Otto - Robotická liga 2020

From DT^2
Revision as of 12:12, 14 October 2020 by Admin (talk | contribs)
Jump to: navigation, search
Ottorl2020.jpg

Riešitelia Robotickej Ligy dostali možnosť poskladať si vo Fablabe (alebo doma) robota Otta.