Difference between revisions of "Otto - riadiaci program v.1"

From DT^2
Jump to: navigation, search
m
 
(11 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
Program umožňuje priame riadenie robota cez BlueTooth:
+
Program umožňuje priame riadenie robota (aj cez BlueTooth).
 +
Zatiaľ musíme pripájať BT na piny 0 a 1 (namiesto 2 a 4) a počas programovania vytiahnuť káblik označený TXD na strane BT modulu.
  
a/q - ľavá ruka
+
Na komunikáciu s robotom môžete použiť napr. program Putty: [https://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/w64/putty.exe putty.exe].
;/p - pravá ruka
 
z/x - ľavá noha
 
,/. - pravá noha
 
d/c - ľavá päta
 
k/m - pravá päta
 
  
Ďalej umožňuje kalibrovať strednú polohu servomotorov (pomocou klávesu H),
+
{|class="wikitable"
pozdraví po klávese -, načíta choreografiu po klávese @, zobrazí načítanú choreografiu na kláves ? a zatancuje načítanú choreografiu - kláves t.
+
!klaves!!servo!!pin
Na klávesách 3-6 je možné nastaviť rôznu kombináciu (funkcie kombinacia1() - kombinacia4()).
+
|-
Medzera resetne všetky servo motory do strednej polohy.
+
|a/q || ľavá ruka ||  10
 +
|-
 +
|;/p || pravá ruka||  11
 +
|-
 +
|z/x || ľavá noha  || 9
 +
|-
 +
|,/. || pravá noha || 6
 +
|-
 +
|d/c || ľavá päta  || 5
 +
|-
 +
|k/m || pravá päta || 3
 +
|-
 +
|1/9 || zníž/zvýš rýchlosť pohybu || -
 +
|-
 +
|Tx  || BT|| 4
 +
|-
 +
|Rx|| BT||2
 +
|-
 +
|TRIG||UZ ||7
 +
|-
 +
|ECHO||UZ||8
 +
|-
 +
|Sirena|| ||12
 +
|} 
 +
 
 +
Ďalej umožňuje  
 +
*kalibrovať strednú polohu servomotorov (pomocou klávesu '''H''')
 +
** pomocou + a - najdeme nulovu polohu serva
 +
** eneter ideme na dalsie servo
 +
** ukoncime E ulozenie do eprom
 +
** potvrdime Y
 +
*kalibrovať limity pre všetky stupne voľnosti (pomocou klávesu '''J'''), zobrazenie celej kalibrácie: kláves '''G'''
 +
*celú kalibráciu je možné zapísať do trvalej pamäte EEPROM pomocou klávesu '''E''' (používať opatrne!), po zapnutí sa automaticky načíta
 +
*pozdraví po klávese '''-''', ruky dá hore na kláves '''R'''
 +
*načíta choreografiu po klávese '''@''',  
 +
*zobrazí načítanú choreografiu na kláves '''?''' a  
 +
*zatancuje načítanú choreografiu - kláves '''t'''.
 +
*Na klávesách '''3-6''' je možné nastaviť rôznu kombináciu (funkcie kombinacia1() - kombinacia4()).
 +
*'''Medzera''' resetne všetky servo motory do strednej polohy.
  
 
''Pre komunikáciu na pinoch 0,1 pomocou bežného sériového portu treba pridať riadok
 
''Pre komunikáciu na pinoch 0,1 pomocou bežného sériového portu treba pridať riadok
#define pc Serial
+
<code>#define pc Serial</code>
a zakomentovať riadok pc.begin(...);''
+
a zakomentovať riadky <code>pc.begin(...);</code> a <code>SoftwareSerial pc(...)</code>''
  
 
<syntaxhighlight lang="C" line=line>
 
<syntaxhighlight lang="C" line=line>
#include <SoftwareSerial.h>
+
//#include <SoftwareSerial.h>
 
#include <Servo.h>
 
#include <Servo.h>
 +
#include <EEPROM.h>
 +
 +
#define pc Serial
  
 
#define US_TRIG  7
 
#define US_TRIG  7
Line 27: Line 64:
 
