Difference between revisions of "Otto - riadiaci program v.1"

From DT^2
Jump to: navigation, search
m
m
Line 1: Line 1:
Program umožňuje priame riadenie robota cez BlueTooth:
+
Program umožňuje priame riadenie robota (aj cez BlueTooth).
 +
Zatiaľ musíme pripájať BT na piny 0 a 1 (namiesto 2 a 4) a počas programovania vytiahnuť káblik označený TXD na strane BT modulu.
  
 
{|class="wikitable"
 
{|class="wikitable"
Line 15: Line 16:
 
|-
 
|-
 
|k/m || pravá päta || 3
 
|k/m || pravá päta || 3
 +
|-
 +
|1/9 || zníž/zvýš rýchlosť pohybu || -
 
|-
 
|-
 
|Tx  || BT|| 4
 
|Tx  || BT|| 4
Line 28: Line 31:
  
 
Ďalej umožňuje  
 
Ďalej umožňuje  
*kalibrovať strednú polohu servomotorov (pomocou klávesu '''H'''),
+
*kalibrovať strednú polohu servomotorov (pomocou klávesu '''H'''), zobrazenie zadanej kalibrácie: klávesu '''G'''
*pozdraví po klávese '''-''',
+
*kalibráciu je možné zapísať do trvalej pamäte EEPROM pomocou klávesu '''E''' (používať opatrne!), po zapnutí sa automaticky načíta
 +
*pozdraví po klávese '''-''', ruky dá hore na kláves '''R'''
 
*načíta choreografiu po klávese '''@''',  
 
*načíta choreografiu po klávese '''@''',  
 
*zobrazí načítanú choreografiu na kláves '''?''' a  
 
*zobrazí načítanú choreografiu na kláves '''?''' a  
Line 41: Line 45:
  
 
<syntaxhighlight lang="C" line=line>
 
<syntaxhighlight lang="C" line=line>
#include <SoftwareSerial.h>
+
//#include <SoftwareSerial.h>
 
#include <Servo.h>
 
#include <Servo.h>
 +
#include <EEPROM.h>
 +
 +
#define pc Serial
  
 
#define US_TRIG  7
 
#define US_TRIG  7
Line 55: Line 62:
 
#define CHOREO_LEN 200
 
#define CHOREO_LEN 200
  
// v subore s choreografiou su serva cislovane takto:
+
// cisla pinov, kde su zapojene servo motory
//
+
#define PIN_SERVO_LAVA_RUKA  10
// 1 - SERVO_PRAVA_PATA
+
#define PIN_SERVO_PRAVA_RUKA  11
// 2 - SERVO_LAVA_PATA
+
#define PIN_SERVO_LAVA_NOHA  9
// 3 - SERVO_PRAVA_NOHA
+
#define PIN_SERVO_PRAVA_NOHA  6
// 4 - SERVO_LAVA_NOHA
+
#define PIN_SERVO_LAVA_PATA  5
// 5 - SERVO_PRAVA_RUKA
+
#define PIN_SERVO_PRAVA_PATA  3
// 6 - SERVO_LAVA_RUKA
+
 
 +
#define S1 3
 +
#define S2 5
 +
#define S3 6
 +
#define S4 9
 +
#define S5 10
 +
#define S6 11
 +
#define SIRENA 12
 +
 
 +
//maximalna dlzka choreografie
 +
#define CHOREO_LEN 200
  
// cisla pinov, kde su zapojene servo motory
+
// tu su serva cislovane 1-6
#define SERVO_LAVA_RUKA  10
+
#define SERVO_LAVA_RUKA  5
#define SERVO_PRAVA_RUKA  11
+
#define SERVO_PRAVA_RUKA  6
#define SERVO_LAVA_NOHA  9
+
#define SERVO_LAVA_NOHA  4
#define SERVO_PRAVA_NOHA  6
+
#define SERVO_PRAVA_NOHA  3
#define SERVO_LAVA_PATA  5
+
#define SERVO_LAVA_PATA  2
#define SERVO_PRAVA_PATA  3
+
#define SERVO_PRAVA_PATA  1
  
 
// ak su niektore serva naopak, je tu jednotka
 
// ak su niektore serva naopak, je tu jednotka
Line 78: Line 95:
 
char znaky_zmien[] = {'a', 'q', ';', 'p', 'z', 'x', ',', '.', 'd', 'c', 'k', 'm' };
 
char znaky_zmien[] = {'a', 'q', ';', 'p', 'z', 'x', ',', '.', 'd', 'c', 'k', 'm' };
 
// co robia jednotlive znaky (znamienko urcuje smer)
 
// co robia jednotlive znaky (znamienko urcuje smer)
int8_t zmeny[] = {-SERVO_LAVA_RUKA, SERVO_LAVA_RUKA,  
+
int8_t zmeny[] = {SERVO_LAVA_RUKA, -SERVO_LAVA_RUKA,  
                   -SERVO_PRAVA_RUKA, SERVO_PRAVA_RUKA,  
+
                   SERVO_PRAVA_RUKA, -SERVO_PRAVA_RUKA,  
 
                   -SERVO_LAVA_NOHA, SERVO_LAVA_NOHA,  
 
                   -SERVO_LAVA_NOHA, SERVO_LAVA_NOHA,  
 
                   -SERVO_PRAVA_NOHA, SERVO_PRAVA_NOHA,  
 
                   -SERVO_PRAVA_NOHA, SERVO_PRAVA_NOHA,  
Line 86: Line 103:
  
 
// sem si mozno ulozit svoju kalibraciu
 
// sem si mozno ulozit svoju kalibraciu
 +
//uint8_t prednastavena_kalibracia[] = { 78, 69, 83, 80, 50, 67 };
 
uint8_t prednastavena_kalibracia[] = { 90, 90, 90, 90, 90, 90 };
 
uint8_t prednastavena_kalibracia[] = { 90, 90, 90, 90, 90, 90 };
  
 
Servo s[6];
 
Servo s[6];
SoftwareSerial pc(BT_TX, BT_RX);
+
//SoftwareSerial pc(BT_TX, BT_RX);
  
 
uint16_t ch_time[CHOREO_LEN];
 
uint16_t ch_time[CHOREO_LEN];
Line 101: Line 119:
 
void setup() {
 
void setup() {
 
   randomSeed(analogRead(1));
 
   randomSeed(analogRead(1));
   s[0].attach(SERVO_PRAVA_PATA);
+
   s[0].attach(PIN_SERVO_PRAVA_PATA);
   s[1].attach(SERVO_LAVA_PATA);
+
   s[1].attach(PIN_SERVO_LAVA_PATA);
   s[2].attach(SERVO_PRAVA_NOHA);
+
   s[2].attach(PIN_SERVO_PRAVA_NOHA);
   s[3].attach(SERVO_LAVA_NOHA);
+
   s[3].attach(PIN_SERVO_LAVA_NOHA);
   s[4].attach(SERVO_PRAVA_RUKA);
+
   s[4].attach(PIN_SERVO_PRAVA_RUKA);
   s[5].attach(SERVO_LAVA_RUKA);
+
   s[5].attach(PIN_SERVO_LAVA_RUKA);
 +
  precitaj_kalibraciu_z_EEPROM();
 
   for (int i = 0; i < 6; i++)
 
   for (int i = 0; i < 6; i++)
 
   {
 
   {
Line 113: Line 132:
 
     s[i].write(stav[i]);
 
     s[i].write(stav[i]);
 
   }
 
   }
   pc.begin(9600);
+
   // pc.begin(9600);
 
   Serial.begin(9600);
 
   Serial.begin(9600);
 
   ch_len = 0;
 
   ch_len = 0;
Line 119: Line 138:
 
   ahoj();
 
   ahoj();
 
   ruky();
 
   ruky();
 +
}
 +
 +
void precitaj_kalibraciu_z_EEPROM()
 +
{
 +
  uint8_t value = EEPROM.read(1);
 +
  if (value != '~') return;
 +
  for (int i = 2; i < 8; i++)
 +
    prednastavena_kalibracia[i - 2] = EEPROM.read(i);
 +
}
 +
 +
void zapis_kalibraciu_do_EEPROM()
 +
{
 +
  pc.print("Naozaj chces zapisat kalibraciu do EEPROM? [Y/n]: ");
 +
  while (!pc.available());
 +
  char odpoved = pc.read();
 +
  pc.println(odpoved);
 +
  if (odpoved == 'Y')
 +
  {
 +
    EEPROM.write(1, '~');
 +
    for (int i = 2; i < 8; i++)
 +
      EEPROM.write(i, kalib[i - 2]);
 +
    pc.println("ok");
 +
  }
 
}
 
}
  
Line 160: Line 202:
 
   if (random(10) > 4) tone(SIRENA, 1357, 50);
 
   if (random(10) > 4) tone(SIRENA, 1357, 50);
 
   else tone(SIRENA, 1047, 50);
 
   else tone(SIRENA, 1047, 50);
 +
}
 +
 +
void nastav_koncatinu(int8_t servo, uint8_t poloha)
 +
{
 +
  int8_t srv = (servo > 0)?servo:-servo;
 +
  srv--;
 +
  poloha += prednastavena_kalibracia[srv] - 90;
 +
  if (poloha > 180) poloha = 180;
 +
  if (poloha < 0) poloha = 0;
 +
  stav[srv] = poloha;
 +
  s[srv].write(stav[srv]);
 
}
 
}
  
Line 277: Line 330:
 
   {
 
   {
 
     delay(ch_time[i]);
 
     delay(ch_time[i]);
     s[ch_servo[i] - 1].write(ch_val[i]);
+
     nastav_koncatinu(ch_servo[i], ch_val[i]);
 
   }
 
   }
 +
  if (ch_len > 0) stav[ch_servo[ch_len - 1]] = ch_val[ch_len - 1];
 
   pipni();
 
   pipni();
 
}
 
}
Line 313: Line 367:
 
   pc.println("ok");
 
   pc.println("ok");
 
   pipni();
 
   pipni();
 +
}
 +
 +
 +
void vypis_kalibraciu()
 +
{
 +
  for (int i = 0; i < 6; i++) { pc.print(kalib[i]); pc.print(" "); }
 +
  pc.println();
 
}
 
}
  
 
void nacitaj_kalibraciu()
 
void nacitaj_kalibraciu()
 
{
 
{
  ch_len = 0;
 
 
   int tm;
 
   int tm;
 
   for (int i = 0; i < 6; i++)  
 
   for (int i = 0; i < 6; i++)  
 
     kalib[i] = nacitajCislo();
 
     kalib[i] = nacitajCislo();
   for (int i = 0; i < 6; i++) { pc.print(kalib[i]); pc.print(" "); }
+
   vypis_kalibraciu();
 
   pc.println("ok");
 
   pc.println("ok");
 
   pipni();
 
   pipni();
Line 352: Line 412:
 
     else if (z == ' ') reset();
 
     else if (z == ' ') reset();
 
     else if (z == 'H') kalibruj();
 
     else if (z == 'H') kalibruj();
 +
    else if (z == 'G') vypis_kalibraciu();
 
     else if (z == 'L') nacitaj_kalibraciu();
 
     else if (z == 'L') nacitaj_kalibraciu();
 +
    else if (z == 'E') zapis_kalibraciu_do_EEPROM();
 +
    else if (z == 'R') ruky();
 
     else if (z == '9') zvys_krok();
 
     else if (z == '9') zvys_krok();
 
     else if (z == '1') zniz_krok();
 
     else if (z == '1') zniz_krok();

Revision as of 06:05, 2 August 2018

Program umožňuje priame riadenie robota (aj cez BlueTooth). Zatiaľ musíme pripájať BT na piny 0 a 1 (namiesto 2 a 4) a počas programovania vytiahnuť káblik označený TXD na strane BT modulu.

klaves servo pin
a/q ľavá ruka 10
;/p pravá ruka 11
z/x ľavá noha 9
,/. pravá noha 6
d/c ľavá päta 5
k/m pravá päta 3
1/9 zníž/zvýš rýchlosť pohybu -
Tx BT 4
Rx BT 2
TRIG UZ 7
ECHO UZ 8
Sirena 12

Ďalej umožňuje

 • kalibrovať strednú polohu servomotorov (pomocou klávesu H), zobrazenie zadanej kalibrácie: klávesu G
 • kalibráciu je možné zapísať do trvalej pamäte EEPROM pomocou klávesu E (používať opatrne!), po zapnutí sa automaticky načíta
 • pozdraví po klávese -, ruky dá hore na kláves R
 • načíta choreografiu po klávese @,
 • zobrazí načítanú choreografiu na kláves ? a
 • zatancuje načítanú choreografiu - kláves t.
 • Na klávesách 3-6 je možné nastaviť rôznu kombináciu (funkcie kombinacia1() - kombinacia4()).
 • Medzera resetne všetky servo motory do strednej polohy.

