Arduino - tlačidlá

From DT^2
Revision as of 08:03, 31 July 2018 by Admin (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Vyskúšajme zobrazovať stav tlačidla na sériovom porte:

1 void setup() {
2  Serial.begin(9600);
3  pinMode(12, INPUT);
4  digitalWrite(12, HIGH);
5 }
6 void loop() {
7  Serial.println(digitalRead(12));
8  delay(500);
9 }

Počítadlo ráta koľkokrát sa stlačidlo tlačidlo:

 1 int i;
 2 void setup() {
 3  Serial.begin(9600);
 4  pinMode(12, INPUT);
 5  digitalWrite(12, HIGH);
 6  i = 0;
 7 }
 8 void loop() {
 9  Serial.println(i);
10  delay(500);
11  if (digitalRead(12) == 0)
12  { 
13   i++;
14   delay(50); // debounce
15   while (digitalRead(12 == 0) {} 
16  }
17 }