Mokrarosa

From DT^2
Revision as of 20:28, 7 August 2019 by Admin (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Robot MoKraRosA (MOdulárny KRAhulský RObot S Arduinom) je témou ročníka 2019.

Ukážky:

Plávanie:

Chôdza a súboj: