERVO_PRAVA_NOHA, 
 53          SERVO_LAVA_PATA, -SERVO_LAVA_PATA, 
 54          SERVO_PRAVA_PATA, -SERVO_PRAVA_PATA }; 
 55 
 56 // sem si mozno ulozit svoju kalibraciu
 57 uint8_t prednastavena_kalibracia[] = { 90, 90, 90, 90, 90, 90 };
 58 
 59 uint8_t dolny_limit[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
 60 uint8_t horny_limit[] = {180, 180, 180, 180, 180, 180};
 61 
 62 Servo s[6];
 63 
 64 uint16_t ch_time[CHOREO_LEN];
 65 uint8_t ch_servo[CHOREO_LEN];
 66 uint8_t ch_val[CHOREO_LEN];
 67 int ch_len;
 68 uint8_t kalib[6];
 69 int stav[6];
 70 int krok;
 71 uint8_t spomalenie;
 72 
 73 static volatile int16_t distance;
 74 static uint32_t cas_ked_naposledy_stlacil;
 75 static uint8_t vypni_nudu;
 76 
 77 void setup() {
 78  Serial.begin(9600);
 79  init_tone2();
 80  init_serial(9600);
 81  init_ultrasonic();
 82 
 83  randomSeed(analogRead(1));
 84  s[0].attach(PIN_SERVO_PRAVA_PATA);
 85  s[1].attach(PIN_SERVO_LAVA_PATA);
 86  s[2].attach(PIN_SERVO_PRAVA_NOHA);
 87  s[3].attach(PIN_SERVO_LAVA_NOHA);
 88  s[4].attach(PIN_SERVO_LAVA_RUKA);
 89  s[5].attach(PIN_SERVO_PRAVA_RUKA);
 90  precitaj_kalibraciu_z_EEPROM();
 91  for (int i = 0; i < 6; i++)
 92  {
 93   kalib[i] = prednastavena_kalibracia[i];
 94   stav[i] = kalib[i];
 95   s[i].write(stav[i]);
 96  }
 97  ch_len = 0;
 98  krok = 7;
 99  vypni_nudu = 0;
 100  spomalenie = 6;
 101  ahoj();
 102  ruky2();
 103  delay(100); 
 104  serial_println_flash(PSTR("\r\n Otto DTDT"));
 105  cas_ked_naposledy_stlacil = millis();
 106 }
 107 
 108 void loop() {
 109  char z = -1;
 110  if (serial_available()) z = serial_read();
 111 #ifdef ECHO_BT_TO_USB
 112   if (Serial.available()) z = Serial.read();
 113 #endif 
 114  
 115  if (z != -1)
 116  { 
 117   cas_ked_naposledy_stlacil = millis();
 118   if (pohyb_znakom(z)) return;  
 119   else if (pohyb_kombinacia(z)) return; 
 120   else if (vydaj_zvukovy_efekt(z)) return;
 121   else if (ma_zahrat_melodiu(z)) return;
 122   else if (z == '@') nacitaj_choreografiu();
 123   else if (z == '?') vypis_choreografiu();
 124   else if (z == 't') zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len);
 125   else if (z == '-') ahoj();
 126   else if (z == ' ') reset();
 127   else if (z == 'H') kalibruj();
 128   else if (z == 'J') nastav_limity();
 129   else if (z == 'G') vypis_kalibraciu();
 130   else if (z == 'L') nacitaj_kalibraciu();
 131   else if (z == 'E') zapis_kalibraciu_do_EEPROM();
 132   else if (z == 'R') ruky();
 133   else if (z == '9') zvys_krok();
 134   else if (z == '1') zniz_krok();
 135   else if (z == '8') zvys_spomalenie();
 136   else if (z == '7') zniz_spomalenie();
 137   else if (z == 'U') test_ultrazvuk();
 138   else if (z == 'S') zobraz_stav();
 139   else if (z == 'W') skus_zapisat_choreografiu_do_EEPROM();
 140   else if (z == 'X') skus_naformatovat_EEPROM_choreografie();
 141   else if (z == 'C') skus_nacitat_choreografiu_z_EEPROM();
 142   else if (z == 'V') vypni_nudu ^= 1;
 143  }
 144  int16_t d = measure_distance();
 145  if (d < 10) menu_ultrasonic_request();
 146 
 147  skus_ci_sa_nenudi();
 148 }
 149 
 150 void skus_ci_sa_nenudi()
 151 {
 152  if ((millis() - cas_ked_naposledy_stlacil > CAS_OTTO_SA_ZACNE_NUDIT) && !vypni_nudu)
 153  {
 154   uint8_t rnd = random(21);
 155   switch (rnd)
 156   {
 157    case 0: zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len); break;
 158    case 1: zahraj_melodiu(1); break;
 159    case 2: zahraj_melodiu(2); break;
 160    case 3: zahraj_melodiu(3); break;
 161    case 4: zahraj_melodiu(4); break;
 162    case 5: for (int i = 0; i < 20; i++)
 163        {
 164         rnd = random(16) + 1;
 165         zvukovy_efekt(rnd);
 166        }
 167        break;
 168    default: zvukovy_efekt(rnd - 5); break;
 169   }
 170   cas_ked_naposledy_stlacil = millis();
 171  }
 172 }
 173 
 174 const uint8_t klavesy_efektov[] PROGMEM = {'v', 'b', 'n', 'j', 'h', 'g', 'f', 's', 'l', 'o', 'i', 'u', 'y', 'r', 'e', 'w'};
 175 #define POCET_KLAVES_EFEKTOV 16
 176 
 177 uint8_t vydaj_zvukovy_efekt(char z)
 178 {
 179  for (int i = 0; i < POCET_KLAVES_EFEKTOV; i++)
 180   if (z == pgm_read_byte(klavesy_efektov + i)) 
 181   {
 182    zvukovy_efekt(i + 1);
 183    return 1;
 184   }
 185  return 0;
 186 }
 187 
 188 uint8_t ma_zahrat_melodiu(char z)
 189 {
 190  if (z == 9) zahraj_melodiu(1);
 191  else if (z == '*') zahraj_melodiu(2);
 192  else if (z == '/') zahraj_melodiu(3);
 193  else if (z == '+') zahraj_melodiu(4);
 194  else if (z == 27) zastav_melodiu();
 195 }
 196 
 197 void efekt1()
 198 {
 199  uint16_t fre = 100;
 200  for (int i = 0; i < 200; i++)
 201  {
 202   tone2(fre, 2);
 203   fre += 10;
 204   delay(2); 
 205  }
 206 }
 207 
 208 void efekt2()
 209 {
 210  uint16_t fre = 2060;
 211  for (int i = 0; i < 200; i++)
 212  {
 213   tone2(fre, 2);
 214   fre -= 10;
 215   delay(2);
 216  }
 217 }
 218 
 219 void efekt3()
 220 {
 221  uint16_t fre;
 222  for (int i = 0; i < 200; i++)
 223  {
 224   fre = random(3000) + 20;
 225   tone2(fre, 2);  
 226   delay(2); 
 227  }
 228 }
 229 
 230 void efekt4()
 231 {
 232  uint16_t fre = 100;
 233  for (int i = 0; i < 200; i++)
 234  {
 235   (i&1) ? tone2(fre, 2) : tone2(2100 - fre, 2);
 236   fre += 10;
 237   delay(2); 
 238  }
 239 }
 240 
 241 void efekt5()
 242 {
 243  uint16_t fre = 100;
 244  for (int i = 0; i < 100; i++)
 245  {
 246   (i&1) ? tone2(fre, 4) : tone2(2100 - fre, 4);
 247   fre += 20;
 248   delay(4); 
 249  }
 250 }
 251 
 252 void efekt6()
 253 {
 254  uint16_t d = 12;
 255  for (int i = 0; i < 20; i++)
 256  {
 257   tone2(1760, 10);  
 258   delay(d);
 259   d += 3;
 260  }
 261 }
 262 
 263 void efekt7()
 264 {
 265  for (int i = 0; i < 40; i++)
 266  {
 267   if (i&1) tone2(1760, 10);
 268   delay(10); 
 269  }
 270 }
 271 
 272 void efekt8()
 273 {
 274  uint16_t d = 72;
 275  for (int i = 0; i < 20; i++)
 276  {
 277   tone2(1760, 10);  
 278   delay(d);
 279   d -= 3;
 280  }
 281 }
 282 
 283 void efekt9()
 284 {
 285  float fre = 3500;
 286  while (fre > 30)
 287  {
 288   tone2((uint16_t)fre, 2);
 289   fre *= 0.97;  
 290   delay(2); 
 291  }
 292 }
 293 
 294 void efekt10()
 295 {
 296  float fre = 30;
 297  while (fre < 3000)
 298  {
 299   tone2((uint16_t)fre, 2);
 300   fre *= 1.03;  
 301   delay(2); 
 302  }
 303 }
 304 
 305 void efekt11()
 306 {
 307  uint16_t fre = 3500;
 308  uint16_t d = 42;
 309  for (int i = 0; i < 20; i++)
 310  {
 311   tone2(fre, d);
 312   fre -= 165; 
 313   delay(d);
 314   d -= 2;
 315  }
 316 }
 317 
 318 void efekt12()
 319 {
 320  float fre = 110;
 321  uint8_t d = 42;
 322  for (int i = 0; i < 20; i++)
 323  {
 324   tone2(fre, d);
 325   fre += 165; 
 326   delay(d);
 327   d -= 2;
 328  }
 329 }
 330 
 331 void efekt13()
 332 {
 333  uint16_t fre = 3400;
 334  uint8_t d = 200;
 335  uint8_t delta = 1;
 336  for (int i = 0; i < 20; i++)
 337  {
 338   tone2(fre, d);
 339   fre -= 165; 
 340   delay(d);
 341   d -= delta;
 342   delta++;
 343  }
 344  tone2(110, 1000);
 345  delay(1000);
 346 }
 347 
 348 void efekt14()
 349 {
 350  uint16_t fre = 880; 
 351  int16_t d = 20;
 352  for (int i = 0; i < 20; i++)
 353  {
 354   tone2(fre, d);
 355   delay(d);
 356   fre += random(50) - 25;
 357   d += random(10) - 5;
 358   if (d < 0) d = 1;
 359  }
 360 }
 361 
 362 void efekt15()
 363 {
 364  uint16_t fre = 440; 
 365  int16_t d = 20;
 366  for (int i = 0; i < 20; i++)
 367  {
 368   tone2(fre, d);
 369   delay(d);
 370   fre += random(25) - 12;
 371   d += random(10) - 5;
 372   if (d < 0) d = 1;
 373  }
 374 }
 375 
 376 void efekt16()
 377 {
 378  uint16_t fre = 1760; 
 379  int16_t d = 20;
 380  for (int i = 0; i < 20; i++)
 381  {
 382   tone2(fre, d);
 383   delay(d);
 384   fre += random(100) - 50;
 385   d += random(10) - 5;
 386   if (d < 0) d = 1;
 387  }
 388 }
 389 
 390 void zvukovy_efekt(uint8_t cislo)
 391 {
 392  switch (cislo) {
 393   case 1: efekt1(); break;
 394   case 2: efekt2(); break;
 395   case 3: efekt3(); break;
 396   case 4: efekt4(); break;
 397   case 5: efekt5(); break; 
 398   case 6: efekt6(); break; 
 399   case 7: efekt7(); break; 
 400   case 8: efekt8(); break; 
 401   case 9: efekt9(); break; 
 402   case 10: efekt10(); break; 
 403   case 11: efekt11(); break; 
 404   case 12: efekt12(); break;
 405   case 13: efekt13(); break; 
 406   case 14: efekt14(); break; 
 407   case 15: efekt15(); break; 
 408   case 16: efekt16(); break; 
 409  }
 410 }
 411 
 412 void test_ultrazvuk()
 413 {
 414  int i = 0;
 415  while ((serial_available() == 0) && (Serial.available() == 0))
 416  {
 417   serial_println_num(measure_distance());
 418   delay(100);
 419  }
 420  serial_read();
 421 }
 422 
 423 void menu_ultrasonic_request()
 424 {
 425  uint32_t tm = millis();
 426  int d = measure_distance();
 427  int count = 0;
 428  int count2 = 0;
 429  while ((millis() - tm < 1500) && ((d < 15) || (count2 < 5)) && (count < 10)) 
 430  {
 431   delay(10);
 432   d = measure_distance();
 433   if (d == 10000) count++;
 434   else count = 0;
 435   if (d >= 15) count2++;
 436   else count2 = 0;
 437   if (serial_available() || Serial.available()) return;
 438  }
 439  if (millis() - tm >= 1500)
 440  {
 441   ultrasonic_menu();
 442   cas_ked_naposledy_stlacil = millis();
 443  }
 444 }
 445 
 446 void ultrasonic_menu()
 447 {
 448  int selection = 0;
 449  tone2( 880, 200);
 450  
 451  do { 
 452   int count = 0;
 453   do { 
 454    int32_t d = measure_distance();
 455    if (d == 10000) continue;
 456    if (d >= 20) count++;
 457    else count = 0;
 458    delay(10);
 459   } while (!serial_available() && !Serial.available() && (count < 20));
 460   
 461   tone2( 440, 200);
 462   uint32_t tm = millis();
 463   while ((measure_distance() > 15) && (millis() - tm < 1500) && !serial_available() && !Serial.available()) delay(10);
 464   if (millis() - tm >= 1500) 
 465   {
 466    tone2( 2000, 50);
 467    menu_command(selection);
 468    return;
 469   }    
 470   selection++;
 471   for (int i = 0; i < selection; i++)
 472   {
 473    tone2( 1261, 50);
 474    delay(250);
 475   }
 476  } while (!serial_available() && !Serial.available());
 477  while (serial_available()) serial_read();
 478  while (Serial.available()) Serial.read();
 479 }
 480 
 481 void menu_command(int cmd)
 482 {
 483  if (cmd == 1) vpred();
 484  if (cmd == 2) zahraj_melodiu(1);
 485  if (cmd == 3) melodia_jedna_druhej();
 486  if (cmd == 4) ahoj();
 487  if (cmd == 5) zahraj_melodiu(2);
 488  if (cmd == 6) zahraj_melodiu(3);
 489  if (cmd == 7) zahraj_melodiu(4);
 490  serial_println_num(cmd);
 491 }
 492 
 493 void melodia_jedna_druhej()
 494 {
 495  for (int i = 0; i < 2; i++)
