Arduino - projekt 4 - Biorytmy

From DT^2
Revision as of 02:41, 30 July 2018 by Admin (talk | contribs) (Created page with "Biorytmy sú krásna spoločenská hra, ktorú sa určite ešte zahráme. Ide v nej o to, že každý človek má nejaký svoj špecifický biorytmus, ktorý sa dá vytlieska...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Biorytmy sú krásna spoločenská hra, ktorú sa určite ešte zahráme. Ide v nej o to, že každý človek má nejaký svoj špecifický biorytmus, ktorý sa dá vytlieskať. V tomto prípade bude Arduino počúvať vytlieskaný biorytmus pomocou zvukového senzora

Zvukovy senzor.jpg