Otto - riadiaci program v.3

From DT^2
Revision as of 05:57, 10 August 2018 by 95.105.230.221 (talk)
Jump to: navigation, search

Program umožňuje priame riadenie robota (aj cez BlueTooth). Teraz už funguje aj na pinoch 2,4 a môže sa naraz programovať aj komunikovať.

Na komunikáciu s robotom môžete použiť napr. program Putty: putty.exe.

Pripojenie na vývody Arduina:

servo pin
ľavá ruka 10
pravá ruka 11
ľavá noha 9
pravá noha 6
ľavá päta 5
pravá päta 3
TXD BlueTooth 2
RXD BlueTooth 4
TRIG Ultrazvuk 7
ECHO Ultrazvuk 8
Sirena 12

Číslovanie serva v choreografii:

servo číslo serva v choreografii
ľavá ruka 5
pravá ruka 6
ľavá noha 4
pravá noha 3
ľavá päta 2
pravá päta 1
klaves servo/funkcia
a/q ľavá ruka
;/p pravá ruka
z/x ľavá noha
,/. pravá noha
d/c ľavá päta
k/m pravá päta
1/9 zníž/zvýš rýchlosť pohybu
H kalibrovať strednú polohu servomotorov
 • pomocou + a - nájdeme strednú polohu serva
 • enter potvrdí hodnotu a pokračuje sa ďalším servom
 • kalibrácia sa po vypnutí nezapamätá, pokiaľ ju neuložíte do EEPROM (pozri nižšie)
J kalibrovať limity pre všetky stupne voľnosti (len pre priame riadenie)
G zobrazenie celej kalibrácie
E celú kalibráciu je možné zapísať do trvalej pamäte EEPROM (používať opatrne! - dá sa prepísať najviac 100000-krát), po zapnutí sa automaticky načíta, treba potvrdiť veľkým Y
minus zvukový pozdrav
R ruky hore-dole
@ načítanie choreografie, pozri príklady a formát
? zobrazí načítanú choreografiu (kontrola po @)
t zatancuje načítanú choreografiu
U testuje ultrazvuk
S zobrazí aktuálnu polohu servomotorov (vhodné pri laden
medzera reset všetkých motorov do strednej polohy
3,...,6 zmiešaný pohyb (treba nastaviť vo funkciách kombinacia1() - kombinacia4()
v,b,n,j,h,g,f,s,l,o,i,u,y,r,e,w zvukové efekty 1-16
TAB,*,/,+ zahrá melódiu 1-4
W zapísať choreografiu do EEPROM (opatrne)
C načítať choreografiu z EEPROM
X formátovať EEPROM na zápis choreografií (opatrne)

Pozrite si (a skopírujte si) príklady choreografií: Otto - príklady choreografií

Download: otto3.ino

  1 #include <Servo.h>
  2 #include <EEPROM.h>
  3 #include <avr/pgmspace.h>
  4 
  5 #define ECHO_BT_TO_USB 1
  6 
  7 #define US_TRIG 7
  8 #define US_ECHO 8
  9 
 10 #define BT_RX  2 
 11 #define BT_TX  4
 12 
 13 #define SIRENA 12
 14 
 15 //maximalna dlzka choreografie
 16 #define CHOREO_LEN 200
 17 
 18 // cisla pinov, kde su zapojene servo motory
 19 #define PIN_SERVO_LAVA_RUKA  10 
 20 #define PIN_SERVO_PRAVA_RUKA 11
 21 #define PIN_SERVO_LAVA_NOHA  9
 22 #define PIN_SERVO_PRAVA_NOHA 6
 23 #define PIN_SERVO_LAVA_PATA  5
 24 #define PIN_SERVO_PRAVA_PATA 3
 25 
 26 #define S1 3
 27 #define S2 5
 28 #define S3 6
 29 #define S4 9
 30 #define S5 10
 31 #define S6 11
 32 #define SIRENA 12
 33 
 34 //maximalna dlzka choreografie
 35 #define CHOREO_LEN 200
 36 
 37 // tu su serva cislovane 1-6
 38 #define SERVO_LAVA_RUKA  5 
 39 #define SERVO_PRAVA_RUKA 6
 40 #define SERVO_LAVA_NOHA  4
 41 #define SERVO_PRAVA_NOHA 3
 42 #define SERVO_LAVA_PATA  2
 43 #define SERVO_PRAVA_PATA 1
 44 
 45 // ak su niektore serva naopak, je tu jednotka
 46 uint8_t servo_invertovane[6] = {0, 0, 1, 1, 0, 1};
 47 
 48 // znaky, ktorymi sa ovladaju jednotlive stupne volnosti
 49 char znaky_zmien[] = {'a', 'q', ';', 'p', 'z', 'x', ',', '.', 'd', 'c', 'k', 'm' };
 50 // co robia jednotlive znaky (znamienko urcuje smer)
 51 int8_t zmeny[] = {SERVO_LAVA_RUKA, -SERVO_LAVA_RUKA, 
 52          SERVO_PRAVA_RUKA, -SERVO_PRAVA_RUKA, 
 53          -SERVO_LAVA_NOHA, SERVO_LAVA_NOHA, 
 54          -SERVO_PRAVA_NOHA, SERVO_PRAVA_NOHA, 
 55          SERVO_LAVA_PATA, -SERVO_LAVA_PATA, 
 56          SERVO_PRAVA_PATA, -SERVO_PRAVA_PATA }; 
 57 
 58 // sem si mozno ulozit svoju kalibraciu
 59 uint8_t prednastavena_kalibracia[] = { 90, 90, 90, 90, 90, 90 };
 60 
 61 uint8_t dolny_limit[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
 62 uint8_t horny_limit[] = {180, 180, 180, 180, 180, 180};
 63 
 64 Servo s[6];
 65 
 66 uint16_t ch_time[CHOREO_LEN];
 67 uint8_t ch_servo[CHOREO_LEN];
 68 uint8_t ch_val[CHOREO_LEN];
 69 int ch_len;
 70 uint8_t kalib[6];
 71 int stav[6];
 72 int krok;
 73 uint8_t spomalenie;
 74 
 75 static volatile int16_t distance;
 76 
 77 #define FIS3 2960
 78 #define G3 3136
 79 
 80 float octave_4[] = { 2093.00, 2217.46, 2349.32, 2489.02, 2637.02, 2793.83, 2959.96, 3135.96, 3322.44, 3520.00, 3729.31, 3951.07 };
 81 int16_t music_speed;
 82 
 83 //popcorn
 84 uint16_t dlzka_melodia[] = {0, 386, 26, 281, 217};
 85 const uint8_t melodia1[] PROGMEM = { 252, 50, 149, 49, 
 86 28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 49,
 87 28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 149,
 88 40, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 36, 49, 99, 40, 49, 99, 
 89 28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 49,
 90 28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 149,
 91 40, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99,
 92 49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99, 
 93 49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99, 149 ,
 94 47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 47, 49, 99, 
 95 49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99, 
 96 49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99, 149 ,
 97 47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99
 98 };
 99 
 100 //kohutik jarabi
 101 const uint8_t melodia2[] PROGMEM = { 252, 150, 119, 121, 173, 174, 124, 124, 124, 123, 171, 173, 123, 123, 123, 121, 169, 171, 121, 121, 121, 123, 171, 169, 119, 119 };
 102 
 103 // kankán
 104 const uint8_t melodia3[] PROGMEM = { 252, 100,
 105 251,1,184,1,32,126,149,251,1,184,1,32,126,149,251,1,184,1,32,126,251,1,184,1,32,126,251,1,184,1,32,126,251,1,184,1,32,126,
 106 64,71,71,73,71,69,69,73,74,78,81,78,78,76,251,1,184,1,32,126,78,68,68,78,76,69,69,73,73,71,73,71,85,83,85,83,
 107 64,71,71,73,71,69,69,73,74,78,81,78,78,76,251,1,184,1,32,126,78,68,68,78,76,69,69,73,73,71,73,71,71,69,119,
 108 135,131,128,126,75,76,78,80,81,76,80,76,81,76,80,76,81,76,80,76,81,76,80,76,
 109 251,2,11,3,16,19,251,1,4,3,16,19,
 110 251,1,4,3,16,19,251,1,4,3,16,19,
 111 251,1,4,3,16,19,251,1,4,3,16,19,
 112 251,1,4,3,16,19,251,1,4,3,16,19,
 113 174,88,91,90,88,143,143,93,95,90,91,138,138,88,91,90,88,86,86,85,83,81,79,78,76,
 114 174,88,91,90,88,143,143,93,95,90,91,138,138,88,91,90,88,86,93,89,90,136,
 115 64,71,71,73,71,69,69,73,74,78,81,78,78,76,251,1,184,1,32,126,
 116 78,76,126,78,76,126,78,76,126,78,76,126,78,76,126,78,76,126,
 117 78,76,78,76,78,76,78,76,
 118 131,119,119,119,169 };
 119 
 120 //labutie jazero
 121 const uint8_t melodia4[] PROGMEM = {
 122 252, 220, 66, 69, 73, 69, 66, 69, 73, 69, 66, 69, 73, 69, 66, 69, 73, 69,
 123 185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178,
 124 99, 83, 81, 80, 
 125 185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178,
 126 149, 128, 130, 131, 133, 85, 86, 251, 6, 32, 3, 8, 86, 135, 86, 88, 251, 6, 224, 3, 8, 88, 136, 88, 90, 251, 7, 184, 3, 8, 90, 85, 81, 80, 78, 
 127 130, 131, 133, 85, 86, 251, 6, 32, 3, 8, 86, 135, 86, 88, 251, 6, 224, 3, 8, 88, 136, 88, 90, 251, 7, 73, 3, 8, 86, 133, 86, 91, 251, 7, 184, 3, 8, 87, 251, 7, 184, 3, 8, 85,
 128 185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178,
 129 99, 83, 81, 80, 
 130 185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178 };
 131 
 132 void setup() {
 133  Serial.begin(9600);
 134  init_serial(9600);
 135  init_ultrasonic();
 136 
 137  randomSeed(analogRead(1));
 138  s[0].attach(PIN_SERVO_PRAVA_PATA);
 139  s[1].attach(PIN_SERVO_LAVA_PATA);
 140  s[2].attach(PIN_SERVO_PRAVA_NOHA);
 141  s[3].attach(PIN_SERVO_LAVA_NOHA);
 142  s[4].attach(PIN_SERVO_LAVA_RUKA);
 143  s[5].attach(PIN_SERVO_PRAVA_RUKA);
 144  precitaj_kalibraciu_z_EEPROM();
 145  for (int i = 0; i < 6; i++)
 146  {
 147   kalib[i] = prednastavena_kalibracia[i];
 148   stav[i] = kalib[i];
 149   s[i].write(stav[i]);
 150  }
 151  ch_len = 0;
 152  krok = 7;
 153  spomalenie = 6;
 154  ahoj();
 155  ruky2();
 156  delay(100); 
 157  serial_println_flash(PSTR("\r\n Otto DTDT"));
 158 }
 159 
 160 void loop() {
 161  char z = -1;
 162  if (serial_available()) z = serial_read();
 163 #ifdef ECHO_BT_TO_USB
 164   if (Serial.available()) z = Serial.read();
 165 #endif 
 166  
 167  if (z != -1)
 168  { 
 169   if (pohyb_znakom(z)) return;  
 170   else if (pohyb_kombinacia(z)) return; 
 171   else if (vydaj_zvukovy_efekt(z)) return;
 172   else if (ma_zahrat_melodiu(z)) return;
 173   else if (z == '@') nacitaj_choreografiu();
 174   else if (z == '?') vypis_choreografiu();
 175   else if (z == 't') zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len);
 176   else if (z == '-') ahoj();
 177   else if (z == ' ') reset();
 178   else if (z == 'H') kalibruj();
 179   else if (z == 'J') nastav_limity();
 180   else if (z == 'G') vypis_kalibraciu();
 181   else if (z == 'L') nacitaj_kalibraciu();
 182   else if (z == 'E') zapis_kalibraciu_do_EEPROM();
 183   else if (z == 'R') ruky();
 184   else if (z == '9') zvys_krok();
 185   else if (z == '1') zniz_krok();
 186   else if (z == '8') zvys_spomalenie();
 187   else if (z == '7') zniz_spomalenie();
 188   else if (z == 'U') test_ultrazvuk();
 189   else if (z == 'S') zobraz_stav();
 190   else if (z == 'W') skus_zapisat_choreografiu_do_EEPROM();
 191   else if (z == 'X') skus_naformatovat_EEPROM_choreografie();
 192   else if (z == 'C') skus_nacitat_choreografiu_z_EEPROM();
 193  }
 194  int16_t d = measure_distance();
 195  if (d < 10) menu_ultrasonic_request();
 196 }
 197 
 198 const uint8_t klavesy_efektov[] PROGMEM = {'v', 'b', 'n', 'j', 'h', 'g', 'f', 's', 'l', 'o', 'i', 'u', 'y', 'r', 'e', 'w'};
 199 #define POCET_KLAVES_EFEKTOV 16
 200 
 201 uint8_t vydaj_zvukovy_efekt(char z)
 202 {
 203  for (int i = 0; i < POCET_KLAVES_EFEKTOV; i++)
 204   if (z == pgm_read_byte(klavesy_efektov + i)) 
 205   {
 206    zvukovy_efekt(i + 1);
 207    return 1;
 208   }
 209  return 0;
 210 }
 211 
 212 uint8_t ma_zahrat_melodiu(char z)
 213 {
 214  if (z == 9) zahraj_melodiu(1);
 215  else if (z == '*') zahraj_melodiu(2);
 216  else if (z == '/') zahraj_melodiu(3);
 217  else if (z == '+') zahraj_melodiu(4);
 218 }
 219 
 220 void otto_translate_tone(uint8_t *note, uint16_t *freq, uint16_t *del)
 221 {
 222  if (*note == 251)
 223  {
 224   *freq = ((*(note + 1)) << 8) + (*(note + 2));
 225   uint8_t d1 = *(note + 3);
 226   uint8_t d2 = *(note + 4);
 227   *del = (music_speed * 16 * (long)d1) / d2;
 228  }
 229  else if (*note == 254)
 230  {
 231   *freq = FIS3;
 232   *del = music_speed;
 233  }
 234  else if (*note == 255)
 235  {
 236   *freq = G3;
 237   *del = music_speed;
 238  }
 239  else
 240  {
 241   uint8_t len = *note / 50; 
 242   *del = music_speed;
 243   while (len--) *del *= 2;
 244   uint8_t n = *note % 50;
 245   if (n != 49)
 246   {
 247    uint8_t octave = (n + 5) / 12;
 248    n = (n + 5 ) % 12;
 249    float ffreq = octave_4[n];
 250    octave = 4 - octave;
 251    while (octave > 0)
 252    {
 253     ffreq /= 2.0;
 254     octave--; 
 255    }
 256   *freq = (uint16_t)ffreq;
 257   }
 258  else *freq = 0;
 259  }
 260 }
 261 
 262 void otto_tone(uint8_t *note)
 263 {
 264  uint16_t freq, d;
 265  otto_translate_tone(note, &freq, &d);
 266  if (freq) tone(SIRENA, freq); else noTone(SIRENA);
 267  delay(d);
 268  noTone(SIRENA);
 269 }
 270 
 271 void zahraj_melodiu(uint8_t cislo) 
 272 {
 273  uint8_t nota[5];
 274  music_speed = 800 / 16;
 275  for (int i = 0; i < dlzka_melodia[cislo]; i++)
 276  {
 277    if (serial_available() || Serial.available()) break;
 278    switch(cislo){
 279     case 1: nota[0] = pgm_read_byte(melodia1 + i); break;
 280     case 2: nota[0] = pgm_read_byte(melodia2 + i); break;
 281     case 3: nota[0] = pgm_read_byte(melodia3 + i); break;
 282     case 4: nota[0] = pgm_read_byte(melodia4 + i); break;
 283    }
 284    if (nota[0] == 252)
 285    {
 286     switch(cislo){
 287      case 1: music_speed = pgm_read_byte(melodia1 + i + 1); break;
 288      case 2: music_speed = pgm_read_byte(melodia2 + i + 1); break;
 289      case 3: music_speed = pgm_read_byte(melodia3 + i + 1); break;
 290      case 4: music_speed = pgm_read_byte(melodia4 + i + 1); break;
 291     }    
 292     i++;
 293     continue;
 294    }
 295    if (nota[0] == 251)
 296    {
 297     for (int k = 1; k < 5; k++)
 298      switch(cislo){
 299       case 1: nota[k] = pgm_read_byte(melodia1 + i + k); break;
 300       case 2: nota[k] = pgm_read_byte(melodia2 + i + k); break;
 301       case 3: nota[k] = pgm_read_byte(melodia3 + i + k); break;
 302       case 4: nota[k] = pgm_read_byte(melodia4 + i + k); break;
 303      }        
 304     i += 4;
 305    }
 306    otto_tone(nota);   
 307   }
 308 }
 309 
 310 void efekt1()
 311 {
 312  uint16_t fre = 100;
 313  for (int i = 0; i < 200; i++)
 314  {
 315   tone(SIRENA, fre);
 316   fre += 10;
 317   delay(2); 
 318  }
 319  noTone(SIRENA);
 320 }
 321 
 322 void efekt2()
 323 {
 324  uint16_t fre = 2000;
 325  for (int i = 0; i < 200; i++)
 326  {
 327   tone(SIRENA, fre);
 328   fre -= 10;
 329   delay(2); 
 330  }
 331  noTone(SIRENA);
 332 }
 333 
 334 void efekt3()
 335 {
 336  uint16_t fre;
 337  for (int i = 0; i < 200; i++)
 338  {
 339   fre = random(3000) + 20;
 340   tone(SIRENA, fre);  
 341   delay(2); 
 342  }
 343  noTone(SIRENA);
 344 }
 345 
 346 void efekt4()
 347 {
 348  uint16_t fre = 100;
 349  for (int i = 0; i < 200; i++)
 350  {
 351   (i&1) ? tone(SIRENA, fre) : tone(SIRENA, 2100 - fre);
 352   fre += 10;
 353   delay(2); 
 354  }
 355  noTone(SIRENA);
 356 }
 357 
 358 void efekt5()
 359 {
 360  uint16_t fre = 100;
 361  for (int i = 0; i < 100; i++)
 362  {
 363   (i&1) ? tone(SIRENA, fre) : tone(SIRENA, 2100 - fre);
 364   fre += 20;
 365   delay(4); 
 366  }
 367  noTone(SIRENA);
 368 }
 369 
 370 void efekt6()
 371 {
 372  uint16_t d = 12;
 373  for (int i = 0; i < 20; i++)
 374  {
 375   tone(SIRENA, 1760, 10);  
 376   delay(d);
 377   d += 3;
 378  }
 379 }
 380 
 381 void efekt7()
 382 {
 383  for (int i = 0; i < 40; i++)
 384  {
 385   (i&1) ? noTone(SIRENA): tone(SIRENA, 1760);
 386   delay(10); 
 387  }
 388  noTone(SIRENA);
 389 }
 390 
 391 void efekt8()
 392 {
 393  uint16_t d = 72;
 394  for (int i = 0; i < 20; i++)
 395  {
 396   tone(SIRENA, 1760, 10);  
 397   delay(d);
 398   d -= 3;
 399  }
 400 }
 401 
 402 void efekt9()
 403 {
 404  float fre = 3500;
 405  while (fre > 15)
 406  {
 407   tone(SIRENA, (uint16_t)fre);
 408   fre *= 0.97;  
 409   delay(2); 
 410  }
 411  noTone(SIRENA);
 412 }
 413 
 414 void efekt10()
 415 {
 416  float fre = 55;
 417  while (fre < 3000)
 418  {
 419   tone(SIRENA, (uint16_t)fre);
 420   fre *= 1.03;  
 421   delay(2); 
 422  }
 423  noTone(SIRENA);
 424 }
 425 
 426 void efekt11()
 427 {
 428  uint16_t fre = 3500;
 429  uint16_t d = 42;
 430  for (int i = 0; i < 20; i++)
 431  {
 432   tone(SIRENA, fre);
 433   fre -= 165; 
 434   delay(d);
 435   d -= 2;
 436  }
 437  noTone(SIRENA);
 438 }
 439 
 440 void efekt12()
 441 {
 442  float fre = 110;
 443  uint8_t d = 42;
 444  for (int i = 0; i < 20; i++)
 445  {
 446   tone(SIRENA, fre);
 447   fre += 165; 
 448   delay(d);
 449   d -= 2;
 450  }
 451  noTone(SIRENA);
 452 }
 453 
 454 void efekt13()
 455 {
 456  uint16_t fre = 3400;
 457  uint8_t d = 200;
 458  uint8_t delta = 1;
 459  for (int i = 0; i < 20; i++)
 460  {
 461   tone(SIRENA, fre);
 462   fre -= 165; 
 463   delay(d);
 464   d -= delta;
 465   delta++;
 466  }
 467  tone(SIRENA, 110);
 468  delay(1000);
 469  noTone(SIRENA);
 470 }
 471 
 472 void efekt14()
 473 {
 474  uint16_t fre = 880; 
 475  int16_t d = 20;
 476  for (int i = 0; i < 20; i++)
 477  {
 478   tone(SIRENA, fre);
 479   delay(d);
 480   fre += random(50) - 25;
 481   d += random(10) - 5;
 482   if (d < 0) d = 1;
 483  }
 484  noTone(SIRENA);
 485 }
 486 
 487 void efekt15()
 488 {
 489  uint16_t fre = 440; 
 490  int16_t d = 20;
 491  for (int i = 0; i < 20; i++)
 492  {
 493   tone(SIRENA, fre);
 494   delay(d);
 495   fre += random(25) - 12;
 496   d += random(10) - 5;
 497   if (d < 0) d = 1;
 498  }
 499  noTone(SIRENA);
 500 }
 501 
 502 void efekt16()
 503 {
 504  uint16_t fre = 1760; 
 505  int16_t d = 20;
