Arduino - projekt 1 - Knight Rider

From DT^2
Revision as of 23:35, 29 July 2018 by Admin (talk | contribs) (Created page with "V prvom pojekte si vyskúšame vytvoriť svetelný efekt, ako na známom aute KITT. # Arduino opatrne zasunenieme do Funduino shieldu, tak aby označenie pinov navzájom zodp...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

V prvom pojekte si vyskúšame vytvoriť svetelný efekt, ako na známom aute KITT.

 1. Arduino opatrne zasunenieme do Funduino shieldu, tak aby označenie pinov navzájom zodpovedalo
 2. Do kontaktného poľa zastrčíme LEDkový modul na kraj - každý jeho vývod bude v inom riadku kontaktného poľa, kde je vždy každých 5 dierok v tom istom riadku vodivo prepojených
 3. Vývod označený GND spojíme káblikom, ktorý má na jednej strane ihličku a na druhej strane dierku s niektorým z vývodov na Funduino shielde, ktoré sú označené G. Oboje - G aj GND označuje zem, čiže záporný pól zdroja napájania. Všetky zariadenia, ktoré majú navzájom komunikovať musia mať vždy prepojenú zem!
 4. Napokon pomocou šiestich káblikov poprepájame jednotlivé vývody označené na module ako D1-D6 (označujú diódy č.1 až 6) s digitálnymi pinmi Arduina označenými 2-7. Čiže D1 na LED module bude spojené s pinom 2 na Funduino shielde, D2 na LED module bude spojené s pinom 3 na Funduino shielde, atď. až D6 na LED module bude spojené s pinom 7 na shielde. Naschával neprepájame rovnako označené piny preto, že piny 0, 1 Arduina sa používajú na komunikáciu s počítačom.

Malo by to vyzerať takto:

Zapojenie led modulu.jpg

Do prostredia Arduina napíšeme nasledujúci program:

 1 void setup() {
 2  pinMode(2, OUTPUT);
 3  pinMode(3, OUTPUT);
 4  pinMode(4, OUTPUT);
 5  pinMode(5, OUTPUT);
 6  pinMode(6, OUTPUT);
 7  pinMode(7, OUTPUT);
 8 }
 9 
10 void loop() {
11  digitalWrite(2, HIGH);
12  delay(300);
13  digitalWrite(2, LOW);
14  digitalWrite(3, HIGH);
15  delay(300);
16  digitalWrite(3, LOW);
17  digitalWrite(4, HIGH);
18  delay(300);
19  digitalWrite(4, LOW);
20  digitalWrite(5, HIGH);
21  delay(300);
22  digitalWrite(5, LOW);
23  digitalWrite(6, HIGH);
24  delay(300);
25  digitalWrite(6, LOW);
26  digitalWrite(7, HIGH);
27  delay(300);
28  digitalWrite(7, LOW);
29 }