Otto - Robotická liga 2020

From DT^2
Revision as of 07:38, 24 July 2020 by Admin (talk | contribs) (Created page with "Riešitelia Robotickej Ligy dostali možnosť poskladať si vo Fablabe (alebo doma) robota Otta. * stavba * Otto - Robotická liga...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Riešitelia Robotickej Ligy dostali možnosť poskladať si vo Fablabe (alebo doma) robota Otta.