#define BT_TX  4
 
#define BT_TX  4
  
//ktore servo je na ktorom pine arduina
+
#define SIRENA 12
 +
 
 +
//maximalna dlzka choreografie
 +
#define CHOREO_LEN 200
 +
 
 +
// cisla pinov, kde su zapojene servo motory
 +
#define PIN_SERVO_LAVA_RUKA  10
 +
#define PIN_SERVO_PRAVA_RUKA  11
 +
#define PIN_SERVO_LAVA_NOHA  9
 +
#define PIN_SERVO_PRAVA_NOHA  6
 +
#define PIN_SERVO_LAVA_PATA  5
 +
#define PIN_SERVO_PRAVA_PATA  3
 +
 
 
#define S1 3
 
#define S1 3
 
#define S2 5
 
#define S2 5
Line 52: Line 101:
 
// znaky, ktorymi sa ovladaju jednotlive stupne volnosti
 
// znaky, ktorymi sa ovladaju jednotlive stupne volnosti
 
char znaky_zmien[] = {'a', 'q', ';', 'p', 'z', 'x', ',', '.', 'd', 'c', 'k', 'm' };
 
char znaky_zmien[] = {'a', 'q', ';', 'p', 'z', 'x', ',', '.', 'd', 'c', 'k', 'm' };
int8_t zmeny[] = {-SERVO_LAVA_RUKA, SERVO_LAVA_RUKA,  
+
// co robia jednotlive znaky (znamienko urcuje smer)
                   -SERVO_PRAVA_RUKA, SERVO_PRAVA_RUKA,  
+
int8_t zmeny[] = {SERVO_LAVA_RUKA, -SERVO_LAVA_RUKA,  
 +
                   SERVO_PRAVA_RUKA, -SERVO_PRAVA_RUKA,  
 
                   -SERVO_LAVA_NOHA, SERVO_LAVA_NOHA,  
 
                   -SERVO_LAVA_NOHA, SERVO_LAVA_NOHA,  
 
                   -SERVO_PRAVA_NOHA, SERVO_PRAVA_NOHA,  
 
                   -SERVO_PRAVA_NOHA, SERVO_PRAVA_NOHA,  
Line 60: Line 110:
  
 
// sem si mozno ulozit svoju kalibraciu
 
// sem si mozno ulozit svoju kalibraciu
uint8_t prednastavena_kalibracia[] = { 78, 69, 83, 80, 50, 67 };
+
//uint8_t prednastavena_kalibracia[] = { 78, 69, 83, 80, 50, 67 };
//uint8_t prednastavena_kalibracia = { 90, 90, 90, 90, 90, 90 };
+
uint8_t prednastavena_kalibracia[] = { 90, 90, 90, 90, 90, 90 };
 +
 
 +
uint8_t dolny_limit[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
 +
uint8_t horny_limit[] = {180, 180, 180, 180, 180, 180};
  
 
Servo s[6];
 
Servo s[6];
SoftwareSerial pc(BT_TX, BT_RX);
+
//SoftwareSerial pc(BT_TX, BT_RX);
  
 
uint16_t ch_time[CHOREO_LEN];
 
uint16_t ch_time[CHOREO_LEN];
Line 76: Line 129:
 
void setup() {
 
void setup() {
 
   randomSeed(analogRead(1));
 
   randomSeed(analogRead(1));
   s[0].attach(S1);
+
   s[0].attach(PIN_SERVO_PRAVA_PATA);
   s[1].attach(S2);
+
   s[1].attach(PIN_SERVO_LAVA_PATA);
   s[2].attach(S3);
+
   s[2].attach(PIN_SERVO_PRAVA_NOHA);
   s[3].attach(S4);
+
   s[3].attach(PIN_SERVO_LAVA_NOHA);
   s[4].attach(S5);
+
   s[4].attach(PIN_SERVO_PRAVA_RUKA);
   s[5].attach(S6);
+
   s[5].attach(PIN_SERVO_LAVA_RUKA);
 +
  precitaj_kalibraciu_z_EEPROM();
 
   for (int i = 0; i < 6; i++)
 
   for (int i = 0; i < 6; i++)
 
   {
 
   {
Line 88: Line 142:
 
     s[i].write(stav[i]);
 
     s[i].write(stav[i]);
 
   }
 
   }
   pc.begin(9600);
+
   // pc.begin(9600);
 
   Serial.begin(9600);
 
