Difference between revisions of "Otto - riadiaci program v.1"

From DT^2
Jump to: navigation, search
m
m
Line 38: Line 38:
 
''Pre komunikáciu na pinoch 0,1 pomocou bežného sériového portu treba pridať riadok
 
''Pre komunikáciu na pinoch 0,1 pomocou bežného sériového portu treba pridať riadok
 
<code>#define pc Serial</code>
 
<code>#define pc Serial</code>
a zakomentovať riadok pc.begin(...);''
+
a zakomentovať riadky <code>pc.begin(...);</code> a <code>SoftwareSerial pc(...)</code>''
  
 
<syntaxhighlight lang="C" line=line>
 
<syntaxhighlight lang="C" line=line>
Line 86: Line 86:
  
 
// sem si mozno ulozit svoju kalibraciu
 
// sem si mozno ulozit svoju kalibraciu
uint8_t prednastavena_kalibracia[] = { 78, 69, 83, 80, 50, 67 };
+
uint8_t prednastavena_kalibracia[] = { 90, 90, 90, 90, 90, 90 };
//uint8_t prednastavena_kalibracia = { 90, 90, 90, 90, 90, 90 };
 
  
 
Servo s[6];
 
Servo s[6];

Revision as of 05:36, 2 August 2018

Program umožňuje priame riadenie robota cez BlueTooth:

klaves servo pin
a/q ľavá ruka 10
;/p pravá ruka 11
z/x ľavá noha 9
,/. pravá noha 6
d/c ľavá päta 5
k/m pravá päta 3
Tx BT 4
Rx BT 2
TRIG UZ 7
ECHO UZ 8
Sirena 12

Ďalej umožňuje

 • kalibrovať strednú polohu servomotorov (pomocou klávesu H),
 • pozdraví po klávese -,
 • načíta choreografiu po klávese @,
 • zobrazí načítanú choreografiu na kláves ? a
 • zatancuje načítanú choreografiu - kláves t.
 • Na klávesách 3-6 je možné nastaviť rôznu kombináciu (funkcie kombinacia1() - kombinacia4()).
 • Medzera resetne všetky servo motory do strednej polohy.

Pre komunikáciu na pinoch 0,1 pomocou bežného sériového portu treba pridať riadok #define pc Serial a zakomentovať riadky pc.begin(...); a SoftwareSerial pc(...)

