Difference between revisions of "Mokrarosa"

From DT^2
Jump to: navigation, search
m
m
Line 2: Line 2:
  
 
* [[Mokrarosa - návod na stavbu robota]]
 
* [[Mokrarosa - návod na stavbu robota]]
* [https://github.com/Robotics-DAI-FMFI-UK/mokrarosa Softvér na GitHub-e] ([https://github.com/Robotics-DAI-FMFI-UK/mokrarosa/blob/master/src/arduino/pavuk/pavuk_v7/pavuk_v7.ino aktuálna verzia])
+
* [https://github.com/Robotics-DAI-FMFI-UK/mokrarosa Softvér na GitHub-e] ([https://github.com/Robotics-DAI-FMFI-UK/mokrarosa/blob/master/src/arduino/pavuk/pavuk_v8/pavuk_v8.ino aktuálna verzia])
 
* [https://github.com/Robotics-DAI-FMFI-UK/mokrarosa/wiki Wiki na GitHub-e]
 
* [https://github.com/Robotics-DAI-FMFI-UK/mokrarosa/wiki Wiki na GitHub-e]
  

Revision as of 20:23, 12 August 2019

Robot MoKraRosA (MOdulárny KRAhulský RObot S Arduinom) je témou ročníka 2019.

Ukážky:

Plávanie:

Chôdza a súboj:

Kotrmelce:

Ukážky z druhého turnusu: