Arduino - projekt 5 - Tikajúce hodinky

From DT^2
Revision as of 03:13, 30 July 2018 by Admin (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

[ naspäť ]

Je najvyšší čas začať hýbať servomotorčekmi. Na ovládanie servomotorov používame objekt Servo, ktorý nie je základný a preto ho treba načítať z knižnice Servo.h:

#include <Servo.h>

Servomotor je špeciálne zariadenie, ktoré obsahuje riadiaci obvod (taký malý zjednodušený počítač), ktorý sa stará, aby servo robilo to, čo od neho požadujeme. Servo sa vie natočiť do rôzneho uhla - typicky 0-180 stupňov a docielime to pomocou príkazu:

s.write(uhol);

kde s je premenná typu Servo. Najskôr ju musíme definovať:

Servo s;

a pripojiť na niektorý pin (typicky vo funkcii setup()):

s.attach(9);

Servá zvyknú byť dvoch druhov. Prvým je štandardné servo, otáčajúce sa v rozmedzí 0-180 stupňov. Od tohto serva môžeme požadovať, aby sa natočilo do daného uhla a zotrvalo v ňom. Druhým je modifikované, tzv. continuous servo, ktoré sa môže otáčať neobmedzene dookola, ale nevie sa nastaviť do žiadnej konkrétnej polohy, hoci mierne môžeme ovplyvňovať jeho rýchlosť otáčania.

Štandardné servo (takéto sú použité v robotovi Ottovi):

Standard servo.jpg

Continuous servo (takéto môžeme použiť v projektoch):

Continuous servo.jpg

Tieto dve mikro-servo motory sa vcelku dobre kombinujú s LEGO súčiastkami (s polovičným profilom), takto môžeme zostrojiť rozličné zaujímavé projekty. Príklad prepojenia LEGO súčiastok a servo motorov:

Hodiny.jpg

Úloha: pripojte servo na niektorý pin, naprogramujte tikajúce hodinky - perióda tikania nemusí byť 1 sekunda, ale aj dlhšia, ale presná.