   Serial.begin(9600);
 
   ch_len = 0;
 
   ch_len = 0;
   krok = 1;
+
   krok = 7;
 
   ahoj();
 
   ahoj();
 
   ruky();
 
   ruky();
 +
}
 +
 +
void precitaj_kalibraciu_z_EEPROM()
 +
{
 +
  uint8_t value = EEPROM.read(1);
 +
  if (value != '~') return;
 +
  for (int i = 2; i < 8; i++)
 +
    prednastavena_kalibracia[i - 2] = EEPROM.read(i);
 +
  for (int i = 0; i < 6; i++)
 +
    dolny_limit[i] = EEPROM.read(i + 9);
 +
  for (int i = 0; i < 6; i++)
 +
    horny_limit[i] = EEPROM.read(i + 15);   
 +
}
 +
 +
void zapis_kalibraciu_do_EEPROM()
 +
{
 +
  pc.print("Naozaj chces zapisat kalibraciu do EEPROM? [Y/n]: ");
 +
  while (!pc.available());
 +
  char odpoved = pc.read();
 +
  pc.println(odpoved);
 +
  if (odpoved == 'Y')
 +
  {
 +
    EEPROM.write(1, '~');
 +
    for (int i = 2; i < 8; i++)
 +
      EEPROM.write(i, kalib[i - 2]);
 +
    for (int i = 0; i < 6; i++)
 +
      EEPROM.write(9 + i, dolny_limit[i]);
 +
    for (int i = 0; i < 6; i++)
 +
      EEPROM.write(15 + i, horny_limit[i]);
 +
    pc.println("ok");
 +
  }
 
}
 
}
  
Line 135: Line 220:
 
   if (random(10) > 4) tone(SIRENA, 1357, 50);
 
   if (random(10) > 4) tone(SIRENA, 1357, 50);
 
   else tone(SIRENA, 1047, 50);
 
   else tone(SIRENA, 1047, 50);
 +
}
 +
 +
void nastav_koncatinu(int8_t servo, uint8_t poloha)
 +
{
 +
  int8_t srv = (servo > 0)?servo:-servo;
 +
  srv--;
 +
  poloha += kalib[srv] - 90;
 +
  if (poloha > 180) poloha = 180;
 +
  if (poloha < 0) poloha = 0;
 +
  stav[srv] = poloha;
 +
  s[srv].write(stav[srv]);
 
}
 
}
  
Line 144: Line 240:
 
   if (servo > 0)
 
   if (servo > 0)
 
   {
 
   {
     if (stav[srv] <= 180 - krok) stav[srv] += krok;
+
     if (stav[srv] <= horny_limit[srv] - krok) stav[srv] += krok;
     else stav[srv] = 180;
+
     else stav[srv] = horny_limit[srv];
 
     s[srv].write(stav[srv]);
 
     s[srv].write(stav[srv]);
 
   }
 
   }
 
   else if (servo < 0)
 
   else if (servo < 0)
 
   {
 
   {
     if (stav[srv] >= krok) stav[srv] -= krok;  
+
     if (stav[srv] >= dolny_limit[srv] + krok) stav[srv] -= krok;  
     else stav[srv] = 0;
+
     else stav[srv] = dolny_limit[srv];
 
     s[srv].write(stav[srv]);       
 
     s[srv].write(stav[srv]);       
 
   }
 
   }
Line 229: Line 325:
 
     ch_val[ch_len] = nacitajCislo();
 
     ch_val[ch_len] = nacitajCislo();
 
     ch_len++;
 
     ch_len++;
 +
  if (ch_len == CHOREO_LEN) break;
 
   } while (tm > 0);
 
   } while (tm > 0);
 
   pipni();   
 
   pipni();   
Line 251: Line 348:
 
   {
 
   {
 
     delay(ch_time[i]);
 
     delay(ch_time[i]);
     s[ch_servo[i]].write(ch_val[i]);
+
     nastav_koncatinu(ch_servo[i], ch_val[i]);
 
   }
 
   }
 +
  if (ch_len > 0) stav[ch_servo[ch_len - 1]] = ch_val[ch_len - 1];
 
   pipni();
 
   pipni();
 
}
 
}
Line 266: Line 364:
 
}
 
}
  
void kalibruj()
+
uint8_t nalad_hodnotu_serva(uint8_t servo, uint8_t hodnota)
 
{
 
{
  for (int i = 0; i < 6; i++)
 
