Otto - riadiaci program v.1

From DT^2
Revision as of 06:41, 1 August 2018 by Admin (talk | contribs) (Created page with "<syntaxhighlight lang="C" line=line> #include <SoftwareSerial.h> #include <Servo.h> #define US_TRIG 7 #define US_ECHO 8 //ktore servo je na ktorom pine arduina #define S1...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
 1 #include <SoftwareSerial.h>
 2 #include <Servo.h>
 3 
 4 #define US_TRIG 7
 5 #define US_ECHO 8
 6 
 7 //ktore servo je na ktorom pine arduina
 8 #define S1 3
 9 #define S2 5
 10 #define S3 6
 11 #define S4 9
 12 #define S5 10
 13 #define S6 11
 14 #define SIRENA 12
 15 
 16 //maximalna dlzka choreografie
 17 #define CHOREO_LEN 200
 18 
 19 // tu su serva cislovane 1-6
 20 #define SERVO_LAVA_RUKA  5 
 21 #define SERVO_PRAVA_RUKA 3
 22 #define SERVO_LAVA_NOHA  6
 23 #define SERVO_PRAVA_NOHA 1
 24 #define SERVO_LAVA_PATA  4
 25 #define SERVO_PRAVA_PATA 2
 26 
 27 // ak su niektore serva naopak, je tu jednotka
 28 uint8_t servo_invertovane[6] = {0, 0, 1, 1, 0, 1};
 29 
 30 // znaky, ktorymi sa ovladaju jednotlive stupne volnosti
 31 char znaky_zmien[] = {'a', 'q', ';', 'p', 'z', 'x', ',', '.', 'd', 'c', 'k', 'm' };
 32 int8_t zmeny[] = {-SERVO_LAVA_RUKA, SERVO_LAVA_RUKA, 
 33          -SERVO_PRAVA_RUKA, SERVO_PRAVA_RUKA, 
 34          -SERVO_LAVA_NOHA, SERVO_LAVA_NOHA, 
 35          -SERVO_PRAVA_NOHA, SERVO_PRAVA_NOHA, 
 36          SERVO_LAVA_PATA, -SERVO_LAVA_PATA, 
 37          SERVO_PRAVA_PATA, -SERVO_PRAVA_PATA }; 
 38 
 39 // sem si mozno ulozit svoju kalibraciu
 40 uint8_t prednastavena_kalibracia[] = { 78, 69, 83, 80, 50, 67 };
 41 //uint8_t prednastavena_kalibracia = { 90, 90, 90, 90, 90, 90 };
 42 
 43 Servo s[6];
 44 SoftwareSerial pc(2, 4);
 45 
 46 uint16_t ch_time[CHOREO_LEN];
 47 uint8_t ch_servo[CHOREO_LEN];
 48 uint8_t ch_val[CHOREO_LEN];
 49 int ch_len;
 50 uint8_t kalib[6];
 51 int stav[6];
 52 int krok;
 53 
 54 void setup() {
 55  randomSeed(analogRead(1));
 56  s[0].attach(S1);
 57  s[1].attach(S2);
 58  s[2].attach(S3);
 59  s[3].attach(S4);
 60  s[4].attach(S5);
 61  s[5].attach(S6);
 62  for (int i = 0; i < 6; i++)
 63  {
 64   kalib[i] = prednastavena_kalibracia[i];
 65   stav[i] = kalib[i];
 66   s[i].write(stav[i]);
 67  }
 68  pc.begin(9600);
 69  Serial.begin(9600);
 70  ch_len = 0;
 71  krok = 1;
 72  ahoj();
 73  ruky();
 74 }
 75 
 76 void pipni()
 77 {
 78  tone(SIRENA, 1568, 50);
 79  delay(100);
 80  tone(SIRENA, 1357, 50);
 81 }
 82 
 83 void ruky()
 84 {
 85  int odloz_krok = krok;
 86  delay(500);
 87  krok = 90;
 88  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA);  
 89  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA);
 90  delay(1000);
 91  krok = 180;
 92  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA);  
 93  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA);
 94  delay(1000);
 95  krok = odloz_krok;
 96  pipni();
 97 }
 98 
 99 void ahoj()
100 {
101  tone(SIRENA, 1568, 50);
102  delay(70);
103  tone(SIRENA, 1175, 30);
104  delay(50);
105  tone(SIRENA, 880, 30);
106  delay(50);
107  tone(SIRENA, 1047, 50);
108  delay(70);
109  tone(SIRENA, 1245, 30);
110  delay(150);
111  tone(SIRENA, 1568, 50);
112  delay(100);
113  if (random(10) > 4) tone(SIRENA, 1357, 50);
114  else tone(SIRENA, 1047, 50);
115 }
116 
117 void pohyb(int8_t servo)
118 {
119  int8_t srv = (servo > 0)?servo:-servo;
120  srv--;
121  if (servo_invertovane[srv]) servo = -servo;
122  if (servo > 0)
123  {
124   if (stav[srv] <= 180 - krok) stav[srv] += krok;
125   else stav[srv] = 180;
126   s[srv].write(stav[srv]);
127  }
128  else if (servo < 0)
129  {
130   if (stav[srv] >= krok) stav[srv] -= krok; 
131   else stav[srv] = 0;
132   s[srv].write(stav[srv]);   
133  }
134 }
135 
136 uint8_t pohyb_znakom(char z)
137 {
138  for (int i = 0; i < 12; i++)
139  {
