Arduino - zložitejšia melódia

From DT^2
Revision as of 14:35, 4 August 2018 by Admin (talk | contribs) (Created page with "V tomto projekte naprogramujeme jednoduché zadávanie zložitejšej (akejkoľvek) melódie, ktorú potom Arduino dokáže zahrať. Najskôr si navrhneme spôsob kódovania m...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

V tomto projekte naprogramujeme jednoduché zadávanie zložitejšej (akejkoľvek) melódie, ktorú potom Arduino dokáže zahrať.

Najskôr si navrhneme spôsob kódovania melódie:

oktáva \ nota c c# d d# e f f# g g# a a# h
veľká 0 1 2 3 4 5 6
malá 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
3. 43 44 45 46 47 48
pomlčka 49


šestnástinové ( +0)
osminové ( +50)
štvrťové (+100)
pólové (+150)
celé (+200)


iná nota: 251 f1 f2 d1 d2 (frekvencia = f1 * 256 + f2, dĺžka noty: d1/d2)
nastavenie rytmu: 252 d (dĺžka trvania celej noty = d * 20 [ms])
prepnutie oktávy: 253 o (bez oktávy o=0, subkontra: o=1, kontra: o=2, veľká: o=3, malá: o=4, prvá: o=4, atď.)