Arduino - projekt 3 - Počítadlo návštevníkov

From DT^2
Revision as of 01:44, 30 July 2018 by Admin (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

[ naspäť ]

Zostrojíme zariadenie, ktoré bude počítať návštevníkov, ktorí vstúpili cez turniket do obchodu. Budeme ich zachytávať pomocou ultrazvukového senzora na meranie vzdialenosti.

Hcsr04.png

Ultrazvukový senzor vysiela zvukovú vlnu vysokej frekvencie, ktorú človek nepočuje a zachytáva odraz od prekážky. Na základe času odrazu vypočítava vzdialenosť.

V datasheete k tejto súčiastke sa môžeme dočítať, akým spôsobom sa s ňou komunikuje. Pin TRIG pripojíme na výstupný pin Arduina a pin ECHO na vstupný pin Arduina. Na pine TRIG vytvoríme pulz dĺžky 10 mikrosekúnd a čakáme na odozvu na pine ECHO. Dĺžku odozvy vydelíme číslom 58 a získame vzdialenosť od prekážky v cm.

Meranie času môžeme uskutočniť pomocou funkcie micros(), ktorá nám vráti počet mikrosekúnd, ktoré uplynuli od štartu programu: