Difference between revisions of "Otto - riadiaci program v.1"

From DT^2
Jump to: navigation, search
m
Line 50: Line 50:
 
#define BT_TX  4
 
#define BT_TX  4
  
//ktore servo je na ktorom pine arduina
 
#define S1 3
 
#define S2 5
 
#define S3 6
 
#define S4 9
 
#define S5 10
 
#define S6 11
 
 
#define SIRENA 12
 
#define SIRENA 12
  
Line 62: Line 55:
 
#define CHOREO_LEN 200
 
#define CHOREO_LEN 200
  
// tu su serva cislovane 1-6
+
// v subore s choreografiou su serva cislovane takto:
#define SERVO_LAVA_RUKA  5
+
//
#define SERVO_PRAVA_RUKA  6
+
// 1 - SERVO_PRAVA_PATA
#define SERVO_LAVA_NOHA  4
+
// 2 - SERVO_LAVA_PATA
#define SERVO_PRAVA_NOHA  3
+
// 3 - SERVO_PRAVA_NOHA
#define SERVO_LAVA_PATA  2
+
// 4 - SERVO_LAVA_NOHA
#define SERVO_PRAVA_PATA  1
+
// 5 - SERVO_PRAVA_RUKA
 +
// 6 - SERVO_LAVA_RUKA
 +
 
 +
// cisla pinov, kde su zapojene servo motory
 +
#define SERVO_LAVA_RUKA  10
 +
#define SERVO_PRAVA_RUKA  11
 +
#define SERVO_LAVA_NOHA  9
 +
#define SERVO_PRAVA_NOHA  6
 +
#define SERVO_LAVA_PATA  5
 +
#define SERVO_PRAVA_PATA  3
  
 
// ak su niektore serva naopak, je tu jednotka
 
// ak su niektore serva naopak, je tu jednotka
Line 75: Line 77:
 
// znaky, ktorymi sa ovladaju jednotlive stupne volnosti
 
// znaky, ktorymi sa ovladaju jednotlive stupne volnosti
 
char znaky_zmien[] = {'a', 'q', ';', 'p', 'z', 'x', ',', '.', 'd', 'c', 'k', 'm' };
 
char znaky_zmien[] = {'a', 'q', ';', 'p', 'z', 'x', ',', '.', 'd', 'c', 'k', 'm' };
 +
// co robia jednotlive znaky (znamienko urcuje smer)
 
int8_t zmeny[] = {-SERVO_LAVA_RUKA, SERVO_LAVA_RUKA,  
 
int8_t zmeny[] = {-SERVO_LAVA_RUKA, SERVO_LAVA_RUKA,  
 
                   -SERVO_PRAVA_RUKA, SERVO_PRAVA_RUKA,  
 
                   -SERVO_PRAVA_RUKA, SERVO_PRAVA_RUKA,  
Line 99: Line 102:
 
void setup() {
 
void setup() {
 
   randomSeed(analogRead(1));
 
   randomSeed(analogRead(1));
   s[0].attach(S1);
+
   s[0].attach(SERVO_PRAVA_PATA);
   s[1].attach(S2);
+
   s[1].attach(SERVO_LAVA_PATA);
   s[2].attach(S3);
+
   s[2].attach(SERVO_PRAVA_NOHA);
   s[3].attach(S4);
+
   s[3].attach(SERVO_LAVA_NOHA);
   s[4].attach(S5);
+
   s[4].attach(SERVO_PRAVA_RUKA);
   s[5].attach(S6);
+
   s[5].attach(SERVO_LAVA_RUKA);
 
   for (int i = 0; i < 6; i++)
 
   for (int i = 0; i < 6; i++)
 
   {
 
   {
Line 252: Line 255:
 
     ch_val[ch_len] = nacitajCislo();
 
     ch_val[ch_len] = nacitajCislo();
 
     ch_len++;
 
     ch_len++;
 +
  if (ch_len == CHOREO_LEN) break;
 
   } while (tm > 0);
 
   } while (tm > 0);
 
   pipni();   
 
   pipni();   
Line 274: Line 278:
 