 1 #include <SoftwareSerial.h>
 2 #include <Servo.h>
 3 
 4 #define US_TRIG 7
 5 #define US_ECHO 8
 6 
 7 #define BT_RX  2 
 8 #define BT_TX  4
 9 
 10 #define SIRENA 12
 11 
 12 //maximalna dlzka choreografie
 13 #define CHOREO_LEN 200
 14 
 15 // v subore s choreografiou su serva cislovane takto:
 16 //
 17 // 1 - SERVO_PRAVA_PATA
 18 // 2 - SERVO_LAVA_PATA
 19 // 3 - SERVO_PRAVA_NOHA
 20 // 4 - SERVO_LAVA_NOHA
 21 // 5 - SERVO_PRAVA_RUKA
 22 // 6 - SERVO_LAVA_RUKA
 23 
 24 // cisla pinov, kde su zapojene servo motory
 25 #define SERVO_LAVA_RUKA  10 
 26 #define SERVO_PRAVA_RUKA 11
 27 #define SERVO_LAVA_NOHA  9
 28 #define SERVO_PRAVA_NOHA 6
 29 #define SERVO_LAVA_PATA  5
 30 #define SERVO_PRAVA_PATA 3
 31 
 32 // ak su niektore serva naopak, je tu jednotka
 33 uint8_t servo_invertovane[6] = {0, 0, 1, 1, 0, 1};
 34 
 35 // znaky, ktorymi sa ovladaju jednotlive stupne volnosti
 36 char znaky_zmien[] = {'a', 'q', ';', 'p', 'z', 'x', ',', '.', 'd', 'c', 'k', 'm' };
 37 // co robia jednotlive znaky (znamienko urcuje smer)
 38 int8_t zmeny[] = {-SERVO_LAVA_RUKA, SERVO_LAVA_RUKA, 
 39          -SERVO_PRAVA_RUKA, SERVO_PRAVA_RUKA, 
 40          -SERVO_LAVA_NOHA, SERVO_LAVA_NOHA, 
 41          -SERVO_PRAVA_NOHA, SERVO_PRAVA_NOHA, 
 42          SERVO_LAVA_PATA, -SERVO_LAVA_PATA, 
 43          SERVO_PRAVA_PATA, -SERVO_PRAVA_PATA }; 
 44 
 45 // sem si mozno ulozit svoju kalibraciu
 46 uint8_t prednastavena_kalibracia[] = { 90, 90, 90, 90, 90, 90 };
 47 
 48 Servo s[6];
 49 SoftwareSerial pc(BT_TX, BT_RX);
 50 
 51 uint16_t ch_time[CHOREO_LEN];
 52 uint8_t ch_servo[CHOREO_LEN];
 53 uint8_t ch_val[CHOREO_LEN];
 54 int ch_len;
 55 uint8_t kalib[6];
 56 int stav[6];
 57 int krok;
 58 
 59 void setup() {
 60  randomSeed(analogRead(1));
 61  s[0].attach(SERVO_PRAVA_PATA);
 62  s[1].attach(SERVO_LAVA_PATA);
 63  s[2].attach(SERVO_PRAVA_NOHA);
 64  s[3].attach(SERVO_LAVA_NOHA);
 65  s[4].attach(SERVO_PRAVA_RUKA);
 66  s[5].attach(SERVO_LAVA_RUKA);
 67  for (int i = 0; i < 6; i++)
 68  {
 69   kalib[i] = prednastavena_kalibracia[i];
 70   stav[i] = kalib[i];
 71   s[i].write(stav[i]);
 72  }
 73  pc.begin(9600);
 74  Serial.begin(9600);
 75  ch_len = 0;
 76  krok = 1;
 77  ahoj();
 78  ruky();
 79 }
 80 
 81 void pipni()
 82 {
 83  tone(SIRENA, 1568, 50);
 84  delay(100);
 85  tone(SIRENA, 1357, 50);
 86 }
 87 
 88 void ruky()
 89 {
 90  int odloz_krok = krok;
 91  delay(500);
 92  krok = 90;
 93  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA);  
 94  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA);
 95  delay(1000);
 96  krok = 180;
 97  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA);  
 98  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA);
 99  delay(1000);
100  krok = odloz_krok;
101  pipni();
102 }
103 
104 void ahoj()
105 {
106  tone(SIRENA, 1568, 50);
107  delay(70);
108  tone(SIRENA, 1175, 30);
109  delay(50);
110  tone(SIRENA, 880, 30);
111  delay(50);
112  tone(SIRENA, 1047, 50);
113  delay(70);
114  tone(SIRENA, 1245, 30);
115  delay(150);
116  tone(SIRENA, 1568, 50);
117  delay(100);
118  if (random(10) > 4) tone(SIRENA, 1357, 50);
119  else tone(SIRENA, 1047, 50);
120 }
121 
122 void pohyb(int8_t servo)
123 {
124  int8_t srv = (servo > 0)?servo:-servo;
125  srv--;
126  if (servo_invertovane[srv]) servo = -servo;
127  if (servo > 0)
128  {
129   if (stav[srv] <= 180 - krok) stav[srv] += krok;
130   else stav[srv] = 180;
131   s[srv].write(stav[srv]);
132  }
133  else if (servo < 0)
134  {
135   if (stav[srv] >= krok) stav[srv] -= krok; 
136   else stav[srv] = 0;
137   s[srv].write(stav[srv]);   
138  }
139 }
140 
141 uint8_t pohyb_znakom(char z)
142 {
143  for (int i = 0; i < 12; i++)
144  {
145   if (z == znaky_zmien[i])
146   {
147    int8_t servo = zmeny[i];
148    pohyb(servo);
