Mokrarosa

From DT^2
Revision as of 04:06, 4 August 2019 by Admin (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Robot MoKraRosA (MObilný KRAhulský RObot S Arduinom) je témou ročníka 2019.

Ukážky:

Plávanie: