Difference between revisions of "Otto - riadiaci program v.1"

From DT^2
Jump to: navigation, search
Line 27: Line 27:
 
|}   
 
|}   
  
Ďalej umožňuje kalibrovať strednú polohu servomotorov (pomocou klávesu H),
+
Ďalej umožňuje  
pozdraví po klávese -, načíta choreografiu po klávese @, zobrazí načítanú choreografiu na kláves ? a zatancuje načítanú choreografiu - kláves t.
+
*kalibrovať strednú polohu servomotorov (pomocou klávesu '''H'''),
Na klávesách 3-6 je možné nastaviť rôznu kombináciu (funkcie kombinacia1() - kombinacia4()).
+
*pozdraví po klávese '''-''',
Medzera resetne všetky servo motory do strednej polohy.
+
*načíta choreografiu po klávese '''@''',  
 +
*zobrazí načítanú choreografiu na kláves '''?''' a  
 +
*zatancuje načítanú choreografiu - kláves '''t'''.
 +
*Na klávesách '''3-6''' je možné nastaviť rôznu kombináciu (funkcie kombinacia1() - kombinacia4()).
 +
*'''Medzera''' resetne všetky servo motory do strednej polohy.
  
 
''Pre komunikáciu na pinoch 0,1 pomocou bežného sériového portu treba pridať riadok
 
''Pre komunikáciu na pinoch 0,1 pomocou bežného sériového portu treba pridať riadok

Revision as of 19:09, 1 August 2018

Program umožňuje priame riadenie robota cez BlueTooth:

klaves servo pin
a/q ľavá ruka 10
;/p pravá ruka 11
z/x ľavá noha 9
,/. pravá noha 6
d/c ľavá päta 5
k/m pravá päta 3
Tx BT 4
Rx BT 2
TRIG UZ 7
ECHO UZ 8
Sirena 12

Ďalej umožňuje

 • kalibrovať strednú polohu servomotorov (pomocou klávesu H),
 • pozdraví po klávese -,
 • načíta choreografiu po klávese @,
 • zobrazí načítanú choreografiu na kláves ? a
 • zatancuje načítanú choreografiu - kláves t.
 • Na klávesách 3-6 je možné nastaviť rôznu kombináciu (funkcie kombinacia1() - kombinacia4()).
 • Medzera resetne všetky servo motory do strednej polohy.

Pre komunikáciu na pinoch 0,1 pomocou bežného sériového portu treba pridať riadok #define pc Serial a zakomentovať riadok pc.begin(...);

