Difference between revisions of "Otto - riadiaci program v.3"

From DT^2
Jump to: navigation, search
m
Line 190: Line 190:
  
 
//popcorn
 
//popcorn
uint16_t dlzka_melodia1 = 390;
+
uint16_t dlzka_melodia[] = {0, 386, 26, 281, 217};
const uint8_t melodia1[] PROGMEM = { 149,  49,  
+
const uint8_t melodia1[] PROGMEM = { 252, 50, 149,  49,  
 
28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 49,
 
28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 49,
 
28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 149,
 
28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 149,
Line 200: Line 200:
 
49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99,  
 
49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99,  
 
49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99, 149 ,
 
49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99, 149 ,
40, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 47, 49, 99,  
+
47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 47, 49, 99,  
 
49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99,  
 
49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99,  
 
49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99, 149 ,
 
49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99, 149 ,
40, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99
+
47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99
 
};
 
};
 +
 +
//kohutik jarabi
 +
const uint8_t melodia2[] PROGMEM = { 252, 150, 119, 121, 173, 174, 124, 124, 124, 123, 171, 173, 123, 123, 123, 121, 169, 171, 121, 121, 121, 123, 171, 169, 119, 119 };
 +
 +
// kankán
 +
const uint8_t melodia3[] PROGMEM = { 252, 100,
 +
251,1,184,1,32,126,149,251,1,184,1,32,126,149,251,1,184,1,32,126,251,1,184,1,32,126,251,1,184,1,32,126,251,1,184,1,32,126,
 +
64,71,71,73,71,69,69,73,74,78,81,78,78,76,251,1,184,1,32,126,78,68,68,78,76,69,69,73,73,71,73,71,85,83,85,83,
 +
64,71,71,73,71,69,69,73,74,78,81,78,78,76,251,1,184,1,32,126,78,68,68,78,76,69,69,73,73,71,73,71,71,69,119,
 +
135,131,128,126,75,76,78,80,81,76,80,76,81,76,80,76,81,76,80,76,81,76,80,76,
 +
251,2,11,3,16,19,251,1,4,3,16,19,
 +
251,1,4,3,16,19,251,1,4,3,16,19,
 +
251,1,4,3,16,19,251,1,4,3,16,19,
 +
251,1,4,3,16,19,251,1,4,3,16,19,
 +
174,88,91,90,88,143,143,93,95,90,91,138,138,88,91,90,88,86,86,85,83,81,79,78,76,
 +
174,88,91,90,88,143,143,93,95,90,91,138,138,88,91,90,88,86,93,89,90,136,
 +
64,71,71,73,71,69,69,73,74,78,81,78,78,76,251,1,184,1,32,126,
 +
78,76,126,78,76,126,78,76,126,78,76,126,78,76,126,78,76,126,
 +
78,76,78,76,78,76,78,76,
 +
131,119,119,119,169 };
 +
 +
//labutie jazero
 +
const uint8_t melodia4[] PROGMEM = {
 +
252, 220, 66, 69, 73, 69, 66, 69, 73, 69, 66, 69, 73, 69, 66, 69, 73, 69,
 +
185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178,
 +
99, 83, 81, 80,
 +
185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178,
 +
149, 128, 130, 131, 133, 85, 86, 251, 6, 32, 3, 8, 86, 135, 86, 88, 251, 6, 224, 3, 8, 88, 136, 88, 90, 251, 7, 184, 3, 8, 90, 85, 81, 80, 78,
 +
130, 131, 133, 85, 86, 251, 6, 32, 3, 8, 86, 135, 86, 88, 251, 6, 224, 3, 8, 88, 136, 88, 90, 251, 7, 73, 3, 8, 86, 133, 86, 91, 251, 7, 184, 3, 8, 87, 251, 7, 184, 3, 8, 85,
 +
185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178,
 +
99, 83, 81, 80,
 +
185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178 };
  
 
void setup() {
 
void setup() {
Line 246: Line 278:
 
     else if (pohyb_kombinacia(z)) return;  
 
     else if (pohyb_kombinacia(z)) return;  
 
     else if (vydaj_zvukovy_efekt(z)) return;
 
     else if (vydaj_zvukovy_efekt(z)) return;
 +
    else if (ma_zahrat_melodiu(z)) return;
 
     else if (z == '@') nacitaj_choreografiu();
 
     else if (z == '@') nacitaj_choreografiu();
 
     else if (z == '?') vypis_choreografiu();
 
     else if (z == '?') vypis_choreografiu();
Line 275: Line 308:
 
{
 
{
 
   for (int i = 0; i < POCET_KLAVES_EFEKTOV; i++)
 
   for (int i = 0; i < POCET_KLAVES_EFEKTOV; i++)
     if (z == pgm_read_byte_near(klavesy_efektov + i)) zvukovy_efekt(i + 1);
+
     if (z == pgm_read_byte_near(klavesy_efektov + i))  
 +
    {
 +
      zvukovy_efekt(i + 1);
 +
      return 1;
 +
    }
 +
  return 0;
 +
}
 +
 
 +
uint8_t ma_zahrat_melodiu(char z)
 +
{
 +
  if (z == 9) zahraj_melodiu(1);
 +
  else if (z == '*') zahraj_melodiu(2);
 +
  else if (z == '/') zahraj_melodiu(3);
 +
  else if (z == '+') zahraj_melodiu(4);
 
}
 
}
  
Line 329: Line 375:
 
}
 
}
  
void zahraj_melodiu1()  
+
void zahraj_melodiu(uint8_t cislo)  
 
{
 
{
 
   uint8_t nota[5];
 
   uint8_t nota[5];
 
   music_speed = 800 / 16;
 
   music_speed = 800 / 16;
   for (int j = 0; j < 4; j++)
+
   for (int i = 0; i < dlzka_melodia[cislo]; i++)
 
   {
 
   {
    for (int i = 0; i < dlzka_melodia1; i++)
+
      if (serial_available() || Serial.available()) break;
    {
+
      switch(cislo){
       nota[0] = pgm_read_byte_near(melodia1 + i);
+
        case 1: nota[0] = pgm_read_byte_near(melodia1 + i); break;
 +
        case 2: nota[0] = pgm_read_byte_near(melodia2 + i); break;
 +
        case 3: nota[0] = pgm_read_byte_near(melodia3 + i); break;
 +
        case 4: nota[0] = pgm_read_byte_near(melodia4 + i); break;
 +
      }
 +
       if (nota[0] == 252)
 +
      {
 +
        switch(cislo){
 +
          case 1: music_speed = pgm_read_byte_near(melodia1 + i + 1); break;
 +
          case 2: music_speed = pgm_read_byte_near(melodia2 + i + 1); break;
 +
          case 3: music_speed = pgm_read_byte_near(melodia3 + i + 1); break;
 +
          case 4: music_speed = pgm_read_byte_near(melodia4 + i + 1); break;
 +
        }     
 +
        i++;
 +
        continue;
 +
      }
 
       if (nota[0] == 251)
 
       if (nota[0] == 251)
 
       {
 
       {
 
         for (int k = 1; k < 5; k++)
 
         for (int k = 1; k < 5; k++)
           nota[k] = pgm_read_byte_near(melodia1 + i + k);      
+
           switch(cislo){
 +
            case 1: nota[k] = pgm_read_byte_near(melodia1 + i + k); break;
 +
            case 2: nota[k] = pgm_read_byte_near(melodia2 + i + k); break;
 +
            case 3: nota[k] = pgm_read_byte_near(melodia3 + i + k); break;
 +
            case 4: nota[k] = pgm_read_byte_near(melodia4 + i + k); break;
 +
          }               
 
         i += 4;
 
         i += 4;
 
       }
 
       }
 
       otto_tone(nota);       
 
       otto_tone(nota);       
 
     }
 
     }
  }
 
 
}
 
}
  
Line 647: Line 712:
 
{
 
{
 
   if (cmd == 1) vpred();
 
   if (cmd == 1) vpred();
   if (cmd == 2) zahraj_melodiu1();
+
   if (cmd == 2) zahraj_melodiu(1);
 
   if (cmd == 3) melodia_jedna_druhej();
 
   if (cmd == 3) melodia_jedna_druhej();
 
   if (cmd == 4) ahoj();
 
   if (cmd == 4) ahoj();
 +
  if (cmd == 5) zahraj_melodiu(2);
 +
  if (cmd == 6) zahraj_melodiu(3);
 +
  if (cmd == 7) zahraj_melodiu(4);
 
   serial_println_num(cmd);
 
   serial_println_num(cmd);
 
}
 
}

Revision as of 23:25, 9 August 2018

Program umožňuje priame riadenie robota (aj cez BlueTooth). Teraz už funguje aj na pinoch 2,4 a môže sa naraz programovať aj komunikovať.

Na komunikáciu s robotom môžete použiť napr. program Putty: putty.exe.

Pripojenie na vývody Arduina:

servo pin
ľavá ruka 10
pravá ruka 11
ľavá noha 9
pravá noha 6
ľavá päta 5
pravá päta 3
TXD BlueTooth 2
RXD BlueTooth 4
TRIG Ultrazvuk 7
ECHO Ultrazvuk 8
Sirena 12

Číslovanie serva v choreografii:

servo číslo serva v choreografii
ľavá ruka 5
pravá ruka 6
ľavá noha 4
pravá noha 3
ľavá päta 2
pravá päta 1
klaves servo/funkcia
a/q ľavá ruka
;/p pravá ruka
z/x ľavá noha
,/. pravá noha
d/c ľavá päta
k/m pravá päta
1/9 zníž/zvýš rýchlosť pohybu
H kalibrovať strednú polohu servomotorov
 • pomocou + a - nájdeme strednú polohu serva
 • enter potvrdí hodnotu a pokračuje sa ďalším servom
 • kalibrácia sa po vypnutí nezapamätá, pokiaľ ju neuložíte do EEPROM (pozri nižšie)
J kalibrovať limity pre všetky stupne voľnosti (len pre priame riadenie)
G zobrazenie celej kalibrácie
E celú kalibráciu je možné zapísať do trvalej pamäte EEPROM (používať opatrne! - dá sa prepísať najviac 100000-krát), po zapnutí sa automaticky načíta
minus zvukový pozdrav
R ruky hore-dole
@ načítanie choreografie, pozri príklady a formát
? zobrazí načítanú choreografiu (kontrola po @)
t zatancuje načítanú choreografiu
U testuje ultrazvuk
S zobrazí aktuálnu polohu servomotorov (vhodné pri laden
medzera reset všetkých motorov do strednej polohy
3,...,6 zmiešaný pohyb (treba nastaviť vo funkciách kombinacia1() - kombinacia4()
v,b,n,j,h,g,f,s,l,o,i,u,y,r,e,w zvukové efekty 1-16

Pozrite si (a skopírujte si) príklady choreografií: Otto - príklady choreografií

Download: otto3.ino

  1 #include <Servo.h>
  2 #include <EEPROM.h>
  3 #include <avr/pgmspace.h>
  4 
  5 #define ECHO_BT_TO_USB 1
  6 
  7 #define US_TRIG 7
  8 #define US_ECHO 8
  9 
 10 #define BT_RX  2 
 11 #define BT_TX  4
 12 
 13 #define SIRENA 12
 14 
 15 //maximalna dlzka choreografie
 16 #define CHOREO_LEN 200
 17 
 18 // cisla pinov, kde su zapojene servo motory
 19 #define PIN_SERVO_LAVA_RUKA  10 
 20 #define PIN_SERVO_PRAVA_RUKA 11
 21 #define PIN_SERVO_LAVA_NOHA  9
 22 #define PIN_SERVO_PRAVA_NOHA 6
 23 #define PIN_SERVO_LAVA_PATA  5
 24 #define PIN_SERVO_PRAVA_PATA 3
 25 
 26 #define S1 3
 27 #define S2 5
 28 #define S3 6
 29 #define S4 9
 30 #define S5 10
 31 #define S6 11
 32 #define SIRENA 12
 33 
 34 //maximalna dlzka choreografie
 35 #define CHOREO_LEN 200
 36 
 37 // tu su serva cislovane 1-6
 38 #define SERVO_LAVA_RUKA  5 
 39 #define SERVO_PRAVA_RUKA 6
 40 #define SERVO_LAVA_NOHA  4
 41 #define SERVO_PRAVA_NOHA 3
 42 #define SERVO_LAVA_PATA  2
 43 #define SERVO_PRAVA_PATA 1
 44 
 45 // ak su niektore serva naopak, je tu jednotka
 46 uint8_t servo_invertovane[6] = {0, 0, 1, 1, 0, 1};
 47 
 48 // znaky, ktorymi sa ovladaju jednotlive stupne volnosti
 49 char znaky_zmien[] = {'a', 'q', ';', 'p', 'z', 'x', ',', '.', 'd', 'c', 'k', 'm' };
 50 // co robia jednotlive znaky (znamienko urcuje smer)
 51 int8_t zmeny[] = {SERVO_LAVA_RUKA, -SERVO_LAVA_RUKA, 
 52          SERVO_PRAVA_RUKA, -SERVO_PRAVA_RUKA, 
 53          -SERVO_LAVA_NOHA, SERVO_LAVA_NOHA, 
 54          -SERVO_PRAVA_NOHA, SERVO_PRAVA_NOHA, 
 55          SERVO_LAVA_PATA, -SERVO_LAVA_PATA, 
 56          SERVO_PRAVA_PATA, -SERVO_PRAVA_PATA }; 
 57 
 58 // sem si mozno ulozit svoju kalibraciu
 59 //uint8_t prednastavena_kalibracia[] = { 78, 69, 83, 80, 50, 67 };
 60 uint8_t prednastavena_kalibracia[] = { 90, 90, 90, 90, 90, 90 };
 61 
 62 uint8_t dolny_limit[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
 63 uint8_t horny_limit[] = {180, 180, 180, 180, 180, 180};
 64 
 65 Servo s[6];
 66 
 67 uint16_t ch_time[CHOREO_LEN];
 68 uint8_t ch_servo[CHOREO_LEN];
 69 uint8_t ch_val[CHOREO_LEN];
 70 int ch_len;
 71 uint8_t kalib[6];
 72 int stav[6];
 73 int krok;
 74 uint8_t spomalenie;
 75 
 76 static volatile int16_t distance;
 77 
 78 #define FIS3 2960
 79 #define G3 3136
 80 
 81 float octave_4[] = { 2093.00, 2217.46, 2349.32, 2489.02, 2637.02, 2793.83, 2959.96, 3135.96, 3322.44, 3520.00, 3729.31, 3951.07 };
 82 int16_t music_speed;
 83 
 84 //popcorn
 85 uint16_t dlzka_melodia[] = {0, 386, 26, 281, 217};
 86 const uint8_t melodia1[] PROGMEM = { 252, 50, 149, 49, 
 87 28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 49,
 88 28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 149,
 89 40, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 36, 49, 99, 40, 49, 99, 
 90 28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 49,
 91 28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 149,
 92 40, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99,
 93 49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99, 
 94 49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99, 149 ,
 95 47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 47, 49, 99, 
 96 49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99, 
 97 49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99, 149 ,
 98 47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99
 99 };
 100 
 101 //kohutik jarabi
 102 const uint8_t melodia2[] PROGMEM = { 252, 150, 119, 121, 173, 174, 124, 124, 124, 123, 171, 173, 123, 123, 123, 121, 169, 171, 121, 121, 121, 123, 171, 169, 119, 119 };
 103 
 104 // kankán
 105 const uint8_t melodia3[] PROGMEM = { 252, 100,
 106 251,1,184,1,32,126,149,251,1,184,1,32,126,149,251,1,184,1,32,126,251,1,184,1,32,126,251,1,184,1,32,126,251,1,184,1,32,126,
 107 64,71,71,73,71,69,69,73,74,78,81,78,78,76,251,1,184,1,32,126,78,68,68,78,76,69,69,73,73,71,73,71,85,83,85,83,
 108 64,71,71,73,71,69,69,73,74,78,81,78,78,76,251,1,184,1,32,126,78,68,68,78,76,69,69,73,73,71,73,71,71,69,119,
 109 135,131,128,126,75,76,78,80,81,76,80,76,81,76,80,76,81,76,80,76,81,76,80,76,
 110 251,2,11,3,16,19,251,1,4,3,16,19,
 111 251,1,4,3,16,19,251,1,4,3,16,19,
 112 251,1,4,3,16,19,251,1,4,3,16,19,
 113 251,1,4,3,16,19,251,1,4,3,16,19,
 114 174,88,91,90,88,143,143,93,95,90,91,138,138,88,91,90,88,86,86,85,83,81,79,78,76,
 115 174,88,91,90,88,143,143,93,95,90,91,138,138,88,91,90,88,86,93,89,90,136,
 116 64,71,71,73,71,69,69,73,74,78,81,78,78,76,251,1,184,1,32,126,
 117 78,76,126,78,76,126,78,76,126,78,76,126,78,76,126,78,76,126,
 118 78,76,78,76,78,76,78,76,
 119 131,119,119,119,169 };
 120 
 121 //labutie jazero
 122 const uint8_t melodia4[] PROGMEM = {
 123 252, 220, 66, 69, 73, 69, 66, 69, 73, 69, 66, 69, 73, 69, 66, 69, 73, 69,
 124 185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178,
 125 99, 83, 81, 80, 
 126 185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178,
 127 149, 128, 130, 131, 133, 85, 86, 251, 6, 32, 3, 8, 86, 135, 86, 88, 251, 6, 224, 3, 8, 88, 136, 88, 90, 251, 7, 184, 3, 8, 90, 85, 81, 80, 78, 
 128 130, 131, 133, 85, 86, 251, 6, 32, 3, 8, 86, 135, 86, 88, 251, 6, 224, 3, 8, 88, 136, 88, 90, 251, 7, 73, 3, 8, 86, 133, 86, 91, 251, 7, 184, 3, 8, 87, 251, 7, 184, 3, 8, 85,
 129 185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178,
 130 99, 83, 81, 80, 
 131 185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178 };
 132 
 133 void setup() {
 134  Serial.begin(9600);
 135  init_serial(9600);
 136  init_ultrasonic();
 137 
 138  randomSeed(analogRead(1));
 139  s[0].attach(PIN_SERVO_PRAVA_PATA);
 140  s[1].attach(PIN_SERVO_LAVA_PATA);
 141  s[2].attach(PIN_SERVO_PRAVA_NOHA);
 142  s[3].attach(PIN_SERVO_LAVA_NOHA);
 143  s[4].attach(PIN_SERVO_LAVA_RUKA);
 144  s[5].attach(PIN_SERVO_PRAVA_RUKA);
 145  precitaj_kalibraciu_z_EEPROM();
 146  for (int i = 0; i < 6; i++)
 147  {
 148   kalib[i] = prednastavena_kalibracia[i];
 149   stav[i] = kalib[i];
 150   s[i].write(stav[i]);
 151  }
 152  ch_len = 0;
 153  krok = 7;
 154  spomalenie = 6;
 155  ahoj();
 156  ruky2();
 157  delay(100); 
 158  serial_println("\r\n Otto DTDT");
 159 }
 160 
 161 void loop() {
 162  char z = -1;
 163  if (serial_available()) z = serial_read();
 164 #ifdef ECHO_BT_TO_USB
 165   if (Serial.available()) z = Serial.read();
 166 #endif 
 167  
 168  if (z != -1)
 169  { 
 170   if (pohyb_znakom(z)) return;  
 171   else if (pohyb_kombinacia(z)) return; 
 172   else if (vydaj_zvukovy_efekt(z)) return;
 173   else if (ma_zahrat_melodiu(z)) return;
 174   else if (z == '@') nacitaj_choreografiu();
 175   else if (z == '?') vypis_choreografiu();
 176   else if (z == 't') zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len);
 177   else if (z == '-') ahoj();
 178   else if (z == ' ') reset();
 179   else if (z == 'H') kalibruj();
 180   else if (z == 'J') nastav_limity();
 181   else if (z == 'G') vypis_kalibraciu();
 182   else if (z == 'L') nacitaj_kalibraciu();
 183   else if (z == 'E') zapis_kalibraciu_do_EEPROM();
 184   else if (z == 'R') ruky();
 185   else if (z == '9') zvys_krok();
 186   else if (z == '1') zniz_krok();
 187   else if (z == '8') zvys_spomalenie();
 188   else if (z == '7') zniz_spomalenie();
 189   else if (z == 'U') test_ultrazvuk();
 190   else if (z == 'S') zobraz_stav();
 191   
 192  }
 193  int16_t d = measure_distance();
 194  if (d < 10) menu_ultrasonic_request();
 195 }
 196 
 197 const uint8_t klavesy_efektov[] PROGMEM = {'v', 'b', 'n', 'j', 'h', 'g', 'f', 's', 'l', 'o', 'i', 'u', 'y', 'r', 'e', 'w'};
 198 #define POCET_KLAVES_EFEKTOV 16
 199 
 200 uint8_t vydaj_zvukovy_efekt(char z)
 201 {
 202  for (int i = 0; i < POCET_KLAVES_EFEKTOV; i++)
 203   if (z == pgm_read_byte_near(klavesy_efektov + i)) 
 204   {
 205    zvukovy_efekt(i + 1);
 206    return 1;
 207   }
 208  return 0;
 209 }
 210 
 211 uint8_t ma_zahrat_melodiu(char z)
 212 {
 213  if (z == 9) zahraj_melodiu(1);
 214  else if (z == '*') zahraj_melodiu(2);
 215  else if (z == '/') zahraj_melodiu(3);
 216  else if (z == '+') zahraj_melodiu(4);
 217 }
 218 
 219 void otto_translate_tone(uint8_t *note, uint16_t *freq, uint16_t *del)
 220 {
 221  if (*note == 251)
 222  {
 223   *freq = ((*(note + 1)) << 8) + (*(note + 2));
 224   uint8_t d1 = *(note + 3);
 225   uint8_t d2 = *(note + 4);
 226   *del = (music_speed * 16 * (long)d1) / d2;
 227  }
 228  else if (*note == 254)
 229  {
 230   *freq = FIS3;
 231   *del = music_speed;
 232  }
 233  else if (*note == 255)
 234  {
 235   *freq = G3;
 236   *del = music_speed;
 237  }
 238  else
 239  {
 240   uint8_t len = *note / 50; 
 241   *del = music_speed;
 242   while (len--) *del *= 2;
 243   uint8_t n = *note % 50;
 244   if (n != 49)
 245   {
 246    uint8_t octave = (n + 5) / 12;
 247    n = (n + 5 ) % 12;
 248    float ffreq = octave_4[n];
 249    octave = 4 - octave;
 250    while (octave > 0)
 251    {
 252     ffreq /= 2.0;
 253     octave--; 
 254    }
 255   *freq = (uint16_t)ffreq;
 256   }
 257  else *freq = 0;
 258  }
 259 }
 260 
 261 void otto_tone(uint8_t *note)
 262 {
 263  uint16_t freq, d;
 264  otto_translate_tone(note, &freq, &d);
 265  if (freq) tone(SIRENA, freq); else noTone(SIRENA);
 266  delay(d);
 267  noTone(SIRENA);
 268 }
 269 
 270 void zahraj_melodiu(uint8_t cislo) 
 271 {
 272  uint8_t nota[5];
 273  music_speed = 800 / 16;
 274  for (int i = 0; i < dlzka_melodia[cislo]; i++)
 275  {
 276    if (serial_available() || Serial.available()) break;
 277    switch(cislo){
 278     case 1: nota[0] = pgm_read_byte_near(melodia1 + i); break;
 279     case 2: nota[0] = pgm_read_byte_near(melodia2 + i); break;
 280     case 3: nota[0] = pgm_read_byte_near(melodia3 + i); break;
 281     case 4: nota[0] = pgm_read_byte_near(melodia4 + i); break;
 282    }
 283    if (nota[0] == 252)
 284    {
 285     switch(cislo){
 286      case 1: music_speed = pgm_read_byte_near(melodia1 + i + 1); break;
 287      case 2: music_speed = pgm_read_byte_near(melodia2 + i + 1); break;
 288      case 3: music_speed = pgm_read_byte_near(melodia3 + i + 1); break;
 289      case 4: music_speed = pgm_read_byte_near(melodia4 + i + 1); break;
 290     }    
 291     i++;
 292     continue;
 293    }
 294    if (nota[0] == 251)
 295    {
 296     for (int k = 1; k < 5; k++)
 297      switch(cislo){
 298       case 1: nota[k] = pgm_read_byte_near(melodia1 + i + k); break;
 299       case 2: nota[k] = pgm_read_byte_near(melodia2 + i + k); break;
 300       case 3: nota[k] = pgm_read_byte_near(melodia3 + i + k); break;
 301       case 4: nota[k] = pgm_read_byte_near(melodia4 + i + k); break;
 302      }        
 303     i += 4;
 304    }
 305    otto_tone(nota);   
 306   }
 307 }
 308 
 309 void efekt1()
 310 {
 311  uint16_t fre = 100;
 312  for (int i = 0; i < 200; i++)
 313  {
 314   tone(SIRENA, fre);
 315   fre += 10;
 316   delay(2); 
 317  }
 318  noTone(SIRENA);
 319 }
 320 
 321 void efekt2()
 322 {
 323  uint16_t fre = 2000;
 324  for (int i = 0; i < 200; i++)
 325  {
 326   tone(SIRENA, fre);
 327   fre -= 10;
 328   delay(2); 
 329  }
 330  noTone(SIRENA);
 331 }
 332 
 333 void efekt3()
 334 {
 335  uint16_t fre;
 336  for (int i = 0; i < 200; i++)
 337  {
 338   fre = random(3000) + 20;
 339   tone(SIRENA, fre);  
 340   delay(2); 
 341  }
 342  noTone(SIRENA);
 343 }
 344 
 345 void efekt4()
 346 {
 347  uint16_t fre = 100;
 348  for (int i = 0; i < 200; i++)
 349  {
 350   (i&1) ? tone(SIRENA, fre) : tone(SIRENA, 2100 - fre);
 351   fre += 10;
 352   delay(2); 
 353  }
 354  noTone(SIRENA);
 355 }
 356 
 357 void efekt5()
 358 {
 359  uint16_t fre = 100;
 360  for (int i = 0; i < 100; i++)
 361  {
 362   (i&1) ? tone(SIRENA, fre) : tone(SIRENA, 2100 - fre);
 363   fre += 20;
 364   delay(4); 
 365  }
 366  noTone(SIRENA);
 367 }
 368 
 369 void efekt6()
 370 {
 371  uint16_t d = 12;
 372  for (int i = 0; i < 20; i++)
 373  {
 374   tone(SIRENA, 1760, 10);  
 375   delay(d);
 376   d += 3;
 377  }
 378 }
 379 
 380 void efekt7()
 381 {
 382  for (int i = 0; i < 40; i++)
 383  {
 384   (i&1) ? noTone(SIRENA): tone(SIRENA, 1760);
 385   delay(10); 
 386  }
 387  noTone(SIRENA);
 388 }
 389 
 390 void efekt8()
 391 {
 392  uint16_t d = 72;
 393  for (int i = 0; i < 20; i++)
 394  {
 395   tone(SIRENA, 1760, 10);  
 396   delay(d);
 397   d -= 3;
 398  }
 399 }
 400 
 401 void efekt9()
 402 {
 403  float fre = 3500;
 404  while (fre > 15)
 405  {
 406   tone(SIRENA, (uint16_t)fre);
 407   fre *= 0.97;  
 408   delay(2); 
 409  }
 410  noTone(SIRENA);
 411 }
 412 
 413 void efekt10()
 414 {
 415  float fre = 55;
 416  while (fre < 3000)
 417  {
 418   tone(SIRENA, (uint16_t)fre);
 419   fre *= 1.03;  
 420   delay(2); 
 421  }
 422  noTone(SIRENA);
 423 }
 424 
 425 void efekt11()
 426 {
 427  uint16_t fre = 3500;
 428  uint16_t d = 42;
 429  for (int i = 0; i < 20; i++)
 430  {
 431   tone(SIRENA, fre);
 432   fre -= 165; 
 433   delay(d);
 434   d -= 2;
 435  }
 436  noTone(SIRENA);
 437 }
 438 
 439 void efekt12()
 440 {
 441  float fre = 110;
 442  uint8_t d = 42;
 443  for (int i = 0; i < 20; i++)
 444  {
 445   tone(SIRENA, fre);
 446   fre += 165; 
 447   delay(d);
 448   d -= 2;
 449  }
 450  noTone(SIRENA);
 451 }
 452 
 453 void efekt13()
 454 {
 455  uint16_t fre = 3400;
 456  uint8_t d = 200;
 457  uint8_t delta = 1;
 458  for (int i = 0; i < 20; i++)
 459  {
 460   tone(SIRENA, fre);
 461   fre -= 165; 
 462   delay(d);
 463   d -= delta;
 464   delta++;
 465  }
 466  tone(SIRENA, 110);
 467  delay(1000);
 468  noTone(SIRENA);
 469 }
 470 
 471 void efekt14()
 472 {
 473  uint16_t fre = 880; 
 474  int16_t d = 20;
 475  for (int i = 0; i < 20; i++)
 476  {
 477   tone(SIRENA, fre);
 478   delay(d);
 479   fre += random(50) - 25;
 480   d += random(10) - 5;
 481   if (d < 0) d = 1;
 482  }
 483  noTone(SIRENA);
 484 }
 485 
 486 void efekt15()
 487 {
 488  uint16_t fre = 440; 
 489  int16_t d = 20;
 490  for (int i = 0; i < 20; i++)
 491  {
 492   tone(SIRENA, fre);
 493   delay(d);
 494   fre += random(25) - 12;
 495   d += random(10) - 5;
 496   if (d < 0) d = 1;
 497  }
 498  noTone(SIRENA);
 499 }
 500 
 501 void efekt16()
 502 {
 503  uint16_t fre = 1760; 
 504  int16_t d = 20;
 505  for (int i = 0; i < 20; i++)
 506  {
 507   tone(SIRENA, fre);
 508   delay(d);
 509   fre += random(100) - 50;
 510   d += random(10) - 5;
 511   if (d < 0) d = 1;
 512  }
 513  noTone(SIRENA);
 514 }
 515 
 516 void zvukovy_efekt(uint8_t cislo)
 517 {
 518  switch (cislo) {
 519   case 1: efekt1(); break;
 520   case 2: efekt2(); break;
 521   case 3: efekt3(); break;
 522   case 4: efekt4(); break;
 523   case 5: efekt5(); break; 
 524   case 6: efekt6(); break; 
 525   case 7: efekt7(); break; 
 526   case 8: efekt8(); break; 
 527   case 9: efekt9(); break; 
 528   case 10: efekt10(); break; 
 529   case 11: efekt11(); break; 
 530   case 12: efekt12(); break;
 531   case 13: efekt13(); break; 
 532   case 14: efekt14(); break; 
 533   case 15: efekt15(); break; 
 534   case 16: efekt16(); break; 
 535  }
 536 }
 537 
 538 void test_ultrazvuk()
 539 {
 540  int i = 0;
 541  while ((serial_available() == 0) && (Serial.available() == 0))
 542  {
 543   serial_println_num(measure_distance());
 544   delay(100);
 545  }
 546  serial_read();
 547 }
 548 
 549 void menu_ultrasonic_request()
 550 {
 551  uint32_t tm = millis();
 552  int d = measure_distance();
 553  int count = 0;
 554  int count2 = 0;
 555  while ((millis() - tm < 1500) && ((d < 15) || (count2 < 5)) && (count < 10)) 
 556  {
 557   delay(10);
 558   d = measure_distance();
 559   if (d == 10000) count++;
 560   else count = 0;
 561   if (d >= 15) count2++;
 562   else count2 = 0;
 563   if (serial_available() || Serial.available()) return;
 564  }
 565  if (millis() - tm >= 1500)
 566   ultrasonic_menu();
 567 }
 568 
 569 void ultrasonic_menu()
 570 {
 571  int selection = 0;
 572  tone(SIRENA, 880, 200);
 573  
 574  do { 
 575   int count = 0;
 576   do { 
 577    int32_t d = measure_distance();
 578    if (d == 10000) continue;
 579    if (d >= 20) count++;
 580    else count = 0;
 581    delay(10);
 582   } while (!serial_available() && !Serial.available() && (count < 20));
 583   
 584   tone(SIRENA, 440, 200);
 585   uint32_t tm = millis();
 586   while ((measure_distance() > 15) && (millis() - tm < 1500) && !serial_available() && !Serial.available()) delay(10);
 587   if (millis() - tm >= 1500) 
 588   {
 589    tone(SIRENA, 2000, 50);
 590    menu_command(selection);
 591    return;
 592   }    
 593   selection++;
 594   for (int i = 0; i < selection; i++)
 595   {
 596    tone(SIRENA, 1261, 50);
 597    delay(250);
 598   }
 599  } while (!serial_available() && !Serial.available());
 600  while (serial_available()) serial_read();
 601  while (Serial.available()) Serial.read();
 602 }
 603 
 604 void menu_command(int cmd)
 605 {
 606  if (cmd == 1) vpred();
 607  if (cmd == 2) zahraj_melodiu(1);
 608  if (cmd == 3) melodia_jedna_druhej();
 609  if (cmd == 4) ahoj();
 610  if (cmd == 5) zahraj_melodiu(2);
 611  if (cmd == 6) zahraj_melodiu(3);
 612  if (cmd == 7) zahraj_melodiu(4);
 613  serial_println_num(cmd);
 614 }
 615 
 616 void melodia_jedna_druhej()
 617 {
 618  for (int i = 0; i < 2; i++)
 619  {
 620   tone(SIRENA, 262, 200);
 621   delay(200);
 622   tone(SIRENA, 330, 200);
 623   delay(200);
 624  
 625   tone(SIRENA, 262, 200);
 626   delay(200);
 627   tone(SIRENA, 330, 200);
 628   delay(200);
 629  
 630   tone(SIRENA, 392, 400);
 631   delay(400);
 632  
 633   tone(SIRENA, 392, 400);
 634   delay(400);
 635  }
 636  noTone(8);
 637 }