 506  for (int i = 0; i < 20; i++)
 507  {
 508   tone(SIRENA, fre);
 509   delay(d);
 510   fre += random(100) - 50;
 511   d += random(10) - 5;
 512   if (d < 0) d = 1;
 513  }
 514  noTone(SIRENA);
 515 }
 516 
 517 void zvukovy_efekt(uint8_t cislo)
 518 {
 519  switch (cislo) {
 520   case 1: efekt1(); break;
 521   case 2: efekt2(); break;
 522   case 3: efekt3(); break;
 523   case 4: efekt4(); break;
 524   case 5: efekt5(); break; 
 525   case 6: efekt6(); break; 
 526   case 7: efekt7(); break; 
 527   case 8: efekt8(); break; 
 528   case 9: efekt9(); break; 
 529   case 10: efekt10(); break; 
 530   case 11: efekt11(); break; 
 531   case 12: efekt12(); break;
 532   case 13: efekt13(); break; 
 533   case 14: efekt14(); break; 
 534   case 15: efekt15(); break; 
 535   case 16: efekt16(); break; 
 536  }
 537 }
 538 
 539 void test_ultrazvuk()
 540 {
 541  int i = 0;
 542  while ((serial_available() == 0) && (Serial.available() == 0))
 543  {
 544   serial_println_num(measure_distance());
 545   delay(100);
 546  }
 547  serial_read();
 548 }
 549 
 550 void menu_ultrasonic_request()
 551 {
 552  uint32_t tm = millis();
 553  int d = measure_distance();
 554  int count = 0;
 555  int count2 = 0;
 556  while ((millis() - tm < 1500) && ((d < 15) || (count2 < 5)) && (count < 10)) 
 557  {
 558   delay(10);
 559   d = measure_distance();
 560   if (d == 10000) count++;
 561   else count = 0;
 562   if (d >= 15) count2++;
 563   else count2 = 0;
 564   if (serial_available() || Serial.available()) return;
 565  }
 566  if (millis() - tm >= 1500)
 567   ultrasonic_menu();
 568 }
 569 
 570 void ultrasonic_menu()
 571 {
 572  int selection = 0;
 573  tone(SIRENA, 880, 200);
 574  
 575  do { 
 576   int count = 0;
 577   do { 
 578    int32_t d = measure_distance();
 579    if (d == 10000) continue;
 580    if (d >= 20) count++;
 581    else count = 0;
 582    delay(10);
 583   } while (!serial_available() && !Serial.available() && (count < 20));
 584   
 585   tone(SIRENA, 440, 200);
 586   uint32_t tm = millis();
 587   while ((measure_distance() > 15) && (millis() - tm < 1500) && !serial_available() && !Serial.available()) delay(10);
 588   if (millis() - tm >= 1500) 
 589   {
 590    tone(SIRENA, 2000, 50);
 591    menu_command(selection);
 592    return;
 593   }    
 594   selection++;
 595   for (int i = 0; i < selection; i++)
 596   {
 597    tone(SIRENA, 1261, 50);
 598    delay(250);
 599   }
 600  } while (!serial_available() && !Serial.available());
 601  while (serial_available()) serial_read();
 602  while (Serial.available()) Serial.read();
 603 }
 604 
 605 void menu_command(int cmd)
 606 {
 607  if (cmd == 1) vpred();
 608  if (cmd == 2) zahraj_melodiu(1);
 609  if (cmd == 3) melodia_jedna_druhej();
 610  if (cmd == 4) ahoj();
 611  if (cmd == 5) zahraj_melodiu(2);
 612  if (cmd == 6) zahraj_melodiu(3);
 613  if (cmd == 7) zahraj_melodiu(4);
 614  serial_println_num(cmd);
 615 }
 616 
 617 void melodia_jedna_druhej()
 618 {
 619  for (int i = 0; i < 2; i++)
 620  {
 621   tone(SIRENA, 262, 200);
 622   delay(200);
 623   tone(SIRENA, 330, 200);
 624   delay(200);
 625  
 626   tone(SIRENA, 262, 200);
 627   delay(200);
 628   tone(SIRENA, 330, 200);
 629   delay(200);
 630  
 631   tone(SIRENA, 392, 400);
 632   delay(400);
 633  
 634   tone(SIRENA, 392, 400);
 635   delay(400);
 636  }
 637  noTone(8);
 638 }
 639 
 640 // chodza pre vacsieho dreveneho robota
 641 uint16_t chor_time[] = {100,1,1,100,1,1,1,100,1,1,1,100,1,100,1,0};
 642 uint8_t chor_servo[] = {1,2,6,4,3,6,5,1,2,6,5,3,4,1,2,0};
 643 uint8_t chor_val[] = {48,69,180,104,104,90,0,111,146,0,90,62,69,48,69,0};
 644 uint8_t chor_len = 16;
 645 
 646 void vpred()
 647 {
 648  while (measure_distance() > 30)  
 649   zatancuj_choreografiu(chor_time, chor_servo, chor_val, chor_len);
 650  pipni();
 651  reset();
 652 }
 653 
 654 void skus_zapisat_choreografiu_do_EEPROM()
 655 {
 656  serial_print_flash(PSTR("Cislo? [1-3]: "));
 657  char odpoved = read_char();
 658  if ((odpoved < '1') || (odpoved > '3')) return;
 659  serial_println_char(odpoved);
 660  uint8_t cislo = odpoved - '0';
 661  
 662  serial_print_flash(PSTR("Zapisat choreografiu do EEPROM c."));
 663  serial_print_char(odpoved);
 664  serial_print_flash(PSTR("? [Y/n]: "));
 665  odpoved = read_char();
 666  serial_println_char(odpoved);
 667  if (odpoved == 'Y') 
 668   zapis_choreografiu_do_EEPROM(cislo);
 669 }
 670 
 671 void skus_nacitat_choreografiu_z_EEPROM()
 672 {
 673  serial_print_flash(PSTR("Cislo? [1-3]: "));
 674  char odpoved = read_char();
 675  if ((odpoved < '1') || (odpoved > '3')) return;
 676  serial_println_char(odpoved);
 677  uint8_t cislo = odpoved - '0';
 678  
 679  serial_print_flash(PSTR("Precitat choreografiu z EEPROM c."));
 680  serial_print_char(odpoved);
 681  serial_print_flash(PSTR("? [Y/n]: "));
 682  odpoved = read_char();
 683  serial_println_char(odpoved);
 684  if (odpoved == 'Y') 
 685   precitaj_choreografiu_z_EEPROM(cislo);
 686 }
 687 
 688 void skus_naformatovat_EEPROM_choreografie()
 689 {
 690  serial_print_flash(PSTR("Formatovat EEPROM choreografii? [Y/n]:"));
 691  char odpoved = read_char();
 692  serial_println_char(odpoved);
 693  if (odpoved == 'Y') 
 694   naformatuj_EEPROM_choreografie(); 
 695 }
 696 
 697 //EEPROM MAP:
 698 // 0: slot number where choreography 3 starts (B3. Real address = B3 x 4)