  {
 
    pc.print(i);
 
 
     pc.print(" (+/-/ENTER): ");
 
     pc.print(" (+/-/ENTER): ");
     pc.println(kalib[i]);
+
     pc.println(hodnota);
     s[i].write(kalib[i]);
+
     s[servo].write(hodnota);
 
     char z;
 
     char z;
 
     do {
 
     do {
 
       z = pc.read();
 
       z = pc.read();
       if ((z == '+') && (kalib[i] < 180)) { kalib[i]++; pc.print(kalib[i]); pc.print('\r'); s[i].write(kalib[i]); }
+
       if ((z == '+') && (hodnota < 180)) hodnota++;
       else if ((z == '-') && (kalib[i] > 0)) { kalib[i]--; pc.print(kalib[i]); pc.print('\r'); s[i].write(kalib[i]); }
+
      else if ((z == '-') && (hodnota > 0)) hodnota--;  
 +
       if ((z == '+') || (z == '-'))
 +
      {
 +
        pc.print(hodnota); pc.print('\r');  
 +
        s[servo].write(hodnota);
 +
      }
 
     } while (z != 13);
 
     } while (z != 13);
 +
    return hodnota;
 +
}
 +
 +
void kalibruj()
 +
{
 +
  for (int i = 0; i < 6; i++)
 +
  {
 +
    pc.print(i);
 +
    kalib[i] = nalad_hodnotu_serva(i, kalib[i]);
 
     pc.print(i);
 
     pc.print(i);
 
     pc.print(": ");
 
     pc.print(": ");
Line 287: Line 396:
 
   pc.println("ok");
 
   pc.println("ok");
 
   pipni();
 
   pipni();
 +
}
 +
 +
void nastav_limity()
 +
{
 +
  for (int i = 0; i < 6; i++)
 +
  {
 +
    pc.print(i);
 +
    pc.print("dolny");
 +
    dolny_limit[i] = nalad_hodnotu_serva(i, dolny_limit[i]);
 +
    pc.print(i);
 +
    pc.print(" dolny: ");
 +
    pc.println(dolny_limit[i]);
 +
    s[i].write(kalib[i]);
 +
 +
    pc.print(i);
 +
    pc.print("horny");
 +
    horny_limit[i] = nalad_hodnotu_serva(i, horny_limit[i]);
 +
    pc.print(i);
 +
    pc.print(" horny: ");
 +
    pc.println(horny_limit[i]);
 +
    s[i].write(kalib[i]);
 +
  }
 +
  for (int i = 0; i < 6; i++) { pc.print(dolny_limit[i]); pc.print("-"); pc.print(horny_limit[i]); pc.print(" "); }
 +
  pc.println("ok");
 +
  pipni();
 +
}
 +
 +
void vypis_kalibraciu()
 +
{
 +
  pc.print("stredy: ");
 +
  for (int i = 0; i < 6; i++) { pc.print(kalib[i]); pc.print(" "); }
 +
  pc.println();
 +
  pc.print("dolny limit: ");
 +
  for (int i = 0; i < 6; i++) { pc.print(dolny_limit[i]); pc.print(" "); }
 +
  pc.println();
 +
  pc.print("horny limit: ");
 +
  for (int i = 0; i < 6; i++) { pc.print(horny_limit[i]); pc.print(" "); }
 +
  pc.println();
 
}
 
}
  
 
void nacitaj_kalibraciu()
 
void nacitaj_kalibraciu()
 
{
 
{
  ch_len = 0;
 
 
   int tm;
 
   int tm;
 
   for (int i = 0; i < 6; i++)  
 
   for (int i = 0; i < 6; i++)  
 
     kalib[i] = nacitajCislo();
 
     kalib[i] = nacitajCislo();
   for (int i = 0; i < 6; i++) { pc.print(kalib[i]); pc.print(" "); }
+
   vypis_kalibraciu();
 
   pc.println("ok");
 
   pc.println("ok");
 
   pipni();
 
   pipni();
Line 326: Line 472:
 
     else if (z == ' ') reset();
 
     else if (z == ' ') reset();
 
     else if (z == 'H') kalibruj();
 
     else if (z == 'H') kalibruj();
 +
    else if (z == 'J') nastav_limity();
 +
    else if (z == 'G') vypis_kalibraciu();
 
     else if (z == 'L') nacitaj_kalibraciu();
 
     else if (z == 'L') nacitaj_kalibraciu();
 +
    else if (z == 'E') zapis_kalibraciu_do_EEPROM();
 +
    else if (z == 'R') ruky();
 
     else if (z == '9') zvys_krok();
 
     else if (z == '9') zvys_krok();
 
     else if (z == '1') zniz_krok();
 
     else if (z == '1') zniz_krok();

Latest revision as of 15:42, 2 August 2018

Program umožňuje priame riadenie robota (aj cez BlueTooth). Zatiaľ musíme pripájať BT na piny 0 a 1 (namiesto 2 a 4) a počas programovania vytiahnuť káblik označený TXD na strane BT modulu.

Na komunikáciu s robotom môžete použiť napr. program Putty: putty.exe.

klaves servo pin
a/q ľavá ruka 10
;/p pravá ruka 11
z/x ľavá noha 9
,/. pravá noha 6
d/c ľavá päta 5
k/m pravá päta 3
1/9 zníž/zvýš rýchlosť pohybu -
Tx BT 4
Rx BT 2
TRIG UZ 7
ECHO UZ 8
Sirena 12

Ďalej umožňuje

 • kalibrovať strednú polohu servomotorov (pomocou klávesu H)
  • pomocou + a - najdeme nulovu polohu serva
  • eneter ideme na dalsie servo
  • ukoncime E ulozenie do eprom
  • potvrdime Y
 • kalibrovať limity pre všetky stupne voľnosti (pomocou klávesu J), zobrazenie celej kalibrácie: kláves G
 • celú kalibráciu je možné zapísať do trvalej pamäte EEPROM pomocou klávesu E (používať opatrne!), po zapnutí sa automaticky načíta
 • pozdraví po klávese -, ruky dá hore na kláves R
 • načíta choreografiu po klávese @,
 • zobrazí načítanú choreografiu na kláves ? a
 • zatancuje načítanú choreografiu - kláves t.
 • Na klávesách 3-6 je možné nastaviť rôznu kombináciu (funkcie kombinacia1() - kombinacia4()).
 • Medzera resetne všetky servo motory do strednej polohy.

Pre komunikáciu na pinoch 0,1 pomocou bežného sériového portu treba pridať riadok #define pc Serial a zakomentovať riadky pc.begin(...); a SoftwareSerial pc(...)

