Mokrarosa

From DT^2
Revision as of 04:04, 4 August 2019 by Admin (talk | contribs) (Created page with "Robot MoKraRosA (MObilný KRAhulský RObot S Arduinom) je témou ročníka 2019. * Mokrarosa - návod na stavbu robota Ukážky: Plávanie: <youtube>lDC48s-kisA</youtube>")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Robot MoKraRosA (MObilný KRAhulský RObot S Arduinom) je témou ročníka 2019.

Ukážky:

Plávanie: