Otto

From DT^2
Revision as of 22:28, 29 July 2018 by Admin (talk | contribs) (Created page with "Robot Otto môže byť vyrobený z dielov vytlačených na 3D tlačiarni, alebo vyrezaných na laserovom vyrezávači. Podľa toho, v ktorej skupinke ste, budete používať j...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Robot Otto môže byť vyrobený z dielov vytlačených na 3D tlačiarni, alebo vyrezaných na laserovom vyrezávači. Podľa toho, v ktorej skupinke ste, budete používať jednu, alebo druhú technológiu. V každom prípade ale bude riadený počítačom [Arduino|Arduino Nano].

Ottovia.jpg