 638 
 639 // chodza pre vacsieho dreveneho robota
 640 uint16_t chor_time[] = {100,1,1,100,1,1,1,100,1,1,1,100,1,100,1,0};
 641 uint8_t chor_servo[] = {1,2,6,4,3,6,5,1,2,6,5,3,4,1,2,0};
 642 uint8_t chor_val[] = {48,69,180,104,104,90,0,111,146,0,90,62,69,48,69,0};
 643 uint8_t chor_len = 16;
 644 
 645 void vpred()
 646 {
 647  while (measure_distance() > 30)  
 648   zatancuj_choreografiu(chor_time, chor_servo, chor_val, chor_len);
 649  pipni();
 650  reset();
 651 }
 652 
 653 void precitaj_kalibraciu_z_EEPROM()
 654 {
 655  uint8_t value = EEPROM.read(1);
 656  if (value != '~') return;
 657  for (int i = 2; i < 8; i++)
 658   prednastavena_kalibracia[i - 2] = EEPROM.read(i);
 659  for (int i = 0; i < 6; i++)
 660   dolny_limit[i] = EEPROM.read(i + 9);
 661  for (int i = 0; i < 6; i++)
 662   horny_limit[i] = EEPROM.read(i + 15);  
 663 }
 664 
 665 char read_char()
 666 {
 667  while (!serial_available() && !Serial.available());
 668  if (serial_available()) return serial_read();
 669  else return Serial.read();
 670 }
 671 
 672 void zapis_kalibraciu_do_EEPROM()
 673 {
 674  serial_print("Naozaj chces zapisat kalibraciu do EEPROM? [Y/n]: ");
 675  char odpoved = read_char();
 676  serial_println_char(odpoved);
 677  if (odpoved == 'Y') 
 678  {
 679   EEPROM.write(1, '~');
 680   for (int i = 2; i < 8; i++)
 681    EEPROM.write(i, kalib[i - 2]);
 682   for (int i = 0; i < 6; i++)
 683    EEPROM.write(9 + i, dolny_limit[i]);
 684   for (int i = 0; i < 6; i++)
 685    EEPROM.write(15 + i, horny_limit[i]);
 686   serial_println("ok");
 687  }
 688 }
 689 
 690 void pipni()
 691 {
 692  tone(SIRENA, 1568, 50);
 693  delay(100);
 694  tone(SIRENA, 1357, 50);
 695 }
 696 
 697 void ruky()
 698 {
 699  int odloz_krok = krok;
 700  delay(500);
 701  krok = 90;
 702  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA);  
 703  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA);
 704  delay(1000);
 705  krok = 180;
 706  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA);  
 707  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA);
 708  delay(1000);
 709  krok = odloz_krok;
 710  pipni();
 711 }
 712 
 713 void ruky2()
 714 {
 715  int odloz_krok = krok;
 716  delay(500);
 717  krok = 180;
 718  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA);  
 719  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA);
 720  delay(1000);
 721  krok = 90;
 722  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA);  
 723  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA);
 724  delay(1000);
 725  krok = odloz_krok;
 726  pipni();
 727 }
 728 
 729 void ahoj()
 730 {
 731  tone(SIRENA, 1568, 50);
 732  delay(70);
 733  tone(SIRENA, 1175, 30);
 734  delay(50);
 735  tone(SIRENA, 880, 30);
 736  delay(50);
 737  tone(SIRENA, 1047, 50);
 738  delay(70);
 739  tone(SIRENA, 1245, 30);
 740  delay(150);
 741  tone(SIRENA, 1568, 50);
 742  delay(100);
 743  if (random(10) > 4) tone(SIRENA, 1357, 50);
 744  else tone(SIRENA, 1047, 50);
 745 }
 746 
 747 void nastav_koncatinu(int8_t servo, uint8_t poloha)
 748 {
 749  int8_t delta;
 750  int8_t srv = (servo > 0)?servo:-servo;
 751  srv--;
 752  poloha += kalib[srv] - 90;
 753  if (poloha > 180) poloha = 180;
 754  if (poloha < 0) poloha = 0;
 755 
 756  if (stav[srv] < poloha) delta = 1;
 757  else delta = -1;
 758  while (stav[srv] != poloha)
 759  {
 760   stav[srv] +=delta;
 761   s[srv].write(stav[srv]);
 762   delay(spomalenie);
 763  }
 764 }
 765 
 766 void zobraz_stav()
 767 {
 768  for (int i = 0; i < 6; i++)
 769  {
 770   serial_print("S"); serial_print_num(i + 1); serial_print(": "); serial_println_num(stav[i] - kalib[i] + 90);
 771  }
 772  serial_println("---");
 773  pipni();
 774 }
 775 
 776 void pohyb(int8_t servo)
 777 {
 778  int8_t srv = (servo > 0)?servo:-servo;
 779  srv--;
 780  if (servo_invertovane[srv]) servo = -servo;
 781  if (servo > 0)
 782  {
 783   if (stav[srv] <= horny_limit[srv] - krok) stav[srv] += krok;
 784   else stav[srv] = horny_limit[srv];
 785   s[srv].write(stav[srv]);
 786  }
 787  else if (servo < 0)
 788  {
 789   if (stav[srv] >= dolny_limit[srv] + krok) stav[srv] -= krok; 
 790   else stav[srv] = dolny_limit[srv];
 791   s[srv].write(stav[srv]);   
 792  }
 793 }
 794 
 795 uint8_t pohyb_znakom(char z)
 796 {
 797  for (int i = 0; i < 12; i++)
 798  {
 799   if (z == znaky_zmien[i])
 800   {
 801    int8_t servo = zmeny[i];
 802    pohyb(servo);
 803   }
 804  }
 805 }
 806 
 807 void kombinacia1()
 808 {
 809  pohyb(SERVO_LAVA_NOHA);
 810  pohyb(-SERVO_PRAVA_PATA);
 811 }
 812 
 813 void kombinacia2()
 814 {
 815  pohyb(SERVO_PRAVA_NOHA);
 816  pohyb(-SERVO_LAVA_PATA);
 817 }
 818 
 819 void kombinacia3()
 820 {
 821  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA); 
 822  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA); 
 823 }
 824 
 825 void kombinacia4()
 826 {
 827  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA); 
 828  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA); 
 829 }
 830 
 831 int pohyb_kombinacia(char z)
 832 {
 833  if (z == '3') kombinacia1();
 834  else if (z == '4') kombinacia2();
 835  else if (z == '5') kombinacia3();
 836  else if (z == '6') kombinacia4();
 837  else return 0;
 838  return 1;
 839 }
 840 
 841 int nacitajCislo()
 842 {
 843  int num = 0;
 844  int z;
 845  do {
 846   z = read_char();
 847   if (z == '#') while (z != 13) z = read_char();
 848  } while ((z < '0') || (z > '9'));
 849  while ((z >= '0') && (z <= '9'))
 850  {
 851   num *= 10;
 852   num += (z - '0');
 853   do { z = read_char(); if (z == -1) delayMicroseconds(10); } while (z < 0);
 854  }
 855  return num;
 856 }
 857 
 858 void nacitaj_choreografiu()
 859 {
 860  ch_len = 0;
 861  int tm;
 862  do { 
 863   tm = nacitajCislo();
 864   ch_time[ch_len] = tm;
 865   ch_servo[ch_len] = nacitajCislo();
 866   ch_val[ch_len] = nacitajCislo();