Pre komunikáciu na pinoch 0,1 pomocou bežného sériového portu treba pridať riadok #define pc Serial a zakomentovať riadky pc.begin(...); a SoftwareSerial pc(...)

 1 //#include <SoftwareSerial.h>
 2 #include <Servo.h>
 3 #include <EEPROM.h>
 4 
 5 #define pc Serial
 6 
 7 #define US_TRIG 7
 8 #define US_ECHO 8
 9 
 10 #define BT_RX  2 
 11 #define BT_TX  4
 12 
 13 #define SIRENA 12
 14 
 15 //maximalna dlzka choreografie
 16 #define CHOREO_LEN 200
 17 
 18 // cisla pinov, kde su zapojene servo motory
 19 #define PIN_SERVO_LAVA_RUKA  10 
 20 #define PIN_SERVO_PRAVA_RUKA 11
 21 #define PIN_SERVO_LAVA_NOHA  9
 22 #define PIN_SERVO_PRAVA_NOHA 6
 23 #define PIN_SERVO_LAVA_PATA  5
 24 #define PIN_SERVO_PRAVA_PATA 3
 25 
 26 #define S1 3
 27 #define S2 5
 28 #define S3 6
 29 #define S4 9
 30 #define S5 10
 31 #define S6 11
 32 #define SIRENA 12
 33 
 34 //maximalna dlzka choreografie
 35 #define CHOREO_LEN 200
 36 
 37 // tu su serva cislovane 1-6
 38 #define SERVO_LAVA_RUKA  5 
 39 #define SERVO_PRAVA_RUKA 6
 40 #define SERVO_LAVA_NOHA  4
 41 #define SERVO_PRAVA_NOHA 3
 42 #define SERVO_LAVA_PATA  2
 43 #define SERVO_PRAVA_PATA 1
 44 
 45 // ak su niektore serva naopak, je tu jednotka
 46 uint8_t servo_invertovane[6] = {0, 0, 1, 1, 0, 1};
 47 
 48 // znaky, ktorymi sa ovladaju jednotlive stupne volnosti
 49 char znaky_zmien[] = {'a', 'q', ';', 'p', 'z', 'x', ',', '.', 'd', 'c', 'k', 'm' };
 50 // co robia jednotlive znaky (znamienko urcuje smer)
 51 int8_t zmeny[] = {SERVO_LAVA_RUKA, -SERVO_LAVA_RUKA, 
 52          SERVO_PRAVA_RUKA, -SERVO_PRAVA_RUKA, 
 53          -SERVO_LAVA_NOHA, SERVO_LAVA_NOHA, 
 54          -SERVO_PRAVA_NOHA, SERVO_PRAVA_NOHA, 
 55          SERVO_LAVA_PATA, -SERVO_LAVA_PATA, 
 56          SERVO_PRAVA_PATA, -SERVO_PRAVA_PATA }; 
 57 
 58 // sem si mozno ulozit svoju kalibraciu
 59 //uint8_t prednastavena_kalibracia[] = { 78, 69, 83, 80, 50, 67 };
 60 uint8_t prednastavena_kalibracia[] = { 90, 90, 90, 90, 90, 90 };
 61 
 62 Servo s[6];
 63 //SoftwareSerial pc(BT_TX, BT_RX);
 64 
 65 uint16_t ch_time[CHOREO_LEN];
 66 uint8_t ch_servo[CHOREO_LEN];
 67 uint8_t ch_val[CHOREO_LEN];
 68 int ch_len;
 69 uint8_t kalib[6];
 70 int stav[6];
 71 int krok;
 72 
 73 void setup() {
 74  randomSeed(analogRead(1));
 75  s[0].attach(PIN_SERVO_PRAVA_PATA);
 76  s[1].attach(PIN_SERVO_LAVA_PATA);
 77  s[2].attach(PIN_SERVO_PRAVA_NOHA);
 78  s[3].attach(PIN_SERVO_LAVA_NOHA);
 79  s[4].attach(PIN_SERVO_PRAVA_RUKA);
 80  s[5].attach(PIN_SERVO_LAVA_RUKA);
 81  precitaj_kalibraciu_z_EEPROM();
 82  for (int i = 0; i < 6; i++)
 83  {
 84   kalib[i] = prednastavena_kalibracia[i];
 85   stav[i] = kalib[i];
 86   s[i].write(stav[i]);
 87  }
 88  // pc.begin(9600);
 89  Serial.begin(9600);
 90  ch_len = 0;
 91  krok = 1;
 92  ahoj();
 93  ruky();
 94 }
 95 
 96 void precitaj_kalibraciu_z_EEPROM()
 97 {
 98  uint8_t value = EEPROM.read(1);
 99  if (value != '~') return;
100  for (int i = 2; i < 8; i++)
101   prednastavena_kalibracia[i - 2] = EEPROM.read(i);
102 }
103 
104 void zapis_kalibraciu_do_EEPROM()
105 {
106  pc.print("Naozaj chces zapisat kalibraciu do EEPROM? [Y/n]: ");
