Difference between revisions of "Otto - riadiaci program v.1"

From DT^2
Jump to: navigation, search
m
m
Line 14: Line 14:
  
 
''Pre komunikáciu na pinoch 0,1 pomocou bežného sériového portu treba pridať riadok
 
''Pre komunikáciu na pinoch 0,1 pomocou bežného sériového portu treba pridať riadok
#define pc Serial
+
<code>#define pc Serial</code>
 
a zakomentovať riadok pc.begin(...);''
 
a zakomentovať riadok pc.begin(...);''
  

Revision as of 18:17, 1 August 2018

Program umožňuje priame riadenie robota cez BlueTooth:

a/q - ľavá ruka

/p - pravá ruka

z/x - ľavá noha ,/. - pravá noha d/c - ľavá päta k/m - pravá päta

Ďalej umožňuje kalibrovať strednú polohu servomotorov (pomocou klávesu H), pozdraví po klávese -, načíta choreografiu po klávese @, zobrazí načítanú choreografiu na kláves ? a zatancuje načítanú choreografiu - kláves t. Na klávesách 3-6 je možné nastaviť rôznu kombináciu (funkcie kombinacia1() - kombinacia4()). Medzera resetne všetky servo motory do strednej polohy.

Pre komunikáciu na pinoch 0,1 pomocou bežného sériového portu treba pridať riadok #define pc Serial a zakomentovať riadok pc.begin(...);

 1 #include <SoftwareSerial.h>
 2 #include <Servo.h>
 3 
 4 #define US_TRIG 7
 5 #define US_ECHO 8
 6 
 7 #define BT_RX  2 
 8 #define BT_TX  4
 9 
 10 //ktore servo je na ktorom pine arduina
 11 #define S1 3
 12 #define S2 5
 13 #define S3 6
 14 #define S4 9
 15 #define S5 10
 16 #define S6 11
 17 #define SIRENA 12
 18 
 19 //maximalna dlzka choreografie
 20 #define CHOREO_LEN 200
 21 
 22 // tu su serva cislovane 1-6
 23 #define SERVO_LAVA_RUKA  5 
 24 #define SERVO_PRAVA_RUKA 6
 25 #define SERVO_LAVA_NOHA  4
 26 #define SERVO_PRAVA_NOHA 3
 27 #define SERVO_LAVA_PATA  2
 28 #define SERVO_PRAVA_PATA 1
 29 
 30 // ak su niektore serva naopak, je tu jednotka
 31 uint8_t servo_invertovane[6] = {0, 0, 1, 1, 0, 1};
 32 
 33 // znaky, ktorymi sa ovladaju jednotlive stupne volnosti
 34 char znaky_zmien[] = {'a', 'q', ';', 'p', 'z', 'x', ',', '.', 'd', 'c', 'k', 'm' };
 35 int8_t zmeny[] = {-SERVO_LAVA_RUKA, SERVO_LAVA_RUKA, 
 36          -SERVO_PRAVA_RUKA, SERVO_PRAVA_RUKA, 
 37          -SERVO_LAVA_NOHA, SERVO_LAVA_NOHA, 
 38          -SERVO_PRAVA_NOHA, SERVO_PRAVA_NOHA, 
 39          SERVO_LAVA_PATA, -SERVO_LAVA_PATA, 
 40          SERVO_PRAVA_PATA, -SERVO_PRAVA_PATA }; 
 41 
 42 // sem si mozno ulozit svoju kalibraciu
 43 uint8_t prednastavena_kalibracia[] = { 78, 69, 83, 80, 50, 67 };
 44 //uint8_t prednastavena_kalibracia = { 90, 90, 90, 90, 90, 90 };
 45 
 46 Servo s[6];
 47 SoftwareSerial pc(BT_TX, BT_RX);
 48 
 49 uint16_t ch_time[CHOREO_LEN];
 50 uint8_t ch_servo[CHOREO_LEN];
 51 uint8_t ch_val[CHOREO_LEN];
 52 int ch_len;
 53 uint8_t kalib[6];
 54 int stav[6];
 55 int krok;
 56 
 57 void setup() {
 58  randomSeed(analogRead(1));
 59  s[0].attach(S1);
 60  s[1].attach(S2);
 61  s[2].attach(S3);
 62  s[3].attach(S4);
 63  s[4].attach(S5);
 64  s[5].attach(S6);
 65  for (int i = 0; i < 6; i++)
 66  {
 67   kalib[i] = prednastavena_kalibracia[i];
 68   stav[i] = kalib[i];
 69   s[i].write(stav[i]);
 70  }
 71  pc.begin(9600);
 72  Serial.begin(9600);
 73  ch_len = 0;
 74  krok = 1;
 75  ahoj();
 76  ruky();
 77 }
 78 
 79 void pipni()
 80 {
 81  tone(SIRENA, 1568, 50);
 82  delay(100);
 83  tone(SIRENA, 1357, 50);
 84 }
 85 
 86 void ruky()
 87 {
 88  int odloz_krok = krok;
 89  delay(500);
 90  krok = 90;
 91  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA);  
 92  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA);
 93  delay(1000);
 94  krok = 180;
 95  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA);  
 96  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA);
 97  delay(1000);
 98  krok = odloz_krok;
 99  pipni();
100 }
101 
102 void ahoj()
103 {
104  tone(SIRENA, 1568, 50);
105  delay(70);
106  tone(SIRENA, 1175, 30);
107  delay(50);
108  tone(SIRENA, 880, 30);
109  delay(50);
110  tone(SIRENA, 1047, 50);
111  delay(70);
112  tone(SIRENA, 1245, 30);
113  delay(150);
114  tone(SIRENA, 1568, 50);
115  delay(100);
116  if (random(10) > 4) tone(SIRENA, 1357, 50);
117  else tone(SIRENA, 1047, 50);
118 }
119 
120 void pohyb(int8_t servo)
121 {
122  int8_t srv = (servo > 0)?servo:-servo;
123  srv--;
124  if (servo_invertovane[srv]) servo = -servo;
125  if (servo > 0)
126  {
127   if (stav[srv] <= 180 - krok) stav[srv] += krok;
128   else stav[srv] = 180;
129   s[srv].write(stav[srv]);
130  }
131  else if (servo < 0)
132  {
133   if (stav[srv] >= krok) stav[srv] -= krok; 
134   else stav[srv] = 0;
135   s[srv].write(stav[srv]);   
136  }
137 }
138 
139 uint8_t pohyb_znakom(char z)
140 {
141  for (int i = 0; i < 12; i++)
142  {
143   if (z == znaky_zmien[i])
144   {
145    int8_t servo = zmeny[i];
146    pohyb(servo);
147   }
148  }
149 }
150 
151 void kombinacia1()
152 {
153  pohyb(SERVO_LAVA_NOHA);
154  pohyb(-SERVO_PRAVA_PATA);
155 }
156 
157 void kombinacia2()
158 {
159  pohyb(SERVO_PRAVA_NOHA);
160  pohyb(-SERVO_LAVA_PATA);
161 }
162 
163 void kombinacia3()
164 {
165  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA); 
166  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA); 
167 }
168 
169 void kombinacia4()
170 {
171  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA); 
172  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA); 
173 }
174 
175 int pohyb_kombinacia(char z)
176 {
177  if (z == '3') kombinacia1();
178  else if (z == '4') kombinacia2();
179  else if (z == '5') kombinacia3();
180  else if (z == '6') kombinacia4();
181  else return 0;
182  return 1;
183 }
184 
185 int nacitajCislo()
186 {
187  int num = 0;
188  int z;
189  do {
190   z = pc.read();
191   if (z == '#') while (z != 13) z = pc.read();
192  } while ((z < '0') || (z > '9'));
193  while ((z >= '0') && (z <= '9'))
194  {
195   num *= 10;
196   num += (z - '0');
197   do { z = pc.read(); if (z == -1) delayMicroseconds(10); } while (z < 0);
198  }
199  return num;
200 }
201 
202 void nacitaj_choreografiu()
203 {
204  ch_len = 0;
205  int tm;
206  do { 
207   tm = nacitajCislo();
208   ch_time[ch_len] = tm;
209   ch_servo[ch_len] = nacitajCislo();
210   ch_val[ch_len] = nacitajCislo();
211   ch_len++;
212  } while (tm > 0);
213  pipni(); 
214 }
215 
216 void vypis_choreografiu()
217 {
218  for (int i = 0; i < ch_len; i++)
219  {
220   pc.print(ch_time[i]);
221   pc.print(" ");
222   pc.print(ch_servo[i]);
223   pc.print(" ");
224   pc.println(ch_val[i]);   
225  }
226  pipni();
227 }
228 
229 void zatancuj_choreografiu()
230 {
231  for (int i = 0; i < ch_len; i++)
232  {
233   delay(ch_time[i]);
234   s[ch_servo[i]].write(ch_val[i]);
235  }
236  pipni();
237 }
238 
239 void reset()
240 {
241  for (int i = 0; i < 6; i++) 
242  {
243   stav[i] = kalib[i];
244   s[i].write(kalib[i]);
245  }
246  pipni();
247 }
248 
249 void kalibruj()
250 {
251  for (int i = 0; i < 6; i++)
252  {
253   pc.print(i);
254   pc.print(" (+/-/ENTER): ");
255   pc.println(kalib[i]);
256   s[i].write(kalib[i]);
257   char z;
258   do {
259    z = pc.read();
260    if ((z == '+') && (kalib[i] < 180)) { kalib[i]++; pc.print(kalib[i]); pc.print('\r'); s[i].write(kalib[i]); }
261    else if ((z == '-') && (kalib[i] > 0)) { kalib[i]--; pc.print(kalib[i]); pc.print('\r'); s[i].write(kalib[i]); }
262   } while (z != 13);
263   pc.print(i);
264   pc.print(": ");
265   pc.println(kalib[i]);
266  }
267  for (int i = 0; i < 6; i++) { pc.print(kalib[i]); pc.print(" "); }
268  pc.println("ok");
269  pipni();
270 }
271 
272 void nacitaj_kalibraciu()
273 {
274  ch_len = 0;
275  int tm;
276  for (int i = 0; i < 6; i++) 
277   kalib[i] = nacitajCislo();
278  for (int i = 0; i < 6; i++) { pc.print(kalib[i]); pc.print(" "); }
279  pc.println("ok");
280  pipni();
281 }
282 
283 void zvys_krok()
284 {
285  if (krok < 180) krok++;
286  pc.print("krok: ");
287  pc.println(krok);
288 }
289 
290 void zniz_krok()
291 {
292  if (krok > 0) krok--;
293  pc.print("krok: ");
294  pc.println(krok);
295 }
296 
297 void loop() {
298  if (pc.available())
299  { 
300   char z = pc.read();
301   if (pohyb_znakom(z)) return;  
302   else if (pohyb_kombinacia(z)) return; 
303   else if (z == '@') nacitaj_choreografiu();
304   else if (z == '?') vypis_choreografiu();
305   else if (z == 't') zatancuj_choreografiu();
306   else if (z == '-') ahoj();
307   else if (z == ' ') reset();
308   else if (z == 'H') kalibruj();
309   else if (z == 'L') nacitaj_kalibraciu();
310   else if (z == '9') zvys_krok();
311   else if (z == '1') zniz_krok();
312  }
313 }