 1 #include <SoftwareSerial.h>
 2 #include <Servo.h>
 3 
 4 #define US_TRIG 7
 5 #define US_ECHO 8
 6 
 7 #define BT_RX  2 
 8 #define BT_TX  4
 9 
 10 //ktore servo je na ktorom pine arduina
 11 #define S1 3
 12 #define S2 5
 13 #define S3 6
 14 #define S4 9
 15 #define S5 10
 16 #define S6 11
 17 #define SIRENA 12
 18 
 19 //maximalna dlzka choreografie
 20 #define CHOREO_LEN 200
 21 
 22 // tu su serva cislovane 1-6
 23 #define SERVO_LAVA_RUKA  5 
 24 #define SERVO_PRAVA_RUKA 6
 25 #define SERVO_LAVA_NOHA  4
 26 #define SERVO_PRAVA_NOHA 3
 27 #define SERVO_LAVA_PATA  2
 28 #define SERVO_PRAVA_PATA 1
 29 
 30 // ak su niektore serva naopak, je tu jednotka
 31 uint8_t servo_invertovane[6] = {0, 0, 1, 1, 0, 1};
 32 
 33 // znaky, ktorymi sa ovladaju jednotlive stupne volnosti
 34 char znaky_zmien[] = {'a', 'q', ';', 'p', 'z', 'x', ',', '.', 'd', 'c', 'k', 'm' };
 35 int8_t zmeny[] = {-SERVO_LAVA_RUKA, SERVO_LAVA_RUKA, 
 36          -SERVO_PRAVA_RUKA, SERVO_PRAVA_RUKA, 
 37          -SERVO_LAVA_NOHA, SERVO_LAVA_NOHA, 
 38          -SERVO_PRAVA_NOHA, SERVO_PRAVA_NOHA, 
 39          SERVO_LAVA_PATA, -SERVO_LAVA_PATA, 
 40          SERVO_PRAVA_PATA, -SERVO_PRAVA_PATA }; 
 41 
 42 // sem si mozno ulozit svoju kalibraciu
 43 uint8_t prednastavena_kalibracia[] = { 78, 69, 83, 80, 50, 67 };
 44 //uint8_t prednastavena_kalibracia = { 90, 90, 90, 90, 90, 90 };
 45 
 46 Servo s[6];
 47 SoftwareSerial pc(BT_TX, BT_RX);
 48 
 49 uint16_t ch_time[CHOREO_LEN];
 50 uint8_t ch_servo[CHOREO_LEN];
 51 uint8_t ch_val[CHOREO_LEN];
 52 int ch_len;
 53 uint8_t kalib[6];
 54 int stav[6];
 55 int krok;
 56 
 57 void setup() {
 58  randomSeed(analogRead(1));
 59  s[0].attach(S1);
 60  s[1].attach(S2);
 61  s[2].attach(S3);
 62  s[3].attach(S4);
 63  s[4].attach(S5);
 64  s[5].attach(S6);
 65  for (int i = 0; i < 6; i++)
 66  {
 67   kalib[i] = prednastavena_kalibracia[i];
 68   stav[i] = kalib[i];
 69   s[i].write(stav[i]);
 70  }
 71  pc.begin(9600);
 72  Serial.begin(9600);
 73  ch_len = 0;
 74  krok = 1;
 75  ahoj();
 76  ruky();
 77 }
 78 
 79 void pipni()
 80 {
 81  tone(SIRENA, 1568, 50);
 82  delay(100);
 83  tone(SIRENA, 1357, 50);
 84 }
 85 
 86 void ruky()
 87 {
 88  int odloz_krok = krok;
 89  delay(500);
 90  krok = 90;
 91  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA);  
 92  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA);
 93  delay(1000);
 94  krok = 180;
 95  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA);  
 96  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA);
 97  delay(1000);
 98  krok = odloz_krok;
 99  pipni();
100 }
101 
102 void ahoj()
103 {
104  tone(SIRENA, 1568, 50);
105  delay(70);
106  tone(SIRENA, 1175, 30);
107  delay(50);
108  tone(SIRENA, 880, 30);
109  delay(50);
110  tone(SIRENA, 1047, 50);
111  delay(70);
112  tone(SIRENA, 1245, 30);
113  delay(150);
114  tone(SIRENA, 1568, 50);
115  delay(100);
116  if (random(10) > 4) tone(SIRENA, 1357, 50);
117  else tone(SIRENA, 1047, 50);
118 }
119 
120 void pohyb(int8_t servo)
121 {
122  int8_t srv = (servo > 0)?servo:-servo;
123  srv--;
124  if (servo_invertovane[srv]) servo = -servo;
125  if (servo > 0)
126  {
127   if (stav[srv] <= 180 - krok) stav[srv] += krok;
128   else stav[srv] = 180;
129   s[srv].write(stav[srv]);
130  }
131  else if (servo < 0)
132  {
133   if (stav[srv] >= krok) stav[srv] -= krok; 
134   else stav[srv] = 0;
135   s[srv].write(stav[srv]);   
136  }
137 }
138 
139 uint8_t pohyb_znakom(char z)
140 {
141  for (int i = 0; i < 12; i++)
142  {
143   if (z == znaky_zmien[i])
144   {
145    int8_t servo = zmeny[i];
146    pohyb(servo);
147   }
148  }
149 }
150 
151 void kombinacia1()
152 {
153  pohyb(SERVO_LAVA_NOHA);
154  pohyb(-SERVO_PRAVA_PATA);
155 }
156 
157 void kombinacia2()
158 {
159  pohyb(SERVO_PRAVA_NOHA);
160  pohyb(-SERVO_LAVA_PATA);
161 }
162 
163 void kombinacia3()
164 {
165  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA); 
166  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA); 
167 }
168 
169 void kombinacia4()
170 {
171  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA); 
172  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA); 
173 }
174 
175 int pohyb_kombinacia(char z)
176 {
177  if (z == '3') kombinacia1();
178  else if (z == '4') kombinacia2();
179  else if (z == '5') kombinacia3();
180  else if (z == '6') kombinacia4();
181  else return 0;
182  return 1;
183 }
184 
185 int nacitajCislo()
186 {
187  int num = 0;
188  int z;
189  do {
190   z = pc.read();
191   if (z == '#') while (z != 13) z = pc.read();
192  } while ((z < '0') || (z > '9'));
193  while ((z >= '0') && (z <= '9'))
194  {
195   num *= 10;
196   num += (z - '0');
197   do { z = pc.read(); if (z == -1) delayMicroseconds(10); } while (z < 0);
198  }
199  return num;
200 }
201 
202 void nacitaj_choreografiu()
203 {
204  ch_len = 0;
205  int tm;
206  do { 
207   tm = nacitajCislo();
208   ch_time[ch_len] = tm;
209   ch_servo[ch_len] = nacitajCislo();
210   ch_val[ch_len] = nacitajCislo();
211   ch_len++;
212  } while (tm > 0);
213  pipni(); 
214 }
215 
216 void vypis_choreografiu()
217 {
218  for (int i = 0; i < ch_len; i++)
219  {
220   pc.print(ch_time[i]);
221   pc.print(" ");
222   pc.print(ch_servo[i]);
223   pc.print(" ");
224   pc.println(ch_val[i]);   
225  }
226  pipni();
227 }
228 
229 void zatancuj_choreografiu()
230 {
231  for (int i = 0; i < ch_len; i++)
232  {
233   delay(ch_time[i]);
234   s[ch_servo[i]].write(ch_val[i]);
235  }
236  pipni();
237 }
238 
239 void reset()
240 {
241  for (int i = 0; i < 6; i++) 
242  {
243   stav[i] = kalib[i];
244   s[i].write(kalib[i]);
245  }
246  pipni();
247 }
248 
249 void kalibruj()
250 {
251  for (int i = 0; i < 6; i++)
252  {
253   pc.print(i);
254   pc.print(" (+/-/ENTER): ");
255   pc.println(kalib[i]);
256   s[i].write(kalib[i]);
257   char z;
258   do {
259    z = pc.read();
260    if ((z == '+') && (kalib[i] < 180)) { kalib[i]++; pc.print(kalib[i]); pc.print('\r'); s[i].write(kalib[i]); }
261    else if ((z == '-') && (kalib[i] > 0)) { kalib[i]--; pc.print(kalib[i]); pc.print('\r'); s[i].write(kalib[i]); }
262   } while (z != 13);
263   pc.print(i);
264   pc.print(": ");
265   pc.println(kalib[i]);
266  }
267  for (int i = 0; i < 6; i++) { pc.print(kalib[i]); pc.print(" "); }
268  pc.println("ok");
269  pipni();
270 }
271 
272 void nacitaj_kalibraciu()
273 {
274  ch_len = 0;
275  int tm;
276  for (int i = 0; i < 6; i++) 
277   kalib[i] = nacitajCislo();
278  for (int i = 0; i < 6; i++) { pc.print(kalib[i]); pc.print(" "); }
279  pc.println("ok");
280  pipni();
281 }
282 
283 void zvys_krok()
284 {
285  if (krok < 180) krok++;
286  pc.print("krok: ");
287  pc.println(krok);
288 }
289 
290 void zniz_krok()
291 {
292  if (krok > 0) krok--;
293  pc.print("krok: ");
294  pc.println(krok);
295 }
296 
297 void loop() {
298  if (pc.available())
299  { 
300   char z = pc.read();
301   if (pohyb_znakom(z)) return;  
302   else if (pohyb_kombinacia(z)) return; 
303   else if (z == '@') nacitaj_choreografiu();
304   else if (z == '?') vypis_choreografiu();
305   else if (z == 't') zatancuj_choreografiu();
306   else if (z == '-') ahoj();
307   else if (z == ' ') reset();
308   else if (z == 'H') kalibruj();
309   else if (z == 'L') nacitaj_kalibraciu();
310   else if (z == '9') zvys_krok();
311   else if (z == '1') zniz_krok();
312  }
313 }