 867   ch_len++;
 868  if (ch_len == CHOREO_LEN) break;
 869  } while (tm > 0);
 870  pipni(); 
 871 }
 872 
 873 void vypis_choreografiu()
 874 {
 875  for (int i = 0; i < ch_len; i++)
 876  {
 877   serial_print_num(ch_time[i]);
 878   serial_print(" ");
 879   serial_print_num(ch_servo[i]);
 880   serial_print(" ");
 881   serial_println_num(ch_val[i]);   
 882  }
 883  serial_println("---");
 884  pipni();
 885 }
 886 
 887 void zatancuj_choreografiu(uint16_t *ch_time, uint8_t *ch_servo, uint8_t *ch_val, int ch_len )
 888 {
 889  for (int i = 0; i < ch_len - 1; i++)
 890  {
 891   delay(ch_time[i]);
 892   if (ch_servo[i] < 10) nastav_koncatinu(ch_servo[i], ch_val[i]);
 893   else specialny_prikaz(ch_servo[i], ch_val[i]);
 894  }
 895  pipni();
 896  while (serial_available()) serial_read();
 897  while (Serial.available()) Serial.read();
 898 }
 899 
 900 void specialny_prikaz(uint8_t prikaz, uint8_t argument)
 901 {
 902  if (prikaz == 10) spomalenie = argument;
 903  else if (prikaz == 11) zacni_hrat_melodiu(argument);
 904  else if (prikaz == 12) zvukovy_efekt(argument);
 905 }
 906 
 907 void zacni_hrat_melodiu(uint8_t cislo)
 908 {
 909  
 910 }
 911 
 912 void reset()
 913 {
 914  for (int i = 0; i < 6; i++) 
 915  {
 916   stav[i] = kalib[i];
 917   s[i].write(kalib[i]);
 918   delay(300);
 919  }
 920  pipni();
 921 }
 922 
 923 uint8_t nalad_hodnotu_serva(uint8_t servo, uint8_t hodnota)
 924 {
 925   serial_print(" (+/-/ENTER): ");
 926   serial_println_num(hodnota);
 927   s[servo].write(hodnota);
 928   char z;
 929   do {
 930    z = read_char();
 931    if ((z == '+') && (hodnota < 180)) hodnota++;
 932    else if ((z == '-') && (hodnota > 0)) hodnota--; 
 933    if ((z == '+') || (z == '-'))
 934    {
 935     serial_print_num(hodnota); serial_print_char('\r'); 
 936     s[servo].write(hodnota);
 937    }
 938   } while (z != 13);
 939   return hodnota;
 940 }
 941 
 942 void kalibruj()
 943 {
 944  for (int i = 0; i < 6; i++)
 945  {
 946   serial_print_num(i);
 947   kalib[i] = nalad_hodnotu_serva(i, kalib[i]);
 948   serial_print_num(i);
 949   serial_print(": ");
 950   serial_println_num(kalib[i]);
 951  }
 952  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(kalib[i]); serial_print(" "); }
 953  serial_println("ok");
 954  pipni();
 955 }
 956 
 957 void nastav_limity()
 958 {
 959  for (int i = 0; i < 6; i++)
 960  {
 961   serial_print_num(i);
 962   serial_print("dolny");
 963   dolny_limit[i] = nalad_hodnotu_serva(i, dolny_limit[i]);
 964   serial_print_num(i);
 965   serial_print(" dolny: ");
 966   serial_println_num(dolny_limit[i]);
 967   s[i].write(kalib[i]);
 968 
 969   serial_print_num(i);
 970   serial_print("horny");
 971   horny_limit[i] = nalad_hodnotu_serva(i, horny_limit[i]);
 972   serial_print_num(i);
 973   serial_print(" horny: ");
 974   serial_println_num(horny_limit[i]);
 975   s[i].write(kalib[i]);
 976  }
 977  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(dolny_limit[i]); serial_print("-"); serial_print_num(horny_limit[i]); serial_print(" "); }
 978  serial_println("ok");
 979  pipni();
 980 }
 981 
 982 void vypis_kalibraciu()
 983 {
 984  serial_print("stredy: ");
 985  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(kalib[i]); serial_print(" "); }
 986  serial_println();
 987  serial_print("dolny limit: ");
 988  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(dolny_limit[i]); serial_print(" "); }
 989  serial_println();
 990  serial_print("horny limit: ");
 991  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(horny_limit[i]); serial_print(" "); }
 992  serial_println();
 993 }
 994 
 995 void nacitaj_kalibraciu()
 996 {
 997  int tm;
 998  for (int i = 0; i < 6; i++) 
 999   kalib[i] = nacitajCislo();
1000  vypis_kalibraciu();
1001  serial_println("ok");
1002  pipni();
1003 }
1004 
1005 void zvys_krok()
1006 {
1007  if (krok < 180) krok++;
1008  serial_print("krok: ");
1009  serial_println_num(krok);
1010 }
1011 
1012 void zniz_krok()
1013 {
1014  if (krok > 0) krok--;
1015  serial_print("krok: ");
1016  serial_println_num(krok);
1017 }
1018 
1019 void zniz_spomalenie()
1020 {
1021  if (spomalenie > 0) spomalenie--;
1022  serial_print("spomalenie: "); 
1023  serial_println_num(spomalenie);
1024 }
1025 
1026 void zvys_spomalenie()
1027 {
1028  if (spomalenie < 100) spomalenie++;
1029  serial_print("spomalenie: ");
1030  serial_println_num(spomalenie);
1031 }
1032 
1033 // nasleduje softverova implementacia serioveho portu
1034 #define SERIAL_STATE_IDLE   0
1035 #define SERIAL_STATE_RECEIVING 1
1036 #define SERIAL_BUFFER_LENGTH  20
1037 
1038 static volatile uint8_t serial_state;
1039 static uint8_t serial_buffer[SERIAL_BUFFER_LENGTH];
1040 static volatile uint8_t serial_buf_wp, serial_buf_rp;
1041 
1042 static volatile uint8_t receiving_byte;
1043 
1044 static volatile uint32_t time_startbit_noticed;
1045 static volatile uint8_t next_bit_order;
1046 static volatile uint8_t waiting_stop_bit;
1047 static uint16_t one_byte_duration;
1048 static uint16_t one_bit_duration;
1049 static uint16_t one_bit_write_duration;
1050 static uint16_t half_of_one_bit_duration;
1051 
1052 void init_serial(uint32_t baud_rate)
1053 {
1054  pinMode(2, INPUT);
1055  pinMode(4, OUTPUT);
1056  
1057  serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
1058  
1059  one_byte_duration = 9500000 / baud_rate;
1060  one_bit_duration = 1000000 / baud_rate;
1061  one_bit_write_duration = one_bit_duration - 1;
1062  half_of_one_bit_duration = 500000 / baud_rate;
1063  
1064  PCMSK2 |= 4; //PCINT18;
1065  PCIFR &= ~4; //PCIF2;
1066  PCICR |= 4; // PCIE2;
1067 }
1068 
1069 ISR(PCINT2_vect)
1070 {
1071  uint32_t tm = micros();
1072  if (serial_state == SERIAL_STATE_IDLE)
1073  {  
1074   time_startbit_noticed = tm;
1075   serial_state = SERIAL_STATE_RECEIVING;
1076   receiving_byte = 0xFF;
1077   next_bit_order = 0;