   {
 
   {
 
     delay(ch_time[i]);
 
     delay(ch_time[i]);
     s[ch_servo[i]].write(ch_val[i]);
+
     s[ch_servo[i] - 1].write(ch_val[i]);
 
   }
 
   }
 
   pipni();
 
   pipni();

Revision as of 05:01, 2 August 2018

Program umožňuje priame riadenie robota cez BlueTooth:

klaves servo pin
a/q ľavá ruka 10
;/p pravá ruka 11
z/x ľavá noha 9
,/. pravá noha 6
d/c ľavá päta 5
k/m pravá päta 3
Tx BT 4
Rx BT 2
TRIG UZ 7
ECHO UZ 8
Sirena 12

Ďalej umožňuje

 • kalibrovať strednú polohu servomotorov (pomocou klávesu H),
 • pozdraví po klávese -,
 • načíta choreografiu po klávese @,
 • zobrazí načítanú choreografiu na kláves ? a
 • zatancuje načítanú choreografiu - kláves t.
 • Na klávesách 3-6 je možné nastaviť rôznu kombináciu (funkcie kombinacia1() - kombinacia4()).
 • Medzera resetne všetky servo motory do strednej polohy.

Pre komunikáciu na pinoch 0,1 pomocou bežného sériového portu treba pridať riadok #define pc Serial a zakomentovať riadok pc.begin(...);