 1 //#include <SoftwareSerial.h>
 2 #include <Servo.h>
 3 #include <EEPROM.h>
 4 
 5 #define pc Serial
 6 
 7 #define US_TRIG 7
 8 #define US_ECHO 8
 9 
 10 #define BT_RX  2 
 11 #define BT_TX  4
 12 
 13 #define SIRENA 12
 14 
 15 //maximalna dlzka choreografie
 16 #define CHOREO_LEN 200
 17 
 18 // cisla pinov, kde su zapojene servo motory
 19 #define PIN_SERVO_LAVA_RUKA  10 
 20 #define PIN_SERVO_PRAVA_RUKA 11
 21 #define PIN_SERVO_LAVA_NOHA  9
 22 #define PIN_SERVO_PRAVA_NOHA 6
 23 #define PIN_SERVO_LAVA_PATA  5
 24 #define PIN_SERVO_PRAVA_PATA 3
 25 
 26 #define S1 3
 27 #define S2 5
 28 #define S3 6
 29 #define S4 9
 30 #define S5 10
 31 #define S6 11
 32 #define SIRENA 12
 33 
 34 //maximalna dlzka choreografie
 35 #define CHOREO_LEN 200
 36 
 37 // tu su serva cislovane 1-6
 38 #define SERVO_LAVA_RUKA  5 
 39 #define SERVO_PRAVA_RUKA 6
 40 #define SERVO_LAVA_NOHA  4
 41 #define SERVO_PRAVA_NOHA 3
 42 #define SERVO_LAVA_PATA  2
 43 #define SERVO_PRAVA_PATA 1
 44 
 45 // ak su niektore serva naopak, je tu jednotka
 46 uint8_t servo_invertovane[6] = {0, 0, 1, 1, 0, 1};
 47 
 48 // znaky, ktorymi sa ovladaju jednotlive stupne volnosti
 49 char znaky_zmien[] = {'a', 'q', ';', 'p', 'z', 'x', ',', '.', 'd', 'c', 'k', 'm' };
 50 // co robia jednotlive znaky (znamienko urcuje smer)
 51 int8_t zmeny[] = {SERVO_LAVA_RUKA, -SERVO_LAVA_RUKA, 
 52          SERVO_PRAVA_RUKA, -SERVO_PRAVA_RUKA, 
 53          -SERVO_LAVA_NOHA, SERVO_LAVA_NOHA, 
 54          -SERVO_PRAVA_NOHA, SERVO_PRAVA_NOHA, 
 55          SERVO_LAVA_PATA, -SERVO_LAVA_PATA, 
 56          SERVO_PRAVA_PATA, -SERVO_PRAVA_PATA }; 
 57 
 58 // sem si mozno ulozit svoju kalibraciu
 59 //uint8_t prednastavena_kalibracia[] = { 78, 69, 83, 80, 50, 67 };
 60 uint8_t prednastavena_kalibracia[] = { 90, 90, 90, 90, 90, 90 };
 61 
 62 uint8_t dolny_limit[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
 63 uint8_t horny_limit[] = {180, 180, 180, 180, 180, 180};
 64 
 65 Servo s[6];
 66 //SoftwareSerial pc(BT_TX, BT_RX);
 67 
 68 uint16_t ch_time[CHOREO_LEN];
 69 uint8_t ch_servo[CHOREO_LEN];
 70 uint8_t ch_val[CHOREO_LEN];
 71 int ch_len;
 72 uint8_t kalib[6];
 73 int stav[6];
 74 int krok;
 75 
 76 void setup() {
 77  randomSeed(analogRead(1));
 78  s[0].attach(PIN_SERVO_PRAVA_PATA);
 79  s[1].attach(PIN_SERVO_LAVA_PATA);
 80  s[2].attach(PIN_SERVO_PRAVA_NOHA);
 81  s[3].attach(PIN_SERVO_LAVA_NOHA);
 82  s[4].attach(PIN_SERVO_PRAVA_RUKA);
 83  s[5].attach(PIN_SERVO_LAVA_RUKA);
 84  precitaj_kalibraciu_z_EEPROM();
 85  for (int i = 0; i < 6; i++)
 86  {
 87   kalib[i] = prednastavena_kalibracia[i];
 88   stav[i] = kalib[i];
 89   s[i].write(stav[i]);
 90  }
 91  // pc.begin(9600);
 92  Serial.begin(9600);
 93  ch_len = 0;
 94  krok = 7;
 95  ahoj();
 96  ruky();
 97 }
 98 
 99 void precitaj_kalibraciu_z_EEPROM()
100 {
101  uint8_t value = EEPROM.read(1);
102  if (value != '~') return;
103  for (int i = 2; i < 8; i++)
104   prednastavena_kalibracia[i - 2] = EEPROM.read(i);
105  for (int i = 0; i < 6; i++)
106   dolny_limit[i] = EEPROM.read(i + 9);
107  for (int i = 0; i < 6; i++)
108   horny_limit[i] = EEPROM.read(i + 15);  
109 }
110 
111 void zapis_kalibraciu_do_EEPROM()
112 {
113  pc.print("Naozaj chces zapisat kalibraciu do EEPROM? [Y/n]: ");
114  while (!pc.available());
115  char odpoved = pc.read();
116  pc.println(odpoved);
117  if (odpoved == 'Y') 
118  {
119   EEPROM.write(1, '~');
120   for (int i = 2; i < 8; i++)
121    EEPROM.write(i, kalib[i - 2]);
122   for (int i = 0; i < 6; i++)
123    EEPROM.write(9 + i, dolny_limit[i]);
124   for (int i = 0; i < 6; i++)