1078  }
1079  else if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
1080  {
1081    serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
1082    serial_buf_wp++;
1083    if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
1084    time_startbit_noticed = tm;
1085    receiving_byte = 0xFF;
1086    next_bit_order = 0;
1087  }
1088  else if (PIND & 4) 
1089  {
1090   int8_t new_next_bit_order = (tm - time_startbit_noticed - half_of_one_bit_duration) / one_bit_duration;
1091   while (next_bit_order < new_next_bit_order)
1092   { 
1093     receiving_byte &= ~(1 << next_bit_order);
1094     next_bit_order++;
1095   }
1096   if (next_bit_order == 8)
1097   { 
1098     serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
1099     serial_buf_wp++;
1100     if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
1101     serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
1102   }    
1103  } else 
1104    next_bit_order = (tm - time_startbit_noticed - half_of_one_bit_duration) / one_bit_duration;
1105 }
1106 
1107 uint8_t serial_available()
1108 {
1109  cli();
1110  if (serial_buf_rp != serial_buf_wp) 
1111  {
1112   sei();
1113   return 1;
1114  }
1115  if (serial_state == SERIAL_STATE_RECEIVING)
1116  {
1117   uint32_t tm = micros();
1118   if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
1119   {   
1120    serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
1121    serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
1122    serial_buf_wp++;
1123    if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
1124    sei();
1125    return 1;
1126   }
1127  }
1128  sei();
1129  return 0;
1130 }
1131 
1132 int16_t serial_read()
1133 {
1134  cli();
1135  if (serial_buf_rp != serial_buf_wp)
1136  {
1137   uint8_t ch = serial_buffer[serial_buf_rp];
1138   serial_buf_rp++;
1139   if (serial_buf_rp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_rp = 0;
1140   sei();
1141   return ch;
1142  }
1143 
1144  if (serial_state == SERIAL_STATE_RECEIVING)
1145  {
1146   uint32_t tm = micros();
1147   if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
1148   {
1149    uint8_t ch = receiving_byte;
1150    serial_state = SERIAL_STATE_IDLE; 
1151    sei();
1152    return ch;
1153   }
1154  }
1155  sei();
1156  return -1;
1157 }
1158 
1159 void serial_write(uint8_t ch)
1160 {
1161 #ifdef ECHO_BT_TO_USB
1162  Serial.print((char)ch);
1163 #endif
1164  PORTD &= ~16;
1165  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1166  for (uint8_t i = 0; i < 8; i++)
1167  {
1168   if (ch & 1) PORTD |= 16;
1169   else PORTD &= ~16;
1170   ch >>= 1;
1171   delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1172  }
1173  PORTD |= 16;
1174  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1175  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1176  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1177  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1178  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1179 }
1180 
1181 uint16_t serial_readln(uint8_t *ln, uint16_t max_length)
1182 {
1183  uint16_t len;
1184  uint16_t ch;
1185  do {
1186   ch = serial_read();
1187   if (ch == 13) continue;
1188  } while (ch == -1);
1189 
1190  do {
1191   if ((ch != 13) && (ch != 10) && (ch != -1)) 
1192   {
1193    *(ln++) = ch;
1194    max_length--;
1195    len++;
1196   }  
1197   ch = serial_read();
1198  } while ((ch != 13) && max_length);
1199  *ln = 0;
1200  return len;
1201 }
1202 
1203 void serial_print_num(int32_t number)
1204 {
1205  if (number < 0) 
1206  {
1207   serial_write('-');
1208   number = -number;
1209  }
1210  int32_t rad = 1;
1211  while (number / rad) rad *= 10;
1212  if (number > 0) rad /= 10;
1213  while (rad)
1214  {
1215   serial_write((char)('0' + (number / rad)));
1216   number -= (number / rad) * rad;
1217   rad /= 10;
1218  } 
1219 }
1220 
1221 void serial_print_char(char ch)
1222 {
1223  serial_write(ch); 
1224 }
1225 
1226 void serial_print(const uint8_t *str)
1227 {
1228  while (*str) serial_write(*(str++));
1229 }
1230 
1231 void serial_println(const uint8_t *str)
1232 {
1233  serial_print(str);
1234  serial_write(13);
1235  serial_write(10);
1236 }
1237 
1238 void serial_println_num(int32_t number)
1239 {
1240  serial_print_num(number);
1241  serial_println();
1242 }
1243 
1244 void serial_println_char(char ch)
1245 {
1246  serial_write(ch);
1247  serial_println();
1248 }
1249 
1250 void serial_println()
1251 {
1252  serial_write(13);
1253  serial_write(10);
1254 }
1255 
1256 // nasleduje citanie z utltazvukoveho senzora
1257 
1258 static volatile uint32_t pulse_start;
1259 static volatile uint8_t new_distance;
1260 
1261 void init_ultrasonic()
1262 {
1263  pinMode(US_ECHO, INPUT);
1264  pinMode(US_TRIG, OUTPUT);
1265  
1266  PCMSK0 |= 1; //PCINT0;
1267  PCIFR &= ~1; //PCIF0;
1268  PCICR |= 1; // PCIE0; 
1269 }
1270 
1271 ISR(PCINT0_vect)
1272 {
1273  if (PINB & 1) pulse_start = micros();
1274  else 
1275  {
1276   distance = (int16_t)((micros() - pulse_start) / 58);
1277   new_distance = 1;
1278  }
1279 }
1280 
1281 void start_distance_measurement()
1282 {
1283  distance = 10000;
1284  new_distance = 0;
1285  digitalWrite(US_TRIG, HIGH);
1286  delayMicroseconds(10);
1287  digitalWrite(US_TRIG, LOW);
1288 }
1289 
1290 void wait_for_distance_measurement_to_complete()
1291 {
1292  uint8_t counter = 0;
1293  while ((counter < 20) && !new_distance) 
1294  {
1295   delay(1);
1296   counter++;
1297  }
1298  if (counter == 20)
1299  {
1300   pinMode(US_ECHO, OUTPUT);
1301   digitalWrite(US_ECHO, HIGH);
1302   delayMicroseconds(10);
1303   digitalWrite(US_ECHO, LOW);
1304   pinMode(US_ECHO, INPUT); 
1305   delayMicroseconds(5);
1306   distance = 10000;
1307  }
1308 }
1309 
1310 int16_t measure_distance()
1311 {
1312  start_distance_measurement();
1313  wait_for_distance_measurement_to_complete();
1314  return distance;
1315 }