 1 #include <SoftwareSerial.h>
 2 #include <Servo.h>
 3 
 4 #define US_TRIG 7
 5 #define US_ECHO 8
 6 
 7 #define BT_RX  2 
 8 #define BT_TX  4
 9 
 10 #define SIRENA 12
 11 
 12 //maximalna dlzka choreografie
 13 #define CHOREO_LEN 200
 14 
 15 // v subore s choreografiou su serva cislovane takto:
 16 //
 17 // 1 - SERVO_PRAVA_PATA
 18 // 2 - SERVO_LAVA_PATA
 19 // 3 - SERVO_PRAVA_NOHA
 20 // 4 - SERVO_LAVA_NOHA
 21 // 5 - SERVO_PRAVA_RUKA
 22 // 6 - SERVO_LAVA_RUKA
 23 
 24 // cisla pinov, kde su zapojene servo motory
 25 #define SERVO_LAVA_RUKA  10 
 26 #define SERVO_PRAVA_RUKA 11
 27 #define SERVO_LAVA_NOHA  9
 28 #define SERVO_PRAVA_NOHA 6
 29 #define SERVO_LAVA_PATA  5
 30 #define SERVO_PRAVA_PATA 3
 31 
 32 // ak su niektore serva naopak, je tu jednotka
 33 uint8_t servo_invertovane[6] = {0, 0, 1, 1, 0, 1};
 34 
 35 // znaky, ktorymi sa ovladaju jednotlive stupne volnosti
 36 char znaky_zmien[] = {'a', 'q', ';', 'p', 'z', 'x', ',', '.', 'd', 'c', 'k', 'm' };
 37 // co robia jednotlive znaky (znamienko urcuje smer)
 38 int8_t zmeny[] = {-SERVO_LAVA_RUKA, SERVO_LAVA_RUKA, 
 39          -SERVO_PRAVA_RUKA, SERVO_PRAVA_RUKA, 
 40          -SERVO_LAVA_NOHA, SERVO_LAVA_NOHA, 
 41          -SERVO_PRAVA_NOHA, SERVO_PRAVA_NOHA, 
 42          SERVO_LAVA_PATA, -SERVO_LAVA_PATA, 
 43          SERVO_PRAVA_PATA, -SERVO_PRAVA_PATA }; 
 44 
 45 // sem si mozno ulozit svoju kalibraciu
 46 uint8_t prednastavena_kalibracia[] = { 78, 69, 83, 80, 50, 67 };
 47 //uint8_t prednastavena_kalibracia = { 90, 90, 90, 90, 90, 90 };
 48 
 49 Servo s[6];
 50 SoftwareSerial pc(BT_TX, BT_RX);
 51 
 52 uint16_t ch_time[CHOREO_LEN];
 53 uint8_t ch_servo[CHOREO_LEN];
 54 uint8_t ch_val[CHOREO_LEN];
 55 int ch_len;
 56 uint8_t kalib[6];
 57 int stav[6];
 58 int krok;
 59 
 60 void setup() {
 61  randomSeed(analogRead(1));
 62  s[0].attach(SERVO_PRAVA_PATA);
 63  s[1].attach(SERVO_LAVA_PATA);
 64  s[2].attach(SERVO_PRAVA_NOHA);
 65  s[3].attach(SERVO_LAVA_NOHA);
 66  s[4].attach(SERVO_PRAVA_RUKA);
 67  s[5].attach(SERVO_LAVA_RUKA);
 68  for (int i = 0; i < 6; i++)
 69  {
 70   kalib[i] = prednastavena_kalibracia[i];
 71   stav[i] = kalib[i];
 72   s[i].write(stav[i]);
 73  }
 74  pc.begin(9600);
 75  Serial.begin(9600);
 76  ch_len = 0;
 77  krok = 1;
 78  ahoj();
 79  ruky();
 80 }
 81 
 82 void pipni()
 83 {
 84  tone(SIRENA, 1568, 50);
 85  delay(100);
 86  tone(SIRENA, 1357, 50);
 87 }
 88 
 89 void ruky()
 90 {
 91  int odloz_krok = krok;
 92  delay(500);
 93  krok = 90;
 94  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA);  
 95  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA);
 96  delay(1000);
 97  krok = 180;
 98  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA);  
 99  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA);
100  delay(1000);
101  krok = odloz_krok;
102  pipni();
103 }
104 
105 void ahoj()
106 {
107  tone(SIRENA, 1568, 50);
108  delay(70);
109  tone(SIRENA, 1175, 30);
110  delay(50);
111  tone(SIRENA, 880, 30);
112  delay(50);
113  tone(SIRENA, 1047, 50);
114  delay(70);
115  tone(SIRENA, 1245, 30);
116  delay(150);
117  tone(SIRENA, 1568, 50);
118  delay(100);
119  if (random(10) > 4) tone(SIRENA, 1357, 50);
120  else tone(SIRENA, 1047, 50);
121 }
122 
123 void pohyb(int8_t servo)
124 {
125  int8_t srv = (servo > 0)?servo:-servo;
126  srv--;
127  if (servo_invertovane[srv]) servo = -servo;
128  if (servo > 0)
129  {
130   if (stav[srv] <= 180 - krok) stav[srv] += krok;
131   else stav[srv] = 180;
132   s[srv].write(stav[srv]);
133  }
134  else if (servo < 0)
135  {
136   if (stav[srv] >= krok) stav[srv] -= krok; 
137   else stav[srv] = 0;
138   s[srv].write(stav[srv]);   
139  }
140 }
141 
142 uint8_t pohyb_znakom(char z)
143 {
144  for (int i = 0; i < 12; i++)
145  {
146   if (z == znaky_zmien[i])
147   {