125    EEPROM.write(15 + i, horny_limit[i]);
126   pc.println("ok");
127  }
128 }
129 
130 void pipni()
131 {
132  tone(SIRENA, 1568, 50);
133  delay(100);
134  tone(SIRENA, 1357, 50);
135 }
136 
137 void ruky()
138 {
139  int odloz_krok = krok;
140  delay(500);
141  krok = 90;
142  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA);  
143  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA);
144  delay(1000);
145  krok = 180;
146  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA);  
147  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA);
148  delay(1000);
149  krok = odloz_krok;
150  pipni();
151 }
152 
153 void ahoj()
154 {
155  tone(SIRENA, 1568, 50);
156  delay(70);
157  tone(SIRENA, 1175, 30);
158  delay(50);
159  tone(SIRENA, 880, 30);
160  delay(50);
161  tone(SIRENA, 1047, 50);
162  delay(70);
163  tone(SIRENA, 1245, 30);
164  delay(150);
165  tone(SIRENA, 1568, 50);
166  delay(100);
167  if (random(10) > 4) tone(SIRENA, 1357, 50);
168  else tone(SIRENA, 1047, 50);
169 }
170 
171 void nastav_koncatinu(int8_t servo, uint8_t poloha)
172 {
173  int8_t srv = (servo > 0)?servo:-servo;
174  srv--;
175  poloha += kalib[srv] - 90;
176  if (poloha > 180) poloha = 180;
177  if (poloha < 0) poloha = 0;
178  stav[srv] = poloha;
179  s[srv].write(stav[srv]);
180 }
181 
182 void pohyb(int8_t servo)
183 {
184  int8_t srv = (servo > 0)?servo:-servo;
185  srv--;
186  if (servo_invertovane[srv]) servo = -servo;
187  if (servo > 0)
188  {
189   if (stav[srv] <= horny_limit[srv] - krok) stav[srv] += krok;
190   else stav[srv] = horny_limit[srv];
191   s[srv].write(stav[srv]);
192  }
193  else if (servo < 0)
194  {
195   if (stav[srv] >= dolny_limit[srv] + krok) stav[srv] -= krok; 
196   else stav[srv] = dolny_limit[srv];
197   s[srv].write(stav[srv]);   
198  }
199 }
200 
201 uint8_t pohyb_znakom(char z)
202 {
203  for (int i = 0; i < 12; i++)
204  {
205   if (z == znaky_zmien[i])
206   {
207    int8_t servo = zmeny[i];
208    pohyb(servo);
209   }
210  }
211 }
212 
213 void kombinacia1()
214 {
215  pohyb(SERVO_LAVA_NOHA);
216  pohyb(-SERVO_PRAVA_PATA);
217 }
218 
219 void kombinacia2()
220 {
221  pohyb(SERVO_PRAVA_NOHA);
222  pohyb(-SERVO_LAVA_PATA);
223 }
224 
225 void kombinacia3()
226 {
227  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA); 
228  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA); 
229 }
230 
231 void kombinacia4()
232 {
233  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA); 
234  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA); 
235 }
236 
237 int pohyb_kombinacia(char z)
238 {
239  if (z == '3') kombinacia1();
240  else if (z == '4') kombinacia2();
241  else if (z == '5') kombinacia3();
242  else if (z == '6') kombinacia4();
243  else return 0;
244  return 1;
245 }
246 
247 int nacitajCislo()
248 {
249  int num = 0;
250  int z;
251  do {
252   z = pc.read();
253   if (z == '#') while (z != 13) z = pc.read();
254  } while ((z < '0') || (z > '9'));
255  while ((z >= '0') && (z <= '9'))
256  {
257   num *= 10;
258   num += (z - '0');
259   do { z = pc.read(); if (z == -1) delayMicroseconds(10); } while (z < 0);
260  }
261  return num;
262 }
263 
264 void nacitaj_choreografiu()
265 {
266  ch_len = 0;
267  int tm;
268  do { 
269   tm = nacitajCislo();
270   ch_time[ch_len] = tm;
271   ch_servo[ch_len] = nacitajCislo();
272   ch_val[ch_len] = nacitajCislo();
273   ch_len++;
274  if (ch_len == CHOREO_LEN) break;
275  } while (tm > 0);
276  pipni(); 
277 }
278 
279 void vypis_choreografiu()
280 {
281  for (int i = 0; i < ch_len; i++)
282  {
283   pc.print(ch_time[i]);
284   pc.print(" ");