 496  {
 497   tone2(262, 200);
 498   delay(200);
 499   tone2(330, 200);
 500   delay(200);
 501  
 502   tone2(262, 200);
 503   delay(200);
 504   tone2(330, 200);
 505   delay(200);
 506  
 507   tone2(392, 400);
 508   delay(400);
 509  
 510   tone2(392, 400);
 511   delay(400);
 512  }
 513 }
 514 
 515 // chodza pre vacsieho dreveneho robota
 516 uint16_t chor_time[] = {500,100,1,1,100,1,1,1,100,1,1,1,100,1,100,1,1,0};
 517 uint8_t chor_servo[] = {11,1,2,6,4,3,6,5,1,2,6,5,3,4,1,2,9,0};
 518 uint8_t chor_val[] = {1,48,69,180,104,104,90,0,111,146,0,90,62,69,48,69,2,0};
 519 uint8_t chor_len = 18;
 520 
 521 void vpred()
 522 {
 523  while ((measure_distance() > 30) && !serial_available() && !Serial.available())
 524   zatancuj_choreografiu(chor_time, chor_servo, chor_val, chor_len);
 525  pipni();
 526  reset();
 527 }
 528 
 529 void skus_zapisat_choreografiu_do_EEPROM()
 530 {
 531  serial_print_flash(PSTR("Cislo? [1-3]: "));
 532  char odpoved = read_char();
 533  if ((odpoved < '1') || (odpoved > '3')) return;
 534  serial_println_char(odpoved);
 535  uint8_t cislo = odpoved - '0';
 536  
 537  serial_print_flash(PSTR("Zapisat choreografiu do EEPROM c."));
 538  serial_print_char(odpoved);
 539  serial_print_flash(PSTR("? [Y/n]: "));
 540  odpoved = read_char();
 541  serial_println_char(odpoved);
 542  if (odpoved == 'Y') 
 543   zapis_choreografiu_do_EEPROM(cislo);
 544 }
 545 
 546 void skus_nacitat_choreografiu_z_EEPROM()
 547 {
 548  serial_print_flash(PSTR("Cislo? [1-3]: "));
 549  char odpoved = read_char();
 550  if ((odpoved < '1') || (odpoved > '3')) return;
 551  serial_println_char(odpoved);
 552  uint8_t cislo = odpoved - '0';
 553  
 554  serial_print_flash(PSTR("Precitat choreografiu z EEPROM c."));
 555  serial_print_char(odpoved);
 556  serial_print_flash(PSTR("? [Y/n]: "));
 557  odpoved = read_char();
 558  serial_println_char(odpoved);
 559  if (odpoved == 'Y') 
 560   precitaj_choreografiu_z_EEPROM(cislo);
 561 }
 562 
 563 void skus_naformatovat_EEPROM_choreografie()
 564 {
 565  serial_print_flash(PSTR("Formatovat EEPROM choreografii? [Y/n]:"));
 566  char odpoved = read_char();
 567  serial_println_char(odpoved);
 568  if (odpoved == 'Y') 
 569   naformatuj_EEPROM_choreografie(); 
 570 }
 571 
 572 //EEPROM MAP:
 573 // 0: slot number where choreography 3 starts (B3. Real address = B3 x 4)
 574 // 1: marker '~' indicates calibration is already stored in EEPROM and will be loaded on startup
 575 // 2-8: servo calibration (central points to be used instead of default 90)
 576 // 9-14: lower limit for direct control for all 6 servos
 577 // 15-20: upper limit for direct control for all 6 servos
 578 // 21:  number of steps in choreography 1 (L1) 0=choreography not in memory
 579 // 22:  number of steps in choreography 2 (L2) 0=not in memory
 580 // 23:  number of steps in choreography 3 (L3) 0=not in memory
 581 // 24..(L1 x 4 + 23)    choreography1 tuplets (uint16,uint8,uint8) x L1
 582 // (1024 - L2 x 4)..1023  choreography2 same as above
 583 // B3 x 4..(B3 x 4 + L3 x 4 - 1) choreography 3 same as above
 584 void zapis_choreografiu_do_EEPROM(int slot)
 585 {
 586  uint8_t b3 = EEPROM.read(0);
 587  uint8_t len1 = EEPROM.read(21);
 588  uint8_t len2 = EEPROM.read(22);
 589  uint8_t len3 = EEPROM.read(23);
 590  uint16_t wp = 65535;
 591  
 592  if ((len1 > CHOREO_LEN) || (len2 > CHOREO_LEN) || (len3 > CHOREO_LEN) || (b3 > 250 - len3) || ((len1 > b3) && (b3 != 0)) || (len3 + b3 > 250 - len2) || (len1 + len2 > 250))
 593   b3 = len1 = len2 = len3 = 0;
 594  
 595  if (slot == 1)
 596  {
 597   if (((ch_len < b3) || (len3 == 0)) && (ch_len + len2 + len3 <= 250))
 598   {
 599    EEPROM.write(21, ch_len);
 600    wp = 24;
 601   }
 602  }
 603  else if (slot == 2)
 604  {
 605   if ((250 - b3 - len3 > ch_len) && (ch_len + len1 + len3 <= 250))
 606   {
 607    EEPROM.write(22, ch_len);
 608    wp = 1000 - ch_len * 4;
 609   }
 610  }
 611  else if (slot == 3)
 612  {
 613   if (ch_len + len1 + len2 <= 250)
 614   {
 615    EEPROM.write(23, ch_len);
 616    EEPROM.write(0, (len1 - len2) / 2 + 125);
 617    wp = 4 * ((len1 - len2) / 2 + 125);
 618   }
 619  }
 620 
 621  if (wp == 65535)
 622   serial_println_flash(PSTR("not enough space"));
 623  else
 624  {
 625    for (int i = 0; i < ch_len; i++)
 626    {
 627     EEPROM.write(wp + 4 * i, ch_time[i] & 255);
 628     EEPROM.write(wp + 1 + 4 * i, ch_time[i] >> 8);
 629     EEPROM.write(wp + 2 + 4 * i, ch_servo[i]);
 630     EEPROM.write(wp + 3 + 4 * i, ch_val[i]);
 631    }
 632    serial_println_flash(PSTR("ok"));
 633  }
 634 }
 635 
 636 void precitaj_choreografiu_z_EEPROM(uint8_t slot)
 637 {
 638  uint8_t b3 = EEPROM.read(0);
 639  uint8_t len1 = EEPROM.read(21);
 640  uint8_t len2 = EEPROM.read(22);
 641  uint8_t len3 = EEPROM.read(23);
 642  uint16_t rp = 65535;
 643  if ((len1 > CHOREO_LEN) || (len2 > CHOREO_LEN) || (len3 > CHOREO_LEN) || (b3 > 250 - len3) || ((len1 > b3) && (b3 != 0)) || (len3 + b3 > 250 - len2) || (len1 + len2 > 250))
 644   b3 = len1 = len2 = len3 = 0;
 645 
 646  if (slot == 1) 
 647  {
 648   if (len1 > 0) 
 649   {
 650    rp = 24;
 651    ch_len = len1;
 652   }  
 653  }
 654  else if (slot == 2)
 655  {
 656   if (len2 > 0) 
 657   {
 658    ch_len = len2;
 659    rp = 1000 - ch_len * 4;   
 660   }
 661  }
 662  else if (slot == 3)
 663  {
 664   if (len3 > 0) 
 665   {
 666    rp = b3 * 4;
 667    ch_len = len3;
 668   }  
 669  }
 670 
 671  if (rp == 65535)
 672   serial_println_flash(PSTR("couldn't"));
 673  else
 674  {
 675   for (int i = 0; i < ch_len; i++)
 676   {
 677     ch_time[i] = ((uint16_t)EEPROM.read(rp + 4 * i)) | 
 678           (((uint16_t)EEPROM.read(rp + 1 + 4 * i)) << 8);
 679     ch_servo[i] = EEPROM.read(rp + 2 + 4 * i);
 680     ch_val[i] = EEPROM.read(rp + 3 + 4 * i);
 681   }
 682   serial_println_flash(PSTR("ok"));
 683   pipni();
 684  }
 685 }
 686 
 687 void naformatuj_EEPROM_choreografie()
 688 {
 689  EEPROM.write(0, 0);
 690  EEPROM.write(21, 0);
 691  EEPROM.write(22, 0);
 692  EEPROM.write(23, 0);
 693  serial_println_flash(PSTR("ok"));
 694  pipni();
 695 }
 696 
 697 void precitaj_kalibraciu_z_EEPROM()
 698 {
 699  uint8_t value = EEPROM.read(1);
 700  if (value != '~') return;
 701  for (int i = 2; i < 8; i++)
 702   prednastavena_kalibracia[i - 2] = EEPROM.read(i);
 703  for (int i = 0; i < 6; i++)
 704   dolny_limit[i] = EEPROM.read(i + 9);
 705  for (int i = 0; i < 6; i++)
 706   horny_limit[i] = EEPROM.read(i + 15);  
 707 }
 708 
 709 char read_char()
 710 {
 711  while (!serial_available() && !Serial.available());
 712  if (serial_available()) return serial_read();
 713  else return Serial.read();
 714 }
 715 
 716 void zapis_kalibraciu_do_EEPROM()
 717 {
 718  serial_print_flash(PSTR("Naozaj chces zapisat kalibraciu do EEPROM? [Y/n]: "));
 719  char odpoved = read_char();
 720  serial_println_char(odpoved);
 721  if (odpoved == 'Y') 
 722  {
 723   EEPROM.write(1, '~');
 724   for (int i = 2; i < 8; i++)
 725    EEPROM.write(i, kalib[i - 2]);
 726   for (int i = 0; i < 6; i++)
 727    EEPROM.write(9 + i, dolny_limit[i]);
 728   for (int i = 0; i < 6; i++)
 729    EEPROM.write(15 + i, horny_limit[i]);
 730   serial_println_flash(PSTR("ok"));
 731  }
 732 }
 733 
 734 void pipni()
 735 {
 736  tone2( 1568, 50);
 737  delay(100);
 738  tone2( 1357, 50);
 739 }
 740 
 741 void ruky()
 742 {
 743  int odloz_krok = krok;
 744  delay(500);
 745  krok = 90;
 746  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA);  
 747  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA);
 748  delay(1000);
 749  krok = 180;
 750  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA);  
 751  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA);
 752  delay(1000);
 753  krok = odloz_krok;
 754  pipni();
 755 }
 756 
 757 void ruky2()
 758 {
 759  int odloz_krok = krok;
 760  delay(500);
 761  krok = 180;
 762  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA);  
 763  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA);
 764  delay(1000);
 765  krok = 90;
 766  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA);  
 767  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA);
 768  delay(1000);
 769  krok = odloz_krok;
 770  pipni();
 771 }
 772 
 773 void ahoj()
 774 {
 775  tone2( 1568, 50);
 776  delay(70);
 777  tone2( 1175, 30);
 778  delay(50);
 779  tone2( 880, 30);
 780  delay(50);
 781  tone2( 1047, 50);
 782  delay(70);
 783  tone2( 1245, 30);
 784  delay(150);
 785  tone2( 1568, 50);
 786  delay(100);
 787  if (random(10) > 4) tone2( 1357, 50);
 788  else tone2( 1047, 50);
 789 }
 790 
 791 void nastav_koncatinu(int8_t servo, uint8_t poloha)
 792 {
 793  int8_t delta;
 794  int8_t srv = (servo > 0)?servo:-servo;
 795  srv--;
 796  poloha += kalib[srv] - 90;
 797  if (poloha > 180) poloha = 180;
 798  if (poloha < 0) poloha = 0;
 799 
 800  if (stav[srv] < poloha) delta = 1;
 801  else delta = -1;
 802  while (stav[srv] != poloha)
 803  {
 804   stav[srv] +=delta;
 805   s[srv].write(stav[srv]);
 806   delay(spomalenie);
 807  }
 808 }
 809 
 810 void zobraz_stav()
 811 {
 812  for (int i = 0; i < 6; i++)
 813  {
 814   serial_print_flash(PSTR("S")); serial_print_num(i + 1); serial_print_flash(PSTR(": ")); serial_println_num(stav[i] - kalib[i] + 90);
 815  }
 816  serial_println_flash(PSTR("---"));
 817  pipni();
 818 }
 819 
 820 void pohyb(int8_t servo)
 821 {
 822  int8_t srv = (servo > 0)?servo:-servo;
 823  srv--;
 824  if (servo_invertovane[srv]) servo = -servo;
 825  if (servo > 0)
 826  {
 827   if (stav[srv] <= horny_limit[srv] - krok) stav[srv] += krok;
 828   else stav[srv] = horny_limit[srv];
 829   s[srv].write(stav[srv]);
 830  }
 831  else if (servo < 0)
 832  {
 833   if (stav[srv] >= dolny_limit[srv] + krok) stav[srv] -= krok; 
 834   else stav[srv] = dolny_limit[srv];
 835   s[srv].write(stav[srv]);   
 836  }
 837 }
 838 
 839 uint8_t pohyb_znakom(char z)
 840 {
 841  for (int i = 0; i < 12; i++)
 842  {
 843   if (z == znaky_zmien[i])
 844   {
 845    int8_t servo = zmeny[i];
 846    pohyb(servo);
 847   }
 848  }
 849 }
 850 
 851 void kombinacia1()
 852 {
 853  pohyb(SERVO_LAVA_NOHA);
 854  pohyb(-SERVO_PRAVA_PATA);
 855 }
 856 
 857 void kombinacia2()
 858 {
 859  pohyb(SERVO_PRAVA_NOHA);
 860  pohyb(-SERVO_LAVA_PATA);
 861 }
 862 
 863 void kombinacia3()
 864 {
 865  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA); 
 866  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA); 
 867 }
 868 
 869 void kombinacia4()
 870 {
 871  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA); 
 872  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA); 
 873 }
 874 
 875 int pohyb_kombinacia(char z)