107  while (!pc.available());
108  char odpoved = pc.read();
109  pc.println(odpoved);
110  if (odpoved == 'Y') 
111  {
112   EEPROM.write(1, '~');
113   for (int i = 2; i < 8; i++)
114    EEPROM.write(i, kalib[i - 2]);
115   pc.println("ok");
116  }
117 }
118 
119 void pipni()
120 {
121  tone(SIRENA, 1568, 50);
122  delay(100);
123  tone(SIRENA, 1357, 50);
124 }
125 
126 void ruky()
127 {
128  int odloz_krok = krok;
129  delay(500);
130  krok = 90;
131  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA);  
132  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA);
133  delay(1000);
134  krok = 180;
135  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA);  
136  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA);
137  delay(1000);
138  krok = odloz_krok;
139  pipni();
140 }
141 
142 void ahoj()
143 {
144  tone(SIRENA, 1568, 50);
145  delay(70);
146  tone(SIRENA, 1175, 30);
147  delay(50);
148  tone(SIRENA, 880, 30);
149  delay(50);
150  tone(SIRENA, 1047, 50);
151  delay(70);
152  tone(SIRENA, 1245, 30);
153  delay(150);
154  tone(SIRENA, 1568, 50);
155  delay(100);
156  if (random(10) > 4) tone(SIRENA, 1357, 50);
157  else tone(SIRENA, 1047, 50);
158 }
159 
160 void nastav_koncatinu(int8_t servo, uint8_t poloha)
161 {
162  int8_t srv = (servo > 0)?servo:-servo;
163  srv--;
164  poloha += prednastavena_kalibracia[srv] - 90;
165  if (poloha > 180) poloha = 180;
166  if (poloha < 0) poloha = 0;
167  stav[srv] = poloha;
168  s[srv].write(stav[srv]);
169 }
170 
171 void pohyb(int8_t servo)
172 {
173  int8_t srv = (servo > 0)?servo:-servo;
174  srv--;
175  if (servo_invertovane[srv]) servo = -servo;
176  if (servo > 0)
177  {
178   if (stav[srv] <= 180 - krok) stav[srv] += krok;
179   else stav[srv] = 180;
180   s[srv].write(stav[srv]);
181  }
182  else if (servo < 0)
183  {
184   if (stav[srv] >= krok) stav[srv] -= krok; 
185   else stav[srv] = 0;
186   s[srv].write(stav[srv]);   
187  }
188 }
189 
190 uint8_t pohyb_znakom(char z)
191 {
192  for (int i = 0; i < 12; i++)
193  {
194   if (z == znaky_zmien[i])
195   {
196    int8_t servo = zmeny[i];
197    pohyb(servo);
198   }
199  }
200 }
201 
202 void kombinacia1()
203 {
204  pohyb(SERVO_LAVA_NOHA);
205  pohyb(-SERVO_PRAVA_PATA);
206 }
207 
208 void kombinacia2()
209 {
210  pohyb(SERVO_PRAVA_NOHA);
211  pohyb(-SERVO_LAVA_PATA);
212 }
213 
214 void kombinacia3()
215 {
216  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA); 
217  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA); 
218 }
219 
220 void kombinacia4()
221 {
222  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA); 
223  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA); 
224 }
225 
226 int pohyb_kombinacia(char z)
227 {
228  if (z == '3') kombinacia1();
229  else if (z == '4') kombinacia2();
230  else if (z == '5') kombinacia3();
231  else if (z == '6') kombinacia4();
232  else return 0;
233  return 1;
234 }
235 
236 int nacitajCislo()
237 {
238  int num = 0;
239  int z;
240  do {
241   z = pc.read();
242   if (z == '#') while (z != 13) z = pc.read();
243  } while ((z < '0') || (z > '9'));
244  while ((z >= '0') && (z <= '9'))
245  {
246   num *= 10;
247   num += (z - '0');
248   do { z = pc.read(); if (z == -1) delayMicroseconds(10); } while (z < 0);
249  }
250  return num;
251 }
252 
253 void nacitaj_choreografiu()
254 {
255  ch_len = 0;
256  int tm;
257  do { 
258   tm = nacitajCislo();
259   ch_time[ch_len] = tm;
260   ch_servo[ch_len] = nacitajCislo();
261   ch_val[ch_len] = nacitajCislo();
262   ch_len++;
263  if (ch_len == CHOREO_LEN) break;
264  } while (tm > 0);
265  pipni(); 
266 }
267 
268 void vypis_choreografiu()
269 {
270  for (int i = 0; i < ch_len; i++)
271  {
272   pc.print(ch_time[i]);
273   pc.print(" ");
274   pc.print(ch_servo[i]);
275   pc.print(" ");
276   pc.println(ch_val[i]);   
277  }
278  pipni();
279 }
280 
281 void zatancuj_choreografiu()
282 {
283  for (int i = 0; i < ch_len; i++)
284  {
285   delay(ch_time[i]);
286   nastav_koncatinu(ch_servo[i], ch_val[i]);
287  }
288  if (ch_len > 0) stav[ch_servo[ch_len - 1]] = ch_val[ch_len - 1];
289  pipni();
290 }
291 
292 void reset()
293 {
294  for (int i = 0; i < 6; i++) 
295  {
296   stav[i] = kalib[i];
297   s[i].write(kalib[i]);
298  }
299  pipni();
300 }
301 
302 void kalibruj()
303 {
304  for (int i = 0; i < 6; i++)
305  {
306   pc.print(i);
307   pc.print(" (+/-/ENTER): ");
308   pc.println(kalib[i]);
309   s[i].write(kalib[i]);
310   char z;
311   do {
312    z = pc.read();
313    if ((z == '+') && (kalib[i] < 180)) { kalib[i]++; pc.print(kalib[i]); pc.print('\r'); s[i].write(kalib[i]); }
314    else if ((z == '-') && (kalib[i] > 0)) { kalib[i]--; pc.print(kalib[i]); pc.print('\r'); s[i].write(kalib[i]); }
315   } while (z != 13);
316   pc.print(i);
317   pc.print(": ");
318   pc.println(kalib[i]);
319  }
320  for (int i = 0; i < 6; i++) { pc.print(kalib[i]); pc.print(" "); }
321  pc.println("ok");
322  pipni();
323 }
324 
325 
326 void vypis_kalibraciu()
327 {
328  for (int i = 0; i < 6; i++) { pc.print(kalib[i]); pc.print(" "); }
329  pc.println();
330 }
331 
332 void nacitaj_kalibraciu()
333 {
334  int tm;
335  for (int i = 0; i < 6; i++) 
336   kalib[i] = nacitajCislo();
337  vypis_kalibraciu();
338  pc.println("ok");
339  pipni();
340 }
341 
342 void zvys_krok()
343 {
344  if (krok < 180) krok++;
345  pc.print("krok: ");
346  pc.println(krok);
347 }
348 
349 void zniz_krok()
350 {
351  if (krok > 0) krok--;
352  pc.print("krok: ");
353  pc.println(krok);
354 }
355 
356 void loop() {
357  if (pc.available())
358  { 
359   char z = pc.read();
360   if (pohyb_znakom(z)) return;  
361   else if (pohyb_kombinacia(z)) return; 
362   else if (z == '@') nacitaj_choreografiu();
363   else if (z == '?') vypis_choreografiu();
364   else if (z == 't') zatancuj_choreografiu();
365   else if (z == '-') ahoj();
366   else if (z == ' ') reset();
367   else if (z == 'H') kalibruj();
368   else if (z == 'G') vypis_kalibraciu();
369   else if (z == 'L') nacitaj_kalibraciu();
370   else if (z == 'E') zapis_kalibraciu_do_EEPROM();
371   else if (z == 'R') ruky();
372   else if (z == '9') zvys_krok();
373   else if (z == '1') zniz_krok();
374  }
375 }