285   pc.print(ch_servo[i]);
286   pc.print(" ");
287   pc.println(ch_val[i]);   
288  }
289  pipni();
290 }
291 
292 void zatancuj_choreografiu()
293 {
294  for (int i = 0; i < ch_len; i++)
295  {
296   delay(ch_time[i]);
297   nastav_koncatinu(ch_servo[i], ch_val[i]);
298  }
299  if (ch_len > 0) stav[ch_servo[ch_len - 1]] = ch_val[ch_len - 1];
300  pipni();
301 }
302 
303 void reset()
304 {
305  for (int i = 0; i < 6; i++) 
306  {
307   stav[i] = kalib[i];
308   s[i].write(kalib[i]);
309  }
310  pipni();
311 }
312 
313 uint8_t nalad_hodnotu_serva(uint8_t servo, uint8_t hodnota)
314 {
315   pc.print(" (+/-/ENTER): ");
316   pc.println(hodnota);
317   s[servo].write(hodnota);
318   char z;
319   do {
320    z = pc.read();
321    if ((z == '+') && (hodnota < 180)) hodnota++;
322    else if ((z == '-') && (hodnota > 0)) hodnota--; 
323    if ((z == '+') || (z == '-'))
324    {
325     pc.print(hodnota); pc.print('\r'); 
326     s[servo].write(hodnota);
327    }
328   } while (z != 13);
329   return hodnota;
330 }
331 
332 void kalibruj()
333 {
334  for (int i = 0; i < 6; i++)
335  {
336   pc.print(i);
337   kalib[i] = nalad_hodnotu_serva(i, kalib[i]);
338   pc.print(i);
339   pc.print(": ");
340   pc.println(kalib[i]);
341  }
342  for (int i = 0; i < 6; i++) { pc.print(kalib[i]); pc.print(" "); }
343  pc.println("ok");
344  pipni();
345 }
346 
347 void nastav_limity()
348 {
349  for (int i = 0; i < 6; i++)
350  {
351   pc.print(i);
352   pc.print("dolny");
353   dolny_limit[i] = nalad_hodnotu_serva(i, dolny_limit[i]);
354   pc.print(i);
355   pc.print(" dolny: ");
356   pc.println(dolny_limit[i]);
357   s[i].write(kalib[i]);
358 
359   pc.print(i);
360   pc.print("horny");
361   horny_limit[i] = nalad_hodnotu_serva(i, horny_limit[i]);
362   pc.print(i);
363   pc.print(" horny: ");
364   pc.println(horny_limit[i]);
365   s[i].write(kalib[i]);
366  }
367  for (int i = 0; i < 6; i++) { pc.print(dolny_limit[i]); pc.print("-"); pc.print(horny_limit[i]); pc.print(" "); }
368  pc.println("ok");
369  pipni();
370 }
371 
372 void vypis_kalibraciu()
373 {
374  pc.print("stredy: ");
375  for (int i = 0; i < 6; i++) { pc.print(kalib[i]); pc.print(" "); }
376  pc.println();
377  pc.print("dolny limit: ");
378  for (int i = 0; i < 6; i++) { pc.print(dolny_limit[i]); pc.print(" "); }
379  pc.println();
380  pc.print("horny limit: ");
381  for (int i = 0; i < 6; i++) { pc.print(horny_limit[i]); pc.print(" "); }
382  pc.println();
383 }
384 
385 void nacitaj_kalibraciu()
386 {
387  int tm;
388  for (int i = 0; i < 6; i++) 
389   kalib[i] = nacitajCislo();
390  vypis_kalibraciu();
391  pc.println("ok");
392  pipni();
393 }
394 
395 void zvys_krok()
396 {
397  if (krok < 180) krok++;
398  pc.print("krok: ");
399  pc.println(krok);
400 }
401 
402 void zniz_krok()
403 {
404  if (krok > 0) krok--;
405  pc.print("krok: ");
406  pc.println(krok);
407 }
408 
409 void loop() {
410  if (pc.available())
411  { 
412   char z = pc.read();
413   if (pohyb_znakom(z)) return;  
414   else if (pohyb_kombinacia(z)) return; 
415   else if (z == '@') nacitaj_choreografiu();
416   else if (z == '?') vypis_choreografiu();
417   else if (z == 't') zatancuj_choreografiu();
418   else if (z == '-') ahoj();
419   else if (z == ' ') reset();
420   else if (z == 'H') kalibruj();
421   else if (z == 'J') nastav_limity();
422   else if (z == 'G') vypis_kalibraciu();
423   else if (z == 'L') nacitaj_kalibraciu();
424   else if (z == 'E') zapis_kalibraciu_do_EEPROM();
425   else if (z == 'R') ruky();
426   else if (z == '9') zvys_krok();
427   else if (z == '1') zniz_krok();
428  }
429 }