Difference between revisions of "Arduino - Zhrnutie prvého dňa"

From DT^2
Jump to: navigation, search
m
 
Line 1: Line 1:
 
* vieme zapojiť arduino a posielať do neho programy z PC
 
* vieme zapojiť arduino a posielať do neho programy z PC
 
* každý program pre Arduino sa skladá z dvoch funkcií:  
 
* každý program pre Arduino sa skladá z dvoch funkcií:  
*# void setup() - ktorá ponastavuje všetky piny podľa toho, či sú vstupné (INPUT) alebo výstupné (OUTPUT)
+
*# '''void setup()''' - ktorá ponastavuje všetky piny podľa toho, či sú vstupné ('''INPUT''') alebo výstupné ('''OUTPUT''')
*# void loop() - v ktorej je hlavný program, opakuje sa stále znovu a znovu
+
*# '''void loop()''' - v ktorej je hlavný program, opakuje sa stále znovu a znovu
* stretli sme sa s týmito funciami:
+
* stretli sme sa s týmito funkciami:
*# digitalWrite(pin, hodnota) - na výstupnom pine nastaví hodnotu HIGH alebo LOW (1 alebo 0)
+
*# '''[https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/digital-io/digitalwrite/ digitalWrite(pin, hodnota)]''' - na výstupnom pine nastaví hodnotu '''HIGH''' alebo '''LOW''' ('''1''' alebo '''0''')
*# digitalRead(pin) - prečíta hodnotu 0 alebo 1 zo zadaného pinu
+
*# '''[https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/digital-io/digitalread/ digitalRead(pin)]''' - prečíta hodnotu '''0''' alebo '''1''' zo zadaného pinu
*# anologWrite(pin, sila) - na výstupnom digitálnom pine bude rýchlo kmitať v pomere určenom silou
+
*# '''[https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/analog-io/analogwrite/ anologWrite(pin, sila)]''' - na výstupnom digitálnom pine bude rýchlo kmitať v pomere určenom silou
*# delay(ms) - pozastaví program na určený počet milisekúnd
+
*# '''[https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/time/delay/ delay(ms)]''' - pozastaví program na určený počet milisekúnd
*# delayMicroseconds(usec) - - pozastaví program na určený počet mikrosekúnd
+
*# '''[https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/time/delaymicroseconds/ delayMicroseconds(usec)]''' - - pozastaví program na určený počet mikrosekúnd
*# tone(pin, frekvencia) - začne pípať na zadanom pine určenou frekvenciou
+
*# '''[https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/advanced-io/tone/ tone(pin, frekvencia)]''' - začne pípať na zadanom pine určenou frekvenciou
*# noTone(pin) - prestane pípať
+
*# '''[https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/advanced-io/notone/ noTone(pin)]''' - prestane pípať
*# micros() - vráti čas od naštartovania programu v mikrosekundách
+
*# '''[https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/time/micros/ micros()]''' - vráti čas od naštartovania programu v mikrosekundách
*# millis() - vráti čas od naštartovania programu v milisekundách
+
*# '''[https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/time/millis/ millis()]''' - vráti čas od naštartovania programu v milisekundách
 
*#
 
*#
 
* stretli sme sa s takýmito príkazmi:
 
* stretli sme sa s takýmito príkazmi:
*# int premenna;  - vytvorí číselnú premennú
+
*# '''int premenna;''' - vytvorí číselnú premennú
*# premnna = hodnota;  - priradí zadanú hodnotu do premennej
+
*# '''premenna = hodnota;''' - priradí zadanú hodnotu do premennej
*# if (podmienka) { ...prikazy... } else {...prikazy...} - podmienený príkaz, prvá časť sa vykoná ak podmienka platí, druhá časť, ak podmienka neplatí
+
*# '''if (podmienka) { ...prikazy... } else {...prikazy...}''' - podmienený príkaz, prvá časť sa vykoná ak podmienka platí, druhá časť, ak podmienka neplatí
*# while (podmienka) { ...prikazky...}  - kým podmienka platí, príkazy sa stále znovu a znovu vykonávajú
+
*# '''while (podmienka) { ...prikazky...}''' - kým podmienka platí, príkazy sa stále znovu a znovu vykonávajú
*# for (inicializacia premennej; podmienka; reinicializacia) { ...prikazy... } - opakuje prikazy pricom postupne upravuje premennu podla zadania, napr. for (int i = 1; i < 6; i++) { digitalWrite(i, HIGH); } - postupne pozapína piny 1..5.
+
*# '''for (inicializacia premennej; podmienka; reinicializacia) { ...prikazy... }''' - opakuje prikazy pricom postupne upravuje premennu podľa zadania, napr. ''for (int i = 1; i < 6; i++) { digitalWrite(i, HIGH); }'' - postupne pozapína piny ''1..5''.

Latest revision as of 21:53, 31 July 2018

 • vieme zapojiť arduino a posielať do neho programy z PC
 • každý program pre Arduino sa skladá z dvoch funkcií:
  1. void setup() - ktorá ponastavuje všetky piny podľa toho, či sú vstupné (INPUT) alebo výstupné (OUTPUT)
  2. void loop() - v ktorej je hlavný program, opakuje sa stále znovu a znovu
 • stretli sme sa s týmito funkciami:
  1. digitalWrite(pin, hodnota) - na výstupnom pine nastaví hodnotu HIGH alebo LOW (1 alebo 0)
  2. digitalRead(pin) - prečíta hodnotu 0 alebo 1 zo zadaného pinu
  3. anologWrite(pin, sila) - na výstupnom digitálnom pine bude rýchlo kmitať v pomere určenom silou
  4. delay(ms) - pozastaví program na určený počet milisekúnd
  5. delayMicroseconds(usec) - - pozastaví program na určený počet mikrosekúnd
  6. tone(pin, frekvencia) - začne pípať na zadanom pine určenou frekvenciou
  7. noTone(pin) - prestane pípať
  8. micros() - vráti čas od naštartovania programu v mikrosekundách
  9. millis() - vráti čas od naštartovania programu v milisekundách
 • stretli sme sa s takýmito príkazmi:
  1. int premenna; - vytvorí číselnú premennú
  2. premenna = hodnota; - priradí zadanú hodnotu do premennej
  3. if (podmienka) { ...prikazy... } else {...prikazy...} - podmienený príkaz, prvá časť sa vykoná ak podmienka platí, druhá časť, ak podmienka neplatí
  4. while (podmienka) { ...prikazky...} - kým podmienka platí, príkazy sa stále znovu a znovu vykonávajú
  5. for (inicializacia premennej; podmienka; reinicializacia) { ...prikazy... } - opakuje prikazy pricom postupne upravuje premennu podľa zadania, napr. for (int i = 1; i < 6; i++) { digitalWrite(i, HIGH); } - postupne pozapína piny 1..5.