 699 // 1: marker '~' indicates calibration is already stored in EEPROM and will be loaded on startup
 700 // 2-8: servo calibration (central points to be used instead of default 90)
 701 // 9-14: lower limit for direct control for all 6 servos
 702 // 15-20: upper limit for direct control for all 6 servos
 703 // 21:  number of steps in choreography 1 (L1) 0=choreography not in memory
 704 // 22:  number of steps in choreography 2 (L2) 0=not in memory
 705 // 23:  number of steps in choreography 3 (L3) 0=not in memory
 706 // 24..(L1 x 4 + 23)    choreography1 tuplets (uint16,uint8,uint8) x L1
 707 // (1024 - L2 x 4)..1023  choreography2 same as above
 708 // B3 x 4..(B3 x 4 + L3 x 4 - 1) choreography 3 same as above
 709 void zapis_choreografiu_do_EEPROM(int slot)
 710 {
 711  uint8_t b3 = EEPROM.read(0);
 712  uint8_t len1 = EEPROM.read(21);
 713  uint8_t len2 = EEPROM.read(22);
 714  uint8_t len3 = EEPROM.read(23);
 715  uint16_t wp = 65535;
 716  
 717  if ((len1 > CHOREO_LEN) || (len2 > CHOREO_LEN) || (len3 > CHOREO_LEN) || (b3 > 250 - len3) || ((len1 > b3) && (b3 != 0)) || (len3 + b3 > 250 - len2) || (len1 + len2 > 250))
 718   b3 = len1 = len2 = len3 = 0;
 719  
 720  if (slot == 1)
 721  {
 722   if (((ch_len < b3) || (len3 == 0)) && (ch_len + len2 + len3 <= 250))
 723   {
 724    EEPROM.write(21, ch_len);
 725    wp = 24;
 726   }
 727  }
 728  else if (slot == 2)
 729  {
 730   if ((250 - b3 - len3 > ch_len) && (ch_len + len1 + len3 <= 250))
 731   {
 732    EEPROM.write(22, ch_len);
 733    wp = 1000 - ch_len * 4;
 734   }
 735  }
 736  else if (slot == 3)
 737  {
 738   if (ch_len + len1 + len2 <= 250)
 739   {
 740    EEPROM.write(23, ch_len);
 741    EEPROM.write(0, (len1 - len2) / 2 + 125);
 742    wp = 4 * ((len1 - len2) / 2 + 125);
 743   }
 744  }
 745 
 746  if (wp == 65535)
 747   serial_println_flash(PSTR("not enough space"));
 748  else
 749  {
 750    for (int i = 0; i < ch_len; i++)
 751    {
 752     EEPROM.write(wp + 4 * i, ch_time[i] & 255);
 753     EEPROM.write(wp + 1 + 4 * i, ch_time[i] >> 8);
 754     EEPROM.write(wp + 2 + 4 * i, ch_servo[i]);
 755     EEPROM.write(wp + 3 + 4 * i, ch_val[i]);
 756    }
 757    serial_println_flash(PSTR("ok"));
 758  }
 759 }
 760 
 761 void precitaj_choreografiu_z_EEPROM(uint8_t slot)
 762 {
 763  uint8_t b3 = EEPROM.read(0);
 764  uint8_t len1 = EEPROM.read(21);
 765  uint8_t len2 = EEPROM.read(22);
 766  uint8_t len3 = EEPROM.read(23);
 767  uint16_t rp = 65535;
 768  if ((len1 > CHOREO_LEN) || (len2 > CHOREO_LEN) || (len3 > CHOREO_LEN) || (b3 > 250 - len3) || ((len1 > b3) && (b3 != 0)) || (len3 + b3 > 250 - len2) || (len1 + len2 > 250))
 769   b3 = len1 = len2 = len3 = 0;
 770 
 771  if (slot == 1) 
 772  {
 773   if (len1 > 0) 
 774   {
 775    rp = 24;
 776    ch_len = len1;
 777   }  
 778  }
 779  else if (slot == 2)
 780  {
 781   if (len2 > 0) 
 782   {
 783    ch_len = len2;
 784    rp = 1000 - ch_len * 4;   
 785   }
 786  }
 787  else if (slot == 3)
 788  {
 789   if (len3 > 0) 
 790   {
 791    rp = b3 * 4;
 792    ch_len = len3;
 793   }  
 794  }
 795 
 796  if (rp == 65535)
 797   serial_println_flash(PSTR("couldn't"));
 798  else
 799  {
 800   for (int i = 0; i < ch_len; i++)
 801   {
 802     ch_time[i] = ((uint16_t)EEPROM.read(rp + 4 * i)) | 
 803           (((uint16_t)EEPROM.read(rp + 1 + 4 * i)) << 8);
 804     ch_servo[i] = EEPROM.read(rp + 2 + 4 * i);
 805     ch_val[i] = EEPROM.read(rp + 3 + 4 * i);
 806   }
 807   serial_println_flash(PSTR("ok"));
 808   pipni();
 809  }
 810 }
 811 
 812 void naformatuj_EEPROM_choreografie()
 813 {
 814  EEPROM.write(0, 0);
 815  EEPROM.write(21, 0);
 816  EEPROM.write(22, 0);
 817  EEPROM.write(23, 0);
 818  serial_println_flash(PSTR("ok"));
 819  pipni();
 820 }
 821 
 822 void precitaj_kalibraciu_z_EEPROM()
 823 {
 824  uint8_t value = EEPROM.read(1);
 825  if (value != '~') return;
 826  for (int i = 2; i < 8; i++)
 827   prednastavena_kalibracia[i - 2] = EEPROM.read(i);
 828  for (int i = 0; i < 6; i++)
 829   dolny_limit[i] = EEPROM.read(i + 9);
 830  for (int i = 0; i < 6; i++)
 831   horny_limit[i] = EEPROM.read(i + 15);  
 832 }
 833 
 834 char read_char()
 835 {
 836  while (!serial_available() && !Serial.available());
 837  if (serial_available()) return serial_read();
 838  else return Serial.read();
 839 }
 840 
 841 void zapis_kalibraciu_do_EEPROM()
 842 {
 843  serial_print_flash(PSTR("Naozaj chces zapisat kalibraciu do EEPROM? [Y/n]: "));
 844  char odpoved = read_char();
 845  serial_println_char(odpoved);
 846  if (odpoved == 'Y') 
 847  {
 848   EEPROM.write(1, '~');
 849   for (int i = 2; i < 8; i++)
 850    EEPROM.write(i, kalib[i - 2]);
 851   for (int i = 0; i < 6; i++)
 852    EEPROM.write(9 + i, dolny_limit[i]);
 853   for (int i = 0; i < 6; i++)
 854    EEPROM.write(15 + i, horny_limit[i]);
 855   serial_println_flash(PSTR("ok"));
 856  }
 857 }
 858 
 859 void pipni()
 860 {
 861  tone(SIRENA, 1568, 50);
 862  delay(100);
 863  tone(SIRENA, 1357, 50);
 864 }
 865 
 866 void ruky()
 867 {
 868  int odloz_krok = krok;
 869  delay(500);
 870  krok = 90;
 871  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA);  
 872  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA);
 873  delay(1000);
 874  krok = 180;
 875  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA);  
 876  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA);
 877  delay(1000);
 878  krok = odloz_krok;
