Arduino - tlačidlá

From DT^2
Revision as of 07:51, 31 July 2018 by Admin (talk | contribs) (Created page with "Vyskúšajme zobrazovať stav tlačidla na sériovom porte: <syntaxhighlight lang="C" line='line'> void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(12, INPUT); digitalWrite(1...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Vyskúšajme zobrazovať stav tlačidla na sériovom porte:

1 void setup() {
2   Serial.begin(9600);
3   pinMode(12, INPUT);
4   digitalWrite(12, HIGH);
5 }
6 void loop() {
7   Serial.println(digitalRead(12));
8   delay(500);
9 }