140   if (z == znaky_zmien[i])
141   {
142    int8_t servo = zmeny[i];
143    pohyb(servo);
144   }
145  }
146 }
147 
148 void kombinacia1()
149 {
150  pohyb(SERVO_LAVA_NOHA);
151  pohyb(-SERVO_PRAVA_PATA);
152 }
153 
154 void kombinacia2()
155 {
156  pohyb(SERVO_PRAVA_NOHA);
157  pohyb(-SERVO_LAVA_PATA);
158 }
159 
160 void kombinacia3()
161 {
162  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA); 
163  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA); 
164 }
165 
166 void kombinacia4()
167 {
168  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA); 
169  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA); 
170 }
171 
172 int pohyb_kombinacia(char z)
173 {
174  if (z == '3') kombinacia1();
175  else if (z == '4') kombinacia2();
176  else if (z == '5') kombinacia3();
177  else if (z == '6') kombinacia4();
178  else return 0;
179  return 1;
180 }
181 
182 int nacitajCislo()
183 {
184  int num = 0;
185  int z;
186  do {
187   z = pc.read();
188   if (z == '#') while (z != 13) z = pc.read();
189  } while ((z < '0') || (z > '9'));
190  while ((z >= '0') && (z <= '9'))
191  {
192   num *= 10;
193   num += (z - '0');
194   do { z = pc.read(); if (z == -1) delayMicroseconds(10); } while (z < 0);
195  }
196  return num;
197 }
198 
199 void nacitaj_choreografiu()
200 {
201  ch_len = 0;
202  int tm;
203  do { 
204   tm = nacitajCislo();
205   ch_time[ch_len] = tm;
206   ch_servo[ch_len] = nacitajCislo();
207   ch_val[ch_len] = nacitajCislo();
208   ch_len++;
209  } while (tm > 0);
210  pipni(); 
211 }
212 
213 void vypis_choreografiu()
214 {
215  for (int i = 0; i < ch_len; i++)
216  {
217   pc.print(ch_time[i]);
218   pc.print(" ");
219   pc.print(ch_servo[i]);
220   pc.print(" ");
221   pc.println(ch_val[i]);   
222  }
223  pipni();
224 }
225 
226 void zatancuj_choreografiu()
227 {
228  for (int i = 0; i < ch_len; i++)
229  {
230   delay(ch_time[i]);
231   s[ch_servo[i]].write(ch_val[i]);
232  }
233  pipni();
234 }
235 
236 void reset()
237 {
238  for (int i = 0; i < 6; i++) 
239  {
240   stav[i] = kalib[i];
241   s[i].write(kalib[i]);
242  }
243  pipni();
244 }
245 
246 void kalibruj()
247 {
248  for (int i = 0; i < 6; i++)
249  {
250   pc.print(i);
251   pc.print(" (+/-/ENTER): ");
252   pc.println(kalib[i]);
253   s[i].write(kalib[i]);
254   char z;
255   do {
256    z = pc.read();
257    if ((z == '+') && (kalib[i] < 180)) { kalib[i]++; pc.print(kalib[i]); pc.print('\r'); s[i].write(kalib[i]); }
258    else if ((z == '-') && (kalib[i] > 0)) { kalib[i]--; pc.print(kalib[i]); pc.print('\r'); s[i].write(kalib[i]); }
259   } while (z != 13);
260   pc.print(i);
261   pc.print(": ");
262   pc.println(kalib[i]);
263  }
264  for (int i = 0; i < 6; i++) { pc.print(kalib[i]); pc.print(" "); }
265  pc.println("ok");
266  pipni();
267 }
268 
269 void nacitaj_kalibraciu()
270 {
271  ch_len = 0;
272  int tm;
273  for (int i = 0; i < 6; i++) 
274   kalib[i] = nacitajCislo();
275  for (int i = 0; i < 6; i++) { pc.print(kalib[i]); pc.print(" "); }
276  pc.println("ok");
277  pipni();
278 }
279 
280 void zvys_krok()
281 {
282  if (krok < 180) krok++;
283  pc.print("krok: ");
284  pc.println(krok);
285 }
286 
287 void zniz_krok()
288 {
289  if (krok > 0) krok--;
290  pc.print("krok: ");
291  pc.println(krok);
292 }
293 
294 void loop() {
295  if (pc.available())
296  { 
297   char z = pc.read();
298   if (pohyb_znakom(z)) return;  
299   else if (pohyb_kombinacia(z)) return; 
300   else if (z == '@') nacitaj_choreografiu();
301   else if (z == '?') vypis_choreografiu();
302   else if (z == 't') zatancuj_choreografiu();
303   else if (z == '-') ahoj();
304   else if (z == ' ') reset();
305   else if (z == 'h') kalibruj();
306   else if (z == 'l') nacitaj_kalibraciu();
307   else if (z == '9') zvys_krok();
308   else if (z == '1') zniz_krok();
309  }
310 }