Otto - Robotická liga 2020 - pripojenie

From DT^2
Revision as of 07:50, 24 July 2020 by Admin (talk | contribs) (Created page with "{|class="wikitable" !pin!!signál |- |10||ľavá ruka |- |11||pravá ruka |- |9||ľavá noha |- |6||pravá noha |- |5||ľavá päta |- |3||pravá päta |- |2||TXD BlueTooth |-...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
pin signál
10 ľavá ruka
11 pravá ruka
9 ľavá noha
6 pravá noha
5 ľavá päta
3 pravá päta
2 TXD BlueTooth
4 RXD BlueTooth
7 TRIG Ultrazvuk
8 ECHO Ultrazvuk
12 Siréna +
A1 DFPlayer Mini Rx
A2 Dotykový senzor 1 (S)
A3 Dotykový senzor 2 (S)
A4 (gyro SDA)
A5 (gyro SCL)
A0 Meranie bateriek
G Siréna -, GND Ultrazvuk, GND BlueTooth, kondenzátor -, najtmavší káblik každého serva, GND oba dotykové senzory, GND DFPlayer Mini
V VCC Ultrazvuk, VCC BlueTooth, kondenzátor +, červený káblik každého serva, VCC oba dotykové senzory, VCC DFPlayer Mini

1 HC-SR04 Front Back.jpeg

Arduino diagram.jpg

Dfplayer mini.png