 876 {
 877  if (z == '3') kombinacia1();
 878  else if (z == '4') kombinacia2();
 879  else if (z == '5') kombinacia3();
 880  else if (z == '6') kombinacia4();
 881  else return 0;
 882  return 1;
 883 }
 884 
 885 int nacitajCislo()
 886 {
 887  int num = 0;
 888  int z;
 889  do {
 890   z = read_char();
 891   if (z == '#') while (z != 13) z = read_char();
 892  } while ((z < '0') || (z > '9'));
 893  while ((z >= '0') && (z <= '9'))
 894  {
 895   num *= 10;
 896   num += (z - '0');
 897   do { z = read_char(); if (z == -1) delayMicroseconds(10); } while (z < 0);
 898  }
 899  return num;
 900 }
 901 
 902 void nacitaj_choreografiu()
 903 {
 904  ch_len = 0;
 905  int tm;
 906  do { 
 907   tm = nacitajCislo();
 908   ch_time[ch_len] = tm;
 909   ch_servo[ch_len] = nacitajCislo();
 910   ch_val[ch_len] = nacitajCislo();
 911   ch_len++;
 912  if (ch_len == CHOREO_LEN) break;
 913  } while (tm > 0);
 914  pipni(); 
 915 }
 916 
 917 void vypis_choreografiu()
 918 {
 919  for (int i = 0; i < ch_len; i++)
 920  {
 921   serial_print_num(ch_time[i]);
 922   serial_print(" ");
 923   serial_print_num(ch_servo[i]);
 924   serial_print(" ");
 925   serial_println_num(ch_val[i]);   
 926  }
 927  serial_println_flash(PSTR("---"));
 928  pipni();
 929 }
 930 
 931 void zatancuj_choreografiu(uint16_t *ch_time, uint8_t *ch_servo, uint8_t *ch_val, int ch_len )
 932 {
 933  for (int i = 0; i < ch_len - 1; i++)
 934  {
 935   delay(ch_time[i]);  
 936   if (ch_servo[i] < 9) nastav_koncatinu(ch_servo[i], ch_val[i]);
 937   else i = specialny_prikaz(i, ch_servo[i], ch_val[i]);  
 938   if (serial_available() || Serial.available()) break;
 939  }
 940  pipni();
 941 }
 942 
 943 int specialny_prikaz(uint16_t i, uint8_t prikaz, uint8_t argument)
 944 {
 945  if (prikaz == 9) return ((int)argument) - 1;
 946  else if (prikaz == 10) spomalenie = argument;
 947  else if (prikaz == 11) zahraj_melodiu(argument);
 948  else if (prikaz == 12) zvukovy_efekt(argument);
 949  return i;
 950 }
 951 
 952 void reset()
 953 {
 954  for (int i = 0; i < 6; i++) 
 955  {
 956   stav[i] = kalib[i];
 957   s[i].write(kalib[i]);
 958   delay(300);
 959  }
 960  pipni();
 961 }
 962 
 963 uint8_t nalad_hodnotu_serva(uint8_t servo, uint8_t hodnota)
 964 {
 965   serial_print_flash(PSTR(" (+/-/ENTER): "));
 966   serial_println_num(hodnota);
 967   s[servo].write(hodnota);
 968   char z;
 969   do {
 970    z = read_char();
 971    if ((z == '+') && (hodnota < 180)) hodnota++;
 972    else if ((z == '-') && (hodnota > 0)) hodnota--; 
 973    if ((z == '+') || (z == '-'))
 974    {
 975     serial_print_num(hodnota); serial_print_char('\r'); 
 976     s[servo].write(hodnota);
 977    }
 978   } while (z != 13);
 979   return hodnota;
 980 }
 981 
 982 void kalibruj()
 983 {
 984  for (int i = 0; i < 6; i++)
 985  {
 986   serial_print_num(i);
 987   kalib[i] = nalad_hodnotu_serva(i, kalib[i]);
 988   serial_print_num(i);
 989   serial_print(": ");
 990   serial_println_num(kalib[i]);
 991  }
 992  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(kalib[i]); serial_print(" "); }
 993  serial_println_flash(PSTR("ok"));
 994  pipni();
 995 }
 996 
 997 void nastav_limity()
 998 {
 999  for (int i = 0; i < 6; i++)
1000  {
1001   serial_print_num(i);
1002   serial_print_flash(PSTR("dolny"));
1003   dolny_limit[i] = nalad_hodnotu_serva(i, dolny_limit[i]);
1004   serial_print_num(i);
1005   serial_print_flash(PSTR(" dolny: "));
1006   serial_println_num(dolny_limit[i]);
1007   s[i].write(kalib[i]);
1008 
1009   serial_print_num(i);
1010   serial_print_flash(PSTR("horny"));
1011   horny_limit[i] = nalad_hodnotu_serva(i, horny_limit[i]);
1012   serial_print_num(i);
1013   serial_print_flash(PSTR(" horny: "));
1014   serial_println_num(horny_limit[i]);
1015   s[i].write(kalib[i]);
1016  }
1017  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(dolny_limit[i]); serial_print("-"); serial_print_num(horny_limit[i]); serial_print(" "); }
1018  serial_println_flash(PSTR("ok"));
1019  pipni();
1020 }
1021 
1022 void vypis_kalibraciu()
1023 {
1024  serial_print_flash(PSTR("stredy: "));
1025  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(kalib[i]); serial_print(" "); }
1026  serial_println();
1027  serial_print_flash(PSTR("dolny limit: "));
1028  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(dolny_limit[i]); serial_print(" "); }
1029  serial_println();
1030  serial_print_flash(PSTR("horny limit: "));
1031  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(horny_limit[i]); serial_print(" "); }
1032  serial_println();
1033 }
1034 
1035 void nacitaj_kalibraciu()
1036 {
1037  int tm;
1038  for (int i = 0; i < 6; i++) 
1039   kalib[i] = nacitajCislo();
1040  vypis_kalibraciu();
1041  serial_println_flash(PSTR("ok"));
1042  pipni();
1043 }
1044 
1045 void zvys_krok()
1046 {
1047  if (krok < 180) krok++;
1048  serial_print_flash(PSTR("krok: "));
1049  serial_println_num(krok);
1050 }
1051 
1052 void zniz_krok()
1053 {
1054  if (krok > 0) krok--;
1055  serial_print_flash(PSTR("krok: "));
1056  serial_println_num(krok);
1057 }
1058 
1059 void zniz_spomalenie()
1060 {
1061  if (spomalenie > 0) spomalenie--;
1062  serial_print_flash(PSTR("spomalenie: ")); 
1063  serial_println_num(spomalenie);
1064 }
1065 
1066 void zvys_spomalenie()
1067 {
1068  if (spomalenie < 100) spomalenie++;
1069  serial_print_flash(PSTR("spomalenie: "));
1070  serial_println_num(spomalenie);
1071 }
1072 
1073 // nasleduje softverova implementacia serioveho portu
1074 #define SERIAL_STATE_IDLE   0
1075 #define SERIAL_STATE_RECEIVING 1
1076 #define SERIAL_BUFFER_LENGTH  20
1077 
1078 static volatile uint8_t serial_state;
1079 static uint8_t serial_buffer[SERIAL_BUFFER_LENGTH];
1080 static volatile uint8_t serial_buf_wp, serial_buf_rp;
1081 
1082 static volatile uint8_t receiving_byte;
1083 
1084 static volatile uint32_t time_startbit_noticed;
1085 static volatile uint8_t next_bit_order;
1086 static volatile uint8_t waiting_stop_bit;
1087 static uint16_t one_byte_duration;
1088 static uint16_t one_bit_duration;
1089 static uint16_t one_bit_write_duration;
1090 static uint16_t half_of_one_bit_duration;
1091 
1092 void init_serial(uint32_t baud_rate)
1093 {
1094  pinMode(2, INPUT);
1095  pinMode(4, OUTPUT);
1096  
1097  serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
1098  
1099  one_byte_duration = 9500000 / baud_rate;
1100  one_bit_duration = 1000000 / baud_rate;
1101  one_bit_write_duration = one_bit_duration - 1;
1102  half_of_one_bit_duration = 500000 / baud_rate;
1103  
1104  PCMSK2 |= 4; //PCINT18;
1105  PCIFR &= ~4; //PCIF2;
1106  PCICR |= 4; // PCIE2;
1107 }
1108 
1109 ISR(PCINT2_vect)
1110 {
1111  uint32_t tm = micros();
1112  if (serial_state == SERIAL_STATE_IDLE)
1113  {  
1114   time_startbit_noticed = tm;
1115   serial_state = SERIAL_STATE_RECEIVING;
1116   receiving_byte = 0xFF;
1117   next_bit_order = 0;
1118  }
1119  else if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
1120  {
1121    serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
1122    serial_buf_wp++;
1123    if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
1124    time_startbit_noticed = tm;
1125    receiving_byte = 0xFF;
1126    next_bit_order = 0;
1127  }
1128  else if (PIND & 4) 
1129  {
1130   int8_t new_next_bit_order = (tm - time_startbit_noticed - half_of_one_bit_duration) / one_bit_duration;
1131   while (next_bit_order < new_next_bit_order)
1132   { 
1133     receiving_byte &= ~(1 << next_bit_order);
1134     next_bit_order++;
1135   }
1136   if (next_bit_order == 8)
1137   { 
1138     serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
1139     serial_buf_wp++;
1140     if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
1141     serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
1142   }    
1143  } else 
1144    next_bit_order = (tm - time_startbit_noticed - half_of_one_bit_duration) / one_bit_duration;
1145 }
1146 
1147 uint8_t serial_available()
1148 {
1149  cli();
1150  if (serial_buf_rp != serial_buf_wp) 
1151  {
1152   sei();
1153   return 1;
1154  }
1155  if (serial_state == SERIAL_STATE_RECEIVING)
1156  {
1157   uint32_t tm = micros();
1158   if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
1159   {   
1160    serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
1161    serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
1162    serial_buf_wp++;
1163    if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
1164    sei();
1165    return 1;
1166   }
1167  }
1168  sei();
1169  return 0;
1170 }
1171 
1172 int16_t serial_read()
1173 {
1174  cli();
1175  if (serial_buf_rp != serial_buf_wp)
1176  {
1177   uint8_t ch = serial_buffer[serial_buf_rp];
1178   serial_buf_rp++;
1179   if (serial_buf_rp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_rp = 0;
1180   sei();
1181   return ch;
1182  }
1183 
1184  if (serial_state == SERIAL_STATE_RECEIVING)
1185  {
1186   uint32_t tm = micros();
1187   if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
1188   {
1189    uint8_t ch = receiving_byte;
1190    serial_state = SERIAL_STATE_IDLE; 
1191    sei();
1192    return ch;
1193   }
1194  }
1195  sei();
1196  return -1;
1197 }
1198 
1199 void serial_write(uint8_t ch)
1200 {
1201 #ifdef ECHO_BT_TO_USB
1202  Serial.print((char)ch);
1203 #endif
1204  PORTD &= ~16;
1205  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1206  for (uint8_t i = 0; i < 8; i++)
1207  {
1208   if (ch & 1) PORTD |= 16;
1209   else PORTD &= ~16;
1210   ch >>= 1;
1211   delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1212  }
1213  PORTD |= 16;
1214  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1215  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1216  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1217  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1218  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1219 }
1220 
1221 uint16_t serial_readln(uint8_t *ln, uint16_t max_length)
1222 {
1223  uint16_t len;
1224  uint16_t ch;
1225  do {
1226   ch = serial_read();
1227   if (ch == 13) continue;
1228  } while (ch == -1);
1229 
1230  do {
1231   if ((ch != 13) && (ch != 10) && (ch != -1)) 
1232   {
1233    *(ln++) = ch;
1234    max_length--;
1235    len++;
1236   }  
1237   ch = serial_read();
1238  } while ((ch != 13) && max_length);
1239  *ln = 0;
1240  return len;
1241 }
1242 
1243 void serial_print_num(int32_t number)
1244 {
1245  if (number < 0) 
1246  {
1247   serial_write('-');
1248   number = -number;
1249  }
1250  int32_t rad = 1;
1251  while (number / rad) rad *= 10;
1252  if (number > 0) rad /= 10;
1253  while (rad)
1254  {
1255   serial_write((char)('0' + (number / rad)));