 879  pipni();
 880 }
 881 
 882 void ruky2()
 883 {
 884  int odloz_krok = krok;
 885  delay(500);
 886  krok = 180;
 887  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA);  
 888  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA);
 889  delay(1000);
 890  krok = 90;
 891  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA);  
 892  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA);
 893  delay(1000);
 894  krok = odloz_krok;
 895  pipni();
 896 }
 897 
 898 void ahoj()
 899 {
 900  tone(SIRENA, 1568, 50);
 901  delay(70);
 902  tone(SIRENA, 1175, 30);
 903  delay(50);
 904  tone(SIRENA, 880, 30);
 905  delay(50);
 906  tone(SIRENA, 1047, 50);
 907  delay(70);
 908  tone(SIRENA, 1245, 30);
 909  delay(150);
 910  tone(SIRENA, 1568, 50);
 911  delay(100);
 912  if (random(10) > 4) tone(SIRENA, 1357, 50);
 913  else tone(SIRENA, 1047, 50);
 914 }
 915 
 916 void nastav_koncatinu(int8_t servo, uint8_t poloha)
 917 {
 918  int8_t delta;
 919  int8_t srv = (servo > 0)?servo:-servo;
 920  srv--;
 921  poloha += kalib[srv] - 90;
 922  if (poloha > 180) poloha = 180;
 923  if (poloha < 0) poloha = 0;
 924 
 925  if (stav[srv] < poloha) delta = 1;
 926  else delta = -1;
 927  while (stav[srv] != poloha)
 928  {
 929   stav[srv] +=delta;
 930   s[srv].write(stav[srv]);
 931   delay(spomalenie);
 932  }
 933 }
 934 
 935 void zobraz_stav()
 936 {
 937  for (int i = 0; i < 6; i++)
 938  {
 939   serial_print_flash(PSTR("S")); serial_print_num(i + 1); serial_print_flash(PSTR(": ")); serial_println_num(stav[i] - kalib[i] + 90);
 940  }
 941  serial_println_flash(PSTR("---"));
 942  pipni();
 943 }
 944 
 945 void pohyb(int8_t servo)
 946 {
 947  int8_t srv = (servo > 0)?servo:-servo;
 948  srv--;
 949  if (servo_invertovane[srv]) servo = -servo;
 950  if (servo > 0)
 951  {
 952   if (stav[srv] <= horny_limit[srv] - krok) stav[srv] += krok;
 953   else stav[srv] = horny_limit[srv];
 954   s[srv].write(stav[srv]);
 955  }
 956  else if (servo < 0)
 957  {
 958   if (stav[srv] >= dolny_limit[srv] + krok) stav[srv] -= krok; 
 959   else stav[srv] = dolny_limit[srv];
 960   s[srv].write(stav[srv]);   
 961  }
 962 }
 963 
 964 uint8_t pohyb_znakom(char z)
 965 {
 966  for (int i = 0; i < 12; i++)
 967  {
 968   if (z == znaky_zmien[i])
 969   {
 970    int8_t servo = zmeny[i];
 971    pohyb(servo);
 972   }
 973  }
 974 }
 975 
 976 void kombinacia1()
 977 {
 978  pohyb(SERVO_LAVA_NOHA);
 979  pohyb(-SERVO_PRAVA_PATA);
 980 }
 981 
 982 void kombinacia2()
 983 {
 984  pohyb(SERVO_PRAVA_NOHA);
 985  pohyb(-SERVO_LAVA_PATA);
 986 }
 987 
 988 void kombinacia3()
 989 {
 990  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA); 
 991  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA); 
 992 }
 993 
 994 void kombinacia4()
 995 {
 996  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA); 
 997  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA); 
 998 }
 999 
1000 int pohyb_kombinacia(char z)
1001 {
1002  if (z == '3') kombinacia1();
1003  else if (z == '4') kombinacia2();
1004  else if (z == '5') kombinacia3();
1005  else if (z == '6') kombinacia4();
1006  else return 0;
1007  return 1;
1008 }
1009 
1010 int nacitajCislo()
1011 {
1012  int num = 0;
1013  int z;
1014  do {
1015   z = read_char();
1016   if (z == '#') while (z != 13) z = read_char();
1017  } while ((z < '0') || (z > '9'));
1018  while ((z >= '0') && (z <= '9'))
1019  {
1020   num *= 10;
1021   num += (z - '0');
1022   do { z = read_char(); if (z == -1) delayMicroseconds(10); } while (z < 0);
1023  }
1024  return num;
1025 }
1026 
1027 void nacitaj_choreografiu()
1028 {
1029  ch_len = 0;
1030  int tm;
1031  do { 
1032   tm = nacitajCislo();
1033   ch_time[ch_len] = tm;
1034   ch_servo[ch_len] = nacitajCislo();
1035   ch_val[ch_len] = nacitajCislo();
1036   ch_len++;
1037  if (ch_len == CHOREO_LEN) break;
1038  } while (tm > 0);
1039  pipni(); 
1040 }
1041 
1042 void vypis_choreografiu()
1043 {
1044  for (int i = 0; i < ch_len; i++)
1045  {
1046   serial_print_num(ch_time[i]);
1047   serial_print(" ");
1048   serial_print_num(ch_servo[i]);
1049   serial_print(" ");
1050   serial_println_num(ch_val[i]);   
1051  }
1052  serial_println_flash(PSTR("---"));
1053  pipni();
1054 }
1055 
1056 void zatancuj_choreografiu(uint16_t *ch_time, uint8_t *ch_servo, uint8_t *ch_val, int ch_len )
1057 {
1058  for (int i = 0; i < ch_len - 1; i++)
1059  {
1060   delay(ch_time[i]);
1061   if (ch_servo[i] < 9) nastav_koncatinu(ch_servo[i], ch_val[i]);
1062   else i = specialny_prikaz(ch_servo[i], ch_val[i]);
1063   if (serial_available() || Serial.available()) break;
1064  }
1065  pipni();
1066  while (serial_available()) serial_read();
1067  while (Serial.available()) Serial.read();
1068 }
1069 
1070 int specialny_prikaz(uint8_t prikaz, uint8_t argument)
1071 {
1072  if (prikaz == 9) return ((int)argument) - 1;
1073  else if (prikaz == 10) spomalenie = argument;
1074  else if (prikaz == 11) zacni_hrat_melodiu(argument);
1075  else if (prikaz == 12) zvukovy_efekt(argument);
1076 }
1077 
1078 void zacni_hrat_melodiu(uint8_t cislo)
1079 {
1080  
1081 }
1082 
1083 void reset()
1084 {
1085  for (int i = 0; i < 6; i++) 
1086  {
1087   stav[i] = kalib[i];
1088   s[i].write(kalib[i]);
1089   delay(300);
1090  }
1091  pipni();
1092 }
1093 
1094 uint8_t nalad_hodnotu_serva(uint8_t servo, uint8_t hodnota)
1095 {
1096   serial_print_flash(PSTR(" (+/-/ENTER): "));