149   }
150  }
151 }
152 
153 void kombinacia1()
154 {
155  pohyb(SERVO_LAVA_NOHA);
156  pohyb(-SERVO_PRAVA_PATA);
157 }
158 
159 void kombinacia2()
160 {
161  pohyb(SERVO_PRAVA_NOHA);
162  pohyb(-SERVO_LAVA_PATA);
163 }
164 
165 void kombinacia3()
166 {
167  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA); 
168  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA); 
169 }
170 
171 void kombinacia4()
172 {
173  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA); 
174  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA); 
175 }
176 
177 int pohyb_kombinacia(char z)
178 {
179  if (z == '3') kombinacia1();
180  else if (z == '4') kombinacia2();
181  else if (z == '5') kombinacia3();
182  else if (z == '6') kombinacia4();
183  else return 0;
184  return 1;
185 }
186 
187 int nacitajCislo()
188 {
189  int num = 0;
190  int z;
191  do {
192   z = pc.read();
193   if (z == '#') while (z != 13) z = pc.read();
194  } while ((z < '0') || (z > '9'));
195  while ((z >= '0') && (z <= '9'))
196  {
197   num *= 10;
198   num += (z - '0');
199   do { z = pc.read(); if (z == -1) delayMicroseconds(10); } while (z < 0);
200  }
201  return num;
202 }
203 
204 void nacitaj_choreografiu()
205 {
206  ch_len = 0;
207  int tm;
208  do { 
209   tm = nacitajCislo();
210   ch_time[ch_len] = tm;
211   ch_servo[ch_len] = nacitajCislo();
212   ch_val[ch_len] = nacitajCislo();
213   ch_len++;
214  if (ch_len == CHOREO_LEN) break;
215  } while (tm > 0);
216  pipni(); 
217 }
218 
219 void vypis_choreografiu()
220 {
221  for (int i = 0; i < ch_len; i++)
222  {
223   pc.print(ch_time[i]);
224   pc.print(" ");
225   pc.print(ch_servo[i]);
226   pc.print(" ");
227   pc.println(ch_val[i]);   
228  }
229  pipni();
230 }
231 
232 void zatancuj_choreografiu()
233 {
234  for (int i = 0; i < ch_len; i++)
235  {
236   delay(ch_time[i]);
237   s[ch_servo[i] - 1].write(ch_val[i]);
238  }
239  pipni();
240 }
241 
242 void reset()
243 {
244  for (int i = 0; i < 6; i++) 
245  {
246   stav[i] = kalib[i];
247   s[i].write(kalib[i]);
248  }
249  pipni();
250 }
251 
252 void kalibruj()
253 {
254  for (int i = 0; i < 6; i++)
255  {
256   pc.print(i);
257   pc.print(" (+/-/ENTER): ");
258   pc.println(kalib[i]);
259   s[i].write(kalib[i]);
260   char z;
261   do {
262    z = pc.read();
263    if ((z == '+') && (kalib[i] < 180)) { kalib[i]++; pc.print(kalib[i]); pc.print('\r'); s[i].write(kalib[i]); }
264    else if ((z == '-') && (kalib[i] > 0)) { kalib[i]--; pc.print(kalib[i]); pc.print('\r'); s[i].write(kalib[i]); }
265   } while (z != 13);
266   pc.print(i);
267   pc.print(": ");
268   pc.println(kalib[i]);
269  }
270  for (int i = 0; i < 6; i++) { pc.print(kalib[i]); pc.print(" "); }
271  pc.println("ok");
272  pipni();
273 }
274 
275 void nacitaj_kalibraciu()
276 {
277  ch_len = 0;
278  int tm;
279  for (int i = 0; i < 6; i++) 
280   kalib[i] = nacitajCislo();
281  for (int i = 0; i < 6; i++) { pc.print(kalib[i]); pc.print(" "); }
282  pc.println("ok");
283  pipni();
284 }
285 
286 void zvys_krok()
287 {
288  if (krok < 180) krok++;
289  pc.print("krok: ");
290  pc.println(krok);
291 }
292 
293 void zniz_krok()
294 {
295  if (krok > 0) krok--;
296  pc.print("krok: ");
297  pc.println(krok);
298 }
299 
300 void loop() {
301  if (pc.available())
302  { 
303   char z = pc.read();
304   if (pohyb_znakom(z)) return;  
305   else if (pohyb_kombinacia(z)) return; 
306   else if (z == '@') nacitaj_choreografiu();
307   else if (z == '?') vypis_choreografiu();
308   else if (z == 't') zatancuj_choreografiu();
309   else if (z == '-') ahoj();
310   else if (z == ' ') reset();
311   else if (z == 'H') kalibruj();
312   else if (z == 'L') nacitaj_kalibraciu();
313   else if (z == '9') zvys_krok();
314   else if (z == '1') zniz_krok();
315  }
316 }