1256   number -= (number / rad) * rad;
1257   rad /= 10;
1258  } 
1259 }
1260 
1261 void serial_print_char(char ch)
1262 {
1263  serial_write(ch); 
1264 }
1265 
1266 void serial_print(const uint8_t *str)
1267 {
1268  while (*str) serial_write(*(str++));
1269 }
1270 
1271 void serial_println(const uint8_t *str)
1272 {
1273  serial_print(str);
1274  serial_write(13);
1275  serial_write(10);
1276 }
1277 
1278 void serial_print_flash(const uint8_t PROGMEM *str)
1279 {
1280  int ln = strlen_P(str);
1281  for (int i = 0; i < ln; i++)
1282   serial_write(pgm_read_byte(str + i));
1283 }
1284 
1285 void serial_println_flash(const uint8_t PROGMEM *str)
1286 {
1287  serial_print_flash(str);
1288  serial_write(13);
1289  serial_write(10);
1290 }
1291 
1292 void serial_println_num(int32_t number)
1293 {
1294  serial_print_num(number);
1295  serial_println();
1296 }
1297 
1298 void serial_println_char(char ch)
1299 {
1300  serial_write(ch);
1301  serial_println();
1302 }
1303 
1304 void serial_println()
1305 {
1306  serial_write(13);
1307  serial_write(10);
1308 }
1309 
1310 // nasleduje citanie z utltazvukoveho senzora
1311 
1312 static volatile uint32_t pulse_start;
1313 static volatile uint8_t new_distance;
1314 
1315 void init_ultrasonic()
1316 {
1317  pinMode(US_ECHO, INPUT);
1318  pinMode(US_TRIG, OUTPUT);
1319  
1320  PCMSK0 |= 1; //PCINT0;
1321  PCIFR &= ~1; //PCIF0;
1322  PCICR |= 1; // PCIE0; 
1323 }
1324 
1325 ISR(PCINT0_vect)
1326 {
1327  if (PINB & 1) pulse_start = micros();
1328  else 
1329  {
1330   distance = (int16_t)((micros() - pulse_start) / 58);
1331   new_distance = 1;
1332  }
1333 }
1334 
1335 void start_distance_measurement()
1336 {
1337  distance = 10000;
1338  new_distance = 0;
1339  digitalWrite(US_TRIG, HIGH);
1340  delayMicroseconds(10);
1341  digitalWrite(US_TRIG, LOW);
1342 }
1343 
1344 void wait_for_distance_measurement_to_complete()
1345 {
1346  uint8_t counter = 0;
1347  while ((counter < 20) && !new_distance) 
1348  {
1349   delay(1);
1350   counter++;
1351  }
1352  if (counter == 20)
1353  {
1354   pinMode(US_ECHO, OUTPUT);
1355   digitalWrite(US_ECHO, HIGH);
1356   delayMicroseconds(10);
1357   digitalWrite(US_ECHO, LOW);
1358   pinMode(US_ECHO, INPUT); 
1359   delayMicroseconds(5);
1360   distance = 10000;
1361  }
1362 }
1363 
1364 int16_t measure_distance()
1365 {
1366  start_distance_measurement();
1367  wait_for_distance_measurement_to_complete();
1368  return distance;
1369 }
1370 
1371 //-------------------------------- nasleduje prehravanie melodie a hranie cez timer2 v pozadi
1372 #define SIRENE_PORT PORTB
1373 #define SIRENE_DDR  DDRB
1374 #define SIRENE_PIN  4
1375 
1376 #define FIS3 2960
1377 #define G3 3136
1378 
1379 float octave_4[] = { 2093.00, 2217.46, 2349.32, 2489.02, 2637.02, 2793.83, 2959.96, 3135.96, 3322.44, 3520.00, 3729.31, 3951.07 };
1380 
1381 //popcorn
1382 uint16_t dlzka_melodia[] = {0, 386, 26, 281, 217};
1383 const uint8_t melodia1[] PROGMEM = { 252, 50, 149, 49, 
1384 28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 49,
1385 28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 149,
1386 40, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 36, 49, 99, 40, 49, 99, 
1387 28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 49,
1388 28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 149,
1389 40, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99,
1390 49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99, 
1391 49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99, 149 ,
1392 47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 47, 49, 99, 
1393 49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99, 
1394 49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99, 149 ,
1395 47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99
1396 };
1397 
1398 //kohutik jarabi
1399 const uint8_t melodia2[] PROGMEM = { 252, 150, 119, 121, 173, 174, 124, 124, 124, 123, 171, 173, 123, 123, 123, 121, 169, 171, 121, 121, 121, 123, 171, 169, 119, 119 };
1400 
1401 // kankán
1402 const uint8_t melodia3[] PROGMEM = { 252, 100,
1403 251,1,184,1,32,126,149,251,1,184,1,32,126,149,251,1,184,1,32,126,251,1,184,1,32,126,251,1,184,1,32,126,251,1,184,1,32,126,
1404 64,71,71,73,71,69,69,73,74,78,81,78,78,76,251,1,184,1,32,126,78,68,68,78,76,69,69,73,73,71,73,71,85,83,85,83,
1405 64,71,71,73,71,69,69,73,74,78,81,78,78,76,251,1,184,1,32,126,78,68,68,78,76,69,69,73,73,71,73,71,71,69,119,
1406 135,131,128,126,75,76,78,80,81,76,80,76,81,76,80,76,81,76,80,76,81,76,80,76,
1407 251,2,11,3,16,19,251,1,4,3,16,19,
1408 251,1,4,3,16,19,251,1,4,3,16,19,
1409 251,1,4,3,16,19,251,1,4,3,16,19,
1410 251,1,4,3,16,19,251,1,4,3,16,19,
1411 174,88,91,90,88,143,143,93,95,90,91,138,138,88,91,90,88,86,86,85,83,81,79,78,76,
1412 174,88,91,90,88,143,143,93,95,90,91,138,138,88,91,90,88,86,93,89,90,136,
1413 64,71,71,73,71,69,69,73,74,78,81,78,78,76,251,1,184,1,32,126,
1414 78,76,126,78,76,126,78,76,126,78,76,126,78,76,126,78,76,126,
1415 78,76,78,76,78,76,78,76,
1416 131,119,119,119,169 };
1417 
1418 //labutie jazero
1419 const uint8_t melodia4[] PROGMEM = {
1420 252, 220, 66, 69, 73, 69, 66, 69, 73, 69, 66, 69, 73, 69, 66, 69, 73, 69,
1421 185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178,
1422 99, 83, 81, 80, 
1423 185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178,