148    int8_t servo = zmeny[i];
149    pohyb(servo);
150   }
151  }
152 }
153 
154 void kombinacia1()
155 {
156  pohyb(SERVO_LAVA_NOHA);
157  pohyb(-SERVO_PRAVA_PATA);
158 }
159 
160 void kombinacia2()
161 {
162  pohyb(SERVO_PRAVA_NOHA);
163  pohyb(-SERVO_LAVA_PATA);
164 }
165 
166 void kombinacia3()
167 {
168  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA); 
169  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA); 
170 }
171 
172 void kombinacia4()
173 {
174  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA); 
175  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA); 
176 }
177 
178 int pohyb_kombinacia(char z)
179 {
180  if (z == '3') kombinacia1();
181  else if (z == '4') kombinacia2();
182  else if (z == '5') kombinacia3();
183  else if (z == '6') kombinacia4();
184  else return 0;
185  return 1;
186 }
187 
188 int nacitajCislo()
189 {
190  int num = 0;
191  int z;
192  do {
193   z = pc.read();
194   if (z == '#') while (z != 13) z = pc.read();
195  } while ((z < '0') || (z > '9'));
196  while ((z >= '0') && (z <= '9'))
197  {
198   num *= 10;
199   num += (z - '0');
200   do { z = pc.read(); if (z == -1) delayMicroseconds(10); } while (z < 0);
201  }
202  return num;
203 }
204 
205 void nacitaj_choreografiu()
206 {
207  ch_len = 0;
208  int tm;
209  do { 
210   tm = nacitajCislo();
211   ch_time[ch_len] = tm;
212   ch_servo[ch_len] = nacitajCislo();
213   ch_val[ch_len] = nacitajCislo();
214   ch_len++;
215  if (ch_len == CHOREO_LEN) break;
216  } while (tm > 0);
217  pipni(); 
218 }
219 
220 void vypis_choreografiu()
221 {
222  for (int i = 0; i < ch_len; i++)
223  {
224   pc.print(ch_time[i]);
225   pc.print(" ");
226   pc.print(ch_servo[i]);
227   pc.print(" ");
228   pc.println(ch_val[i]);   
229  }
230  pipni();
231 }
232 
233 void zatancuj_choreografiu()
234 {
235  for (int i = 0; i < ch_len; i++)
236  {
237   delay(ch_time[i]);
238   s[ch_servo[i] - 1].write(ch_val[i]);
239  }
240  pipni();
241 }
242 
243 void reset()
244 {
245  for (int i = 0; i < 6; i++) 
246  {
247   stav[i] = kalib[i];
248   s[i].write(kalib[i]);
249  }
250  pipni();
251 }
252 
253 void kalibruj()
254 {
255  for (int i = 0; i < 6; i++)
256  {
257   pc.print(i);
258   pc.print(" (+/-/ENTER): ");
259   pc.println(kalib[i]);
260   s[i].write(kalib[i]);
261   char z;
262   do {
263    z = pc.read();
264    if ((z == '+') && (kalib[i] < 180)) { kalib[i]++; pc.print(kalib[i]); pc.print('\r'); s[i].write(kalib[i]); }
265    else if ((z == '-') && (kalib[i] > 0)) { kalib[i]--; pc.print(kalib[i]); pc.print('\r'); s[i].write(kalib[i]); }
266   } while (z != 13);
267   pc.print(i);
268   pc.print(": ");
269   pc.println(kalib[i]);
270  }
271  for (int i = 0; i < 6; i++) { pc.print(kalib[i]); pc.print(" "); }
272  pc.println("ok");
273  pipni();
274 }
275 
276 void nacitaj_kalibraciu()
277 {
278  ch_len = 0;
279  int tm;
280  for (int i = 0; i < 6; i++) 
281   kalib[i] = nacitajCislo();
282  for (int i = 0; i < 6; i++) { pc.print(kalib[i]); pc.print(" "); }
283  pc.println("ok");
284  pipni();
285 }
286 
287 void zvys_krok()
288 {
289  if (krok < 180) krok++;
290  pc.print("krok: ");
291  pc.println(krok);
292 }
293 
294 void zniz_krok()
295 {
296  if (krok > 0) krok--;
297  pc.print("krok: ");
298  pc.println(krok);
299 }
300 
301 void loop() {
302  if (pc.available())
303  { 
304   char z = pc.read();
305   if (pohyb_znakom(z)) return;  
306   else if (pohyb_kombinacia(z)) return; 
307   else if (z == '@') nacitaj_choreografiu();
308   else if (z == '?') vypis_choreografiu();
309   else if (z == 't') zatancuj_choreografiu();
310   else if (z == '-') ahoj();
311   else if (z == ' ') reset();
312   else if (z == 'H') kalibruj();
313   else if (z == 'L') nacitaj_kalibraciu();
314   else if (z == '9') zvys_krok();
315   else if (z == '1') zniz_krok();
316  }
317 }