1097   serial_println_num(hodnota);
1098   s[servo].write(hodnota);
1099   char z;
1100   do {
1101    z = read_char();
1102    if ((z == '+') && (hodnota < 180)) hodnota++;
1103    else if ((z == '-') && (hodnota > 0)) hodnota--; 
1104    if ((z == '+') || (z == '-'))
1105    {
1106     serial_print_num(hodnota); serial_print_char('\r'); 
1107     s[servo].write(hodnota);
1108    }
1109   } while (z != 13);
1110   return hodnota;
1111 }
1112 
1113 void kalibruj()
1114 {
1115  for (int i = 0; i < 6; i++)
1116  {
1117   serial_print_num(i);
1118   kalib[i] = nalad_hodnotu_serva(i, kalib[i]);
1119   serial_print_num(i);
1120   serial_print(": ");
1121   serial_println_num(kalib[i]);
1122  }
1123  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(kalib[i]); serial_print(" "); }
1124  serial_println_flash(PSTR("ok"));
1125  pipni();
1126 }
1127 
1128 void nastav_limity()
1129 {
1130  for (int i = 0; i < 6; i++)
1131  {
1132   serial_print_num(i);
1133   serial_print_flash(PSTR("dolny"));
1134   dolny_limit[i] = nalad_hodnotu_serva(i, dolny_limit[i]);
1135   serial_print_num(i);
1136   serial_print_flash(PSTR(" dolny: "));
1137   serial_println_num(dolny_limit[i]);
1138   s[i].write(kalib[i]);
1139 
1140   serial_print_num(i);
1141   serial_print_flash(PSTR("horny"));
1142   horny_limit[i] = nalad_hodnotu_serva(i, horny_limit[i]);
1143   serial_print_num(i);
1144   serial_print_flash(PSTR(" horny: "));
1145   serial_println_num(horny_limit[i]);
1146   s[i].write(kalib[i]);
1147  }
1148  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(dolny_limit[i]); serial_print("-"); serial_print_num(horny_limit[i]); serial_print(" "); }
1149  serial_println_flash(PSTR("ok"));
1150  pipni();
1151 }
1152 
1153 void vypis_kalibraciu()
1154 {
1155  serial_print_flash(PSTR("stredy: "));
1156  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(kalib[i]); serial_print(" "); }
1157  serial_println();
1158  serial_print_flash(PSTR("dolny limit: "));
1159  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(dolny_limit[i]); serial_print(" "); }
1160  serial_println();
1161  serial_print_flash(PSTR("horny limit: "));
1162  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(horny_limit[i]); serial_print(" "); }
1163  serial_println();
1164 }
1165 
1166 void nacitaj_kalibraciu()
1167 {
1168  int tm;
1169  for (int i = 0; i < 6; i++) 
1170   kalib[i] = nacitajCislo();
1171  vypis_kalibraciu();
1172  serial_println_flash(PSTR("ok"));
1173  pipni();
1174 }
1175 
1176 void zvys_krok()
1177 {
1178  if (krok < 180) krok++;
1179  serial_print_flash(PSTR("krok: "));
1180  serial_println_num(krok);
1181 }
1182 
1183 void zniz_krok()
1184 {
1185  if (krok > 0) krok--;
1186  serial_print_flash(PSTR("krok: "));
1187  serial_println_num(krok);
1188 }
1189 
1190 void zniz_spomalenie()
1191 {
1192  if (spomalenie > 0) spomalenie--;
1193  serial_print_flash(PSTR("spomalenie: ")); 
1194  serial_println_num(spomalenie);
1195 }
1196 
1197 void zvys_spomalenie()
1198 {
1199  if (spomalenie < 100) spomalenie++;
1200  serial_print_flash(PSTR("spomalenie: "));
1201  serial_println_num(spomalenie);
1202 }
1203 
1204 // nasleduje softverova implementacia serioveho portu
1205 #define SERIAL_STATE_IDLE   0
1206 #define SERIAL_STATE_RECEIVING 1
1207 #define SERIAL_BUFFER_LENGTH  20
1208 
1209 static volatile uint8_t serial_state;
1210 static uint8_t serial_buffer[SERIAL_BUFFER_LENGTH];
1211 static volatile uint8_t serial_buf_wp, serial_buf_rp;
1212 
1213 static volatile uint8_t receiving_byte;
1214 
1215 static volatile uint32_t time_startbit_noticed;
1216 static volatile uint8_t next_bit_order;
1217 static volatile uint8_t waiting_stop_bit;
1218 static uint16_t one_byte_duration;
1219 static uint16_t one_bit_duration;
1220 static uint16_t one_bit_write_duration;
1221 static uint16_t half_of_one_bit_duration;
1222 
1223 void init_serial(uint32_t baud_rate)
1224 {
1225  pinMode(2, INPUT);
1226  pinMode(4, OUTPUT);
1227  
1228  serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
1229  
1230  one_byte_duration = 9500000 / baud_rate;
1231  one_bit_duration = 1000000 / baud_rate;
1232  one_bit_write_duration = one_bit_duration - 1;
1233  half_of_one_bit_duration = 500000 / baud_rate;
1234  
1235  PCMSK2 |= 4; //PCINT18;
1236  PCIFR &= ~4; //PCIF2;
1237  PCICR |= 4; // PCIE2;
1238 }
1239 
1240 ISR(PCINT2_vect)
1241 {
1242  uint32_t tm = micros();
1243  if (serial_state == SERIAL_STATE_IDLE)
1244  {  
1245   time_startbit_noticed = tm;
1246   serial_state = SERIAL_STATE_RECEIVING;
1247   receiving_byte = 0xFF;
1248   next_bit_order = 0;
1249  }
1250  else if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
1251  {
1252    serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
1253    serial_buf_wp++;
1254    if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
1255    time_startbit_noticed = tm;
1256    receiving_byte = 0xFF;
1257    next_bit_order = 0;
1258  }
1259  else if (PIND & 4) 
1260  {
1261   int8_t new_next_bit_order = (tm - time_startbit_noticed - half_of_one_bit_duration) / one_bit_duration;
1262   while (next_bit_order < new_next_bit_order)
1263   { 
1264     receiving_byte &= ~(1 << next_bit_order);
1265     next_bit_order++;
1266   }
1267   if (next_bit_order == 8)
1268   { 
1269     serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
1270     serial_buf_wp++;
1271     if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
