Otto - Robotická liga 2020 - stavba

From DT^2
Revision as of 08:24, 24 July 2020 by Admin (talk | contribs) (Created page with "Robota si dnes poskladáme spolu. :)")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Robota si dnes poskladáme spolu. :)