1424 149, 128, 130, 131, 133, 85, 86, 251, 6, 32, 3, 8, 86, 135, 86, 88, 251, 6, 224, 3, 8, 88, 136, 88, 90, 251, 7, 184, 3, 8, 90, 85, 81, 80, 78, 
1425 130, 131, 133, 85, 86, 251, 6, 32, 3, 8, 86, 135, 86, 88, 251, 6, 224, 3, 8, 88, 136, 88, 90, 251, 7, 73, 3, 8, 86, 133, 86, 91, 251, 7, 184, 3, 8, 87, 251, 7, 184, 3, 8, 85,
1426 185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178,
1427 99, 83, 81, 80, 
1428 185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178 };
1429 
1430 volatile int16_t music_speed = 800 / 16;
1431 
1432 volatile PGM_P current_note ;
1433 volatile uint16_t notes_remaining;
1434 
1435 void zahraj_melodiu(uint8_t cislo)
1436 {
1437  if (cislo == 0) { zastav_melodiu(); return; }
1438  
1439  if (cislo == 1) current_note = melodia1;
1440  else if (cislo == 2) current_note = melodia2;
1441  else if (cislo == 3) current_note = melodia3;
1442  else if (cislo == 4) current_note = melodia4;
1443  notes_remaining = dlzka_melodia[cislo];
1444  
1445  next_note();
1446 }
1447 
1448 void next_note()
1449 {
1450  uint16_t freq, dur;
1451  if (!notes_remaining) return;
1452  otto_translate_tone_flash(&freq, &dur); 
1453  tone2(freq, dur);
1454 }
1455 
1456 void otto_translate_tone_flash(uint16_t *freq, uint16_t *del)
1457 {
1458  do {
1459  uint8_t n = pgm_read_byte(current_note); 
1460  if (n == 251)
1461  {
1462   current_note++;
1463   uint8_t f1 = pgm_read_byte(current_note);
1464   current_note++;
1465   uint8_t f2 = pgm_read_byte(current_note);
1466   current_note++;
1467   uint8_t d1 = pgm_read_byte(current_note);
1468   current_note++;
1469   uint8_t d2 = pgm_read_byte(current_note);  
1470   *freq = (f1 << 8) + f2;
1471   *del = (music_speed * 16 * (long)d1) / d2;
1472   notes_remaining -= 4;
1473  }
1474  else if (n == 252)
1475  {
1476   current_note++;
1477   music_speed = pgm_read_byte(current_note);
1478   current_note++;
1479   notes_remaining -= 2;
1480   continue;
1481  }
1482  else if (n == 254)
1483  {
1484   *freq = FIS3;
1485   *del = music_speed;
1486  }
1487  else if (n == 255)
1488  {
1489   *freq = G3;
1490   *del = music_speed;
1491  }
1492  else
1493  {
1494   uint8_t len = n / 50; 
1495   *del = music_speed;
1496   while (len--) *del *= 2;
1497   n = n % 50;
1498   if (n != 49)
1499   {
1500    uint8_t octave = (n + 5) / 12;
1501    n = (n + 5) % 12;
1502    float ffreq = octave_4[n];
1503    octave = 4 - octave;
1504    while (octave > 0)
1505    {
1506     ffreq /= 2.0;
1507     octave--; 
1508    }
1509   *freq = (uint16_t)ffreq;
1510   }
1511  else *freq = 0;
1512  }
1513  notes_remaining--;
1514  current_note++;
1515  break;
1516  } while(1);
1517 }
1518 
1519 static volatile uint8_t tone2_state;
1520 static volatile uint8_t tone2_pause;
1521 static volatile uint32_t tone2_len;
1522 
1523 void init_tone2()
1524 {
1525  notes_remaining = 0;
1526  tone2_pause = 0;
1527  TCCR2A = 2;
1528  TCCR2B = 0;
1529  TIMSK2 = 2;
1530  SIRENE_DDR |= (1 << SIRENE_PIN); 
1531 }
1532 
1533 
1534 ISR(TIMER2_COMPA_vect)
1535 {
1536  if (!tone2_pause)
1537  {
1538   if (tone2_state) 
1539   {
1540    SIRENE_PORT |= (1 << SIRENE_PIN);
1541    tone2_state = 0;
1542   }
1543   else 
1544   {
1545    SIRENE_PORT &= ~(1 << SIRENE_PIN);
1546    tone2_state = 1;
1547   }
1548  }
1549  if ((--tone2_len) == 0) 
1550  {
1551   TCCR2B = 0;
1552   tone2_pause = 0;
1553   next_note();
1554  }
1555 }
1556 
1557 void tone2(uint16_t freq, uint16_t duration)
1558 {
1559  uint32_t period = ((uint32_t)1000000) / (uint32_t)freq;
1560 
1561  if (freq >= 977) // prescaler 32
1562  {
1563   tone2_state = 0;
1564   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1565   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1566   TCNT2 = 0;
1567   OCR2A = (uint8_t) (250000 / (uint32_t)freq);
1568   TCCR2B = 3;
1569  }
1570  else if (freq >= 488) // prescaler 64
1571  {
1572   tone2_state = 0;
1573   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1574   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1575   TCNT2 = 0;
1576   OCR2A = (uint8_t) (125000 / (uint32_t)freq);
1577   TCCR2B = 4;  
1578  }
1579  else if (freq >= 244) // prescaler 128
1580  {
1581   tone2_state = 0;
1582   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1583   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1584   TCNT2 = 0;
1585   OCR2A = (uint8_t) (62500 / (uint32_t)freq);
1586   TCCR2B = 5;
1587  }
1588  else if (freq >= 122) //prescaler 256
1589  {
1590   tone2_state = 0;
1591   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1592   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1593   TCNT2 = 0;
1594   OCR2A = (uint8_t) (31250 / (uint32_t)freq);
1595   TCCR2B = 6;
1596  }
1597  else if (freq >= 30) //prescaler 1024
1598  {
1599   tone2_state = 0;
1600   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1601   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1602   TCNT2 = 0;
1603   OCR2A = (uint8_t) (7813 / (uint32_t)freq);
1604   TCCR2B = 7;
1605  }
1606  else if (freq == 0)
1607  {
1608   tone2_pause = 1;
1609   tone2_state = 0;
1610   period = 1000000 / 500;
1611   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1612   TCNT2 = 0;
1613   OCR2A = (uint8_t) (125000 / (uint32_t)500);
1614   TCCR2B = 4;
1615  }
1616  else
1617  {
1618   TCCR2B = 0;
1619  }
1620 }
1621 
1622 void zastav_melodiu()
1623 {
1624  notes_remaining = 0;
1625 }