Arduino - projekt 6 - Melodická hra

From DT^2
Revision as of 03:18, 30 July 2018 by Admin (talk | contribs) (Created page with "[ naspäť ] V záverečnom z našich základných projektov si vyskúšame naprogramovať jednoduchú hru. Arduino bude hrať náhodné tóny. Použijeme na to...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

[ naspäť ]

V záverečnom z našich základných projektov si vyskúšame naprogramovať jednoduchú hru.

Arduino bude hrať náhodné tóny. Použijeme na to funkciu random, ktorú môžeme znáhodniť pomocou inicializácie randomSeed().

Úlohou hráča je rozpoznať, či za sebou idúce tóny sa zvyšujú alebo znižujú a podľa toho reagovať stlačením správneho tlačidla na tlačidlovom module. Iná verzia: reagovať pohybom ruky pred ultrazvukovým senzorom. Dĺžka tónov sa postupne skracuje. Cieľom je dostať ručičku na serve na opačnú stranu (celkom zľava doprava), ale pri každej chybe sa posunie naspäť.