1272     serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
1273   }    
1274  } else 
1275    next_bit_order = (tm - time_startbit_noticed - half_of_one_bit_duration) / one_bit_duration;
1276 }
1277 
1278 uint8_t serial_available()
1279 {
1280  cli();
1281  if (serial_buf_rp != serial_buf_wp) 
1282  {
1283   sei();
1284   return 1;
1285  }
1286  if (serial_state == SERIAL_STATE_RECEIVING)
1287  {
1288   uint32_t tm = micros();
1289   if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
1290   {   
1291    serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
1292    serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
1293    serial_buf_wp++;
1294    if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
1295    sei();
1296    return 1;
1297   }
1298  }
1299  sei();
1300  return 0;
1301 }
1302 
1303 int16_t serial_read()
1304 {
1305  cli();
1306  if (serial_buf_rp != serial_buf_wp)
1307  {
1308   uint8_t ch = serial_buffer[serial_buf_rp];
1309   serial_buf_rp++;
1310   if (serial_buf_rp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_rp = 0;
1311   sei();
1312   return ch;
1313  }
1314 
1315  if (serial_state == SERIAL_STATE_RECEIVING)
1316  {
1317   uint32_t tm = micros();
1318   if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
1319   {
1320    uint8_t ch = receiving_byte;
1321    serial_state = SERIAL_STATE_IDLE; 
1322    sei();
1323    return ch;
1324   }
1325  }
1326  sei();
1327  return -1;
1328 }
1329 
1330 void serial_write(uint8_t ch)
1331 {
1332 #ifdef ECHO_BT_TO_USB
1333  Serial.print((char)ch);
1334 #endif
1335  PORTD &= ~16;
1336  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1337  for (uint8_t i = 0; i < 8; i++)
1338  {
1339   if (ch & 1) PORTD |= 16;
1340   else PORTD &= ~16;
1341   ch >>= 1;
1342   delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1343  }
1344  PORTD |= 16;
1345  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1346  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1347  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1348  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1349  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1350 }
1351 
1352 uint16_t serial_readln(uint8_t *ln, uint16_t max_length)
1353 {
1354  uint16_t len;
1355  uint16_t ch;
1356  do {
1357   ch = serial_read();
1358   if (ch == 13) continue;
1359  } while (ch == -1);
1360 
1361  do {
1362   if ((ch != 13) && (ch != 10) && (ch != -1)) 
1363   {
1364    *(ln++) = ch;
1365    max_length--;
1366    len++;
1367   }  
1368   ch = serial_read();
1369  } while ((ch != 13) && max_length);
1370  *ln = 0;
1371  return len;
1372 }
1373 
1374 void serial_print_num(int32_t number)
1375 {
1376  if (number < 0) 
1377  {
1378   serial_write('-');
1379   number = -number;
1380  }
1381  int32_t rad = 1;
1382  while (number / rad) rad *= 10;
1383  if (number > 0) rad /= 10;
1384  while (rad)
1385  {
1386   serial_write((char)('0' + (number / rad)));
1387   number -= (number / rad) * rad;
1388   rad /= 10;
1389  } 
1390 }
1391 
1392 void serial_print_char(char ch)
1393 {
1394  serial_write(ch); 
1395 }
1396 
1397 void serial_print(const uint8_t *str)
1398 {
1399  while (*str) serial_write(*(str++));
1400 }
1401 
1402 void serial_println(const uint8_t *str)
1403 {
1404  serial_print(str);
1405  serial_write(13);
1406  serial_write(10);
1407 }
1408 
1409 void serial_print_flash(const uint8_t PROGMEM *str)
1410 {
1411  int ln = strlen_P(str);
1412  for (int i = 0; i < ln; i++)
1413   serial_write(pgm_read_byte(str + i));
1414 }
1415 
1416 void serial_println_flash(const uint8_t PROGMEM *str)
1417 {
1418  serial_print_flash(str);
1419  serial_write(13);
1420  serial_write(10);
1421 }
1422 
1423 void serial_println_num(int32_t number)
1424 {
1425  serial_print_num(number);
1426  serial_println();
1427 }
1428 
1429 void serial_println_char(char ch)
1430 {
1431  serial_write(ch);
1432  serial_println();
1433 }
1434 
1435 void serial_println()
1436 {
1437  serial_write(13);
1438  serial_write(10);
1439 }
1440 
1441 // nasleduje citanie z utltazvukoveho senzora
1442 
1443 static volatile uint32_t pulse_start;
1444 static volatile uint8_t new_distance;
1445 
1446 void init_ultrasonic()
1447 {
1448  pinMode(US_ECHO, INPUT);
1449  pinMode(US_TRIG, OUTPUT);
1450  
1451  PCMSK0 |= 1; //PCINT0;
1452  PCIFR &= ~1; //PCIF0;
1453  PCICR |= 1; // PCIE0; 
1454 }
1455 
1456 ISR(PCINT0_vect)
1457 {
1458  if (PINB & 1) pulse_start = micros();
1459  else 
1460  {
1461   distance = (int16_t)((micros() - pulse_start) / 58);
1462   new_distance = 1;
1463  }
1464 }
1465 
1466 void start_distance_measurement()
1467 {
1468  distance = 10000;
1469  new_distance = 0;
1470  digitalWrite(US_TRIG, HIGH);
1471  delayMicroseconds(10);
1472  digitalWrite(US_TRIG, LOW);
1473 }
1474 
1475 void wait_for_distance_measurement_to_complete()
1476 {
1477  uint8_t counter = 0;
1478  while ((counter < 20) && !new_distance) 
1479  {
1480   delay(1);
1481   counter++;
1482  }
1483  if (counter == 20)
1484  {
1485   pinMode(US_ECHO, OUTPUT);
1486   digitalWrite(US_ECHO, HIGH);
1487   delayMicroseconds(10);
1488   digitalWrite(US_ECHO, LOW);
1489   pinMode(US_ECHO, INPUT); 
1490   delayMicroseconds(5);
1491   distance = 10000;
1492  }
1493 }
1494 
1495 int16_t measure_distance()
1496 {
1497  start_distance_measurement();
1498  wait_for_distance_measurement_to_complete();
1499  return distance;
1500 }